Sunteți pe pagina 1din 91

1.

Care sunt principale serii de tabele cuprinse n cadrul SEC :


a) conturile sectoarelor instituionale precum i
sistemul intrri-ieiri i conturile pe ramuri de
activitate
c) conturile internaionale
b) conturile sectoarelor bifuncionale d) conturile aferente fiecrei ri
2. Nominalizai o identitate contabil important din cadrul sistemului intrari-iesiri::
a) cererea este egala cu oferta pentru
orice produs sau grup de produse
c) valoarea adaugata produsa este
mai mica decat suma veniturilor generate
b) cifra de afaceri este ridicata d) valoarea neta la sfarsitul perioadei contabile
3.SEC 2010 este un reulament care stabile te normele! con"en iile! de#ini iile i clasi#icrile care
trebuie s #ie aplicate la:
a) calculul deficitului bugetului de stat c) consolidarea transparentei
informatiilor contabile n Romnia
b) producerea conturilor nationale implicate
in programul de transmitere a datelor
d) diminuarea discrepantelor la
nivelul statelor UE
$. Nominalizai una din analizele %i e"alurile ce pot #i realizate utiliz&nd cadrul SEC:
a) performantele sectorului bancar in
cadrul acestui domeniu
c) dezvoltarea unei economii de a
lungul timpului
b) situatia bunurilor din domeniul public al
statului
d) nevoile gospodariilor populatiei
'. Conceptele SEC sunt compatibile pe plan international! deoarece:
a) reprezinta baza legala comuna cu
statele UE in ceea ce priveste organizarea
institutiilor publice
c) au specificate in componenta
elemente caracteristice fiecarei tari
b) constituie norma pentru transmiterea
datelor contabilitatii nationale catre toate
organismele internationale
d) nu se bazeaza pe date statistice
(. )tilizarea de concepte comune in intreul cadru al conturilor nationale si in celelalte sisteme de
statistici sociale si economice permite:
a) accesul la informatii economice clasificate c) elaborarea de masuri consecvente
b) estimarea trendului economic la nivel UE d) mentinerea echilibrului economic
*. +rincipalele concepte ale SEC 2010 sunt bine de#inite si stabilite pentru o perioada indelunata!
deoarece:
a) fiecare stat membru isi impune
caracteristicile economice
c) se schimb foarte des conceptele
de baz privind conturile naionale
b) acestea au fost adoptate ca standarde internationale
pentru multi ani i faptul c n metodologiile
interna ionale succesive privind conturile na ionale
s-au schimbat foarte pu ine concepte de baz
d) nu permit modificri
,. Care din urmtoarele e-emple se inscriu n a#ara limitelor produciei %i nu se inreistreaza in
SEC:
a) serviciile voluntare care nu reprezinta
o productie de bunuri
c) piscicultura in fermele piscicole
b) productia de bunuri pentru consumul
final propriu
d) productia de servicii individuale si
colective de catre administratiile publice
.. +entru unele cerinte de date este necesar sa se elaboreze conturi satelit deoarece:
a) nu furnizeaza date suplimentare c) nu modifica conceptele de baza
b) au un grad de acoperire al cadrului contabil e!tins
prin adugarea de informa ii nemonetare
d) prezinta pe scurt conceptele de referinta
10. )nitatile institutionale au una din urmatoarele caracteristici:
a) nu detin bunuri si active c) e!ercita activitati economice
b) nu subscriu anga"amente d) nu e!ercita in nume propriu operatiuni
cu alte societati
11. Sistemul SEC 2010 se distine prin #aptul ca:
a) nu permite stabilirea unui ansamblu
complet de conturi de flu!
c) unitatile institutionale sunt grupate
in # sectoare institutionale nationale
b) permite stabilirea unui ansamblu complet de
conturi de flu! i de conturi de patrimoniu
d) sectoarele institutionale nu se
divizeaza in subsectoare
12. /a ni"elul unitilor locale cu acti"itate economic 0)1E locale2:
a) activitatile nu sunt divizate in functie
de tipul de activitati desfasurate
c) nu se nregistreaz pentru fiecare
activitate secundar
b) regrupeaza ansamblul pr ilor
unei unit i institu ionale n calitatea
d) nu apar ine numai unei singure unit i
sa de productor institu ionale
13. )na din urmtoarele cateorii de in#ormaii de baz care se nreistreaz n SEC 2010:
a) numrul populaiei c) consumul pe gospodrii
b) previziuni economice d) stocurile
1$. 3n SEC 4operaiunea5 este de#init ca #iind:
a) unitatea economic care are capacitatea de a
de ine bunuri i active de a subscrie anga"amente
a e!ercita activit i economice i a realiza n nume
propriu opera iuni cu alte unit i
c) un flu! economic care reprezint o interac iune
ntre unit ile institu ionale care ac ioneaz
de comun acord sau o ac iune n interiorul
aceleia i unit i institu ionale pe care aceasta
este interesat s o trateze ca o opera iune
deoarece unitatea n discu ie prezint
dou calit i diferite
b) capacitatea de a stabili politica general
sau programul unei unit i institu ionale
d) descriere sistematic a diferitelor
etape ale procesului economic
1'. 3n ce situaie o acti"itate poate #i considerat o acti"itate de pia! n cazul n care bunurile %i
ser"iciile sunt n proces de comercializare:
a) comercianii nu caut s-i sporeasc la
ma!imum profitul pe termen lung
c) cumprtorii caut un grad ct mai
sczut de utilitate
b) comercianii nu vnd bunurile i serviciile oricrei
persoane care se afl n posibilitatea de a
pltii preul solicitat
d) n condiiile n care pieele eficace sunt cele
la care cumprtorii i comercianii au acess
i despre care acetia dispun de informaii
1(. 6 matrice de contabilitate social 07CS2 :
a) permite legtura ntre tabelele
resurselor i utilizrilor i conturile sectoriale
c) nu se aplic pentru utilizarea
popula iei ocupate pe ramuri de activitate
b) nu furnizeaz informa ii suplimentare
referitoare la volumul i structura for ei de
munc
d) nu se aplic pentru repartizarea
for ei de munc pe subgrupe
socioeconomice
1*. 8i"izarea operaiunilor const n:
a) descompunerea unei operaiuni considerat
unic de ctre prile implicate n dou sau
mai multe operaiuni care sunt apoi nregistrate
n mod diferit
c) intervenia altor uniti instituionale n
afara celor implicate n operaiune
b) descompunerea unei operaiuni considerat
unic de ctre prile implicate n dou sau
mai multe operaiuni care sunt apoi nregistrate
n acelai mod
d) descompunerea unei operaiuni
considerat unic de ctre prile implicate
n dou sau mai multe operaiuni care
nu se mai nregistreaz
1,.+rin stocuri se nelee:
a) activele deinute la un anumit moment c) activele i pasivele deinute la un
anumit moment
b) pasivele deinute la un anumit moment d) flu!ul de produse finite
1.. Stocurile se nreistreaz n contabilitate :
a) la nceputul fiecrei perioade contabile c) la nceputul i sfritul fiecrei
perioade contabile
b) la sfritul fiecrei perioade contabile d) nu se nregistreaz
20.8in cateoria conturilor curente #ac parte:
a) conturile capitale c) conturile altor modificri de volum
b) conturile financiare d) conturile care prezint producia generarea i
alocarea venitului distribuirea i redistribuirea
venitului i utilizarea acestuia
21. Conturile de acumulare sunt:
a) conturile care prezint generarea venitului c) conturile capitale i cele financiare i conturile
altor modificri de volum
b) conturile care prezint alocarea venitului d) conturile care prezint
distribuirea i redistribuirea venitului
22. 3n sistemul SEC 2010! conturile de patrimoniu nreistreaz n partea st&n a contului de
operaiuni curente:
a) activele c) pasivele i valoarea net
b) pasivele d) diferena dintre active i pasive
23. 3n contabilitatea naional! operaiunile e#ectuate de ctre o 9ntate sau un sector se
nreistreaz:
a) o singura dat c) de trei ori
b) de dou ori d) de patru ori
2$. 3nreistrarea operaiunilor n partid dubl nseamn:
a) efectuarea unei nregistrri ca resurs i o dat ca
utilizare
c) efectuarea a dou nregistrri ca utilizare
b) efectuarea a dou nregistrri ca resurs d) nregistrarea ca variaie de pasive
2'.Cu e-cepia anumitor "ariabile re#eritoare la populaie %i #or de munc! toate #lu-urile %i
stocurile prezentate n sistemul SEC 2010 sunt e-primate n:
a) dividende c) numr de operaiuni
b) termeni monetari d) preurile de referin naionale
2(. 3nreistrarea pe baz de ana:ament se aplic:
a) tuturor flu!urilor c) doar flu!urilor nemonetare
b) doar flu!urilor monetare d) nu se aplic o astfel de nregistrare
2*. Consolidarea nseamn:
a) eliminarea din utilizri a opera iunilor care
au loc ntre unit ile regrupate
c) eliminarea activelor i pasivelor
financiare reciproce
b) eliminarea att din utilizri ct i din resurse
a opera iunilor care au loc ntre unit ile
regrupate
d) eliminarea att din utilizri ct i din
resurse a opera iunilor care au loc
ntre unit ile regrupate precum i
eliminarea activelor i pasivelor
financiare reciproce
2,. Nu trebuie consolidate:
a) flu!urile i stocurile dintre unit ile
componente din cadrul subsectoarelor
sau sectoarelor
c) stocurile dintre unit ile componente din
cadrul sectoarelor
b) flu!urile dintre unit ile componente din
cadrul subsectoarelor
d) flu!urile dintre unit ile componente din
cadrul sectoarelor
2.. )nitile care constituie economia naional %i ale cror #lu-uri %i stocuri sunt ntreistrate n
SEC 2010 sunt:
a) entitile altor ri c) toate unitile din spaiul european
b) unitile rezidente d) toate unitile aferente UE
30. E-porturile i importurile de bunuri i ser"icii includ:
a) schimburile ntre filiale c) vnzarea sau cumprarea transfrontalier
de active financiare sau de active
neproduse
b) flu!urile de venituri primare ctre sau
dinspre restul lumii
d) toate unitile aferente UE
31. ;mporturile i e-porturile de bunuri includ opera iuni ntre reziden i i nereziden i cu
urmtoarele tipuri de bunuri:
a) bunurile care tranziteaz o ar c) echipamentul de transport sau alte
tipuri de echipament mobilizabil care
prsesc temporar o ar fr s aib loc
vreun transfer de proprietate
b) efectivele de animale care trec frontiera d) echipamente i alte bunuri trimise n
strintate pentru prelucrare ntre inere
revizie sau reparare
32. ;mporturile i e-porturile de bunuri nu pot #i nreistrate n urmtoarea situa ie:
a) data producerii bunului c) data furnizrii bunurilor i serviciilor
i a dobndirii unei crean e de plat
b) data contractului d) data stingerii crean ei
33. ;mporturile i e-porturile de bunuri se e"alueaz #ranco la bord la #rontiera rii e-portatoare
0#ree on board < =6>2. 1ceast "aloare este:
a) valoarea bunurilor la pre urile de baz
plus serviciile de transport i distribuire
aferente pn la punctul respectiv al frontierei
plus orice impozite minus subven iile
pentru bunurile e!portate
c) valoarea bunurilor la pre urile de baz
minus serviciile de transport i
distribuire aferente pn la punctul respectiv
al frontierei plus orice impozite
plus subven iile pentru bunurile e!portate
b) valoarea bunurilor la pre urile de baz
minus serviciile de transport i distribuire
aferente pn la punctul respectiv al frontierei
plus orice impozite minus subven iile
pentru bunurile e!portate
d) valoarea bunurilor la pre urile de baz
plus serviciile de transport i
distribuire aferente pn la punctul respectiv
al frontierei minus orice impozite
minus subven iile pentru bunurile e!portate
3$. +re ul cost-asiurare-na"lu 0C;=2 este pre ul unui bun li"rat la #rontiera rii importatoare sau
pre ul unui ser"iciu #urnizat unui rezident :
a) dup achitarea oricror ta!e de import c) dup plata adaosurilor comerciale
b) dup achitarea oricror ta!e de import sau a d) naintea achitrii costurilor pentru
altor impozite pe importuri sau comer transportul n ar
3'. E-porturile de ser"icii nu include urmtorul caz:
a) transportul bunurilor importate de
ctre un transportator rezident
c) transportul bunurilor efectuat de reziden i
n beneficiul nereziden ilor care nu
implic importuri sau e!porturi de bunuri
b) serviciile furnizate de ctre
nerziden i reziden ilor
d) activit ile de prelucrare i reparare
n beneficiul nereziden ilor
3(. >unurile e-istente nu includ:
a) cldirile i alte bunuri de capital fi! care
au fost vndute de unit ile productoare
altor unit i
c) obiectele de valoare care nu se vnd
b) bunurile de consum de folosin ndelungat
care au fost vndute de gospodrii altor unit i
d) bunurile consumabile care au fost vndute
de ctre orice unitate fie pentru a fi reutilizate
fie pentru a fi transformate n materii
prime pentru fabricarea de bunuri noi
3*. ?erenul este de#init drept solul propriu-zis incluz&nd urmtorul element:
a) apele de suprafa c) zcmintele
b) viile livezile sau alte planta ii de arbori i
culturi pe picior etc$
d) resursele biologice necultivate
3,. 6pera iunile cu resurse naturale sunt nreistrate :
a) nu se nregistreaz c) la o valoare mai mare n
conturile cumprtorului i la o valoare
mai mic n cele ale vnztorului
b) la aceea i valoare n conturile cumprtorului
i n cele ale vnztorului
d) la o valoare mai mic n
conturile cumprtorului i la o valoare
mai mare n cele ale vnztorului
3.. 6pera iunile de reparti ie sunt opera iuni prin care
a) valoarea adugat generat n produc ie
este repartizat for ei de munc i capitalului
c) valoarea adugat generat n produc ie
este repartizat doar for ei de munc
b) valoarea adugat generat n produc ie
nu se repartizeaz
d) valoarea adugat generat n produc ie
este repartizat for ei de munc capitalului
i administra iei publice
$0. @emunerarea ana:a ilor este compus din :
a) salarii c) cotiza ii sociale n sarcina anga"atorului
b) indemniza ii d) salarii indemniza ii i cotiza iile
sociale aflate n sarcina anga"atorului
$1. Care din urmtoarele e-emple sunt incluse ca tipuri de remunerare n salariile i indemniza iile
n bani :
a) hrana c) plata zilelor de vacan pentru srbtori
oficiale sau concediu anual
b) serviciile locative d) mprumuturile acordate anga"a ilor la
dobnzi reduse
$2. Salariile i indemniza iile includ :
a) cotiza iile sociale impozitele pe venit i alte
pl i de pltit de ctre anga"at incluznd
cele re inute de anga"ator i pltite
direct sistemelor de asigurri sociale autorit ilor
fiscale etc$ n beneficiul anga"atului
c) totalul salariilor i indemniza iilor pe
care anga"atorii le pltesc temporar anga"a ilor
n caz de boal maternitate accident
de munc invaliditate etc
b) cheltuielile anga"atorilor necesare n procesul
de produc ie al anga"atorilor
d) pl ile ctre lucrtori e!terni la unitatea
de bun produs sau de serviciu prestat
$3. 3n cadrul unui sistem de presta ii prede#inite! e-ist o cotiza ie imputat de ctre ana:ator!
calculat con#orm urmtoarei metode de calcul:
a) cre terea presta iei datorit perioadei actuale
de anga"are plus suma reprezentat de cotiza ia
efectiv a anga"atorului plus suma reprezentat de
orice cotiza ie a anga"atului plus costurile operrii
sistemului
c) cre terea presta iei datorit perioadei actuale de
anga"are minus suma reprezentat de cotiza ia
efectiv a anga"atorului minus suma
reprezentat de orice cotiza ie a anga"atului
plus costurile operrii sistemului
b) cre terea presta iei datorit perioadei actuale
de anga"are minus suma reprezentat de cotiza ia
efectiv a anga"atorului plus suma reprezentat de
orice cotiza ie a anga"atului plus costurile operrii
sistemului
d) cre terea presta iei datorit perioadei actuale de
anga"are plus suma reprezentat de cotiza ia
efectiv a anga"atorului minus suma
reprezentat de orice cotiza ie a anga"atului
plus costurile operrii sistemului
$$.Nu intr n cateoria impozitelor pe produse! e-clusi" ?A1 i impozitelor pe importuri:
a) impozitele pe bunuri i servicii care sunt
pltite n afara procesului de produc ie
c) impozitele de nmatriculare a
autovehiculelor
b) accizele i impozitele pe consum d) impozitele pe primele de asigurare
$'. ;mpozitele nreistrate n conturi pro"in din:
a) o surs c) trei surse
b) dou surse d) patru surse

$(. Nu #ac parte din cateoria sub"en iilor:
a) subven iile pe produse c) subven iile pe care productorii reziden i le
pot primi ca urmare a abandonrii
unei activit i de produc ie
b) subven iile pe importuri d) subven iile pentru societ i i cvasisociet i
publice acordate pentru a compensa pierderile
persistente pe care le nregistreaz n
activitatea lor productiv ca urmare a
practicrii n mod deliberat a unor pre uri mai
mici dect costurile medii de produc ie din
motive de politic economic sau social
europene sau ale autorit ilor publice
$*. Sub"en iile pot include urmtoarele:
a) transferurile realizate de administra iile publice
ctre societ ile i cvasisociet ile nefinanciare
pentru acoperirea pierderilor acumulate n cursul
mai multor e!erci ii financiare sau a pierderilor
e!cep ionale cauzate de factori necontrolabili de
ctre ntreprindere
c) pl ile efectuate de administra iile publice sau
de restul lumii pentru pagube sau pierderi la
nivelul bunurilor de capital ca rezultat al unor
acte de rzboi altor evenimente politice sau
dezastre na ionale
b) tergerea datoriilor pe care unit ile productoare
le-au contractat fa de administra ia public
d) subven ii pentru salarii sau pentru for
de munc
$,. Sub"en iile sunt nreistrate:
a) n momentul n care are loc tranzac ia
sau evenimentul care genereaz subven ia
c) la sfr itul perioadei contabile
b) dup utilizare d) n e!erci iul bugetar urmtor
$..Sub"en iile sunt nreistrate ca:
a) utilizri pozitive n contul de
e!ploatare al economiei totale
c) resurse pozitive n contul e!terior al
veniturilor primare i transferurilor curente
b) resurse pozitive n contul de alocare
primar a veniturilor sectorului
administra iei publice
d) utilizri negative n contul de e!ploatare
al economiei totale
'0. Nu se aplic dob&nzi:
a) depozitelor c) creditelor bugetare prevzute n
bugetul de stat
b) titlurilor de natura datoriei d) creditelor
'1.+l ile care decur din orice tip de acord sBap sunt nreistrate n contul #inanciar :
a) ca opera iuni cu instrumente financiare
derivate
c) ca dobnd aferent unui venit din
proprietate
b) nu se nregistreaz d) ca dobnd aferent titlurilor de natura
datoriei
'2. 8ob&nda este nreistrat:
a) la cerere c) dup % ani de neplat
b) dup utilizarea integral a valorii de intrare
curente
d) n fiecare perioad contabil
'3. +re ul de acCizi ie include %i una din urmtoarele "ariante :
a) dobnzile pentru servicii adugate n
temeiul condi iilor de creditare
c) ta!ele pentru servicii adugate n
temeiul condi iilor de creditare
b) impozitele minus subven iile pentru produse d) ta!e suplimentare implicate n caz de
plat cu ntrziere ceea ce nseamn
neefectuarea pl ii n intervalul de timp
precizat la data la care se face achizi ia
'$. +roduc ia include:
a) cur area decorarea i ntre inerea locuin ei
n msura n care aceste activit i revin n
egal msur locatarilor
c) pregtirea i servirea hranei
b) cur area ntre inerea i repararea
bunurilor de folosin ndelungat
d) produc ia tuturor bunurilor i
serviciilor individuale sau colective care
sunt livrate unor unit i distincte fa
de productorii lor
''. 1cti"itatea principal a unei )1E locale este:
a) activitatea secundar este o activitate efectuat
n cadrul unei singure U&E locale n plus fa
de activitatea principal
c) o activitate au!iliar este o activitate al
crei rezultat este destinat a fi utilizat n
cadrul unei ntreprinderi
b) activitatea a crei valoare adugat este superioar
valorii oricrei alte activit i efectuate de unitatea
respectiv
d) o activitate de spri"in desf urat n cadrul
unei ntreprinderi cu scopul de a facilita
desf urarea activit ii principale sau a celor
secundare ale unei U&E locale
'(. Nu reprezint o acti"itate au-iliar:
a) cumprarea c) formarea de capital pentru uz propriu
b) vnzarea d) transportul
'*. +re urile semni#icati"e sunt:
a) pre urile cele mai mari practicate
pentru un produs
c) pre uri care au un efect substan ial
asupra cantit ilor de produse pe
care productorii sunt dispu i s le ofere
i asupra cantit ilor de produse pe
care cumprtorii doresc s le cumpere
b) media pre urilor e!itente pe pia a
pentru un produs
d) pre urile stabilite de cel mai
important productor
',. +roduc ia non-pia este:
a) produc ia care este furnizat altor unit i
gratuit sau la pre uri nesemnificative din
punct de vedere economic
c) U&E locale sau unit i institu ionale a
cror produc ie este n cea mai mare
parte destinat consumului final propriu
n cadrul aceleia i unit i institu ionale
b) U&E locale sau unit i institu ionale a
cror produc ie este n cea mai mare
parte produc ie de pia
d) produc ia nevndut
'.. +entru e"aluarea produc ie nu e-ist con"en ii speci#ice pentru:
a) evaluarea produc iei non-pia c) evaluarea produc iei totale a unei
unit i institu ionale a crei U&E local
este un productor non-pia $ evaluarea
b) evaluarea produc iei la pre ul de baz d) evaluarea produc iei totale a unui
productor non-pia 'U&E local)
(0. +roduc ia unui "&nztor cu ridicata sau cu amnuntul este dat de urmtoarea #ormul:
a) valoarea vnzrilor minus valoarea
bunurilor cumprate pentru revnzare i
utilizate drept consum intermediar remunerare
a anga"a ilor n natur sau venit mi!t n natur
minus valoarea bunurilor cumprate pentru
revnzare plus valoarea adi ionrilor la stocurile
de bunuri pentru revnzare
c) valoarea vnzrilor plus valoarea
pierderilor recurente din cauza ratelor
normale de rebutare furt sau
pagube accidentale
b) valoarea vnzrilor minus valoarea adi ionrilor
la stocurile de bunuri pentru revnzare plus
valoarea bunurilor retrase din stocurile de bunuri
pentru revnzare
d) valoarea vnzrilor plus valoarea bunurilor
cumprate pentru revnzare i utilizate drept
consum intermediar remunerare a anga"a ilor
n natur sau venit mi!t n natur minus
valoarea bunurilor cumprate pentru revnzare
plus valoarea adi ionrilor la stocurile de
bunuri pentru revnzare minus valoarea
bunurilor retrase din stocurile de bunuri pentru
revnzare minus valoarea pierderilor recurente
din cauza ratelor normale de rebutare furt sau
pagube accidentale
(1. Cre terile pre urilor bunurilor a#late n stocuri sunt considerate:
a) produc ie neterminat c) c tiguri din de inere
b) produc ie d) produc ie e!cedentar
(2. Ser"iciile #inanciare nu pot #i realizate i pltite n urmtorul mod:
a) serviciile financiare realizate cu
plat indirect
c) servicii financiare de achizi ionare
i nstrinare a unor active i pasive
financiare pe pie ele financiare
b) servicii financiare pltite prin
perceperea de dobnzi
d) serviciile financiare realizate n
cadrul sistemelor de asigurri i de pensii
n cazul n care activitatea este finan at
prin perceperea de cotiza ii de asigurare i
din venitul realizat din economii
(3. +roduc ia a#erent asiurrilor enerale se calculeaz ast#el:
a) (ncasrile totale din prime minus prime
suplimentare implicite 'egale cu c tigul din
veniturile din proprietate aferent provizioanelor
tehnice) minus despgubirile produse a"ustate
c) )rime suplimentare implicite 'egale cu c tigul
din veniturile din proprietate aferent
provizioanelor tehnice) minus despgubirile
produse a"ustate
b) (ncasrile totale din prime plus prime suplimentare
implicite 'egale cu c tigul din veniturile din
proprietate aferent provizioanelor tehnice) minus
despgubirile produse a"ustate
d) (ncasrile totale din prime minus prime
suplimentare implicite 'egale cu c tigul din
veniturile din proprietate aferent provizioanelor
tehnice) plus despgubirile produse a"ustate
($. +roduc ia a#erent asiurrilor de "ia se calculeaz ca:
a) prime ncasate plus prime suplimentare c) prime ncasate plus prime suplimentare minus
beneficiile datorate minus cre terile 'plus
scderile) provizioanelor tehnice ale
asigurrilor de via
b) prime ncasate minus prime suplimentare plus
beneficiile datorate minus cre terile 'plus
d) prime suplimentare minus beneficiile datorate
minus cre terile 'plus scderile) provizioanelor
scderile) provizioanelor tehnice ale asigurrilor
de via
tehnice ale asigurrilor de via
('. 8ac o scCem de arantare standard a mprumuturilor opereaz ca productor de pia !
"aloarea produc iei este:
a) egal cu ncasrile totale din prime c) valoarea despgubirilor produse a"ustate
b) egal cu c tigul din venituri din
proprietate aferent provizioanelor tehnice
d) calculat n acela i mod ca i n
cazul asigurrilor generale

((. Nu sunt realizate ca ser"icii non-pia :


a) serviciile de administra ie public c) serviciile obligatorii de securitate social
b) serviciile de aprare d) serviciile de nv mnt

(*.Consumul intermediar e-clude:


a) bunurile i serviciile care sunt primite de la
o alt U&E local apar innd aceleia i
unit i institu ionale
c) nchirierea de active fi!e de e!emplu
leasingul opera ional de utila"e automobile
soft*are i lucrri originale din sfera
divertismentului
b) obiectele de valoare d) onorariile pentru contracte contracte de
leasing i licen e pe termen scurt nregistrate ca
active neproduse+ acestea e!clud cumprarea
nerestric ionat de astfel de active
neproduse

(,. Consumul intermediar include:


a) mbunt irile ma"ore care sunt aduse n plus
fa de cele necesare pentru a men ine activele
fi!e n bune condi ii de utilizare
c) bunurile i serviciile utilizate ca
resurse n activit i au!iliare

b) soft*are-ul cumprat fr restric ii sau produs


pe cont propriu
d) armele de uz militar i echipamentul
necesar pentru livrarea lor
(.. CCeltuiala pentru consum #inal nu cuprinde:
a) serviciile de locuin prestate de
proprietarii-ocupan i
c) serviciile financiare pltite direct i partea
de ,-.-/ utilizat pentru consumul
final al gospodriilor
b) bunurile i serviciile care sunt
tratate drept consum intermediar
d) serviciile de finan are a pensiilor n
valoare echivalent cu cea a pl ii
pentru serviciu implicite
*0. Consumul intermediar e-clude:
a) pl ile pentru servicii de asigurare
general efectuate de U&E locale
c) pl i pentru licen e i onorarii ale administra iei
publice care sunt tratate ca alte impozite
pe produc ie
b) ,-.-/ cumprate de productorii reziden i d) produc ia non-pia din produc ia
bncii centrale se aloc n ntregime
consumului intermediar al altor intermediari
financiari
*1. >unurile i ser"iciile pentru consumul indi"idual sunt:
a) bunurile sau serviciile achizi ionate de
ctre unit ile institu ionale rezidente
pentru satisfacerea direct a nevoilor umane
fie ele individuale sau colective
c) bunuri i servicii achizi ionate de o gospodrie
a popula iei i utilizate pentru satisfacerea
nevoilor i dorin elor membrilor gospodriei
respective
b) serviciile pentru consumul colectiv care
sunt furnizate simultan tuturor membrilor
comunit ii sau tuturor membrilor unei
anumite pr i a comunit ii
d) serviciile pentru consumul colectiv care
sunt furnizate unui individ
*2. CCeltuielile pentru consum #inal al tuturor ospodriilor sunt :
a) nule c) individuale
b) colective d) mari
*3. +entru bunurile i ser"iciile #urnizate de unit ile administra iei publice! limita dintre bunurile
i ser"iciile indi"iduale i colecti"e este trasat pe baza:
a) clasifcrii funciilor administraiilor
publice (COFOG)

c) preurilor bunurilor i serviciilor
b) importanei bunurilor i serviciilor furnizate d) importanei bunurilor i serviciilor n
raport cu consumatorul final
*$. 8i"iziunea 1$ din Clasi#icarea consumului indi"idual pe destinaii nu cuprinde urmtoarea
rup:
a) locuine c) nvmnt
b) sntate d) afaceri economice
*'. Con#orm SEC 2010 bunurile i ser"iciile sunt acCizi ionate de unit ile institu ionale n
momentul n care:
a) au prevedere bugetar

c) unitile instituionale devin noii


proprietari
ai bunurilor i prestarea serviciilor n
benefciul lor este complet

b) constat necesitatea aci!iiei

d) doresc s aiba bunuri i servicii n


e"ces
*(. Aaloarea areatului reprezentat de cCeltuiala pentru consum #inal #a de areatul consumul
#inal e#ecti" este :
a) mai mare

c) mai mic

b) identic

d) mai mare sau egal

**. 8i"idendele nu includ:


a) venitul pltit administraiilor publice de
ctre ntreprinderile publice care sunt
recunoscute
ca entiti #uridice independente
neconstituite
n societi

c) acunile emise pentru ac ionari


reprezentnd plat a dividendelor
pentru e!erci iul financiar
b) veniturile generate de activitile
necuprinse
n statistici $i transferate proprietarilor
de
societi care particip la astfel de
activiti
pentru u!ul lor privat

d) superdividendele

*,. @etraerile din "eniturile c"asisociet ilor nu includ:


a) e"cedentul net din e"ploatare primit de
re!ideni n calitate de proprietari de
terenuri $i cldiri situate n restul lumii

c) sumele pe care proprietarii le primesc


din v%n!area terenurilor $i a altor
active neproduse

b) sumele pe care proprietarii le primesc


din
v%n!area bunurilor de capital f"
e"istente
d) sumele pe care proprietarii le
primesc din retragerile din
participaii
*.. >ene#iciile rein"estite din in"esti ii strine directe sunt eale cu:
a) e"cedentul din e"ploatare al
ntreprinderii
care efectuea! investiiile strine
directe
plus orice venituri din proprietate sau
transferuri
curente de primit plus orice venituri din
proprietate sau transferuri curente de
pltit
c) e"cedentul din e"ploatare al
ntreprinderii care
efectuea! investiiile strine directe
minus
orice venituri din proprietate sau
transferuri
curente de primit minus orice
venituri din
proprietate sau transferuri curente
de pltit&
inclu!%nd transferurile efective din
strintate
ctre investitorii care efectuea!
investiiile
strine directe $i orice impo!ite
curente pe
venit& patrimoniu etc'& de pltit de
ctre
ntreprinderea care efectuea!
investiiile strine directe

b) e"cedentul din e"ploatare al


ntreprinderii
care efectuea! investiiile strine
directe
plus orice venituri din proprietate sau
transferuri
curente de primit minus orice venituri
din
proprietate sau transferuri curente de
pltit&
inclu!%nd transferurile efective din
strintate ctre
investitorii care efectuea! investiiile
d) e"cedentul din e"ploatare al
ntreprinderii
care efectuea! investiiile strine
directe
minus orice venituri din proprietate
sau transferuri curente de primit

strine
directe $i orice impo!ite curente pe
venit&
patrimoniu etc'& de pltit de ctre
ntreprinderea
care efectuea! investiiile strine
directe
,0. 7omentul nreistrrii bene#iciilor rein"estite din in"esti ii strine directe este:
a) semestrial c) n momentul n care sunt realizate
b) anual d) nu se nregistreaz
,1. Aenitul din in"estiii de pltit pentru drepturile a#erente cotizaiilor prede#inite este eal cu :
a) venitul din investi ii aferent fondurilor plus
orice venit c tigat din nchirierea de terenuri
sau cldiri de inute de fond
c) orice venit c tigat din nchirierea de
terenuri sau cldiri de inute de fond
b) venitul din investiii aferent fondurilor

d) venitul din investiii aferent fondurilor
minus orice venit c%$tigat din
ncirierea
de terenuri sau cldiri deinute de
fond
,2. @enta din terenuri reprezint :
a) un venit din proprietate

c) un impo!it

b) un impo!it

d) un a#utor de stat

,3. @entele sunt nreistrate:


a) trimestrial c) anual
b) semestrial d) n perioada n care sunt pltite
,$. Cate tipuri di#erite de rente din resurse e-istD
a) unul c) trei
b) dou d) apte
,'. ;mpozitele pe "enit nu const n:
a) impo!ite pe venituri

c) c%tiguri din capital

b) profituri d) pensii
,(. ;mpozitele pe "enit nu includ:
a) impozitele pe venitul persoanelor fizice
sau al gospodriilor e!emple fiind venituri
din munc din proprietate activit i
antreprenoriale pensii etc$
c) impozitele pe c tigurile din de inere
b) impozitele pe venitul sau profitul societ ilor d) impozitele pe succesiune sau impozite pe
dona ii ntre persoane n via care sunt
considerate a fi prelevate pe capitalul
beneficiarilor i sunt prezentate la
rubrica impozite pe capital

,*. Aaloarea total a impozitului include:
a) dob%n!i aplicate arieratelor de impo!ite
cuvenite

c) prelevrile oca!ionale sau
e"cepionale pe capital sau patrimoniu&
care sunt nregistrate ca impo!ite pe
capital ((')*)
b) impozitele pe succesiune sau impozite pe dona ii
ntre persoane n via care sunt considerate a fi
prelevate pe capitalul beneficiarilor i sunt prezentate
la rubrica impozite pe capital
d) impo!itele pe terenuri& cldiri sau
alte active deinute sau nciriate de
ntreprinderi& care le utili!ea! pentru
producie& astfel de impo!ite find
tratate ca alte impo!ite pe producie

,,. ;mpozitele nreistrate n conturi nu pro"ine din:


a) sume evideniate prin evaluari

c) ncasri

b) declaraii

d) amortizare
,..+restaiile sociale e-clud:
a) transferurile curente i forfetare de la sisteme care
primesc cotiza ii vizeaz ntreaga colectivitate sau
pr i mari ale acesteia i sunt impuse i controlate de
ctre unit ile administra iei publice 'sisteme de
securitate social)
c) indemniza iile de asigurare vrsate n cadrul
poli elor contractate cu unicul scop de a ob ine o
reducere chiar dac aceste poli e decurg dintr-o
conven ie colectiv
b) transferurile curente $i forfetare de la
sistemele organi!ate de anga#atori n
benefciul anga#ailor& fo$tilor anga#ai sau
persoanelor a+ate n ntreinerea acestora
(alte sisteme de asigurri sociale aferente
ncadrrii n munc)' Coti!aiile pot f
pltite de anga#ai $i,sau de anga#atori- ele
pot f pltite $i de lucrtori independeni

d) transferuri curente de la unit i ale


administra iei publice i -.,0,1) care nu sunt
condi ionate de pl i anterioare ale cotiza iilor i
care sunt cuplate n general de o evaluare a
venitului disponibil$ &stfel de transferuri sunt
cunoscute ca asisten social
.0. Cotiza iile sociale nete constau n:
a) cotiza ii sociale efective n sarcina anga"atorilor
minus cotiza iile sociale imputate n sarcina
anga"atorilor
c) cotiza ii sociale suplimentare n sarcina
gospodriilor minus tarife pentru serviciile
prestate de sistemul de asigurri sociale
b) coti!aii sociale efective n sarcina
anga#atorilor plus coti!aiile sociale
imputate n sarcina anga#atorilor plus
coti!aii sociale efective n sarcina
gospodriilor plus coti!aii sociale
suplimentare n sarcina gospodriilor
minus tarife pentru serviciile prestate de
sistemul de asigurri sociale
d) cotiza ii sociale efective n sarcina
anga"atorilor minus cotiza iile sociale imputate n
sarcina anga"atorilor minus cotiza ii sociale
efective n sarcina gospodriilor
.1. ;mpozitele pe capital nu sunt nreistrate ca:
a) varia ii ale pasivelor i valorii nete '2) n contul de
capital al sectoarelor n care sunt clasifica i
contribuabilii
c) varia ii ale pasivelor i valorii nete n contul de
capital al restului lumii
b) variaii ale pasivelor $i valorii nete (.) n
contul de capital al administraiilor publice

d) varia ii ale pasivelor i valorii nete '2)n contul
de capital al administra iilor public
.2. 1:utoarele pentru in"estiii nu se nreistreaz ca:
a) varia ii ale pasivelor i valorii nete'2)n contul de
capital al sectoarelor care beneficiaz de a"utoare
c) varia ii ale pasivelor i valorii nete '3) n
contul de capital al sectoarelor care beneficiaz
de a"utoare
b) variaii ale pasivelor $i valorii nete (/) n
contul de capital al administraiilor publice

d) varia ii ale pasivelor i valorii nete n contul de


capital al restului lumii
.3. 1lte trans#eruri de capital nu include urmtoarele opera iuni:
a) pl ile efectuate de ctre administra iile publice
sau de ctre restul lumii ctre proprietarii de bunuri
c) transferurile ntre subsectoarele administra iilor
publice destinate acoperirii cheltuielilor
de capital distruse sau avariate de rzboaie alte
evenimente politice sau catastrofe naturale 'inunda ii
etc$)
neprevzute sau deficitelor acumulate
b) transferurile de la administraiile publice
ctre societile sau cvasisocietile
nefnanciare pentru acoperirea pierderilor
acumulate n cursul mai multor e"erciii
fnanciare sau a pierderilor e"cepionale
cau!ate de factori nein+uenabili de ctre
ntreprindere (ciar n ca!ul unei infu!ii de
capital)
d) pl ile reprezentnd a"utor de stat repetitiv
pentru economii acordate de administra iile
publice gospodriilor
.$. 1cti"ele continente i pasi"ele continente includ:
a) garan iile unice cu risc incert pentru pl ile unor
pr i ter e deoarece pl ile sunt necesare doar dac
debitorul nu i ndepline te obliga iile de plat
c) scrisorile de garan ie care reprezint
promisiuni de a efectua o plat cu condi ia
prezentrii anumitor documente specificate ntr-
un contract
b) anga#amentele de mprumut care ofer
o garanie c anumite fonduri vor f puse
la dispo!iie& dar nu e"ist niciun activ
fnanciar p%n c%nd fondurile nu sunt
avansate efectiv

d) provizioanele sistemelor de asigurri de pensii


i ale schemelor de garan ii standardizate
.'. Care dintre urmtoarele cateorii nu reprezint o aranie:
a) garan iile oferite prin intermediul unui
instrument financiar derivat
c) garan iile unice cu risc incert
b) garaniile standard

d) garaniile derivate
.(. Care din urmtoarea cateorie nu reprezint o operaiune #inanciar:
a) cu numerar i depozite c) cu componenta fizic a aurului monetar
b) cu credite

d) cu titluri de natura datoriei


.*. Soldul contabil al contului #inanciar este teoretic:
a) identic cu cel al contului de capital c) mai mic dect soldul contului de capital
b) mai mare dec%t soldul contului de
capital
d) zero
.,. Consolidarea nu poate #i realizat la ni"elul:
a) economiei totale c) subsectoarelor instituionale
b) sectoarelor instituionale

d) 451 2urilor
... 6 operaiune #inanciar are ntotdeauna:
a) profit c) sold final creditor
b) o operaiune n contraparte

d) sold final debitor


100. 6pera iunea n contraparte corespunztoare unei opera iuni #inanciare poate #i un :
a) impozit c) venit din proprietate
b) venit din dob%n!i

d) venit din prestri servicii


101. 6pera iunile #inanciare i opera iunile n contraparte ale acestora se nreistreaz:
a) n acela i moment c) triemstrial
b) la sf%ritul anului

d) anual

102. 8repturile de pensie nu cuprind crean ele #inanciare pe care ana:a ii actuali i #o tii ana:a i
le de in n raport cu:
a) anga"atorii lor c) un asigurtor
b) un sistem desemnat de ctre anga#ator
pentru plata pensiilor& ca parte a unui
acord de compensare ntre anga#ator $i
anga#at
d) un coleg

103. +rimele nencasate sunt:


a) crean e financiare pe care titularii de poli e de
asigurri generale le au asupra societ ilor de
asigurri generale n ceea ce prive te primele
nencasate i indemniza iile de pltit
c) indemniza ii datorate dar nc nepltite
incluznd cazurile n care suma este n litigiu sau
n care evenimentul care a generat dauna a
survenit dar nu a fost nc raportat
b) riscuri cum ar f accidente& boal sau
incendiu
d) primele pltite& dar nc nencasate

10$. Sistemele de asiurri! de pensii i scCemele de aran ii standardizate nu cuprind una din
subcateorii:
a) provizioane tehnice de asigurri generale c) drepturi de pensie
b) drepturi asupra asigurrilor de via $i a
rentelor
d) dreptul de concediu de odina

10'. 1cti"ele continente i pasi"ele continente nu includ:


a) anga"amentele de mprumut care ofer o garan ie
c anumite fonduri vor fi puse la dispozi ie dar nu
e!ist niciun activ financiar pn cnd fondurile nu
sunt avansate efectiv
c) provizioanele sistemelor de asigurri de pensii
i ale schemelor de garan ii standardizate
b) scrisorile de garanie care repre!int
promisiuni de a efectua o plat cu condiia
pre!entrii anumitor documente
specifcate ntr0un contract
d) liniile de credit& care sunt
anga#amente de acordare de
mprumuturi unui client p%n la o limit
stabilit

10(. 8epozitele sunt:


a) moned autohton a statelor membre din zona
euro
c) depozitele care se pot schimba n numerar la
cerere la paritate i care sunt direct utilizabile
pentru efectuarea de pl i prin cec ordin mandat
debitare6creditare direct sau printr-o alt form
de plat direct fr penalit i sau restric ii
b) contracte standardi!ate& nenegociabile
cu publicul general& oferite de societile
care accept depo!ite $i& n unele ca!uri&
de administraia central n calitate de
debitori& care permit plasarea $i
retragerea ulterioar de ctre creditor a
sumei repre!ent%nd principalul

d) pasive ale societilor re!idente care


accept depo!ite& n unele ca!uri ale
administraiei centrale& $i ale unitilor
instituionale
nere!idente

10*. 6blia iunile arantate sunt:


a) titluri de natura datoriei emise de o societate
financiar sau garantate n ntregime de o societate
financiar
c) transferuri temporare de titluri de valoare de la
mprumuttor la mprumutat
b) titluri de natura datoriei ale crui
principal $i,sau dob%nd sunt pltibile
doar din +u"ul de numerar produs de
ctre un grup specifcat de active
fnanciare sau nefnanciare

d) acorduri care implic oferirea de


titluri de valoare n scimbul
numerarului sau al altor mi#loace de
plat
10,. 3n situa ia n care nu sunt pstrate ca acti"e de rezer"! conturile de aur alocate reprezint:
a) o crean asupra operatorului contului de a
livra aur
c) dreptul de proprietate asupra unei mrfi mai
e!act aur nemonetar
b) un activ fnanciar

d) un depo!it

10.. 7onetizarea sau demonetizarea aurului:


a) nu genereaz nregistrri n contul financiar c) genereaza un plus n contul financiar
b) generea!a un minus n contul fnanciar

d) generea!a concomitant un minus si


un plus in contul fnanciar

110. Crearea 8S?-urilor prin alocarea lor i stinerea acestora prin anulare reprezint:
a) transferuri c) depozite
b) tranzac ii

d) dobanzi
111. Numerarul include una din urmtoarele:
a) stocul de bancnote proprii al unei bnci central c) bancnotele i monedele emise de
autorit ile monetare rezidente ca
moned na ional n circula ie de inut de
ctre reziden i i nereziden i
b) stocul de bancnote de urgen

d) monedele #ubiliare care nu sunt


utili!ate n mod obi$nuit ca mi#loc de
plat
112. 8epozitele trans#erabile nu include:
a) pozi ii interbancare ntre institu ii
financiare monetare
c) depozite n lei
b) depo!ite pstrate la banca central de
societi care accept depo!ite n plus fa
de valoarea re!ervelor pe care acestea
d) depo!ite n moned strin n cadrul
unor acorduri s1ap

sunt obligate s le pstre!e $i pe care le


pot utili!a fr notifcri prealabile sau
restricii
113. 1lte depozite nu includ:
a) cote rambursabile referitoare la instrumentele
financiare derivate care sunt pasive ale institu iilor
financiare monetare
c) depozite de economii carnete de economii
certificate de economii nenegociabile sau
certificate de depozit nenegociabile
b) acorduri de rscumprare pe termen
scurt (repouri) care sunt pasive ale
instituiilor fnanciare
monetare
d) certifcate de depo!ite negociabile i
certifcate de economii negociabile
11$. ?itlurile de natura datoriei nu pot #i e-primate n :
a) moned na ional c) euro

b) moned strin d) lingouri de aur
11'. ?itlurile de natura datoriei cu rat a dob&nzii #i- nu cuprind:
a) titluri de natura datoriei simple care sunt emise i
rscumprate la valoarea nominal
c) obliga iuni cu discount mare cu pl i mici ale
dobnzilor i emise la o valoare mult redus fa
de valoarea nominal
b) titluri de natura datoriei emise cu o
reducere sau cu o prim fa de valoarea
lor nominal' 2"emple sunt bonuri de
tre!orerie& efecte de comer& cambii&
acceptri de ordine& andosri de ordine $i
certifcate de depo!it
d) obligaiuni neconvertibile
11(. 6pera iunile cu credite pot #i mpr ite n dou tipuri n #unc ie de scaden a ini ial:
a) credite pe termen scurt si credite pe termen
lung
c) credite pe termen scurt si credite pe termen
mediu
b) credite pe termen mediu si credite pe
termen
lung
d) credite pe termen foarte scurt si
credite pe termen mediu
11*. Creditele standardizate sunt o#erite! n ma:oritatea cazurilor de ctre:
a) anga"atori c) anga"ati
b) societati fnanciare d) instituii publice
11,. Creditul comercial este:
a) un transfer temporar de titluri de valoare de la
mprumuttor la mprumutat
c) creditul acordat direct de ctre furnizorii de
bunuri i servicii n beneficiul clien ilor lor
b) un acord care implic oferirea de titluri
de valoare&
de e"emplu titluri de natura datoriei sau
aciuni&
n scimbul numerarului sau al altor
mi#loace
de plat& e"ist%nd un anga#ament de a
rscumpra
acelea$i titluri de valoare sau unele
similare la
un pre f"at
d) este un contract prin care locatorul&
n calitate de proprietar legal al unui
activ& transmite locatarului riscurile $i
benefciile proprietii asupra activului

11.. Cateoria creditelor nu include:


a) creditele ipotecare c) creditele revolving
b) creditele de consum d) alte conturi de primit,de pltit
inclu!%nd creditele comerciale $i
avansurile
120. +articipa iile nu cuprind:
a) ac iuni cotate c) ac iuni necotate
b) prime nete de asigurare generala d) alte participaii
121. ?itlurile de "aloare de tip participaie nu includ:
a) investi iile administra iilor publice n societ ile
publice al cror capital nu este mpr it n ac iuni
care n virtutea unei legisla ii speciale sunt
recunoscute ca entit i "uridice independente
c) participa iile administra iei publice la capitalul
organiza iilor interna ionale i suprana ionale cu
e!cep ia ./- chiar dac ele sunt "uridic
constituite ca societ i pe ac iuni 'de e!emplu
7anca European de -nvesti ii)
b) investiiile administraiilor publice n
capitalul bncii centrale
d) aciunile oferite la v%n!are& dar care
nu sunt cumprate n momentul
emiterii
122. 6pera iunile cu drepturi asupra asiurrilor de "ia i a rentelor sunt reprezentate de:
a) acumulri c) reduceri
b) acumulri minus reduceri d) acumulari plus reduceri
123. Caracteristic unui sistem de aran ii standardizate este #aptul c:
a) e!ist mai multe garan ii de acela i tip de i nu
toate se emit pentru e!act aceea i perioad de timp i
nu toate ncep i se ncheie la acelea i date
c) e!ista o singura garantie
b) toate garantiile ncep $i se nceie la
acelea$i
date
d) toate garantiile se emit pentru e"act
aceea$i perioad de timp
12$. ;nstrumentele #inanciare deri"ate nu permit pr ilor s #ac tranzac ii cu instrumente
#inanciare speci#ice precum:
a) riscul ratei dobnzii c) riscul aferent participa iilor i pre urilor
mrfurilor
b) riscul valutar d) riscul de credit& cu alte entiti care
nu sunt dispuse s0$i asume aceste
riscuri& la tran!acionarea activului
principal
12'. SBapurile pe rata dob&nzii sunt:
a) tranzac ii cu monede strine la un curs de schimb
stabilit n contract
c) un schimb de pl i ale unor dobnzi de natur
diferit aferente unei valori fictive a principalului
care nu este niciodat tranzac ionat
b) un scimb de +u"uri de numerar
aferente plilor de dob%nd $i de
principal la un curs de scimb convenit la
sf%r$itul contractului
d) acorduri contractuale prin care dou
pri& pentru a se prote#a de variaiile
ratelor dob%n!ilor& convin asupra unei
dob%n!i de pltit& la o dat de
defnitivare a tran!aciei specifcat&
aferent unei valori fctive a
principalului care nu este niciodat
tran!acionat
12(. 3n cazul n care contractele nu implic scCimbul de principal:
a) se nregistreaz o opera iune la intrarea n vigoare
a contractului
c) se nregistreaz o opera iune la incheierea
contractului
b) nu se inregistrea!a nicio operaiune la
intrarea n vigoare a contractului
d) se nregistrea! o operaiune la
mi#locul perioadei de derulare a
contractului
12*. Aaria iile n timp ale "alorii instrumentului #inanciar deri"at sunt nreistrate n:
a) contul de reevaluare c) contul de capital
b) contul fnanciar d) contul de patrimoniu
12,. 1lte conturi de primitEde pltit includ :
a) remuneraii i salarii c) chirie
b) dividende d) toate variantele prev!ute la literele
a& b si c
12.. 6pera iunile #inanciare nu pot #i clasi#icate n #unc ie de:
a) posibilitatea de a fi negociate c) scaden valut
b) tip de venit d) valoare contract
130. Nu sunt crean e #inanciare neociabile:
a) titlurile de valoare c) numerarul i depozitele
b) instrumentele fnanciare derivate d) opiunile pe aciuni ale anga#ailor
131. Sunt crean e #inanciare neociabile:
a) aurul monetar c) alte participaii
b) creditele d) titlurile de valoare
132. 1pari ia economic a acti"elor corespunde cre terii n "olum a acti"elor produse i a celor
neproduse care nu sunt rezultatul procesului de produc ie. 1ceast cateorie cuprinde:
a) monumente istorice atunci cnd valoarea lor este
prima dat recunoscut n contul de patrimoniu
c) e!pirarea avanta"elor conferite prin contracte
leasinguri licen e i autoriza ii transferabile
b) diminuarea valorii fondurilor comerciale
$i a activelor comerciale aci!iionate
d) epui!area resurselor naturale
133. 1cti"ele economice nu sunt considerate distruse de catastro#e n cazul n care:
a) deteriorarea calit ii terenurilor se datoreaz
inunda iilor sau furtunilor de o amploare
neobi nuit
c) ca urmare a incendiilor de pdure sau
cutremurelor de pmnt se distrug cldiri
echipamente sau obiecte de valoare
b) din cau!a secetei sau a epidemiilor se
distrug activele cultivate
d) ca urmare a unei utili!ri defectuoase
ecipamentele din dotare se
defectea!
13$. E-ist con#iscri #r compensa ie atunci c&nd:
a) creditorii deposedeaz de active c) e!ecutarea silit a activelor
b) administra iile publice sau alte unit i
institu ionale iau n posesie fr compensa ie
deplin activele apar innd altor unit i
institu ionale inclusiv nerezidente din alte motive
dect achitarea impozitelor a ta!elor sau a
prelevrilor similare

d) se confisc o proprietate n urma unei activiti
infracionale
13'. 7odi#icrile de "olum neclasi#icate n alt parte ale acti"elor ne#inanciare includ:
a) pierderile de numerar sau de titluri la purttor din
motive 'cum ar fi daunele provocate de incendii sau
furturile) care nu sunt considerate ca fiind
catastrofe
c) degradarea unor active fi!e neluate n calcul n
consumul de capital fi!
b) retragerile din circula ie de numerar care nu mai
este convertibil cu e!cep ia sumelor care au fost
reclasificate n obiecte de valoare
d) provizioanele pentru e!ecutarea unor scheme
de garan ii standardizate atunci cnd e!ecutrile
prevzute dep esc ncasrile i recuperrile
prevzute
13(. 1lte modi#icri de "olum neclasi#icate n alt parte e-clud :
a) refuzul pl ii datoriei8 nu se recunoa te anularea
unilateral a pasivului de ctre debitor
c) diferen a constatat ntre sumele contabilizate
n consumul de capital fi! drept pagube normale
i pierderile efectiv suferite
b) pierderi e!cep ionale din stocuri 'cum ar fi daunele
provocate de incendii furturi sau infestarea cu
duntori a silozurilor) care nu sunt considerate
distrugeri de active cauzate de catastrofe
d) abandonarea echipamentelor de produc ie
nainte de a fi terminate sau puse n func iune
13*. 7odi#icrile de clasi#icare nu includ:
a) modificrile de clasificare sectorial c) modificrile de clasificare a activelor i
pasivelor
b) modificrile de structur ale unit ilor
institu ionale
d) transformarea titlurilor de natura datoriei n
ac iuni
13,. Soldul unui cont de patrimoniu se nume%te:
a) valoare brut c) valoare iniial
b) valoare net d) valoare final
13.. )n cont de patrimoniu se ntocme%te :
a) doar pentru sectoarele institu ionale rezidente c) doar pentru restul lumii
b) doar pentru economia naional total

d) pentru sectoarele $i subsectoarele


instituionale re!idente& pentru
economia naional total $i pentru
restul lumii
1$0. =ondurile proprii sunt de#inite ca:
a) sum a valorii nete minus valoarea
participa iilor
c) sum a valorii nete plus valoarea
participa iilor i ac iunilor fondurilor de
investi ii care figureaz ca pasive n contul de
patrimoniu
b) sum a valorii nete minus valoarea
participaiilor $i aciunilor fondurilor de
investiii care fgurea! ca active n contul
de patrimoniu
d) valoarea participaiilor $i aciunilor
fondurilor de investiii care fgurea! ca
active n contul de patrimoniu
1$1. 1cti"ele nreistrate n contul de patrimoniu sunt :
a) active economice c) cheltuieli
b) capital f" d) pierderi nominale
1$2. 1cti"ele ne#inanciare neproduse se re#er la:
a) activele economice care includ toate crean ele
financiare participa iile i componenta fizic a
aurului monetar reprezentat de lingouri
c) crean ele financiare care rezult din decala"ul
temporal dintre opera iunile de distribuire sau
opera iunile financiare pe pia a secundar i
pl ile aferente
b) perioada de la data emiterii p%n la
data plii
fnale programate a activelor sau
pasivelor
fnanciare
d) activele economice care nu sunt
re!ultate ale procesului de producie
1$3. =iecare acti" #inanciar are un pasi" n contraparteD
a) da c) da cu e!cep ia componentei fizice a aurului
monetar reprezentate de lingouri care este
clasificat n categoria 9&ur monetar i drepturi
speciale de tragere:
b) nu d) poate
1$$. Aaloarea de pia este eal cu:
a) valoarea nominal plus reevalurile care decurg
din varia ii ale pre urilor de pia
c) valoarea nominal
b) reevalurile care decurg din variaii ale
preurilor de pia
d) valoarea nominal minus reevalurile
care decurg din variaii ale preurilor de
pia
1$'. Aaloarea nominal re#lect:
a) suma fondurilor avansate ini ial la care se adaug
orice fonduri avansate ulterior
c) suma fondurilor avansate ini ial la care se
adaug orice fonduri avansate ulterior minus
eventuale rambursri plus dobnda acumulat
b) rambursri plus dob%nda acumulat d) suma fondurilor avansate iniial
minus orice fonduri avansate ulterior
plus eventuale rambursri minus
dob%nda acumulat
1$(. Stocurile trebuie e"aluate la:
a) pre urile n vigoare la momentul de referin al
contului de patrimoniu
c) la preul scontat pentru vnzare
b) la preurile la care produsele au fost
evaluate n momentul intrrii lor n stoc
d) la preul la care a fost aci!iionat
1$*. Aaloarea 8S? este :
a) pre ul stabilit pe pie ele organizate ale aurului c) valorea nominal
b) f"at !ilnic de F34& iar paritatea n
raport cu monedele naionale se obine pe
pieele de scimb valutar
d) valoarea de pia
1$,. @aportul dintre pre ul ac iunilor i #ondurile proprii poate "aria n #unc ie de:
a) profitul societilor c) preul scontat pentru vnzare
b) pierdea nregistrat de societate d) ramura de activitate
1$.. Sumele nreistrate pentru drepturile de pensie depind de:
a) tipul de sistem de pensie c) profesionalismul anga"atului n perioada
activ
b) entitatea anga#atoare d) efciena anga#atului pe parcursul
carierei
1'0. Aaloarea nreistrat pentru pro"izioane pentru e-ecutarea aran iilor standardizate este:
a) nivelul preconizat de indemniza ii minus valoarea
eventualelor recuperri preconizate
c) valoarea eventualelor recuperri
preconizate
b) nivelul preconi!at de indemni!aii d) nivelul preconi!at de indemni!aii
plus valoarea eventualelor recuperri
preconi!ate
1'1. Creditele comerciale i a"ansurile i alte conturi de primitEde pltit! e-clusi" credite
comerciale i a"ansuri ! care sunt enerate de di#eren ele de timp ntre opera iunile de reparti ie!
precum impozite! contribu ii sociale! di"idende! rente! salarii i opera iuni #inanciare! sunt e"aluate!
at&t pentru creditori! c&t i pentru debitori la:
a) valoarea de pia c) valoarea nominal

b) valoarea brut d) valoarea net
1'2. Creditele se nreistreaz n contul de patrimoniu la:
a) valoarea de pia c) valoarea brut
b) valoarea nominal d) valoarea net
1'3. )n credit este neper#ormant atunci c&nd:
a) crete rata dobnzii c) crete valoarea creditului de rambursat
b) dobnda fi! devin variabil d) pl ile aferente dobnzii sau principalului sunt
ntrziate cu ;< de zile sau mai mult peste data
scaden ei
1'$.1cti"ele #inanciare neproduse nu cuprind:
a) active fi!e c) maini i echipamente
b) locuine d) resursele naturale
1''. 1cti"ele #inanciare produse cuprind:
a) resurse biologice necultivate c) producia neterminat
b) stocuri d) produsele finite
1'(.?itlurile de natura datoriei cuprind:
a) terenuri c) titlurile de natura datoriei pe termen scurt
b) obiecte de valore d) depozitele transferabile
1'*. Creditele cuprind:
a) numerarul c) alte depozite
b) aurul monetar d) creditele pe termen lung
1',. +articipaii %i aciuniEuniti ale #ondurilor de in"estiii cuprind:
a) rezervele de ap c) pietrele i metalele preioase
b) aciunile cotate d) locuinele
1'.. Sistemele de asiurri! de pensii %i scCeme de aranii standardizate cuprind:
a) drepturile de pensie c) aciuni necotate
b) aciuni cotate d) participaii
1(0. 1cti"ele #i-e nu cuprind:
a) locuinele c) mbuntiri funciare
b) alte cldiri i construcii civile d) drepturile de pensie
1(1. @esursele naturale nu cuprind:
a) terenuri c) produsele finite
b) rezerve de minereuri i resurse energetice d) resursele de ap
1(2. Contractele! contractele de leasin %i licenele nu cuprind:
a) contracte de leasing operaional
comercializabile
c) permise de e!ercitare a unor activiti
specifice
b) permise de utilizate a resurselor naturale d) titlurile de natura datoriei
1(3. Numeralul %i depozitele nu cuprind:
a) numeralul c) participaiile
b) depozite transferabile d) poziiile interbancare
1($. +articipaiile nu cuprind:
a) aciunile cotate c) alte participaii

b) aciunile necotate d) creditele neperformante
1('. Aariaiile totale ale calorii nete cuprind:
a) aurul monetar c) rezerva de ap
b) numerar i depozite d) variaii ale valorii nete datorate economiei i
transferurilor de capital
1((. Aariaiile totale ale "alorii nete nu cuprind:
a) =aria ii ale valorii nete datorate altor modificri ale
volumului activelor
c) .ormarea brut de capital fi!
b) =aria ii ale valorii nete datorate
c tigurilor6pierderilor nominale din de inere
d) variaii ale valorii nete datorate economiei i
transferurilor de capital
1(*. Aaria iile "alorii nete datorate c& tiurilorEpierderilor nominale din de inere includ:
a) >itluri de natura datoriei c) =aria ii ale valorii nete datorate
c tigurilor6pierderilor reale din de inere
b) &chizi ii de active fi!e noi d) =aria ia stocurilor
1(,. 3n cateoria operaiunilor cu acti"e i pasi"e #inanciare nu resim:
a) ?reditele

c) 5umerar i depozite
b) >itlurile de natura datoriei d) .ormarea brut de capital fi!
1(.. Conturile de distribuire i de utilizare a "enitului nu cuprind urmtoarea cateorie:
a) ?ontul de redistribuire a venitului n
natur
c) ?onturile de distribuire primar a venitului
b) ?ontul financiar d) ?ontul de distribuire secundar a venitului
1*0. Conturile de distribuire primar a "enitului cuprind:
a) ?ontul de e!ploatare c) ?ontul varia iilor valorii nete datorate
economiei i transferurilor de capital
b) ?ontul de utilizare a venitului disponibil a"ustat d) ?ontul achizi iilor de active
nefinanciare
1*1. Contul de alocare a "eniturilor primare are ca sold contabil:
a) Economia brut c) =enitul disponibil a"ustat brut
b) =enitul ntreprinderii brut d) ?apacitatea6necesarul net de finan are
1*2. Contul de alocare a altor "enituri primare are ca sold contabil:
a) ,oldul veniturilor primare brut c) ?apacitatea6necesarul net de finan are
b) =enitul disponibil a"ustat brut d) Economia brut
1*3. Conturi ale opera iunilor de acumulare nu cuprind:
a) ?ontul de capital c) ?ontul altor modificri de active
b) ?ontul financiar d) ?ontul de produc ie
1*$. Contul de capital include:
a) ?ontul varia iilor valorii nete datorate economiei i
transferurilor de capital
c) ?ontul de alocare a veniturilor primare
b) ?ontul de e!ploatare d) ?ontul de utilizare a venitului disponibil
a"ustat
1*'. Contul acCizi iilor de acti"e ne#inanciare are ca sold contabil:
a) Economia brut c) =enitul disponibil brut
b) ?apacitatea6necesarul net de finan are d) =aria ii ale valorii nete datorate
c tigurilor6pierderilor neutre din de inere
1*(. Conturile de patrimoniu nu cuprind:
a) ?ontul de patrimoniu de deschidere c) ?ontul financiar
b) ?ontul de varia ie a patrimoniului d) ?ontul de patrimoniu de nchidere
1**. Soldul contabil al contului de patrimoniu de descCidere re#lect:
a) =aloarea net c) =enitul disponibil a"ustat brut
b) ?apacitatea6necesarul net de finan are d) =enitul ntreprinderii brut
1*,. Soldul contabil al contului de "aria ie a patrimoniului re#lect:
a) =aria iile totale ale valorii nete c) =enitul disponibil a"ustat brut
b) =aloarea net d) =enitul disponibil brut
1*.. Contul de patrimoniu de ncCidere are ca principal areat:
a) )-7-ul c) Economia na ional brut
b) =aloarea patrimoniului na ional d) =aria ia valorii patrimoniului na ional
1,0. Contul de producie are ca principal areat:
a) =aloarea adugat brut c) Economia na ional brut
b) )rodusul intern brut d) =aria ia valorii patrimoniului na ional
1,1. Contul restului lumii nu cuprinde:
a) ?ontul e!terior al opera iunilor cu bunuri i
servicii
c) ?onturile e!terioare ale opera iunilor de
acumulare
b) ?ontul e!terior al veniturilor primare i
transferurilor curente
d) ?onturi de reevaluare
1,2. 8istribuirea i utilizarea "enitului nu sunt analizate n etapa
a) distribuirea primar c) redistribuirea n natur
b) distribuirea secundar d) utilizarea cheltuielilor
1,3. Etapa 4distribuirea primar5 permite determinarea :
a) valorii adugate brute c) e!cedentului de e!ploatare i a venitului
primar
b) subveniilor d) venitului mi!t net
1,$.Etapa 4distribuirea secundar5 permite obinerea:
a) drepturilor asupra impozitelor c) venitului din producie
b) venitului disponibil ca sold contabil d) rentelor
1,'. Soldul contului de redistribuire a "enitului n natur n cadrul etapei 4redistribuirea n natur5
este denumit:
a) venitul disponibil a"ustat c) valoarea net
b) capacitatea6necesarul net de finanare d) valoarea adugat brut
1,(. 3n etapa 4utilizarea "enitului5 "enitul disponibil este trans#erat n :
a) contul de redistribuire al venitului n natur c) contul de distribuire secundar a venitului
b) contul de utilizare a venitului disponibil d) conturile de distribuire primar a venitului
1,*.Contul de alocare a "eniturilor primare se mparte n:
a) contul de producie i valoarea adugat brut c) contul de producie i contul de alcoare a altor
venituri primare
b) contul de utilizare a venitului disponibil i contul
de utilizare a venitului disponibil a"ustat
d) contul de venit al ntreprinderii i contul de
alcoare a altor venituri primare
1,,. Conturile de ree"aluare cuprind:
a) contul c tigurilor 6 pierderilor neutre din de inere
i contul c tigurilor6 pierderilor reale din de inere
c) contul achizi iilor de active nefinanciare i
contul de patrimoniu de deschidere
b) contul achizi iilor de active nefinanciare i contul
c tigurilor6 pierderilor reale din de inere
d) contul de venit al ntreprinderii i contul de
alocare a altor venituri primare
1,.. Aenitul ntreprinderii corespunde:
a) e!cedentului de e!ploatare sau venitului mi!t c) dobnzilor
b) veniturilor din proprietate d) veniturilor primare
1.0. Contul de alocare a altor "enituri primare are ca obiect:
a) veniturile din proprietate c) dobnzile
b) trecerea de la conceptul de venit al ntreprinderii la
conceptul de venit primar
d) valoarea adugat brut
1.1. +rodusul intern brut nu poate #i de#init n urmtorul mod:
a) metoda produciei c) metoda veniturilor
b) metoda cheltuielilor d) metoda impozitelor
1.2.+rin metoda produciei! +;> este eal cu:
a) suma valorilor adugate brute ale diferitelor
sectoare institu ionale sau ale diferitelor ramuri de
activitate la care se adaug impozitele i din care se
scad subven iile pe produse 'care nu sunt repartizate
pe sectoare i ramuri de activitate)
c) suma utilizrilor contului de e!ploatare al
economiei totale 'remunerarea anga"a ilor
impozitele pe produc ie i importuri minus
subven iile e!cedentul brut de e!ploatare i
venitul mi!t al economiei totale)
b) suma utilizrilor finale de bunuri i servicii ale
unit ilor institu ionale rezidente 'consum final i
formarea brut de capital) plus e!porturile minus
importurile de bunuri i servicii
d) suma utilizrilor finale de bunuri i servicii ale
unit ilor institu ionale rezidente plus importurile
de bunuri i servicii
1.3. Cu a:utorul metodei cCeltuielilor! +;> este eal cu:
a) suma e!cedentelor brute 'sau nete) de e!ploatare
ale diferitelor ramuri de activitate sau ale diferitelor
sectoare institu ionale
c) suma utilizrilor finale de bunuri i servicii ale
unit ilor institu ionale rezidente 'consum final i
formarea brut de capital) plus e!porturile minus
importurile de bunuri i servicii
b) suma veniturilor brute 'sau nete) ale
ntreprinderilor din diferite sectoare
d) suma veniturilor disponibile brute 'sau nete)
ale sectoarelor institu ionale
1.'. +rin metoda "eniturilor! +;> este eal cu:
a) suma utilizrilor contului de e!ploatare al
economiei totale 'remunerarea anga"a ilor impozitele
pe produc ie i importuri minus subven iile
e!cedentul brut de e!ploatare i venitul mi!t al
economiei totale)
c) suma veniturilor disponibile brute 'sau nete)
ale sectoarelor institu ionale
b) suma valorilor adugate brute ale diferitelor
sectoare institu ionale sau ale diferitelor ramuri de
activitate la care se adaug impozitele i din care se
scad subven iile pe produse 'care nu sunt repartizate
pe sectoare i ramuri de activitate)
d) suma veniturilor brute 'sau nete) ale
ntreprinderilor din diferite sectoare
1.'. +;> minus consumul de capital #i- reprezint:
a) venitul naional c) venitul naional brut
b) produsul intern net la preul pieei d) venitul naional disponibil brut
1.(. E-cedentul brut 0sau net2 de e-ploatare al economiei totale este eal cu:
a) suma impozitelor c) suma dividendelor
b) suma salariilor d) suma e!cedentelor brute 'sau nete) de
e!ploatare ale diferitelor ramuri de activitate sau
ale diferitelor sectoare institu ionale
1.*. Aenitul mi-t brut 0sau net2 al economiei totale este:
a) egal cu suma veniturilor brute 'sau nete) ale
ntreprinderilor din diferite sectoare
c) identic cu venitul mi!t brut 'sau net) al
sectorului gospodriilor popula iei
b) egal cu suma valorilor nete ale sectoarelor
institu ionale
d) un concept referitor la produc ie
1.,. CCeltuielile administra iilor publice nu cuprind:
a) consumul intermediar c) veniturile din proprietate de primit
b) a"ustare pentru varia ia drepturilor de pensie d) remunerarea anga"a ilor
1... Aeniturile administra iilor publice cuprind:
a) impozite pe produc ie i importuri de primit c) venituri din proprietate de pltit
b) alte impozite pe produc ie de pltit d) transferuri de capital de pltit
200. Economia na ional brut 0sau net2 este eal cu:
a) suma valorilor nete ale sectoarelor institu ionale c) suma e!cedentelor brute 'sau nete) de
e!ploatare ale diferitelor ramuri de activitate sau
ale diferitelor sectoare institu ionale
b) suma economiei brute 'sau nete) a diferitelor
sectoare institu ionale
d) venitul mi!t brut 'sau net) al sectorului
gospodriilor popula iei
201. Aaloarea net a economiei totale reprezint :
a) valoarea pasivelor economiei totale c) valoarea activelor nefinanciare ale economiei
totale la care se adun soldul activelor
financiare
b) soldul dintre activele i pasivele financiare d) valoarea activelor nefinanciare ale economiei
totale din care se scade soldul dintre activele i
pasivele financiare ale restului lumii
202. Sectorul administratiei publice indeplineste ca acti"itati si #unctii principale:
a) productia si furnizarea de bunuri si servicii
nonpiata pentru consum individual
c) productia si furnizarea de bunuri si servicii
nonpiata destinate consumului individual si
coleactiv+ efectuarea operatiunilor de redistribuire
a venitului si a avutiei nationale
b) productia de bunuri si servicii nefinanciare de
piata
d) productia de bunuri si servicii de piata si de
bunuri si servicii pentru consum final propriu
203. Care este momentul inreistrarii produselor din aricultura! sil"icultura si pescuitD
a) se inregistreaza in perioada culesului recoltelor sau
sacrificarii animalelor
c) se inregistreaza la data valorificarii recoltelor
sau sacrificarii animalelor
b) se inregistreaza ca si cum s-ar desfasura continuu
in intreaga perioada de productie
d) se inregistreaza la data infiintarii culturilor sau
fermelor
20$. ;n cazul construirii unei cladiri sau a altei structuri a carei constructie se des#asoara in mai
multe perioade contabile productia realizata in #iecare perioada este tratata ca #iind:
a) vanduta cumparatorului la sfarsitul perioadei
adica inregistrata ca formare de capital fi! de catre
cumparator si nu ca productie neterminata in
industria constructiilor
c) productia nu este tratata ca fiind vanduta
cumparatorului in mod esalonat
b) vanduta cumparatorului la sfarsitul constructiei si
inregistrata ca productie terminata
d) vanduta cumparatorului la sfarsitul perioadei si
inregistrata ca productie neterminata in industria
constructiilor
20'. Ser"icii de ;ntermediere =inanciar ;ndirect 7surate se aplic:
a) creditelor furnizate de instituii financiare c) numai creditelor i depozitelor furnizate de sau
depuse la instituii financiare
b) numai depozitelor depuse la instituii financiare d) tuturor operaiunilor desfaurate de instituiile
financiare
20(. 1"&nd n "edere impactul alocrii S;=;7 asupra +;>-ului %i a "enitului naional! n cazul n
care creditele sunt o#erite %i depozitele acceptate de ;= rezideni pentru non-;= nerezideni! care din
urmtoarele a#irmaii este corect:
a) e!portul de ,-.-/ scade venitul naional c)nu e!ist impact asupra )-7 i asupra venitului
naional

b) importul de ,-.-/ crete venitul naional d) e!portul de ,-.-/ crete )-7-ul
20* .Care dintre a#irmaiile de mai :os nu caracterizeaz leasinul operaional:
a) proprietarul economic al unui activ este
locatarul
c) proprietarul legal este i proprietarul economic
al activului
b) proprietarul legal are responsabilitatea de a repara
sau de a ntreine activul

d) plile impuse pentru utilizarea activului sunt
denumite chirii
20, .Contractul de acCiziionare cu plata n rate este:
a) un tip de leasing operaional c) o combinaie a celor dou tipuri de leasing
operaional i financiar
b) un tip de leasing financiar d) nu prezint caracteristicile unui contract de
leasing
20.. 3n cadrul parteneriatelor public-pri"at! n perioada contractual:
a) administraiile publice dein proprietatea legal c) contractantul ))) deine proprietatea
legal
b) administraiile publice dein att proprietatea d) contractantul nu deine proprietatea legal
economic ct i cea legal
210. 3n leasinul operaional proprietarul leal :
a) este i proprietar economic c) nu primete beneficiile economice aferente
activului
b) nu accept riscurile operaionale d) nu are responsabilitatea reparrii i ntreinerii
activului
211. 3n leasinul #inanciar :
a) locatorul este nu proprietarul legal al activului c) locatarul nu suport riscurile de
e!ploatare
b) locatarul este nu economic al activului d) locatorul este proprietarul legal al activului
212. Cum se inreistreza o polita de asiurari sociale din prestatiile sub #orma pensiilor :
a) ca modifciari a patrimoniului inregistrate in
contul financiar
c) ca o asigurare sociala incheiata e!clusiv la
initiativa titularului politei
b) ca venit in contul de distribuire secundara a
venitului
d) ca o obligatie a titularului politei sa constituie
rezerve pentru venitul dupa pensionare
213.?itularul unei polite de asiurari de "iata este :
a) o persoana clasificata in sectorul gospodariei
populatiei
c) persoana clasificata in sectorul gospodariilor
populatiei nerezidente
b) un salariat anga"at al unei societati d) persoana clasificata in sectorul gospodariilor
populatiei rezidente
21$. ;n ce cont se inreistreza productia asiurarilor de "iata :
a) in contul de productie al asigurarilor c) in contul serviciului de asigurari
b) in contul de disponibil d) in contul politelor de viata
21'. +ro"izioanele teCnice de asiurari de "iata re#lecta:
a) politele caracterizate de plata unei sume
pausale
c) sume de primit la scadenta de plata a unei
sume pausale
b) drepturile conditionale ale titularilor de polite d) sume de primit dupa scadenta de plata a unei
sume pausale
21(. Conturile reasiuratorilor sunt :
a) in mare masura identice cu cele ale asiguratorilor
directi

c) apropape identice cu cele ale asiguratorilor
directi
b) diferite de ce e ale asiguratorilor directi d) aceleasi cu cele ale asiguratorilor directi
21*. Ce se intampla in cazul in care reasiuratorul da #aliment:
a) asiguratorul direct ramane responsabil pentru plata
intregii valori a indemnizatiilor corespunzatoare
riscurilor cedate

c) asiguratorul direct nu are nici o responsabilitate
pentru plata intregii valori a indemnizatiilor
corespunzatoare riscurilor cedate
b) asiguratorul direct ramane responsabil pentru plata
unei parti a indemnizatiilor corespunzatoare riscurilor
cedate
d) asiguratorul direct ramane responsabil
proportional cu reasiguratorul pentru plata valori
indemnizatiilor corespunzatoare riscurilor
cedate
21,. Cum se calculeaza productia asiurarilor directe :
a) incluzand in calcul reasigurarea

c) tinand cont de primele primite de titularii
politelor directe
b) fara a lua in clacul reasigurarea d) tinand cont de indemniztiile brute primite de
titularii politelor directe
21.. ;n cadrul #lu-ului intre titularii politelor ! asiuratorii directi si reasiuratorii "eniturile din
proprietare sunt trans#erate :
a) de la reasigurator la asiguratorul direct c) de la titlularul politei la reasigurator
b) de la reasigurator la titlularul politei d) de la titularul politei la asiguratorul direct
220. =lu-urile brute intre titularul politei si asiuratorul direct includ :
a) sumele corespunzatoare flu!urilor intre titularul
politei asiguratorul direct si reasiguratorul

c) sumele corespunzatoare flu!urilor intre
reasigurator si titularul politei
b sumele corespunzatoare flu!urilor intre asiguratorul
direct si titularul politei
d) sumele corespunzatoare flu!urilor intre
asiguratorul direct si reasigurator
221 Ce reprezinta productia in cazul in care politele de reasiurare se incCeie intre asiuratorii
rezidenti din cadrul unor economii dire#ite :
a) e!porturile reasiguratorilor c) importurile asiguratorului care incheie polita
de asigurare si e!porturile reasiguratorului
b importurile asiguratorului care incheie polita de d) importurile reasiguratorilor
asigurare
222. C&te tipuri de sisteme de asiurare direct e-istD
a) trei c) sase
b) patru

d) dou
223. C&nd se produce un anumit e"eniment! asiurtorul e#ectueaz o plat ctre titularul poli ei
numit:
a) prim

c) indemnizaie
b) despgubire d) reparaie
22$. 6 poli de asiurare de "ia care acord o presta ie n cazul unui deces sur"enit ntr-un
anumit termen! dar nu %i n alte circumstan e! numit de obicei asiurare la termen! este tratat n
conturile na ionale ca asiurare:
a) individual c) general
b) particulr d) unic
22'. 6rice costuri leate de indemnizaii suportate de asiurtor! #ie e-terne! #ie interne! nu sunt
incluse n indemnizaiile de pltit. 1st#el de costuri pot #i:
a) costuri de achiziionare c) de producie
b) variabile

d) operaionale
22(. +ro"izioanele pentru ealizare sunt sume pe care asiurtorii le constituie! n conformitate cu8
a) cerinele de sistem c) cerinele de operare
b) cerin ele "uridice
d) cerine sociale
22*. C&te tipuri de pro"izioane teCnice se distin n con#ormitate cu 8irecti"a nr. .1E(*$ECEE a
Consiliului D
a) trei c) nou
b) cinci d) apte
22,. 1tunci c&nd se deri" "aria iile pro"izioanelor teCnice de asiurare 0=.(1 i =.(22 utilizate n
calculul produc iei! c& tiurile i pierderile din de inere! realizate sau nerealizate:
a) sunt incluse c) sunt incluse parial
b) nu sunt incluse d) sunt incluse dup o formul de calcul
22.. Aaloarea produc iei asiurtorilor este nreistrat ca utilizare dup cum urmeaz:
a) consum final al ntreprinderilor c) cheltuial pentru consum intermediar al
gospodriilor populaiei ca persoane
b) e!porturi ctre titularii de polie rezideni d) e!porturi ctre titularii de polie
nerezideni
230. +roducia asiurrilor de "ia directe se calculeaz separat ca:
a) prime ncasate minus primele suplimentare plus
prestaiile datorate plus creterile ' plus
descreterile) provizioanelor tehnice i ale
participrii la beneficii

a) prime ncasate plus primele suplimentare
plus prestaiile datorate plus creterile
' plus descreterile) provizioanelor tehnice i ale
participrii la beneficii
b) prime ncasate plus primele suplimentare
minus prestaiile datorate plus primele suplimentare
indemnizaiile a"ustate de pltit i participarea la
profit

d) prime ncasate minus comisioane de pltit
plus primele suplimentare minus prestaiile
datorate
231. 8ac se utilizeaz metoda probabilit ilor! #ormula de calcul al produc iei este urmtoarea:
a) primele ncasate plus primele suplimentare minus
indemnizaiile de pltit a"ustate

b) primele ncasate minus primele suplimentare
minus indemnizaiile de pltit a"ustate
b) primele ncasate plus primele suplimentare plus
indemnizaiile de pltit a"ustate

d) primele ncasate minus primele suplimentare
minus indemnizaiile de pltit a"ustate
232. Aaloarea sub"eniilor pe produse este msurat n termeni de :
a) volum c) calitatea produselor
b) valoarea importurilor d) utilizarea produsului
233. )nitatea cantitati" a remunerrii salariailor poate #i considerat ca #iind ecCi"alent cu :
a) o zi de munc c) o or de munc pentru un tip i un nivel de
calificare date
b) o lun de munc d) preul asociat fiecrui tip de munc
23$. Aariaia cotei de ?A1 inter"enit n cursul anului curent se "a re#lecta n :
a) indicele de pre c) indicele de volum al >=&-ului nedeductibil
b) indicele de volum al >=&-ului deductibil d) indicele de pre i indicele de volum al >=&-
ului nedeductibil
23'. +rodusul intern brut n preurile anului precedent msoar :
a) ansamblul produciei din economia total n
termeni de volum
c) volumul importurilor
b) soldul curent al e!porturilor d) bunurile i serviciile diri"ate spre consum sau
formare de capital
23(.+rin persoan stabilit de#initi" se inelee :
a) orice persoan care se gsete sau are intenia de a
se afla pe teritoriul economic al unei ri pentru o
perioad de cel putin o lun
c) orice persoan care se gsete sau are intenia
de a se afla pe teritoriul economic al unei ri
pentru o perioad de cel putin un an
b) orice persoan care se gsete sau are intenia de a
se afla pe teritoriul economic al unei ri pentru o
perioad de cel putin @ luni
d) orice persoan care se gsete sau are intenia
de a se afla pe teritoriul economic al unei ri
pentru o perioad de cel putin doi ani
23*. +opulaia acti" din punct de "edere economic cuprinde :
a) persoanele care indeplinesc cerintele de incadrare
n cmpul muncii
c) persoanele ncadrate n cmpul muncii
b) persoanele care indeplinesc cerintele de incadrare
n cmpul muncii sau n rndul omerilor
d) persoanele care sunt anga"ate n activiti de
producie
23,. +rin persoane care au un loc de munc se nele :
a) persoanele incadrate n cmpul muncii c) persoanele care ndeplinesc cerinele de
ncadrare n cmpul muncii
b) persoanele anga"ate n activiti de producie care
se nscriu n limitele produciei din conturile
naionale
d) salariaii sau lucrtorii care desfoar o
activitate independent
23..Studiul dez"oltrii economice pe termen lun trebuie s in cont de :
a) observarea varaiilor de pre c) msurarea volumului cererii i ofertei
b) evoluia preurilor relative ale diferitelor categorii d) compararea flu!urilor i stocurilor n timp
de bunuri i servicii
2$0. 1"anta:ul utilizarii conturilor economice! pe plan conceptual! n construirea unui sistem de
indici de "olum %i de pre const n #aptul c:
a) impune o specificare coerent a preurilor i a
unitilor fizice pentru diferite produse i flu!uri ale
sistemului economic
c) impune constrngeri contabile care trebuie
respectate att n preuri curente ct i n termeni
de volum
b) impune msurarea complet a variaiilor de pre i
de volum
d) permite msurarea evoluiei preurilor i a
volumului pentru anumite solduri contabile
2$1. 1"anta:ul utilizrii conturilor economice! pe plan statistic! n construirea unui sistem de indici
de "olum %i de pre const n #aptul c:
a) impune o specificare coerent a preurilor i a
unitilor fizice pentru diferite produse i flu!uri ale
sistemului economic
c) permite msurarea evoluiei preurilor i a
volumului pentru anumite solduri contabile
b) impune constrngeri contabile care trebuie
respectate att n preuri curente ct i n termeni de
volum
d) impune msurarea complet a variaiilor de
pre i de volum
2$2. =lu-uri economice care nu pot #i trans#ormate direct n componente de pre %i "olum:
a) flu!uri de bunuri si servicii c) flu!uri care reprezint solduri contabile
b) flu!uri de venituri d) flu!urile privind cheltuiala pentru consumul
individual
2$3. E"aluarea conturilor de bunuri %i ser"icii %i a conturilor de producie n termeni de "olum
permite obinerea unui ansamblu interat de indici de pre %i "olum dac:
a) echilibrul contului de bunuri si servicii pentru
fiecare perioad de doi ani consecutivi este realizat
att la preuri curente ct i n termeni de volum
c) fiecare variaie de valoare a operaiunilor nu
are atribuit o variaie de pre sau variaie de
volum
b) suma flu!urilor corespunztoare pentru diferitele
ramuri nu este egal cu fiecare flu! referitor la
economia total
d) flu!urile care reprezint solduri contabile sunt
transformate n componente de pre i volum
2$$. Noiunile de pre %i cantitate sunt str&ns leate de:
a) stocuri contabile c) flu!urile economice
b) noiunea de produs omogen d) flu!urile de venituri
2$'. +rodusul omoen este:
a) un produs alctuit din uniti de aceeai calitate
sau un produs ale crui uniti pot fi vndute toate la
acelai pre n condiii de concuren perfect$
c) un produs care este alctuit din uniti care nu
sunt considerate echivalente
b) un produs alctuit din uniti care pot fi vndute la
preuri diferite n condiii de concuren perfect
d) un produs care este alctuit din uniti care
sunt considerate echivalente i care nu pot fi
schimbate pentru aceeai valoare monetar
2$(. 8iscriminarea prin pre nseamn c:
a) pentru uniti identice vndute n condiii diferite
vnztorii solicit preuri diferite
c) vnztorii se gsesc n situaia care le permite
s solicite preuri diferite unor categorii diferite
de cumprtori pentru bunuri i servicii identice
vndute n aceleai condiii
b) unui cumprtor aparinnd unei anumite categorii
i se ofer libertatea de alegere ntre produse identice
vndute n aceleai condiii
d) vnztorii se gsesc n situaia care le permite
s solicite preuri diferite acelorai cumprtori
pentru bunuri i servicii identice vndute condiii
diferite
%A#. 8emersurile speci#ice ntreprinse de o persoan ntr-o perioad recent determinat pentru a
cuta un loc de munc remunerat sau pentru a des#%ura o acti"itate independent pot include :
a) demersuri pentru obinerea permiselor a licenelor
sau a resurselor financiare
c) activiti ascunse i subterane
b) locurile de munc e!istente pe teritoriul
economic
d) activiti descrise ca 9informale:
2$,. Statisticile orelor e#ecti" lucrate includ :
a) concediile anuale pltite c) concediile parentale
b) pauzele de mas d) timpul remunerat petrecut n scopul formrii
2$.. 6cuparea #orei de munc n ecCi"alent norm ntrea se de#ine%te ca:
a) numrul mediu de ore lucrate n alte activiti
dect cele care utilizeaz fora de munc cu norm
ntreag
c) numrul de ore convenit contractual
b) numrul total de ore lucrate mprite la media
anual a orelor lucrate n locuri de munc cu norm
ntreag pe teritoriul economic
d) raport ntre producie i orele lucrate
2'0. S#era de cuprindere a conturilor naionale trimestriale se re#er la:
a) un aspect sezonier c) surse limitate de date
b) msurarea resurselor i utilizrilor bunurilor i
serviciilor i generarea veniturilor
d) tehnici statistice i econometrice
2'1. Conturile naionale trimestriale se concentreaz asupra:
a) structurii economiei c) evoluiilor pe termen scurt ale economiei
b) nivelurile economiei d) rate de cretere
2'2. Cadrul conturilor trimestriale cuprinde:
a) agregatele principale inclusiv ocuparea forei de
munc i populaia
c) activitile din perioade specifice ale unui an
b) producia n curs de e!ecuie d) plile cu frecven redus
2'3. )na din caracteristicile conturilor trimestriale se re#er la:
a) alinierea conturilor trimestriale la cele anuale c) aplicarea bazei de referin
b) derivarea conturilor anuale din cele trimestriale d) reconcilierea valorilor rezultate din diferite
metode de calculare a )-7
2'$. Seriile nlnuite ale "olumului din conturile naionale trimestriale sunt:
a) puncte de infle!iune n ciclul activitii
economice
c) agregate anuale ale msurrilor trimestriale ale
volumului
b) variaii trimestriale ale volumului obinute prin
utilizarea mediilor anuale ale preurilor din anul
precedent

d) rate de variaie de la trimestru la trimestru din
acelai an calendaristic
2''. )na din metodele utilizate pentru nlnuirea anual a indicilor trimestriali de "olum este:
a) metoda modificrii tendinelor c) metoda suprapunerii pe un trimestru
b) metoda anilor biseci d) metoda seriilor a"ustate sezonier
2'(. E#ectul calendaristic reprezint impactul asupra seriilor de timp al urmtoarelor:
a) prezena efectelor sezoniere n seriile de timp ale
conturilor naionale
c) numrul i compoziia zilelor lucrtoare i
comerciale
b) calculul msurrilor nlnuite de volum d) a"ustrile calendaristice
2'*. =actorii care re#lect di#erenele de calitate! n cazul n care calitatea este de#init prin toate
caracteristicile comune tuturor unitilor unui produs omoen:
a) caracteristici fizice momente de livrare diferite
diferenele privind condiiile de vnzare
circumstanele sau cadrul n care bunurile sau
serviciile sunt furnizate
c) locuri de livrare diferite circumstanele sau
cadrul n care bunurile sau serviciile sunt
furnizate caracteristici fizice
b) diferenele privind condiiile de vnzare
circumstanele sau cadrul n care bunurile sau
serviciile sunt furnizate
d) caracteristici fizice locuri de livrare diferite
momente de livrare diferite diferenele privind
condiiile de vnzare circumstanele sau cadrul n
care bunurile sau serviciile sunt furnizate
2',. 7etoda Cedonic de abordare pentru estimarea preului din anul precedent a unui produs care
e-ist n doi ani succesi"i const n:
a) utilizarea unui indice de pre calculat pe baza unui
eantion de produse omogene e!istente n cei doi ani
consecutivi
c) utilizarea costului unui produs pentru a calcula
preul acestuia
b) determinarea preului unui produs pe baza
caracteristicilor sale principale
d) determinarea preului unui produs n funcie de
caracteristicile unui eantion de produse
omogene
2'..Ce reprezinta conturile reionale D
a$ sunt instrumentul cu a"utorul cruia se ine
eviden a opera iilor economice regionale
c$ noiuni de produs omogen
b$ o cumulare a conturilor naionale d$conturile regionale reprezint o detaliere la
nivel regional a conturilor
2(0. ?abelele re#eritoare la acti"it ile reionale de produc ie pe ramuri de acti"itate e"iden iaz:
a$ dimensiunile i dinamica produc iei i a ocuprii
for ei de munc pe regiuni
c$ specializarea fiecrei regiuni rolul diverselor
regiuni pentru fiecare ramur de activitate
b$ contribuia regiunilor la agregatele na ionale d$ toate cele enumerate mai sus
2(1. Conturile reionale deser"esc! scopuri administrati"e speci#ice importante! precum8
a$ alocarea veniturilor provenite din ta!a pe valoarea
adugat ctre administra iile regionale
b$ alocarea veniturilor provenite dintr-o anumit
ta! na ional ctre administra iile regionale i
alocarea de fonduri n cadrul politicii europene de
coeziune
c$ alocarea veniturilor provenite din acciza ctre
administra iile regionale
d$ alocarea de fonduri ctre primrii
2(2. ?eritoriul reional cuprinde:
a$teritoriul geografic c$parte de teritoriu economic al unei ri care
este atribuit direct unei regiuni inclusiv zonele
libere antrepozitele vamale i fabricile
b$teritoriul economic d$ spa iul aerian na ional apele teritoriale i
platforma continental
2(3. Ce parti ale teritoriului economic al unei ri pot #i atribuite unei sinure reiuni si #ormeaza
ca atare teritoriul e-tra reional:
a$spa iul aerian na ional apele teritoriale i platforma
continental situat n apele interna ionale asupra
crora ara dispune de drepturi e!clusive
b$e!clavele teritoriale i anume teritoriile
geografice situate n restul lumii i utilizate n
virtutea unor tratate interna ionale sau acorduri
ntre state de ctre administra iile publice ale rii
'ambasade consulate baze militare baze de
cercetare tiin ific etc$)
c$zcmintele de petrol gaze naturale etc$ situate
n apele interna ionale n afara platformei
continentale a rii care sunt e!ploatate de ctre
unit i rezidente
d$toate menionate la abc
2($. C&te unit i institu ionale sunt a#erente conturilor reionale:
a$ patru c$ dou
b trei d$ cinci
2('. C&nd se de#inete o )1E local! trebuie a"ute n "edere urmtoarele trei situa ii di#erite:
a$ o activitate de produc ie care necesit un volum
semnificativ de mn de lucru realizat ntr-un loc
bine stabilit$
b$ o activitate de produc ie care nu necesit un
volum semnificativ de mn de lucru i care este
e!ercitat ntr- un loc bine stabilit
c$pentru o activitate de produc ie care nu se deruleaz
ntr-un loc fi!
d$ toate situaiile de mai sus
2((. Conturile reionale sunt elaborate prin utilizarea metodelor urmtoare:
a$ metode ascendente '9de "os n sus:) b$ t oat e met odel e men i onat e
c$ metode descendente 'de sus in "os) d$ o combina ie ntre metodele ascendente i cele
descendente
2(*. /a estimarea produsului intern brut reional se pot utiliza trei abordri8
a$ toate metodele elaborate mai "os c. abordarea bazat pe venit
b$ abordarea bazat pe produc ie d$ abordarea pe cheltuieli$
2(,. 1loca iile pecuniare pentru locuin ! pltite ana:a ilor de ctre ana:atori!
reprezint:
a) salarii i indemnizaii n bani c) transferuri curente ntre gospodrii
b) salarii si indemnizaii n natur d) cheltuieli cu bunuri i servicii
2(.. Salariile %i indemnizaiile n natur includ:
a) plile n beneficiul anga"ailor efectuate de
anga"atori ctre comitetele de intreprindere sau
organisme similare
c) pli efectuate de anga"atori anga"ailor n
cadrul sistemelor de economisire
b) pli e!cepionale ctre anga"aii care prsesc
intreprinderea n cazul n care respectivele pli nu
sunt legate de un contract colectiv
d) prime sau alte pl i e!cep ionale legate de
rezultatele globale ale ntreprinderii pltite n
cadrul unor sisteme de stimulare
2*0. +otri"it SEC 2010! bunurile i ser"iciile acordate ana:a ilor ca salarii i indemniza ii n
natur sunt e"aluate n cazul n care sunt produse de ctre ana:ator:
a) la pre uri de achizi ie ale bunurilor i serviciilor n
cauz
c) la costuri de producie ale bunurilor i
serviciilor n cauz
b) la pre uri de baz ale bunurilor i serviciilor n
cauz
d) nu se evalueaz bunurile i serviciile n
cauz
2*1. )ni#ormele sau alte Caine speciale pe care ana:a ii le poart #rec"ent la locul de munc sau n
a#ara acestuia! reprezint:
a) salarii i indemnizaii n bani c) salarii si indemnizaii n natur
b) transferuri curente ntre gospodrii d) cheltuieli cu bunuri i servicii
2*2. +otri"it SEC 2010! nu reprezinta salarii i indemniza ii n natur:
a) hrana i buturile incluznd cele consumate n
deplasri de serviciu dar e!cluznd hrana i buturile
necesare n condi ii de munc e!cep ionale
c) punerea la dispozi ia anga"a ilor i familiilor
lor a unor facilit i pentru sport recreere sau
vacan
b) aloca iile sau rambursrile ctre anga"a i pentru
cheltuieli de cltorie de izolare de mutare i de
divertisment efectuate n cursul ndeplinirii
atribu iunilor de serviciu
d) ngri"irea copiilor anga"a ilor
2*3. @emunerarea ana:ailor reprezint:
a) operaiune de repartiie c) operaiune cu produse i active neproduse
b) operaiune financiar d) consum intermediar al anga"atorilor
2*$. >unurile i ser"iciile pe care ana:atorii sunt oblia i s le o#ere ana:a ilor lor pentru ca
ace tia s poat s- i des# oare acti"itatea reprezint:
a) consum intermediar al anga"atorilor c) salarii si indemnizaii natur
b) salarii i indemnizaii n bani d) ?otiza ii sociale efective n sarcina
anga"atorului
2*'. Sunt tratate ca alte trans#eruri curente di"erse:
a) amenzile i penalit ile impuse unit ilor
institu ionale de ctre instan ele "udectore ti sau alte
organisme cvasi"udiciare
c) pl ile reprezentnd prime nerepetitive pentru
economii acordate de administra iile publice
gospodriilor cu scopul de a le recompensa
pentru economiile efectuate de-a lungul unei
perioade de c iva ani
b) amenzile i penalit ile impuse de autorit ile
fiscale pentru evaziune fiscal sau plata cu ntrziere
a impozitelor care nu pot fi distinse de impozitele
nse i
d) pl ile efectuate de ctre administra iile publice
sau de ctre restul lumii ctre proprietarii de
bunuri de capital distruse sau avariate de
rzboaie alte evenimente politice sau catastrofe
naturale 'inunda ii etc$)
2*(. ;nstrumentele #inanciare deri"ate cuprind:
a) ?ontracte la termen c) Brepturi de pensie
b) ?otiza ii speciale legate de sistemele de pensii d) /otociclete
2**. +arteneriatele public-pri"at 0+++2 sunt :
a) drepturi de proprietate ale ter ilor referitoare la
active nefinanciare altele dect resursele naturale
c) activiti n care unit i institu ionale sau
grupuri de unit i se prote"eaz mpotriva
consecin elor financiare negative ale unor
evenimente incerte specifice
b) contracte pe termen lung ntre dou unit i prin
care o unitate dobnde te sau produce un activ sau o
serie de active l e!ploateaz pentru o perioad i
ulterior transfer activul unei alte unit i
d) activit i strns legate de asigurare dar care nu
i asum ele nsele riscuri
2*, . Contractele +++ se ncCeie de obicei ntre:
a) un anga"at al sistemului public i administraia
public
c) o ntreprindere privat i administra iile
publice ns sunt posibile i alte combina ii n
care o societate public reprezint una dintre cele
dou pr i sau n care o -.,0 privat reprezint a
doua parte
b) o regie autonom i administraia public d) dou ntreprinderi private
2*.. Sectorul public este #ormat din:
a) administra iile publice i din societ ile publice c) -.,0,1)
b) gospodriile popula iei d) societile financiare din mediul privat
2,0.1dministra ii publice nu cuprind:
a) administra ia central c) societi nefinanciare publice
b) administraiile locale d) 7anca central
2,1. Contabilitatea na ional i contabilitatea ntreprinderilor nu au n comun urmtoarea
caracteristic:
a) nregistrarea opera iunilor n conturi cum ar fi n
tabele cu dou coloane
c) utilizarea soldurilor contabile
b) evaluare monetar d) nregistrarea opera iunilor la sfritul perioadei
contabile
2,2. +rintre a"anta:ele principale ale conturilor satelit nu se numr :
a) acestea se bazeaz pe un set de defini ii clare c) legtura cu conceptele de baz din
contabilitatea na ional
b) aplicarea unei metodologii contabile sistematice d) nu e!it nicio legtur cu statisticile conturilor
na ionale
2,3. 3nreistrarea permisului de utilizare a resurselor naturale! n cazul n care se permite utilizarea
p&na la epuizare a respecti"ei resurse! se #ace sub #orma:
a) rent c) vnzarea resursei naturale
b) rent i crearea unui nou activ pentru dreptul de
utilizare a resursei naturale
d) dividende
2,$.)n permis de e-ercitare a unei acti"iti speci#ice eliberat de o unitate ! alta dec&t
administraiile publice! este tratat ca acti" numai atunci c&nd sunt ndeplinite anumite condiii.
Care din cele de mai :os nu este obliatorieD
a) activitatea n cauz nu utilizeaz un activ care
aparine emitentului permisului
c) titularul permisului trebuie s fie din punct de
vedere "uridic i practic n msur s vnd
permisul unui ter
b) numrul de permise este limitat i astfel permite
titularului s obin profituri de monopol atunci cnd
e!ercit activitatea n cauz
d) permisul nu este eliberat sub rezerva unui
criteriu de eligibilitate
2,'. C&te tipuri de leasin de acti"e ne#inanciare se resesc n SECD
a) C c) D
b) % d) A
2,(.+lata pentru FdisponibilitateF se #ace de ctre:
a) administraia public c) partener
b) public d) partener i concedent
2,*.Care dintre elementele de risc de mai :os nu este considerat rele"ant la stabilirea proprietarului
economic al acti"elor unui +++D
a) riscul de construcie c) riscul de perimare
b) riscul de disponibilitate d) riscul de ar
2,,.3n cea mai mare parte! bene#iciarii sistemelor de pensii sunt :
a) gospodriile populaiei rezidente c) gospodriile populaiei nerezidente
b) salariaii administraiilor publice d) persoanele ncadrate n cmpul muncii
2,.. Sistemele de pensii sunt clasi#icate n #uncie de manaerul #ondului de pensii %i anume :
a) manageri ai fondului de pensii din cadrul
administraiilor publice
c) manageri ai fondului de pensii din cadrul
administraiilor publice sau din afara
administraiilor publice

b) manageri ai fondului de pensii din afara
administraiilor publice
d) manageri ai fondului de pensii de securitate
social
2.0.3n conturile naionale de baz! cotizaiile imputate trebuie estimate pe baza :
a) calculelor actuariale c) prestaiilor predefinite
b) cotizaiilor sociale legate de alte riscuri sociale d) evoluiei n timp a ratei de actualizare
2.1.1na:atorii realizeaz din ce n ce mai multe re#orme ale sistemelor de pensii pe care le
administreaz pentru a rspunde :
a) factorilor sociali c) factorilor demografici i altor factori
b) factorilor economici d) evoluiei n timp a forei de munc
2.2.Aariaiile drepturilor acumulate p&n la o anumit dat rezult&nd din ser"iciul anterior sunt
nreistrate ca :
a) modificri ale volumului activelor c) cotizaii sociale imputate n sarcina
anga"atorului
b) transfer al drepturilor de pensie d) transferuri de capital
2.3. 1tunci c&nd ipotezele demora#ice utilizate n calculele actuariale se modi#ic! ele sunt
nreistrate ca :
a) modificri ale volumului pasivelor c) modificri ale volumului activelor
b) transferuri de capital d) variaii ale dreptului de pensii
2.$.1cCizi iile i re"&nzrile interna ionale au loc:
a) n cazul comer ului cu ridicata c) n cazul comer ului cu amnuntul$
b) att n cazul comer ului cu ridicata ct i al
comer ului cu amnuntul$
d) n cazul comerului electronic
2.'. 3n cazul n care #orma #izic a bunurilor este modi#icat pe parcursul perioadei de deinere a
acestora! ca rezultat al ser"iciilor de prelucrare realizate de alte entiti! atunci tranzaciile cu
bunuri se nreistreaz n cadrul rubricii:
a) achiziiilor c) corespunztoare achiziiilor i revnzrilor
internaionale

b) revnzrilor internaionale d) bunuri generale
2.(. 3n cazurile n care #orma bunurilor nu su#er modi#icri! bunurile sunt incluse n cadrul
acCiziiilor %i re"&nzrilor internaionale! iar preul lor de "&nzare re#lect:
a) costuri minore de prelucrare precum i mar"a de
comer la vnzarea cu ridicata
c) costuri minore de prelucrare
b) numai mar"a de comer la vnzarea cu ridicata d) costuri minore de prelucrare i mar"a de come
la vnzarea cu amnuntul
2.*. 3n cazurile n care comerciantul este oranizatorul unui proces lobal de prelucrare! preul de
"&nzare poate include elemente cum ar #i:
a) planificare i management c) management i marEeting
b) planificare management brevete i alte elemente
de Eno*-ho* marEeting i finan are
d) brevete i alte elemente de Eno*-ho*
2.,. 3n cazurile n care bunurile nu trec prin economia proprietarului! ns #orma #izic a bunurilor
se modi#ic ntruc&t sunt prelucrate ntr-o alt economie! operaiunile internaionale se
nreistreaz:
a) la rubrica achiziii i revnzri internaionale c) la rubrica bunuri generale
b) la rubrica achiziii d) revnzri internaionale
2... ;nstituiile de credit opereaz prin o#erirea de rate de dob&nd:
a) mai sczute depuntorilor lor dect ratele pe care
le percep de la debitorii lor
c) mai mari depuntorilor lor dect ratele pe care
le percep de la debitorii lor
b) egale depuntorilor cu cele pe care le percep de la
debitorii lor
d) mai mari depuntorilor dect ratele pe care pe
care le ofer debitorilor lor
300. 6rice plat a impozitelor pe producie care trebuie e#ectuat de un rezident ctre alte
administraii publice! precum %i orice sub"enie pe care o prime%te un rezident din partea altor
administraii publice sunt nreistrate n:
a) contul de e!ploatare c) contul de venituri secundare
b) n contul de alocare primar a veniturilor d) contul de venituri primare al balanei de pli
301. 8ac unitile rezidente #icti"e sunt proprietatea nerezidenilor! atunci "enitul realizat de aceste
uniti este clasi#icat drept "enit din:
a) chirie c) investiii indirecte
b) investiii directe d) ivestiii directe i chirie
302. @olul in"estiiilor directe se re#lect n:
a) flu!urile i poziiile din conturile internaionale c) flu!urile i poziiile din conturile naionale
b) poziiile din conturile internaionale d) flu!urile din conturile internaionale
303. Aeniturile nedistribuite sunt eale cu e-cedentul net de e-ploatare al ntreprinderii
a) plus toate veniturile din proprietate ncasate minus
toate veniturile din proprietate de pltit 'nainte de
calcularea profitului reinvestit) plus transferurile
curente de primit minus transferurile curente de pltit
i fr poziia de a"ustare pentru variaia drepturilor
de pensie
c) plus toate veniturile din proprietate ncasate
plus toate veniturile din proprietate de pltit
b) plus toate veniturile din proprietate ncasate minus
toate veniturile din proprietate de pltit 'nainte de
calcularea profitului reinvestit)
d) plus toate veniturile din proprietate ncasate
minus transferurile curente de pltit i fr poziia
de a"ustare pentru variaia drepturilor de pensie
30$. +ro#itul rein"estit poate #i neati" dac:
a) ntreprinderea nregistreaz o pierdere sau dac
dividendele sunt distribuite din ctiguri din deinere
sau ntr-un trimestru n cursul cruia se pltesc
dividendele anuale
c) ntreprinderea nregistreaz o pierdere sau dac
dividendele sunt distribuite din ctiguri din
deinere
b) ntreprinderea nregistreaz o pierdere sau dac
dividendele sunt distribuite ntr-un trimestru n cursul
cruia se pltesc dividendele anuale
d) dividendele sunt distribuite din ctiguri din
deinere
30'. 6peraiunile internaionale ale lucrtorilor trans#rontalieri %i sezonieri includ:
a) remuneraia salariailor impozitele i cheltuielile
cu transportul

c) remuneraia salariailor impozitele
b) impozitele i cheltuielile cu transportul d) remuneraia salariailor i cheltuielile cu
transportul
30(. 3nreistrrile din contul de capital care #ac obiectul tranzaciilor internaionale includ:
a) numai achiziiile i cedrile de active nefinanciare
neproduse i transferurile de capital

c) numai achiziiile i cedrile de active
nefinanciare neproduse
b) numai achiziiile i transferurile de capital d) numai cedrile de active nefinanciare
neproduse i transferurile de capital
30*. )rmtoarea a#irmaie este corect:
a) ?apacitatea sau necesarul net de finan are este
soldul contabil corespunztor sumei conturilor
opera iunilor curente i contului de capital fiind
corespunztor i contului financiar
c) ?apacitatea sau necesarul brut de finan are este
soldul contabil corespunztor sumei conturilor
opera iunilor curente i contului de capital fiind
corespunztor i contului financiar
b) ?apacitatea de finan are este soldul
contabil corespunztor sumei conturilor
opera iunilor curente
d) ?apacitatea sau necesarul net de finan are este
soldul contabil corespunztor sumei conturilor
opera iunilor curente i contului de capital
nefiind corespunztor i contului financiar
30,. 3n cazul n care! ntr-o ar! o unitate nerezident deine n mod direct un bun imobiliar! se
consider c proprietarul respecti"ului bun imobiliar este:
a) o unitate rezident fictiv care nu se afl n
proprietatea unitii nerezidente
c) o unitate rezident fictiv care se afl n
schimb n proprietatea unitii nerezidente sub
forma unui activ nefinanciar
b) o unitate rezident fictiv care se afl
rezidente
d) o unitate rezident fictiv care se afl n
schimb n proprietatea unitii nerezidente sub
forma unui activ financiar
30.. ?eritoriul economic al )niunii Europene const n:
a) teritoriile economice ale statelor membre ale
Uniunii Europene
c) teritoriile economice ale institu iilor
europene
b) teritoriile economice ale statelor membre ale
Uniunii Europene precum i teritoriile economice ale
institu iilor europene $
d) teritoriile economice ale statelor
membre ale 5niunii 2uropene&
teritoriile economice ale instituiilor
europene i teritoriile economice ale
statelor membre ale !onei euro
310. 1tunci c&nd conturile naionale ale rilor 1 %i > sunt areate! conturile areate ale restului
lumii nreistreaz:
a) numai flu!urile interne dintre rile & i 7 c) flu!urile interne dintre rile & i 7 precum i
flu!urile cu alte ri i instituii europene
b) flu!urile interne dintre rile & i 7 i flu!urile cu
alte ri
d) flu!urile interne dintre rile & i 7 i flu!urile
cu instituii europene
311.Conturile europene se pot calcula prin:
a) convertirea datelor nregistrate n monede
na ionale diferite n putere standard de cumprare
'),?)
c) prin metodele de la a si b
b) prin convertirea monedelor naionale diferite n
moneda unic euro
d) prin folosirea cursurilor de schimb fi!e de-a
lungul ntregii perioade$
312. 3n conturile europene! #lu-urile economice i stocurile de acti"e i pasi"e sunt e-primate n
moneda unic euro! prin con"ertirea datelor nreistrate n monede naionale di#erite! prin
urmtoarele metode :
'a) prin folosirea cursurilor de schimb de pe pia 'sau
o medie a acestora) n vigoare n perioada n care sunt
elaborate conturile
c) prin toate metodele enumerate
b) prin calcularea unui indice ntre perioade
consecutive ca medie ponderat a indicilor de
cretere ai datelor corespunztoare fiecrui stat
membru e!primate n moned na iona l$ ?oeficien ii
de ponderare corespund prii fiecrui stat membru
convertit pe baza cursului de schimb din timpul
d) prin folosirea cursurilor de schimb fi!e de-a
lungul ntregii perioade$ ?ursul fi! poate fi cel n
vigoare la sfr itul perioadei la nceputul acesteia
sau poate fi o medie a cursurilor de schimb de-a
lungul ntregii perioade$ ?ursul de schimb folosit
afecteaz coeficientul de ponderare 'fi!) al unui
primei perioade de compara ie$ Bup ce se alege o
perioad de referin acesteia i se aplic indicele
nlnuit pentru a genera niveluri pentru alte perioade
de observa ie$
anumit stat membru n agregatele europene
313.Care sunt instituiile europene ne#inanciare:
a) )arlamentul European ?onsiliul european
?onsiliul ?omisia European ?urtea de Fusti ie a
Uniunii Europene i ?urtea de ?onturi European

c) ?omitetul Economic i ,ocial European
?omitetul Regiunilor agen iile europene
b) .ondul european de investi ii d) .ondul european de dezvoltare
31$. 3n conturile europene! conturile restului lumii nreistreaz #lu-urile economice i stocurile
#inanciare de acti"e i pasi"e dintre:
a$unit ile rezidente ale Uniunii
Europene6zonei euro
b$ unit ile instituionale ale Uniunii Europene
b$ unit ile nerezidente d$unit ile rezidente ale Uniunii Europene6zonei
euro i unit ile nerezidente$
31'. ;mporturile i e-porturile de bunuri includ comer ul de c"asitranzit! i anume:
a$bunuri importate din ri ter e ntr-un stat membru
al Uniunii Europene6zonei euro de ctre o entitate
care nu este considerat unitate institu ional i
ulterior e!pediat ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene6zonei euro precum i bunuri care provin
dintr-un stat membru al Uniunii Europene6zonei euro
care sunt ulterior e!portate ctre ri ter e de o
entitate care nu este considerat unitate
institu ional
c$ bunuri care provin dintr-un stat membru al
Uniunii Europene6zonei euro care sunt ulterior
e!portate ctre ri ter e de o entitate care nu este
considerat unitate institu ional$
b$bunuri importate din ri ter e ntr-un stat membru
al Uniunii Europene6zonei euro de ctre o entitate
care nu este considerat unitate institu ional i
ulterior e!pediat ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene6zonei euro
c$ bunuri e!portate catre state membre ale Uniunii
Europene6zonei euro care sunt ulterior e!portate
ctre ri ter e de o entitate care nu este
considerat unitate institu ional$
31(. 3n conturile europene! opera iunile de mercCantin includ :
a$ cumprarea de bunuri de la un nerezident urmat
de vnzarea ctre alt nerezident fr ca bunurile s
treac fizic grania Uniunii Europene
c$numai achizi iile de bunuri de ctre un rezident
din Uniunea European6zona euro de la un
nerezident pentru a le revinde ulterior unui
nerezident fr ca bunurile s fie fizic prezente n
Uniunea European6zona non-euro
b$ numai achizi iile de bunuri de ctre un rezident din
Uniunea European6zona euro de la un nerezident
pentru a le revinde ulterior unui nerezident fr ca
bunurile s fie fizic prezente n Uniunea
European6zona euro cand vanzarea i cumprarea
au loc n aceeai perioad$
d$numai achizi iile de bunuri de ctre un rezident
din Uniunea European6zona euro de la un
nerezident pentru a le revinde ulterior unui
nerezident fr ca bunurile s fie fizic prezente n
Uniunea European6zona euro
31*. 6 ntreprindere de in"esti ii strine directe este o unitate rezident a )niunii EuropeneEzonei
euro n care:
a$un investitor care nu este rezident de ine cel pu in
%G H din ac iunile curente sau din ac iunile cu drept
de vot 'pentru o ntreprindere constituit n societate)
sau o participare echivalent 'pentru o ntreprindere
neconstituit n societate)
b$un investitor care nu este rezident de ine cel
pu in GC H din ac iunile curente sau din ac iunile
cu drept de vot 'pentru o ntreprindere constituit
n societate) sau o participare echivalent 'pentru
o ntreprindere neconstituit n societate)
b$un investitor care nu este rezident de ine cel pu in
C< H din ac iunile curente sau din ac iunile cu drept
de vot 'pentru o ntreprindere constituit n societate)
sau o participare echivalent 'pentru o ntreprindere
neconstituit n societate)
b$un investitor care nu este rezident de ine cel
pu in C<< H din ac iunile curente sau din
ac iunile cu drept de vot 'pentru o ntreprindere
constituit n societate) sau o participare
echivalent 'pentru o ntreprindere neconstituit
n societate)
31,. 7surarea pre urilor i a "olumelor se realizeaz prin:
a$ agregarea conturile statelor membre i ale
institu iilor europene67ncii ?entrale Europene
elaborate la pre urile din anul precedent$
c$eliminarea din conturile restului lumii a
opera iunilor transfrontaliere dintre statele
membre evaluate la pre urile din anul
precedent
b$ toate cele trei metode d$ eliminarea discrepan elor care rezult ntre
resurse i utilizri prin folosirea metodei alese s
echilibreze opera iunile europene la pre uri
curente
31.. Ce metod se #olose%te la elaborarea conturilor de patrimoniu :
b$stocurile de active financiare ale unui rezident n
Uniunea European6zona euro de inute de alt rezident
'stocuri interne) sunt retrase din conturile na ionale
ale restului lumii
c$ conturile de patrimoniu ale statelor membre
sunt completate de stocuri de active de inute i
de pasive subscrise de institu iile europene care
sunt rezidente n Uniunea
European6zona euro
b$dezechilibrele create de neconcordan a ntre
stocurile interne ale activelor financiare i pasivele
corespunztoare sunt repartizate ntre diferite sectoare
prin echilibrare$
d$toate metodele enumerate
320. 7atricele 4de la cine cui5 prezint :
a$opera iunile economice 'respectiv activele
financiare de inute) dintre sectoarele
institu ionale$

c$ operatiuni financiare dintre sectoarele
institu ionale$
b$ opera iunile economice -nstitu iile i organismele
nefinanciare europene
d$opera iunile economice 'respectiv activele
financiare de inute) dintre subsectoarele
institu ionale$
321. +rincipala resurs a institu iilor i oranismelor ne#inanciare europene este:
a) ta!e vamale i ta!e agricole c$ resurse fondate pe ta!a pe valoare adugat si
resurse fondate pe venitul na ional brut '=57)
b) ta!e la produc ie pentru productorii de zahr
izoglucoz i sirop de inulin
d$toate resursele enumerate
322. +restaiile sociale se acord n anumite condiii care pot a#ecta bunstarea ospodriilor:
a) ca urmare a impunerii unor cheltuieli suplimentare
din resursele gospodriilor
c) fie prin impunerea unor cheltuieli suplimentare
din resursele gospodriilor fie prin reducerea
veniturilor lor
b) ca urmare a reducerii veniturilor gospodriilor d) ca urmare a unor calamiti naturale
323. +restaiile sociale se acord:
a) numai n bani c) sub form de alocaii pltite periodic
b) numai n natur d) n bani sau n natur
32$. Sistemele de asiurri sociale sunt sisteme n care participanii sunt obliai sau ncura:ai s se
asiure :
a) mpotriva calamitilor naturale c) mpotriva anumitor riscuri sociale sau
circumstane care pot afecta bunstarea lor sau a
persoanelor pe care le au n ntreinere
b) mpotriva anumitor riscuri sociale sau
circumstane care pot afecta bunstarea lor
d) mpotriva anumitor riscuri sociale care pot
afecta bunstarea persoanelor pe care le au n
ntreinere
32'. Cotizaiile la sistemul de asiurri sociale pot #i pltite :
a) numai de ctre persoanele care desfoar
activiti independente
c) fie de salariai sau de alte categorii fie de
anga"atori n numele salariailor
b) numai de ctre sau n numele persoanelor care
desfoar activiti independente sau al persoanelor
d) numai de ctre anga"atori n numele salariailor
fr loc de munc
32(. +restaiile de asisten social sunt pltite :
a) n mod independent de participarea la un sistem
de asigurri sociale
c) ca parte din asigurrile sociale
b) numai n absena plii cotizaiilor necesare pentru
participarea la un sistem de asigurri sociale
d) pe baz de poli de asigurare individual
32*. 1dministraiile publice #urnizeaz prestaii sociale ca :
a) pli de securitate social i de asisten social c) transferuri sociale n natur
b) pli de securitate social asisten social sau ca
transferuri sociale n natur
d) pli de asisten social
32,. +restaiile de asiurri sociale sunt :
a) pensii c) pensii prestaii de asigurri de sntate
prestaii de asigurri de soma" i prestaii de
asigurri pentru ngri"irea pe termen lung
b) pensii i prestaii de asigurri de sntate d) pensii i prestaii de asigurri de oma"
32.. +restaiile de pensii a sistemelor de asiurri sociale sunt :
a) venitul dup pensionare c) pensii de pltit vduvelor sau vduvilor
b) venitul dup pensionare pensii de pltit vduvelor
sau vduvilor i pensii de pltit persoanelor care
sufer un accident de munc i care nu mai pot lucra

d) venitul dup pensionare i pensii de pltit


persoanelor care sufer un accident de munc i
care nu mai pot lucra
330. 8repturile de pensie rezult&nd din sistemele de securitate social :
a) sunt incluse n conturile naionale de baz c) sunt incluse n conturile naionale de baz i n
tabelul suplimentar pentru drepturile de pensie
acumulate la zi n asigurri sociale
b) sunt incluse n tabelul suplimentar pentru
drepturile de pensie acumulate la zi n asigurri
sociale
d) nu sunt incluse n conturile naionale de baz i
nici n tabelul suplimentar pentru drepturile de
pensie acumulate la zi n asigurri sociale
331. +restaiile sociale e-clud :
a) transferuri curente de la sisteme care primesc
cotizaii vizeaz ntreaga colectivitate sau pri ale
acesteia i sunt impuse i controlate de ctre unitile
c) transferuri curente de la uniti ale
administraiei publice care nu sunt condiionate
administraiei publice de pli anterioare ale cotizaiilor
b) transferuri curente de la sistemele organizate de
anga"atori n beneficiul anga"ailor
d) indemnizaiile de asigurare pltite n cadrul
polielor contractate pe o baz pur individual de
ctre asigurai independent de anga"atorii lor sau
de administraiile publice
332. )nitatile institutionale au capacitatea de a:
a) de ine bunuri i active c) a e!ercita activit i economicei
b) de a subscrie anga"amente d) toate capacitatile prevazute la literele abc
333. 3n sistemul SEC 2010 care unit i institu ionale nu sunt rerupate n cinci sectoare
institu ionale na ionale:
a) societ i nefinanciare si societ i financiare c) banci comerciale
b) administra iile publice si gospodriile popula iei

d) institu ii fr scop lucrativ n serviciul


gospodriilor popula iei
33$. =lu-urile re#lect:
a) crearea transformarea c) transferul sau dispari ia unei valori economice

b) schimbarea d) toate operatiile prevazute la literel abc


33'. =lu-urile determin o "aria ie a
a) valorii activelor sau pasivelor unei unit i
institu ionale
c) valorii pasivelor unei unit i institu ionale
b) valorii activelor unei unit i institu ionale d) nici o variaie
33(. 6pera iunile se di"izeaz n:
a) operaiuni pe produse c) operaiuni fnanciare precum i aci!iii minus
cedrile de active nefnanciare neproduse
b) ) operaiuni de repartiie d) toate operatiunile preva!ute la literele a0c
33*. 6pera iunile n care sunt implicate mai multe unit i pot #i :
a) Iceva contra altcevaI i anume opera iuni cu c) subventii
contraparte precum i Iceva contra nimicI i anume
opera iuni fr contraparte
b) ) transferuri d) toate operatiunile prevazute la literele a-c
33,. =lu-urile nu se nreistreaz:
a) cnd o valoare economic se creea!& se
transform sau se stinge o valoare economic
c) pe ba! de anga#ament
b) cnd o valoare economic apare& se transform
ori se anulea! creane sau obligaii
d) cand nu se creeaz o valoare economic i nu
se stinge sau anuleaz o crean
33.. Consolidarea nseamn eliminarea a opera iunilor care au loc ntre unit ile rerupate!
a) din utili!ri c) at%t din utili!ri& c%t $i din resurse
b) din resurse d) eliminarea activelor fnanciare reciproce
3$0. 6rice opera iune realizat de o unitate indi"idual sau de un sector poate #i contabilizat
a) n utili!ri c) n operaiuni fnanciare
b) n resurse d) at%t n utili!ri& c%t $i n resurse
3$1. 3n cadrul economiei! unit ile institu ionale care interac ioneaz sunt entit i economice care
sunt capabile:
a s de in active c) s ntreprind activit i economice i opera iuni
cu alte entit i
b) s subscrie anga"amente d) pot efectua toate opertiunilr de la punctele
a b si c
3$2. 6peratiunile de repartitie sunt operatiuni prin care se repartizeaza:
a) dividendele acumulate pe o perioada contabila c) activele si pasivele financiare
b) valoarea adaugata generata in productie d) pot efectua opertiunile de la punctele
a si c
3$3. @emunerarea ana:atilor in natura poate #i de#inita ca:
a) operatiune financiara cu active c) operatiune cu bunuri si servicii
b) operatiune de repartitie d) opraiune nefinanciar cu active
3$$. Care din urmatoarele plati se incadreaza in de#initia salariilor si indemnizatiilor:
a) plata alocatiilor sau rambursarilor catre anga"ati
pentru calatorie izolare mutare si divertisment
efectuate in cursul indeplinirii atributiilor de
serviciu
c) alocatiile pentru costul vietii alocatiile locale
si pentru e!patriere
b) plata bauturilor sau alimentelor speciale necesare
din cauza conditiilor de munca e!ceptionale
d) plata alocatiilor sau rambursarilor catre
anga"ati pentru calatorie
3$'. +ensiile se incadreaza in urmatoarea cateorie de cotizatii sociale:
a) cotizatii sociale imputate anga"atului de catre stat
prin fondul de pensii
c) cotizatii sociale in regim facultativ pensii
private s$a$
b) cotizatii sociale efective imputate
anga"atorului
d) in categoriile de la lit$ a si c
3$(. Este un impozit pe bunuri si ser"icii colectat in etape de intreprinderi si care in cele din urma
este suportat interal de cumparatorul #inal:
a) ta!a pe valoare adaugata c) ta!a de timbru
b) acciza pe consum d) tariful de concesiune
3$*. +rele"arile pe produsele aricole importante #ac parte din cateoria:
a) ta!a de tip >=& c) impozite pe utilizarea de active fi!e
b) impozite si drepturi asupra importurilor e!clusiv
>=&
d) impozite si drepturi asupra importurilor
inclusiv >=&
3$,. 6peratiunile care nu enereaza acti"e sau pasi"e sub #orme de sume de platit sau de incasat!
dar enereaza obliatie de a plati ta-e sunt impozitate ast#el:
a) se aplica impozite doar pentru operatiunile
financiare realizate in moneda nationala
c) nu se impoziteaza
b) prin evaluari declaratii sau instrumente fiscale
care creeaza pasive sub forma obligatiilor de plata

d) se aplica impozite doar pentru operatiunile


financiare realizate in moneda euro
3$.. Se incadreaza in cateoria altor sub"enii pentru producie urmatoarele:
a) a"utoarele pentru investitii c) supracompensarea >=& care rezulta din
aplicarea sistemului forfetar
b) stergerea datoriilor unitatilor producatoare fata de
administratia publica
d) a"utoare pentru salariai
3'0. ;n#luentarea ni"elurilor productiei se poate realiza:
a) prin aplicarea de subventii producatorilor c) prin subcompensarea >=& care rezulta din
aplicarea sistemului forfetar
b) prin reducerea contributiilor sociale imputate
anga"atorului producator
d) nu se poate realiza
3'1. Sub"entiile sunt inreistrate ca:
a) utilizari negative in contul de e!ploatare al
economiei totale
c) utilizari in contul e!terior al veniturilor primare
si transferurile curente
b) la partea de resurse in contul de alocare primara a
veniturilor administratiei publice
d) rent
3'2. Aenitul din in"estitii este un rezultat al urmatoarei situatii:
a) proprietarii de active financiare le pun la dispozitia
altor unitati institutionale
c) proprietarii de resurse naturale primesc
subventii pentru utilizarea productiva a
resurselor
b) proprietarii de resurse naturale le pun la dispozitia
altor unitati institutionale
d) concesionarii de resurse naturale primesc
subventii pentru utilizarea productiva a
resurselor
3'3. Aenitul din proprietate de primit de catre proprietarii acti"elor #inanciare prin dispunerea lor
se numeste:
a) dobanda c) dividend
b) renta d) venituri din concesiuni
3'$. 6 #orma de "enit din proprietate la care au dreptul detinatorii de actiuni se numeste:
a) dobanda c) dividend
b) renta d) prim sau stimulent
3''. 1cCitarea tari#elor pentru ser"iciile prestate de sistemul de asiurari #ace parte din:
a) cheltuielile pentru productie si consum c) operatiuni financiare cu pasive contingente
b) operatiunile de repartizare a veniturilor d) cheltuieli pentru active financiare
3'(. 6ptiunea pe actiuni a ana:atului este o #orma de:
a) o forma de venit in natura a anga"atului c) o forma de venit neimpozabil
b) o forma de venit din investitii d) o form de cheltuial a anga"atului
3'*. /iniile de credit! ca ana:amente de acordare de imprumuturi pana la o limita stabilita! se
considera:
a) acumulari de active financiare c) active financiare contingente
b) o creanta financiara d) rambursare de credit
3',. ;n cazul in care un imprumut nu isi indeplineste obliatiile de plata! pre:udiciul
imprumutatorului este reparat de:
a) institutiile financiare ale statului c) instantele "udecatoresti abilitate
b) garant in urma unui acord tip garantie d) administraia public
3'.. ?erminoloia Ginstrument #inanciar5 este utilizata:
a) pentru a se face referire atat la spectrul activului
cat si la cel al pasivului operatiunilor financiare
c) pentru a face referire la toate operatiunile
financiare in moneda nationala
b) pentru a se face referire la activele financiare
contingente
d) pentru a face referire la toate operatiunile
financiare in moneda european
3(0. Compensarea operatiunilor cu acti"e #inanciare ale unui anumit rup de unitati institutionale
in contraparte cu pasi"e ale aceluias rup se numeste:
a) consolidarea conturilor financiare c) operatiune financiara in contraparte
b) simetria creantelor si pasivelor financiare d)
3(1. Contractele standardizate! neneociabile! o#erite de debitori si care permit retraerea
ulterioara de catre creditor a sumei! se numesc:
a) depozite c) plasamente private
b) titluri de natura datoriei d)
3(2. Emiterea de titluri de natura datoriei pentru care platile a#erente cuponului sau
principalului sunt arantate de acti"e speci#icate sau de #lu-uri "iitoare de "enituri constituie:
a) titluri de natura datoriilor cu rata a dobanzii
variabile
c) titluri de natura datoriilor cu rata a dobanzii
fi!e
b) securitizarea titlurilor de natura datoriei d)
3(3. 8S? se de#inesc ca:
a) active de rezerva internationale create de .ondul
/onetar -nternational pentru a suplimenta activele de
rezerva e!istente
c) achizitii nete de titluri de natura datoriei
b) un set de norme financiare contabile d)
3($. Care dintre urmatoarele caracteristici se aplica titlurilor de natura datoriei:
a) o data de rascumparare sau scadenta la care
trebuie efectuata plata finala programata contractual a
principalului
c) nu fac obiectul atribuirii de rating de catre
agentiile consacrate
b) pretul de emitere cel de rascumparare si rata
cuponului nu pot fi e!primate decat in moneda
nationala
d)
3('. Calitatea de a #i neociabile se aplica urmatoarelor operatiuni #inanciare:
a) operatiunile cu credite c) ambele tipuri de operatiuni 'cu credite cu
titluri)
b) operatiunile cu titluri de natura datoriilor d)
3((. 1cti"ele sau pasi"ele #inanciare care rezulta din detinerea proprietatii asupra unor acti"e
imobile 0terenuri! constructii2! de catre nerezidenti se clasi#ica:
a) titluri de natura datoriei c) alte participatii
b) active financiare de tip credit d)
3(*. +roprietatea asupra unor titluri de "aloare cotate in alte economii sunt de#inite ca:
a) certificate de depozit c) active financiare de tip credit
b) participatii d)
3(,. +articipatiile in societatile in comandita pe actiuni subscrise de catre asociatii comanditati se
incadreaza in cateoria:
a) actiuni cotate c) alte participatii
b) actiuni necotate d)
3(.. ;nstrumentele #inanciare corelate cu un instrument #inanciar speci#icat sau cu un indice prin
intermediul carora! pe pietele #inanciare! se pot tranzactiona in contul lor riscuri #inanciare
speci#ice! se numesc:
a) instrumente financiare derivate c) instrumente financiare de tip garantie
b) instrumente financiare de tip provizion d) instrumentele financiare de la lit$ b) i c)
3*0. 1cordurile contractuale ntre dou pr i care con"in s scCimbe! n cursul unei perioade de
timp i con#orm unor reuli prestabilite! #lu-uri de pl i a#erente unor "alori #icti"e con"enite ale
principalului se numesc
a) contracte la termen de tip for*ard c) instrumente derivate de credit
b) acorduri contractuale de tip Js*apK d) toate cele variantele de la a)-c)
3*1. +erioada de la data emiterii p&n la data pl ii #inale proramate a acti"elor sau pasi"elor
#inanciare este:
a) scadenta restanta c) scadenta initiala
b) scadenta cu termen lung d) scadenta cu termen mediu
3*2. Sectorul societ ilor ne#inanciare este subdi"izat n urmtoarele subsectoare:
a) societi nefinanciare publice c) societi nefinanciare sub control strin
b) societi nefinanciare private naionale d) toate variantele de la a) b) si c)
3*3. Cu e-cepia subsectorului banca central! #iecare subsector este di"izat n:
a) societi financiare publice c) societi financiare sub control strin
b) societi financiare private naionale d) toate variantele de la a) b) si c)
3*$. Subsectorul S.122! Societati care accepta depozite! e-clusi" banca centrala! nu cuprinde:
a) sediile sociale care supravegheaza si gestioneaza
alte unitati ale unui grup constituit in mod
predominant din societati care accepta depozite
e!clusive banca centrala dar care nu sunt societati
care accepta depozite
c) toate variantele de la a) b) si d)
b) institutiile fara scop lucrativ dotate cu
personalitate "uridica si care deservesc societati care
accepta depozite dar care nu e!ercita nicio activitate
de intermediere financiara
d) institutiile care gestioneaza bani electronici si
care nu au ca activitate principala intermedierea
financiara
3*'. Care din subdi"iziunile urmatoare nu #ac parte din Sectorul administraiei publice:
a) administratia centrala 'e!clusiv fondurile de
securitate nationala)
c) fondurile de pensii
b) administratiile statelor federale 'e!clusiv fondurile
de securitate nationala)
d) administratiile de securitate sociala
3*(. Sectorul societatilor #inanciare nu cuprinde :
a) beneficiari de pensii c) banca centrala
b) societati care accepta depozite e!clusiv banca
centrala
d) societati de asigurare si fonduri de pensii
3**. Sectorul ospodariilor populatiei cuprinde urmatoarele subsectoare:
a) varianrtele de la lit b) si d) c) institutii de plata
b) beneficiari de venituri din proprietate beneficiari
de pensii i beneficiari de alte venituri din
transferuri
d) anga"atori si lucratori proprii precum i
anga"ati
3*,. Care dintre urmatorii intermediari #inanciari sunt clasati in subsectorul S.121:
a) societatile de emisiuni de titluri c) banca centrala nationala inclusiv atunci cand
aceasta participa la ,istemul European al
7ancilor ?entrale
b) varianrtele de la lit c) si d) d) organismele monetare centrale in special cele
publice care tin o contabilitate completa si se
bucura de o autonomie de decizie in raport cu
administratia centrala
3*.. Ce tip de leasin nu se aplica in cazul resurselor naturale:
a) leasingul financiar c) leasingul de resurse
b) leasingul operational d) nici unul din cele prevzute la lit a)-c)
3,0. Contractul de acCizitionare cu plata in rate este un tip de leasin:
a) operational c) financiar
b) de resurse d) nici unul din cele prevzute la lit a)-c)
3,1. +ensiile #urnizate bene#iciarilor pot a"ea urmatoarele #orme:
a) sisteme de pensii de asigurari sociale c) polite de asigurare individuala de viata
b) asistenta sociala d) toate celelalte variante prevzute la lit a)-c)
3,2. )nitatile institutionale incluse in sectorul societatilor #inanciare sunt urmatoarele:
a) societatile cu capital privat si de stat care sunt
producatori de piata si a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
c) societatile cooperatiste si asociatiile dotate cu
personalitate "uridica si care sunt producatori de
piata a caror functie principala consta in
producerea de de bunuri si servicii
nefinanciare
b) societatile cu capital privat sau public a caror
functie principala consta in furnizarea de servicii de
intermediere financiara si6sau in e!ercitarea de
activitati financiare au!iliare
d) toate celelalte variante prevzute la lit a)-c)
3,3. Sectorul societati #inanciare S.12 cuprinde:
a) institutiile fara scop lucrativ care sunt controlate de
catre de administratiile statelor federale
c) toate societatile si cvasisocietatile nefinanciare
controlate de unitatile institutionale
nerezidente
b) unitatile institutionale dotate cu personalitate
"uridica care sunt producatori de piata si a caror
activitate principala consta in producerea de servicii
financiare
d) toate celelalte variante prevzute la lit a)-c)
3,$. Sectorul societatilor #inanciare cuprinde urmatoarele subsectoare:
a) banca centrala societati care accepta depozite
fonduri de piata monetara beneficiari de pensii
au!iliari intermediari societati de asigurare etc
c) banca centrala societati care accepta depozite
fonduri de piata monetara beneficiari de alte
venituri din transferuri au!iliari intermediari
societati de asigurare etc
b) banca centrala societati care accepta depozite
fonduri de piata monetara fonduri de pensii au!iliari
intermediari societati de asigurare etc
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3,'. /easinul de resurse este:
a) un acord prin care proprietarul unei resurse
naturale o pune la dispozitia locatarului in schimbul
unei plati inregistrata drept renta
c) un acord prin care proprietarul unei resurse
naturale o pune la dispozitia locatarului in
schimbul unei plati inregistrata drept dobanda
b) un acord prin care proprietarul unei resurse
naturale o pune la dispozitia locatarului in schimbul
unei plati inregistrata drept chirie
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3,(. ;n cadrul unui leasinul operational:
a) &ctivul nu ramane in bilantul locatorului c) )asivul ramane ramane in bilantul
locatarului
b) &ctivul ramane in bilantul locatorului d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3,*. +arteneriatele public < pri"at +++ sunt:
a) contracte pe termen lung intre doua unitati prin
care o unitate dobandeste sau produce un activ sau o
serie de active il e!ploateaza pentru o perioada si
ulterior transfera activul unei alte unitati
c) contracte pe termen lung intre doua unitati
prin care o unitate dobandeste sau produce un
activ sau o serie de active il e!ploateaza pentru o
perioada si nu va transfera activul unei alte
unitati
b) contracte pe termen scurt intre doua unitati prin
care o unitate dobandeste sau produce un activ sau o
serie de active il e!ploateaza pentru o perioada si
ulterior transfera activul unei alte unitati
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3,,. Contractele de concesionare de ser"icii:
a) se inregistreaza ca active atunci cand nu sunt
transferabile sau nu se poate realiza nicio valoare din
transferul lor
c) nu se inregistreaza ca active atunci cand nu
sunt transferabile sau nu se poate realiza nicio
valoare din transferul lor
b) nu se inregistreaza ca active atunci cand sunt
transferabile sau nu se poate realiza nicio valoare din
transferul lor
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3,.. /easinurile operationale comercializabile:
a) pot include toate tipurile de contracte de inchiriere
si de leasing operational
c) pot include toate tipurile de contracte de
inchiriere de leasing operational si leasing
financiar
b) nu pot include toate tipurile de contracte de
inchiriere si de leasing operational
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3.0. +ensiile de asiurari sociale sunt:
a) prestatii pe care beneficiarii le primesc cand ies la
pensie de obicei in temeiul unor dispozitii "uridice
sau contractuale prestabilite si in general sub forma
unei rente negarantate
c) prestatii pe care beneficiarii le primesc cand ies
la pensie de obicei in temeiul unor dispozitii
"uridice sau contractuale prestabilite si in general
sub forma unei rente garantate
b) prestatii pe care beneficiarii le primesc cand ies la
pensie de obicei in temeiul unor dispozitii "uridice
sau contractuale prestabilite si in general sub forma
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
unei rente viagere
3.1. Sistemele de pensii de securitate sociala sunt:
a) ,isteme de asigurari contractuale ale caror
beneficiari in calitate de participanti la un sistem de
asigurari sociale nu sunt obligati de administratiile
publice sa se asigure impotriva batranetii si a altor
riscuri legate de batranete
c) ,isteme de asigurari contractuale ale caror
beneficiari in calitate de participanti la un sistem
de asigurari sociale sunt obligati de societatile
financiare sa se asigure impotriva batranetii si a
altor riscuri legate de batranete
b) ,isteme de asigurari contractuale ale caror
beneficiari in calitate de participanti la un sistem de
asigurari sociale sunt obligati de administratiile
publice sa se asigure impotriva batranetii si a altor
riscuri legate de batranete
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3.2. )n sistem de prestatii prede#inite este:
a) Un sistem de pensii in care prestatiile de platit
salariatului dupa pensionare se calculeaza prin
utilizarea unei formule fie separat fie in combinatie
cu o suma minima negarantata de platit
c) Un sistem de pensii in care prestatiile de platit
de catre salariat dupa pensionare se calculeaza
prin utilizarea unei formule fie separat fie in
combinatie cu o suma minima garantata de platit

b) Un sistem de pensii in care prestatiile de platit


salariatului dupa pensionare se calculeaza prin
utilizarea unei formule fie separat fie in combinatie
cu o suma minima garantata de platit
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3.3. @iscul unui sistem de prestatii prede#inite in ceea ce pri"este #urnizarea unui "enit adec"at la
pensie este suportat de:
a) anga"ator sau o unitate care actioneaza in
numele
c) anga"at sau o unitate care actioneaza in
numele
b) anga"ator sau o institutie de credit d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
3.$. Sistemele #icti"e de cotizatii prede#inite si sistemele Cibride sunt clasi#icate ca:
a) ,isteme de prestatii predefinite c) ,isteme de cotizatii facultative
b) ,isteme de cotizatii predefinite d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
3.'. 8repturile de pensie acumulate in temeiul securitatii sociale:
a) sunt prezentate in conturile nefinanciare c) nu sunt prezentate in conturile nationale de
baza
b) sunt prezentate in conturile nationale de baza d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3.(. @emunerarea ana:atilor este compusa din:
a) salarii c) cotizatiile sociale in sarcina anga"atorului
b) indemnizatii d) toate variantele prevzute la literele a b si c
3.*. Salariile si indemnizatiile in natura includ urmatoarele tipuri de remunerare:
a) ,alarii si indemnizatii de baza c) -mprumuturi acordate anga"atilor la dobanzi
reduse
b) )lata zilelor de vacanta pentru sarbatori oficiale
sau concediu anual
d) &locatii pecuniare pentru locuinta platite
anga"atilor de catre anga"ator
3.,. Cotizatiile sociale in sarcina ana:atorilor sunt:
a) cotizatii sociale platite de catre anga"atori catre
sisteme de securitate sociala sau alte sisteme de
asigurari sociale aferente incadrarii in munca pentru a
asigura prestatii sociale pentru anga"atii lor
c) cotizatii sociale platite de catre anga"atori catre
sisteme de securitate sociala facultative sau alte
sisteme de asigurari sociale aferente incadrarii in
munca pentru a asigura prestatii sociale pentru
anga"atii lor
b) cotizatii sociale platite de catre anga"ati catre
sisteme de securitate sociala sau alte sisteme de
asigurari sociale aferente incadrarii in munca pentru a
asigura prestatii sociale pentru anga"atorii lor
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
3... 6 ta-a de tip ?A1 este:
a) Un impozit pe bunuri si servicii colectat in etape
de intreprinderi si care in cele din urma este suportat
partial de cumparatorul final
c) Un impozit pe bunuri si servicii colectat
integral de intreprinderi si care in cele din urma
este suportat integral de cumparatorul final
b) Un impozit pe bunuri si servicii colectat in etape
de intreprinderi si care in cele din urma este suportat
integral de cumparatorul final
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$00. Sub"entiile sunt:
a) )lati curente fara contraparte pe care
administratiile publice sau institutiile Uniunii
Europene le efectueaza catre producatorii
rezidenti
c) )lati curente fara contraparte pe care
administratiile publice sau institutiile Uniunii
Europene le efectueaza catre producatorii
nerezidenti
b) )lati curente fara contraparte pe care societatile
comerciale sau institutiile Uniunii Europene le
efectueaza catre producatorii rezidenti
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$01. Aeniturile din proprietate sunt clasi#icate dupa cum urmeaza:
a) Bobanzi venituri distribuite ale societatii
beneficii reinvestite din investitii straine alte venituri
din investitii
c) Bobanzi venituri distribuite ale societatii
beneficii reinvestite din investitii straine
subventii
b) Bobanzi venituri nedistribuite ale societatii
beneficii reinvestite din investitii straine alte venituri
din investitii
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$02. 8obanzile sunt:
a) =eniturile din proprietate de primit de catre
proprietarii activelor nefinanciare pentru punerea
acestora la dispozitia unei alte unitati
institutionale
c) =eniturile din proprietate de platit de catre
proprietarii activelor financiare pentru punerea
acestora la dispozitia unei alte unitati
institutionale
b) =eniturile din proprietate de primit de catre
proprietarii activelor financiare pentru punerea
acestora la dispozitia unei alte unitati institutionale
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$03. ;mpozitele pe "enit includ:
a) -mpozitele pe venitul persoanelor fizice
impozitele pe venitul sau profitul societatilor
impozitele pe terenuri ta!ele asupra castigurilor din
loterii sau "ocuri de noroc
c) -mpozitele pe venitul persoanelor fizice
impozitele pe venitul sau profitul societatilor
impozitele pe castigurile din detinere ta!ele
asupra castigurilor din loterii sau "ocuri de
noroc
b) -mpozitele pe venitul persoanelor fizice
impozitele pe venitul sau profitul societatilor
impozitele pe castigurile din detinere ta!ele "udiciare

d) toate variantele prevzute la lit a)-c)


$0$. +restatiile sociale! altele decat trans#erurile sociale in natura! sunt compuse din:
a) )restatii de securitate sociala in bani alte prestatii
de asigurari sociale prestatii de asistenta sociala in
bani
c) )restatii de securitate sociala in bani alte
prestatii de asigurari sociale prestatii de asistenta
sociala in bani prime nete de asigurare
generala
b) )restatii de securitate sociala in natura alte
prestatii de asigurari sociale prestatii de asistenta
sociala in bani
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$0'. ;ndemnizatiile de asiurare enerale! daunele sunt:
a) ,olicitarile de daune care trebuie onorate in
temeiul unor contracte de asigurari generale adica
c) ,olicitarile de daune care trebuie onorate in
temeiul unor contracte de asigurari generale
sumele pe care societatile de asigurari sunt obligate
sa le primeasca pentru compensarea vatamarilor sau
pagubelor suferite de persoane sau de bunuri
adica sumele pe care societatile de asigurari sunt
obligate sa le plateasca persoanelor neasigurate
pentru compensarea vatamarilor sau pagubelor
suferite de persoane sau de bunuri
b) ,olicitarile de daune care trebuie onorate in
temeiul unor contracte de asigurari generale adica
sumele pe care societatile de asigurari sunt obligate
sa le plateasca pentru compensarea vatamarilor sau
pagubelor suferite de persoane sau de bunuri
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$0(. ?rans#erurile de capital includ :
a) -mpozitele pe capital impozitele pe salarii
a"utoarele pentru investitii si alte transferuri de
capital
c) -mpozitele pe capital impozite pe operatiuni
internationale a"utoarele pentru investitii si alte
transferuri de capital
b) -mpozitele pe capital a"utoarele pentru investitii si
alte transferuri de capital
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$0*. 6peratiunile #inanciare sunt :
a) 4peratiuni cu active si pasive financiare si
nefinanciare care se desfasoara intre unitati
institutionale rezidente precum si intre acestea si
unitati institutionale nerezidente
c) 4peratiuni cu active si pasive financiare care se
desfasoara intre unitati institutionale rezidente
precum si intre acestea si unitati institutionale
nerezidente
b) 4peratiuni cu active si pasive financiare care se
desfasoara intre unitati institutionale nerezidente
precum si intre acestea si unitati institutionale
rezidente
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$0,. 8in cateoria acti"elor #inanciare #ac parte :
a) &ur monetar numerar si depozite titluri de natura
datoriei credite participatii si actiuni ale fondurilor
de investitii sisteme de asigurari de pensii si scheme
de garantii standardizate instrumente financiare
derivate alte conturi de primit6de platit
c) &ur monetar numerar si depozite titluri de
natura datoriei credite participatii si actiuni ale
fondurilor de investitii sisteme de asigurari de
pensii si scheme de garantii standardizate accize
si impozite pe consum alte conturi de primit6de
platit
b) &ur monetar numerar si depozite titluri de natura
datoriei credite participatii si actiuni ale fondurilor
de investitii sisteme de asigurari de pensii si scheme
de garantii standardizate instrumente financiare
derivate subventii
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$0.. Soldul contabil al contului #inanciar este teoretic :
a) /ai mare decat soldul contului de capital c) /ai mic decat soldul contului de capital
b) -dentic cu cel al contului de capital d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$10. Compensarea este :
a) ?onsolidarea la nivelul economiei totale prin care
inregistrarile contabile de pe ambele parti ale
contului pentru aceeasi operatiune sunt compensate
una in raport cu cealalta
c) ?onsolidarea la nivelul economiei totale prin
care inregistrarile contabile de pe ambele parti ale
contului pentru aceeasi operatiune nu sunt
compensate una in raport cu cealalta
b) ?onsolidarea la nivelul unei singure unitati
institutionale prin care inregistrarile contabile de pe
ambele parti ale contului pentru aceeasi operatiune
sunt compensate una in raport cu cealalta
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$11. 6peratiunile #inanciare si operatiunile in contraparte ale acestora :
a) ,e inregistreaza in acelasi moment c) ,e inregistreaza semestrial
b) ,e inregistreaza anual d) 5u se inregistreaz
$12. Numerarul nu include :
a) 7ancnotele si monedele emise de autoritatile
monetare rezidente ca moneda nationala in circulatie
detinuta de catre rezinenti si nerezidenti
c) 7ancnotele si monedele care nu sunt in
circulatie
b) 7ancnotele si monedele emise de autoritatile
monetare nerezidente ca moneda straina in circulatie
detinuta de catre rezinenti
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$13. ;n cateoria alte depozite nu se includ:
a) Bepozite de economii carnete de economii
certificate de economii nenengociabile
c) Bepozite in moneda straina in cadrul unor
acorduri s*ap
b) Bepozite la termen care sunt depozite
nedisponibile imediat dar de care se poate dispune la
o scadenta convenita
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$1$. 6peratiunile cu titluri de natura datoriei publice sunt impartite in #unctie de scadenta initiala
in:
a) titluri de natura datoriei pe termen scurt si titluri de
natura datoriei pe termen mediu
c) titluri de natura datoriei pe termen mediu si
titluri de natura datoriei pe termen lung
b) titluri de natura datoriei pe termen scurt si titluri de d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
natura datoriei pe termen lung
$1'. Cateoria creditelor nu include:
a) ?reantele financiare ale anga"atilor rezultate din
participarea acestora la profitul societatii
c) &ctivele sau pasivele financiare care rezulta
din detinerea proprietatii asupra unor active
imobile
b) -mprumuturile platite ca garantie pentru
indeplinirea unor obligatii
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$1(. +articipatia este:
a) Un activ financiar care este o creanta asupra
valorii reziduale a unei societati dupa ce toate
celelalte creante au fost platite
c) Un activ financiar care este o creanta asupra
valorii reziduale a unei societati dupa ce toate
celelalte creante nu au fost platite
b) Un pasiv financiar care este o creanta asupra
valorii reziduale a unei societati dupa ce toate
celelalte creante au fost platite
d) toate variantele prevzute la lit a)-c)
$1*. +ro"izioanele teCnice de asiurari enerale sunt:
a) ?reante financiare pe care titularii de polite de
asigurari generale le au asupra societatilor de
asigurari in ceea ce priveste primele incasate si
indemnizatiile de platit
c) ?reante financiare pe care titularii de polite de
asigurari generale le au asupra societatilor de
asigurari in ceea ce priveste primele incasate si
indemnizatiile platite
b) ?reante financiare pe care titularii de polite de
asigurari generale le au asupra societatilor de
asigurari in ceea ce priveste primele neincasate si
indemnizatiile de platit
d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$1,. ;nstrumentele #inanciare deri"ate nu includ:
a) ,*apurile pe aur c) -nstrumentele suport pe care se bazeaza
instrumentul financiar derivat
b) ,*apurile pe valuta d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$1.. Creditele comerciale si a"ansurile! in #unctie de scadenta! pot #i impartite in:
a) )e termen scurt pe termen lung si avansuri c) )e termen scurt pe termen mediu si
avansuri
b) )e termen scurt mediu lung si avansuri d) nici una din variantele prevzute la lit a)-c)
$20. Contul de alocare primara a "eniturilor #ace parte din:
a) contul de productie c) contul de distribuire secundara venitului
b) contul de distribuire primara venitului d) contul de redistribuire a venitului in natura
$21. Care din utilizarile de mai :os nu sunt a#erente contului de e-ploatareD
a) salarii brute si indemnizatii brute c) cotizatii sociale in sarcina anga"atorilor
b) dobanzi d) e!cedentul brut de e!ploatare
$22. Care dintre resursele enumerate mai :os nu sunt a#erente contului de alocare primara a
"enituilorD
a) alte impozite pe productie c) e!cedentul net de e!ploatare
b) venituri din proprietate d) e!cedentul brut de e!ploatare
$23. +restatiile de securitate sociala in bani se intreistreaza in:
a$ contului de e!ploatare c$ contul de redistribuire a venitului in natura
b$ contul de productie d$ contul de distribuire secundara a venitului
$2$. Aenitul disponil brut si net este resursa pentru :
a$contul de redistribuire a venitului in natura c$ contul de utilizare a venitului
disponibil a"ustat
b$ contul de utilizare a venitului disponibil d$ toate cele prevzute la lit$ a) 2 c)
$2'. Economia bruta si neta se inreistreaza in :
a$contul de capital c$ contul de utilizare a venitului
disponibil a"ustat
b$contul de e!ploatare d$ contul financiar
$2(. Contul de distribuire primara a "enitului! contul de distribuire secundara a "enitului! contul
de redistribuire a "enitului in natura si contul de utilizare a "enitului! #ormeaza:
a$contul de productie c$ conturi ale operatiunilor de capital
b$ contul de redistribuire a venitului in natura d$ conturile de distribuire si de utilizare a
venitului
$2*. Conturile operatiunilor de acumulare cuprind :
a$contul altor modificari de active c$contul financiar
b$ cele prevzute la lit$ a) c) i d) d$contul de capital
$2,. ;n cadrul contului "ariatiilor "alorii nete datorate economiei si trans#erurilor de capital!
economia neta #ace parte din cateoria:
a$variatii ale pasivelor si valorii nete c$variatii ale activelor
b$ resurselor d$ toate cele prevzute la lit$ a) 2 c)
$2.. ;n cadrul contului acCizitiilor de acti"e ne#inanciare urmatoarele elemente sunt "ariatii ale
acti"elor:
a$variatii ale valorii nete datorate economiei si
transferurilor de capital
c$consumul de capital fi!
b$ a"ustarea pentru variatia dreptului de pensie d$venitul disponibil a"ustat net
$30. ;n cadrul contului #inanciar care dintre urmatoarele elemente reprezinta atat "ariatii ale
acti"elor cat si "ariatii ale pasi"elor si "alorii nete:
a$numerar si depozite c$credite
b$titluri de natura datoriei d$ toate cele prevzute la lit$ a) 2 c)
$31. Contul de ree"aluare #ace parte din cateoria :
a$contul altor modificari de active c$conturi financiare
b$conturilor de patrimoniu d$conturi de capital
$32. Sec"ena conturilor de patrimoniu se descompune n:
a$ contul de deschidere c$ contul de inchidere
b$ contul de variatie a patrimoniului d$ toate cele prevzute la lit$ a) 2 c)
$33. 8repturile speciale de traere 08S?2 sunt acti"e de rezer" internaionale create de:
a) statele membre ale zonei Euro c) .ondul /onetar -nternaional
b) 7anca /ondial d) statele membre ale .ondului /onetar
-nternaional
$3$. 1urul monetar reprezint:
a) lingourile de aur deinute de rezideni c) lingourile de aur deinute de rezideni i de
nerezideni
b) monedele de aur emise de banca central d) un activ financiar
$3'. Comisioanele asociate mprumuturilor de aur monetar reprezint:
a) dobnzi c) dividende
b) rente d) chirii
$3(. Creditele sunt instrumente #inanciare:
a) negociabile c) nenegociabile
b) derivate d) nestandardizate
$3*. Nu #ac parte din cateoria creditelor:
a) creanele financiare ale anga"ailor rezultate din
participarea acestora la profitul societii
c) creditele revolving
b) activele i pasivele financiare care rezult din
deinerea proprietii asupra unor active imobile cum
ar fi terenuri sau construcii de ctre nerezideni
d) garaniile la depozite pe post de creane
financiare ale societilor de reasigurare asupra
societilor cedente
$3,. ;n cazul carui tip de leasin are loc scCimbarea proprietatii economice asupra acti"ului:
a) leasingul financiar c) leasingul de resurse
b) leasingul operational d) contractele de cesionare a serviciilor
$3.. Care din urmatoarele tipuri de contracte nu reprezinta leasin de acti"e ne#inanciare:
a) leasingul financiar c) leasingul de resurse
b) leasingul operational d) contractele de cesionare a serviciilor
$$0. @esponsabilitatea de a e#ectua orice reparatie sau intretinere necesara acti"ului re"ine
proprietarului economic in cazul:
a) leasingul financiar c) leasingul de resurse
b) leasingul operational d) contractelor de cesionare a serviciilor
$$1. +l ile datorate n cadrul unui leasin de resurse sunt nreistrate drept :
a) impozite c) rente
b) ta!e d) chirii
$$2. Care din a#irmatiile urmatoare este ade"arata! in cazul leasinului de resurse:
a) activul resursa ramane in bilantul locatorului
fiind utilizat de acesta
c) activul resursa se inregistreaza in bilantul
locatarului fiind utilizat de acesta
b) activul resursa ramane in bilantul locatorului chiar
daca este utilizat de locatar
d) activul resursa se inregistreaza in bilantul
locatarului fiind utilizat de locator
$$3. @educerea "alorii unei resurse naturale se inreistreaza ca:
a) consum de capital fi! c) pierdere
b) disparitie economica a activelor neproduse d) amortizare
$$$. Cazul clasic al unui acti" care #ace obiectul unui leasin de resurse este :
a) vehiculul c) terenul
b) macaraua d) sonda de fora"
$$'./easinurile operationale se e#ectueaza adesea pentru:
a) resursele minerale c) spectrul de frecvente radio
b) sondele de fora" d) terenuri
$$(. ;n cazul leasinului #inanciar cel care suport riscurile de e-ploatare i prime te bene#iciile
economice care rezult din utilizarea acti"ului ntr-o acti"itate de produc ie! este :
a) proprietarul economic c) proprietarul legal
b) locatorul d) nici unul dintre acestia
$$*. 1cti"itatile si #unctiile principale ale producatorului nonpiata public care apartine sectorului
administratii publice sunt :
a) productia de bunuri si servicii de piata si de bunuri
si servicii pentru consumul propriu
c) productia de bunuri si servicii nefinanciare de
piata
b) productia si furnizarea de bunuri si servicii
nonpiata destinate consumului individual si colectiv+
efectuarea operatiunilor de redistribuire a venitului si
a avutiei nationale
d) productia si furnizarea de bunuri si servicii
nonpiata pentru consum individual
$$,. 1cti"itatile si #unctiile principale ale sectorului Societati #inanciare sunt:
a) productia de bunuri si servicii nefinanciare de piata

c) intermediere financiare inclusiv asigurare+
activitati financiare au!iliare
b) consum+ productia si furnizarea de bunuri si
servicii nonpiata pentru consum
individual
d) productia de bunuri si servicii nefinanciare de
piata
$$.. Sectorul societati ne#inanciare cuprinde:
a) unitatile institutionale dotate cu personalitate
"uridica care sunt producatori de piata si a caror
activitate principala consta in producerea de bunuri si
servicii nefinanciare+ acopera si cvasisocietatile
nefinanciare
c) producatori nonpiata publici care sunt dotati cu
personalitate "uridica a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
b) societatile cu capital privat si de stat care sunt
producatori nonpiata a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
d) societatile cooperatiste dotate cu personalitate
"uridica a caror functie principala consta
in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
$'0. Care cateorie de unitati institutionale enumerate mai :os apartin Sectorului de societati
ne#inanciare:
a) producatori publici care sunt dotati
cu personalitate "uridica sunt producatori de piata
si a caror functie principala consta in producerea
de bunuri si servicii
nefinanciare
c) sediile centrale ce controleaza un grup de
societati care e!ercita activitati de intermediere
financiara
b) institutiile fara scop lucrativ dotate
cu personalitate "uridica care e!ercita activitati
de intermediere financiara
d) producatori nonpiata publici care sunt dotati cu
personalitate "uridica a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
$'1. Subsectorul societati ne#inanciare sub control strain contine:
a) toate filiale societatilor nerezidente c) toate stabilimentale sau alte agentii
neconstituite in societati de societati nerezidente
sau producatori neconstituiti in societati care sunt
unitati rezidente fictive
b) toate societatile controlate de o unitate
institutionala nerezidenta care nu este ea insasi o
societate
d) toate variantele
$'2. Societatile #inanciare cuprind:
a) unitatile institutionale dotate cu personalitate
"uridica care sunt producatori nonpiata si a caror
activitate principala consta in producerea de servicii
financiare
c) producatori nonpiata publici care sunt dotati cu
personalitate "uridica si a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
financiare
b) unitatile institutionale dotate cu personalitate
"uridica care sunt producatori piata si a caror
activitate principala consta in producerea de servicii
financiare
d) sediile centrale ce controleaza un grup de
societati care e!ercita activitati au!iliare
$'3. ;ntermedierea #inanciara este:
a) activitatea prin care o unitate transforma activele si
pasive financiare
c) acvtivitatea prin care se furnizeaza servicii
financiare
b) activitatea prin care activele si pasivele
intermediarilor financiari sunt regrupate
d) activitatea prin care o unitate institutionala
achizitioneaza active financiare si contacteaza
pasivele pe cont propriu anga"andu-se in
operatiuni financiare de piata
$'$. Care cateorie de unitati institutionale enumerate mai :os nu apartin Sectorului de
societati #inanciare:
a) societatile cu capital privat sau public a caror
functie principala consta in furnizarea de servicii de
intermediere financiara si6sau in e!ercitarea de
activitati financiare au!iliare
c) producatorii publici dotati cu personalitate
"uridica si a caror functie principala consta in
furnizarea de servicii de intermediere financiar
si6sau in e!ercitarea de activitati financiare
au!iliare
b) producatori publici care sunt dotati cu
personalitate "uridica a caror functie principala
consta in producerea de bunuri si servicii
nefinanciare
d) societatile holding in cazul in care rolul
principal este detinerea activelor unui grup de
societati filiale
$''. 1cti"itatile #inanciare au-iliare cuprind:
a) activitatile au!iliare de efectuare a operatiunilor cu
active si pasive financiare
c) activitatile au!iliare de efectuare a
operatiunilor cu active si pasive financiare si de
transformare sau regrupare de fonduri
b) activitatile au!iliare de transformare a activelor si
pasivelor
d) activitatile au!iliare de regrupare a activelor si
pasivelor financiare
$'(. Societatile Coldin! in cazul in care rolul principal este detinerea acti"elor unui rup de
societati #iliale apartin:
a) sectorului societati nefinanciare c) sectorului de au!iliari financiari
b) sectorului societati financiare d) sectorului de societati de asigurare
$'*. Subdi"izarea subsectoarelor societatilor #inanciare in societati #inanciare publice! pri"ate
nationale si sub control strain nu se aplica la:
a) fonduri de piata monetara c) banca centrala
b) au!iliari financiari d) societati de asigurare
$',. >anca centrala ca subsector al societatii #inanciare rupeaza:
a) toate societatile si cvasisociatile financiare a caror
functie principala consta in emiterea de moneda in
mentinerea valorii sale interne si e!terne si in
administrarea unei parti sau a totalitatii rezervelor de
schimb valutare ale tarii$
c) toate organismele si agentiile care au sarcina de
a reglementa sau controla societatile financiare
sau pietele financiare$
b) toate organismele monetare centrale care tin o
contabilitate completa si se bucura de o autonomie de
decizie in raport cu administratia centrala$
d) toate organismele monetare centrale care au ca
activitate principala intermedierea financiara
$'.. Subsectorul care accepta depozite! e-clusi" banca centrala nu cuprinde:
a) cooperativele de credite bancar casele de a"utor
reciproc
c) institutiile care gestioneaza bani electronici si
care au activitate principala intermedierea
financiara
b) bancile specializate d) institutiile care gestioneaza bani electronici si
care nu au ca activitate principala intermedierea
financiara $
$(0. 6ranismele de plasament colecti" sunt incluse in subsectorul:
a) fonduri de piata monetara c) societati de asigurare
b) alti intermediari financiari d) institutii financiare captive
$(1. =ondurile de piata monetara nu cuprind:
a) fondurile de investitii inclusiv fondurile comune
de plasament
c) organismele de plasament
b) institutiile fara scop lucrativ dotate cu
personalitate "uridica si care deservesc fonduri de
piata monetara dar care nu e!ercita nici o activitate
de intermediere financara
d) fondurile de investitii ale caroro actiuni sau
unitati sunt substitut pentru depozite
$(2. 1cti"itatea #ondurilor de in"estitii! altele decat #ondurile de piata monetara consta in :
a) emiterea de actiuni sau unitati ale fondurilor de
investitii care nu sunt substitut pentru depozite si
efectuarea pe cont propriu de investitii in principal
in active financiare altele decat active financiare pe
termen scurt si in active nefinanciare
c) furnizarea de servicii de intermediere
financiara prin subscriere de anga"amente sub
forma de bani depozite sau titluri de participare

b) emiterea de actiuni sau unitati ale fondurilor de


investitii care reprezinta un substitut pentru depozite
si efectuarea pe cont propriu de investitii in
principal in active financiare altele decat active
financiare pe termen scurt si in active
nefinanciare
d) efectuarea pe cont propriu de investitii in
principal in active financiare altele decat active
financiare pe termen scurt si in active
nefinanciare
$(3 . Subsectorul #ondurilor de in"estitii! altele decat #ondurile de piata monetara nu cuprinde:
a) fondurile de pensii care apartin fondurilor de
pensii
c) fondurile cu scop special ale administratiilor
publice denumite fonduri suverane de investitii

b) sediile sociale care supravegheaza si gestioneaza


un grup constituit in mod predominant din fonduri de
investitii altele decat fondurile de piata monetara
dar care nu sunt ele insele fonduri de investitii
d) toate variantele
$($. >roHeri in "alori mobiliare si produse #inanciare deri"ate constituie subdi"iziune a:
a) subsectorului alti intermediari financiari e!clusiv
societatile de asigurare si fondurile de pensii
c) subsectorului fonduri de piata monetara
b) fondurilor de investitii altele decat fondurile de
piata monetara
d) subsectorului societati care accepta depozite
e!clusiv banca centrala
$('. ;nstitutiile #inanciare capti"e si alte entitati creditoare cuprinde:
a) toate societatile si cvasisocietatile financiare care
nu sunt implicate nici in activitati de intermediere
financiara nici in furnizarea de servicii au!iliare si
ale caror active sau pasive nu sunt in marea lor
ma"oritate tranzactionate pe pietele libere
c) toate societatile si cvasisocietatile financiare a
caror functie principala consta in furnizarea de
servicii de intermediere financiara rezultate din
mutualizarea riscurilor
b) toate societatile si cvasisocietatile financiare a
caror functie principala consta in e!ercitarea de
activitati strans legate de intermediere financiara fara
a fi ele insele intermediari financiari
d) toate societatile si cvasisocietatile financiare a
caror functie principala consta in emiterea de
actiuni sau unitati ale fondurilor de investitii
$((. Subsectorul #onduri de pensii nu cuprinde:
a) toate societatile financiare a caror functie
principala consta in furnizarea de servicii de
intermediere financiara rezultate din mutualizarea
riscurilor sociale si necesitatilor persoanelo
asigurate
c) toate societatile si cvasisocietatile financiare a
caror functie principala consta in furnizarea de
servicii de intermediere financiara rezultate din
mutualizarea riscurilor sociale si necesitatilor
persoanelo asigurate
b) toate cvasisocietatile financiare a caror functie d) institutiile fara scop lucrativ dotate cu
principala consta in furnizarea de servicii de
intermediere financiara rezultate din mutualizarea
riscurilor sociale si necesitatilor persoanelor
asigurate
personalitate "uridica si care deservesc fondurile
de pensii dar care nu e!ercita nici o activitate de
intermediere financiara
$(*. Cea mai important prestaie de pensii a sistemelor de asiurri sociale este :
a) pensia pentru vduve i vduvi c) pensia pentru persoanele care sufer un
accident de munc
b) venitul dup pensionare d) pensia pentru persoanele care sufer un
accident de munc i nu mai pot lucra
$(,. +ensiile de securitate social sunt #urnizate bene#iciarilor de ctre:
a) anga"ator c) o unitate care acioneaz n numele
administraiei publice
b) administraiile publice d) anga"ator i administraiile publice
$(.. 3ntr-un sistem de cotizaii prede#inite! prestaiile sunt de#inite de:
a) nivelul fondului acumulat prin cotizaiile pltite
de salariat i de creterile de valoare rezultate din
investirea fondului
c) o sum minim garantat de pltit
b) nivelul fondului acumulat prin cotizaiile pltite de
salariat
d) creterile de valoare rezultate din investirea
fondului
$*0. 3n cadrul sistemului de prestaii prede#inite! prestaiile de pltit salariailor dup pensionare se
calculeaz prin:
a) utilizarea unei formule c) utilizarea unei formule fie separat fie n
combinaie cu o sum minim
garantat de pltit
b) garantarea unei sume minime d) utilizarea unei formule n combinaie cu o
sum minim garantat de pltit
$*1. 3n cadrul sistemului de prestaii prede#inite! riscul n ceea ce pri"e%te #urnizarea unui "enit
adec"at la pensie! este suportat de:
a) anga"ator sau de o unitate care acioneaz n
numele su
c) o unitate care acioneaz n numele
anga"atorului
b) anga"ator d) societatea de asigurare
$*2. 3nreistrarea #lu-urilor pentru sistemele de pensii de securitate social se re#er la:
a) creterile de valoare rezultate din investirea
fondului de pensii
c) cotizaiile pltite de anga"ator i la prestaiile
de securitate social
b) prestaiile de securitate social d) cotizaiile pltite de anga"ator i de salariai i
la prestaiile de securitate social
$*3. +ensiile #urnizate bene#iciarilor pot a"ea urmtoarele #orme:
a) sisteme de pensii de asigurri sociale c) polie de asigurare individual legate de pensii

b) asisten social d) sisteme de pensii de asigurri sociale asisten


social i polie de asigurare individual legate de
pensii
$*$. Sistemele de asiurari sociale pot #i oranizate :
a) de anga"atori sau administraii publice c) n uniti instituionale separate care s dein
i s gestioneze activele de utilizat pentru a
acoperi i a distribui pensiile
b) de societ i de asigurri n numele salariatilor

d) anga"atori sau de administraiile publice de
societi de asigurri n numele salariailor sau
pot fi instituite uniti instituionale separate care
s dein i s gestioneze activele de utilizat
pentru a acoperi i distribui pensiile
$*'. 3nreistrarea #lu-urilor pentru sistemele de pensii de securitate social se re#er la :
a) cotizaiile pltite de anga"ator c) prestaiile de securitate social
b) cotizaii pltite de salariai d) cotizaiile pltite de anaga"ator i de salariai i
la prestaiile de secutitate social
$*(. 1lte sisteme de pensii leate de #ora de munc sunt:
a) sistemele de asigurare contractual obligatorii prin
lege
c) sistemele de asigurare contractual n care
anga"atorii impun o condiie obligatorie pentru
anga"are participarea salariailor la un sistem de
asigurri sociale specificat de anga"ator pentru a
se asigura mpotriva batrneii i a altor riscuri
b) sistemele de asigurare contractual ncura"ate de
administraiile publice
d) sistemele de asigurare contractual fie
obligatorii prin lege fie ncura"ate de
administraiile publice fie n cazurile n care
anga"atorii impun o condiie obligatorie pentru
anga"are participarea salariailor la un sistem de
asigurri sociale specificat de anga"ator pentru a
se asigura mpotriva btrneii i a altor riscuri
legate de vrst$
$**. Care din urmatoarele a#irmatii se incadreaza in cateoria cotizatiilor sociale e#ecti"e in sarcina
ospodariilor :
a) cotizatii efective la fondul de pensii in sarcina
gospodariilor
c) cotizatii suplimentare la fondul de pensii in
sarcina gospodariilor
b) cotizatii suplimentare in sarcina gospodariilor
altele dacat pensiile
d) alte cotizatii sociale imputate in sarina
anga"atorilor
$*,. Care este de#initia prestatiilor de securitate sociala in bani :
a) ,unt prestatii de asistenta sociala in bani
transferuri curente de platit catre gospodarii
c) ,unt prestatii de asigurari sociale de platit in
bani catre gospodarii de catre administratiile de
securitate nationala

b) ,unt prestatii de plattit de catre anga"atori in
conte!tul altor sisteme de asigurari sociale
d),unt transferuri sociale in natura care constau
in bunuri si servicii individuale

$*. .?rans#erurile sociale in natura sunt :
a) prestatii sociale in bani c) resurse in contul de redistribuire a vaniturilor
in natura
b) plati efectuate de gospodarii d) 7unuri si servicii individuale furnizate direct
beneficiarilor de catre producatorii nonpiata

$,0. +rimele nete de asiurare eneral <daune sunt :
a) prime platite aferente unor polite c) transferuri curente intre diferite subsectoare ale
administratiilor publice

b) prime de platit aferente unor polite acizitionate de
unitati institutionale

d) transferuri curente pe care administratile
publice le primesc
$,1 Cooperarea internationala curenta include :
a) transferuri curente c) toate transferurile in bani sau in natura intre
administratiile publice si administratii publice
sau organizatii internationale din restul lumii
b) transferuri in bani d) transferuri in natura
$,2. ?ransm#erurile curente catre ;=S/SI+ includ :
a) toate cotizatiile voluntare ' altele decat legatele) c) toate cotizatiile voluntare
b) cotizatiile regulate neplatite d) donatiile de orice natura
$,3.?rans#erurile curente intre ospodarii sunt :
a) transferuri in natura c) transferuri in bani
b) toate transferurile curente d) transferurile curente in bami sau in natura
$,$. 1menzile si penalitatile sunt tratate ca :
a) plati voluntare convenite e!tra"udiciar c) alte transferuri curente directe
b) transfer curent rezidual d) transferuri in natura
$,'. 1:ustarea "ariatiei drepturilor de pensie este inreistrata ca :
a) resurse in contul de utilizare a veniturilor
sectorului gospodariilor
c) drepturi obligatorii
b) resurse in contul e!terior al chletuielilor
primare

d) resurse in contul de utilizare a cheltuielilor
$,(. ;mpozitele pe capital includ :
a) impozite pe vanzarea activelor c) anumite impozite pe succesiune
b) impozitele pe succesiune si alte impozite pe
donatii intre persoane
d) impozite pe donatii intre societi
$,*. 1:utoarele pentru in"estitii sunt inreistrate ca:
a) cheltuieli curente c) variatii ale pasivelor si valorii nete cu minus in
contul de capital al administratiilor publice
b) variatii ale pasivelor in contul curent al
administratiilor publice
d) variatii ale activelor
$,,. Ce sunt creanele #inanciare :
a) active nefinanciare c) active financiare care au n contraparte
anga"amente

b) active curente 2 circulante d) active fi!e
$,.. Ce reprezint acti"ele contiente %i pasi"ele contiente :
a) acorduri prin care o parte efectueaz o plat sau o
serie de pli ctre o alt unitate
c) situatia bunurilor din domeniul public al
statului
b) active si pasive financiare d) activele deinute la un anumit moment
$.0. Ce sunt operaiunile #inanciare :
a) operaiuni cu active i pasive financiare numai ntre
uniti instituionale rezidente
c) operaiuni cu active i pasive financiare ntre
uniti instituionale rezidente precum i uniti
instituionale nerezidente

b) operaiuni cu active nefinanciare

operaiuni cu active financiare
$.1. 3n cazul n care o operaiune #inanciar este o operaiune n moneda strin! iar operaiunea n
contraparte nu este o operaiune n moneda naional! "aloarea tranzaciei este eal cu :
a) valoarea n moneda naional la cursul de pia la
un anumit moment
c) valoarea n moneda naional la o medie a
cursului de pia

b) valoarea n moneda naional la cursul de pia
stabilit de beneficiar
d) valoarea n moneda naional la cursul de pia
din data plii
$.2. 3n cazul acordrii unei aranii unice cu risc incert! caz n care riscul asociat nu poate #i
calculat cu precizie! ea poate #i considerat:
a) un activ i un pasiv financiar

c) un activ nefinanciar
b) un activ contingent sau un pasiv contingent

d) un activ financiar
$.3. Cum se nreistreaz operaiunea n cazul n care o administraie publica %tere sau preia
datorii ale unei societi publice care dispare ca unitate instituional din sistem:
a) se nregistreaz n contul de capital c) se nregistreaz n contul de capital i n cel
finaciar

b) se nregistreaz n contul financiar

d) se nregistreaz un flu! n contul de alte
modificri ale volumului activelor

$.$. 8i"identele se nreistreaz ca:
a) venituri din investiii

c) venituri fiscale
b) venituri curente

d) venituri nefiscale
$.'. 3n cazul n care o operaiune n contraparte corespunztoare unei operaiuni #inaciare este o
operaiune ne#inanciar! ambele se inreistreaz n momentul n care :
a) are loc operaiunea financiar c) are loc operaiunea n contraparte

b) are loc operaiunea nefinanciar

d) are loc operaiunea financiar i operaiunea n
contraparte

$.(. 8repturile de pensie sunt enerate de:
a) unul din cele dou tipuri de sisteme de
pensii
c) beneficii nedistribuite atribuite acionarilor
fondurilor colective
b) dividende atribuite acionarilor fondurilor
colective

d) veniturile din investiii atribuite titularilor de
polie de asigurri
$.*. @enta este de#init ca:
a) chiria pentru cldirile i locuinele
situate pe ele

c) venitul de primit de ctre proprietarul unei
resurse naturale pentru punerea acestia la
dispoziia altei uniti instituionale
b) venitul din proprietate sau transferuri curente de
primit

d) pli pentru un serviciu de pia furnizat
$.,. 3n cateoria impozitelor pe "enit se cuprind:
a) ta!ele asupra ctigurilor din loterii sau "ocuri de
noroc
c) impozitele de capitaie
b) impozitele pe cheltuieli

d) impozitele pe operaiuni internaionale

$... 1lte impozite curente includ:
a) impozitele pe venitul sau profitul
societilor
c) impozitele pe ctigurile din deinere
b) impozitele curente pe capital

d) impozitele pe venitul persoanelor fizice sau al
gospodriilor
'00. +restaiile sociale sunt de#inite ca:
a) cotizaii sociale nete c) cotizaii sociale imputate n sarcina
anga"atorilor
b) cotizaii efective la fondul de pensii

d) transferuri ctre gospodrii n bani sau n
natur

S-ar putea să vă placă și