Sunteți pe pagina 1din 4

DIVERSE

1.
Intrebare: Prevederile art. 83 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala se aplica si pentru societatile care au activitatea
suspenda pe 3 ani ?
Raspuns: Suspendarea activitatii la oficiul registrului comertului nu
presupune si regim derogatoriu de la depunerea declaratiilor fiscale.
Astfel, in situatia in care un contribuabili isi suspenda temporar
activitatea la oficiul registrului comertului si nu solicita regim derogatoriu de
la depunerea declaratiilor fiscale, conform OPANAF nr. 1221/2009 privind
aprobarea regimului de declarare derogatoriu, acestia au obligatia depunerii
tuturor declaratiilor fiscale (chiar daca sunt cu zero) inclusiv declaratiile
anuale.
Codul de procedura fisacla nu prevede derogari de la obligatia de
certificare a declaratiilor anuale si prin urmare si in acest caz declaratiile ar
trebui certificate.
Daca societatile isi suspenda activitatea temporar in cursul anului si
solicita regim derogatoriu in timpul anului au obligatia depunerii declaratiilor
anuale. Ca urmare, prevederile art. 83 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003
Republicata privind Codul de procedura fiscala, in ceea ce priveste
certificarea declaratiilor fiscale anuale de catre un consultant fiscal in
conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea se
aplica si in cazul acestor societati.
Concret, o societate cu activitatea suspendata la oficiul registrului
comertului din 01 mai 2009 (3 ani) 01 mai 2012 si avand aprobat regimul
derogatoriu incepand cu data de 01 mai 2009 are obligatia de a depune
declaratia privind impozitul pe profit pe anul 2009 certificata de un
consultant fiscal pana la 15 aprilie 2010, insa pe anii 2010 -2011, in situatia
in care nu isi incepe activitatea, nu mai are obligatia depunerii declaratiei
anuale.
2.
Intrebare: Declaratia 101 Declaratie privind impozitul pe profit poate
fi certificata de un expert contabil membru CCECAR?
Raspuns: O.G. nr. 92/2002 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede la art. 83 alin.
(5) ca Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi

intrebari si raspunsuri

DIVERSE

certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor


pentru care este obligatorie auditarea.
3.
Intrebare: Incepand cu 01.01.2010 microintreprinderile trebuie sa
depuna declaratia 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de
mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate
juridica?
Raspuns: In conformitate cu prevederile OPANAF nr. 101/2010,
vectorul fiscal al contribuabililor care la 31 decembrie 2009 erau inregistrati
in evidentele fiscale ca platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor se
modifica, din oficiu, incepand cu 1 februarie 2010, de catre organul fiscal
competent.
Incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2010, cu termen de
declarare 25 februarie 2010, contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau
inregistrati in evidentele fiscale ca platitori de impozit pe venitul
microintreprinderilor se inregistreaza ca platitori de impozit pe profit.
Incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2010, se inregistreaza,
din oficiu, luna calendaristica drept perioada fiscala pentru plata impozitelor
si contributiilor aferente veniturilor din salarii.

4.
Intrebare: Daca o societate are datorii la stat si a depus cerere
pentru amanarea datoriilor, ANAF poate institui sechestru pe bunuri dupa
inregistrarea cererii si inainte de comunicarea raspunsului?
Raspuns: Depunerea cererii de amanare la plata nu inseamna si
aprobarea acesteia implicit si prin urmare organul fiscal poate institui
sechestru dupa data depunerii cererii intrucat:
Potrivit prevederilor O.U.G nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a
obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei
economico-financiare, amanarea la plata se acorda, la cererea
contribuabililor, persoane fizice sau juridice, pentru obligatiile fiscale
administrate de A.N.A.F. si neachitate la termen, precum si pentru
majorarile de intarziere aferente acestora.
In termem de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de catre
contribuabil organul fiscal competent emite o decizia urmand ca in termen
intrebari si raspunsuri

DIVERSE

de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii


sa constituie garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau sa ofere
bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
Mentionam ca, in urma depunerii cererii de catre contribuabil organul
fiscal competent va verifica daca sunt indeplinite cumulativ conditiile
prevazute la art. 4 din ORDINUL nr. 2321/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a
obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala.
Dupa verificarile efectuate de organul fiscal se intocmeste un referat
in urma careia se emite decizia de acordare a amanarii la plata sau, dupa
caz, decizia de respingere.

5.
Intrebare: O persoana fizica care nu este asociat in firma ci doar
salariat, poate imprumuta societatea?
Raspuns: Potrivit prevederilor art. 144^4 din Legea nr. 31/1990,
Republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile
ulterioare, este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor
acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau
ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de
bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror
imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii
imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de
catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de
terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei
creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana
administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
In acelasi timp prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare precizeaza: in
cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute
la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:

intrebari si raspunsuri

DIVERSE

a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei,


corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei.
Trebuie avut in vedere in aceeasi masura, punctul 70^1 din Hotararea
Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, prin care se specifica
dobanda la creditele in valuta incepand cu anul 2009 astfel: pentru
determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2009, nivelul ratei
dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 8%.
Asadar actele normative sus mentionate nu limiteaza posibilitatea
creditarii unei societati la o categorie anume, dandu-i posibilitatea sa
imprumute de la orice entitate, persoana juridica, unitate specializata sau
nespecializata, sau persoana fizica, cu respectarea prevederilor legale.

6.
Intrebare: Care este cursul valutar utilizat la intocmirea situatiilor
financiare ale anului 2009: cursul comunicat de BNR la 31 decembrie 2009
sau cursul valutar valabil in data de 31 decembrie 2009?
Raspuns: n opinia noastr, ambele valori ale cursului valutar sunt
corecte, cu precizarea c n vederea ntocmirii situaiilor financiare ale
anului 2009 de ctre toate entitile prevzute de Legea contabilitii nr.
82/1991, republicat, pe site-ul Ministerului de Finane sunt afiate cursurile
pieei valutare din data de 31.12.2009, comunicate de Banca Naional a
Romniei, (respectiv 4.2282 ron), iar pentru stabilirea cifrei de afaceri
prevazut la art. 156^3 alin. (4) i (5) din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificrile ulterioare, se utilizeaz cursul de schimb valutar
valabil pentru ultima zi lucratoare a anului, respectiv cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naional a Romniei n ziua anterioar
(4.2296 ron).

intrebari si raspunsuri

S-ar putea să vă placă și