Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de suspendare a contractului de muncă

Nr. …………../………………….

Subsemnatul (a) ……………..…………………………., cu domiciliul


în…………………………………, legitimat(ă) cu CI seria……nr……,
CNP…………………………….., salariat (ă) a ………………………….., vă rog să-mi aprobați
suspendarea contractului de muncă începând cu data de …………………., în conformitate cu
articolul 51(1) litera a) din Codul Muncii, referitor la suspendarea contractului individual de
muncă pentru creșterea copilului până la ….. an/ani.

Vă mulțumesc,

Data Semnătura

………………………. ………………………

S-ar putea să vă placă și