Sunteți pe pagina 1din 4

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protecie special (SPA)


1.1 Tip
J
1.2 Codul sitului
ROSPA0091
1.3 Data
completrii
200612
1.4 Data
actualizrii
201101
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:
ROSCI0201 K Podiul Nord Dobrogean
Grupul de lucru Natura2000
1.6 Responsabili
1.7 NUMELE SITULUI : Pdurea Babadag
Data propunerii
ca sit SCI
Data confirmrii
ca sit SCI
Data confirmrii
ca sit SPA:
200710
Data desemnrii
ca sit SAC
1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
E 28 30' 21''
2.2. Suprafaa
sitului (ha)
58.473
2.3. Lungimea
sitului (km)
Min.
0
Max.
400
Med.
191
Latitudine Longitudine
2.4. Altitudine (m)
Alpin Continental Panonic Pontic Stepic
X
2.6. Regiunea biogeografic
N 44 52' 51''
2.5 Regiunile administrative
NUTS Numele judeului %
RO025 Tulcea 100
Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
A090 Aquila clanga 2-5 i B B C B
A224 Caprimulgus europaeus C C B C C
A231 Coracias garrulus 400-500 p B B C B
A238 Dendrocopos medius 500-620 p B B C B
A236 Dryocopus martius 60-80 p C B C C
A103 Falco peregrinus 2-4 i D
A320 Ficedula parva 500-2500 i D
A338 Lanius collurio C C B C C
A339 Lanius minor RC C C C B
A246 Lullula arborea RC D
A234 Picus canus 200-300 p C B C C
A402 Accipiter brevipes 60-100p A A C A
A215 Bubo bubo 1-4p C B C B
A403 Buteo rufinus 15-30p B B C B
A083 Circus macrourus 70-100i B B C B
A075 Haliaeetus albicilla 1-1p 5-10i C B C C
A242 Melanocorypha calandra 800-1500 p C B C B
A397 Tadorna ferruginea 3-7 p <243 i B B C B
A133 Burhinus oedicnemus 35-50 p 400-500 i B B C B
A097 Falco vespertinus 600-800i C B C B
A307 Sylvia nisoria 300-400p C A C B
A511 Falco cherrug 1-2p 6-8i B B B B
A255 Anthus campestris 1600-2000p C B C B
A379 Emberiza hortulana 600-800 p C A C B
A404 Aquila heliaca 3-5i B B C C
A072 Pernis apivorus 3190-7050 i C B C B
A080 Circaetus gallicus 20-30p 195-300i B B C B
A081 Circus aeruginosus 1517-3970 i C B C C
A082 Circus cyaneus 20-30i 110-330i C B C B
A084 Circus pygargus 0-3 p 500-830 i B B C B
A089 Aquila pomarina 15-30 p 4270-8580 i C B C B
A092 Hieraaetus pennatus 20-30p 270-400i A B C B
A019 Pelecanus onocrotalus 2850-3800 i C B B B
A030 Ciconia nigra 1877-2123 i B B C B
A243 Calandrella brachydactyla 200-300p B B C C
A031 Ciconia ciconia 35000-122000i B B C B
3.2.b. Specii de psri cu migraie regulat nemenionate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
A435 Oenanthe isabellina 20-30 p A B C B
A088 Buteo lagopus R D
A363 Carduelis chloris RC D
A208 Columba palumbus C D
A212 Cuculus canorus C D
A299 Hippolais icterina RC D
A251 Hirundo rustica P C D
A340 Lanius excubitor R D
A341 Lanius senator P D
A262 Motacilla alba C D
A260 Motacilla flava RC D
A319 Muscicapa striata RC D
A277 Oenanthe oenanthe C D
A337 Oriolus oriolus C D
A443 Parus lugubris 700-800 p B B C B
A274 Phoenicurus phoenicurus RC D
A315 Phylloscopus collybita C C D
A314 Phylloscopus sibilatrix RC D
A276 Saxicola torquata RC D
A210 Streptopelia turtur C D
A351 Sturnus vulgaris C C D
A311 Sylvia atricapilla RC D
A308 Sylvia curruca RC D
A232 Upupa epops C D
A086 Accipiter nisus 2503-3970 i C B C B
A087 Buteo buteo 14675-28487 i C B C C
Cod % CLC Clase de habitate
4.1. Caracteristici generale ale sitului
4. DESCRIEREA SITULUI
Pajiti naturale, stepe 4 N09 321
Culturi (teren arabil) 16 N12 211 - 213
Puni 5 N14 231
Pduri de foioase 66 N16 311
Alte terenuri artificiale (localiti, mine..) 2 N23 1xx
Habitate de pduri (pduri n tranziie) 7 N26 324
Alte caracteristici ale sitului:
Clima este temperat continental. Relieful este specific podi&#537;ului Dobrogei, ora&#537;ul Babadag situndu-se n depresiunea prului
Tabana, care l strbate, ntre dealuri cu nl&#539;imi de pn la 250 m, din roc granitic &#537;i calcaroas, acoperite zonal de pdure.
Zona este mrginit de lacul Babadag &#537;i lacul Razelm spre nord &#537;i est.
4.2. Calitate i importan:
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco vespertinus
Falco cherrug
Coracias garrulus
Hieraaetus pennatus
Accipiter brevipes
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Oenanthe pleschanka
Picus canus
Milvus migrans
Dendrocopos medius
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Haliaeetus albicilla
Ficedula parva
Ciconia ciconia
5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP
5.1. Clasificare la nivel naional i regional
6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE
6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat
Cod Categorie IUCN %
RO04 6,95 Categoria IV IUCN
Cod Categorie Codul naional i numele ariei naturale protejate Tip %
5.2. Relaiile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel naional sau regional
RO04 2.765.-Rezervaia natural Dealul Bujorulu + 0,09 Rezervaie natural
RO04 2.766.-Valea Oilor * 0,00 Rezervaie natural
RO04 2.767.-Rezervaia de liliac Fntna Mare + 0,00 Rezervaie natural
RO04 2.768.-Vrful Secarul + 0,06 Rezervaie natural
RO04 2.769.-Rezervaia botanic Korum Tarla + 0,01 Rezervaie natural
RO04 IV.49.-Pdurea Babadag - Codru * 0,90 Rezervaie natural
RO04 IV.51.-Muchiile Cernei - Iaila + 3,25 Rezervaie natural
RO04 IV.54.-Dealul Ghiunghiurmez + 2,50 Rezervaie natural
RO04 IV.62.-Valea Ostrovului * 0,11 Rezervaie natural
RO04 IV.63.-Uspenia + 0,04 Rezervaie natural
5.3. Relaiile sitului descris cu siturile Corine biotop
Cod Suprapunere % Nume
J091TL BABADAG * 7,739 J091TL SLAVA RUSA + 2,034
J091TL VISTERNA * 1,587
- Activiti i consecine n interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.
110 A 15 - Utilizarea pesticidelor 140 B 10 0 Pasunatul
160 B 50 - Managementul forestier general 166 B 20 - Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
uscare
241 C 5 - Colectionare (insecte,reptile,amfibieni) 251 C 5 - Pradarea statiunilor floristice(rezervatiiile
floristice)
301 C 10 0 Cariere 690 C 5 - Alte impacte determinate de turism si recreere
ce nu au fost mentionate mai sus
730 C 1 - Manevre militare
- Activiti i consecine n jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.
110 B 10 - Utilizarea pesticidelor
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Circus macrourus
Circus cyaneus
SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.
4.3. Vulnerabilitate:
Extinderea terenurilor agricole si a dependintelor gospodre&#537;ti, construc&#539;ia de obiective turistice noi, pasunat intensiv, braconaj.
Padurea Babadag este strabatuta de trei drumuri principale: drumul national 22D, pe traseul Horia Atmagea Ciucurova Slava Cercheza
Slava Rusa Caugagia, care asigura accesul in padure pe cea mai mare parte din suprafata acesteia, drumul national 22A, pe traseul Turda
Ciucurova Topolog si drumul national 22 (E87), pe o distanta de aproximativ 8 km la sud de localitatea Babadag.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):
4.5. Tip de proprietate:
4.6 Documentaie:
4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)
Data Cmpul modificat Descriere
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Ministerul Mediului
6.2. Managementul sitului
Planuri de management ale sitului:
Nu are plan de management
7. HARTA SITULUI
Harta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970
Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970
Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme