Sunteți pe pagina 1din 9

Taxarea inversa Provocari practice Modalitati de simplificare si amanare a platii TVA-ului

Taxarea inversa
Definitie Taxarea inversa - este procedura aplicata de beneficiarul unei livrari de bunuri/prestari de servicii care, conform legii, devine persoana obligata la plata TVA pentru achizitia de

bunuri/servicii efectuata, prin exceptie de la regula generala conform careia persoana obligata la
plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor.

Aplicabilitate

Operatiuni interne mentionate expres de art. 160 Masuri de simplificare Cod Fiscal;
Operatiuni externe prestari de servicii, livrari de bunuri si achizitii intracomunitare in legatura cu care art. 150 si 151 ale Codului Fiscal prevad ca obligatia de plata a TVA revine beneficiarului, pentru a evita ca furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor din strainatate sa fie obligat sa se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia pentru operatiuni ocazionale.

Taxare inversa Masuri de simplificare


I. Operatiunile interne carora li se aplica taxarea inversa sunt urmatoarele: livrarea de deseuri feroase si neferoase, deseuri de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura,
cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;

livrarea de deseuri si materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, matrial textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;

livrarea materialelor mentionate mai sus dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiunile mentionate la art. 160 alin. (2) punctul 4 din Codul Fiscal;

livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite de Codul Silvic; livrarea de cereale si plante tehnice care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (ex. grau dur, secara, orz, porumb, sfecla de zahar, boabe de soia, seminte de floarea-soarelui);

transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori n conformitate cu aceeasi directiva.

Taxare inversa Masuri de simplificare


Operatiunile interne carora li se aplica masurile de simplificare sunt operatiuni taxabile realizate in interiorul tarii, anume livrari de bunuri/prestari de servicii realizate doar intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA cfm. art. 153 Cod Fiscal, care au locul livrarii/prestarii in Romania. Furnizori/prestatori Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se aplica taxarea inversa, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta, ci vor face mentiune referitoare la faptul ca s-a aplicat taxarea inversa potrivit art. 160 al Codului Fiscal. Furnizorul va declara aceasta livrare supusa taxarii inverse in decontul de TVA la randul 13. Beneficiari Beneficiarii vor determina taxa aferenta, o vor inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, preluand-o atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa, la randul 12 si 25 (autolichidarea TVA).

Beneficiarul va efectua nregistrarea contabila: 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. Prin acest articol
contabil, TVA este considerata dedusa, iar colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor.

Taxare inversa Masuri de simplificare


Neaplicarea taxarii inverse Se dispun masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse*;

Regimul normal de taxare se considera valabil aplicat in cazul in care la data constatarii neaplicarii taxarii inverse,
furnizorii/prestatorii si/sau beneficiarii se afla in situatie de insolventa potrivit Legii 85/2006, de insolvabilitate in conditiile Codului de Procedura Fiscala, precum si in cazul in care masurile privind obligarea la aplicarea taxarii inverse nu pot fi aplicate concomitent si la furnizor/prestator si la beneficiar deoarece cel putin unul dintre acestia se afla in situatii cum ar fi starea de inactivitate, suspendare din registrul comertului, radiere din registrul comertului, anulare a codului de inregistrare in scopuri de TVA, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: nu s-au produs consecinte fiscal-bugetare negative la furnizori/prestatori si/sau la beneficiari ca urmare a aplicarii regimului normal de taxare; aplicarea taxarii inverse la furnizori/prestatori si/sau la beneficiari poate genera consecinte fiscal-bugetare negative.

*in cadrul inspectitei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala au in vedere faptul ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere

Taxare inversa
II. Aplicabilitatea taxarii inverse in cazul operatiunilor externe In cazul in care prestatorul/furnizorul este persoana impozabila nestabilita in Romania/nu are un sediu fix in Romania in legatura cu livrarea/prestarea de bunuri/servicii, taxa este datorata de: persoana impozabila sau persoana neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA cfm. art 153 sau 1531 -

beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania*;


! Se aplica inclusiv in situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania nu si-a indeplinit obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA ( in cazul serviciilor taxabile achizitionate intracomunitar) persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531 careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f)*; persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita/nestabilita in Romania, dar inregistrata in Romania in scopuri de TVA - beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania si care sunt efectuate de o persoana neinregistrata in Romania in scopuri de TVA; ! Nu se aplica in cazul vanzarilor la distanta in care persoana nestabilita in Romania e obligata sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA Taxa este datorata de persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) cu exceptia cazului in care modificarea este generata de un import;

*chiar daca prestatorul/furnizorul este inregistrat in Romania in scopuri de TVA cfm. art. 153 alin. (4) sau (5)

Taxare inversa
Taxa este datorata de persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA beneficiar al unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, desemnat de cumparatorul revanzator ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva. Conditii privind cumparatorul revanzator: sa nu fie stabilit in Romania; sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru; sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a respectivelor bunuri in Romania, care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b). Conditii privind transportul efectiv: bunurile aferente achizitiei intracomunitare sa fi fost transportate direct catre beneficiarul livrarii, de catre furnizor/cumparatorul revanzator/alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in

scopuri de TVA.
Taxa este datorara de persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila.

! Procedura este similara cele aplicabile in cazul masurilor de simplificare. Furnizorii emit facturi fara TVA, iar beneficiarii sunt obligati sa calculeze TVA si sa o evidentieze n contabilitate si in decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila.

Modalitati de amanare a platii TVA


Pana la data de 31 decembrie 2012, nu vor face plata la organele vamale persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au obtinut cerificat de amanare de la plata. Certificatul de amanare de la plata in vama se acorda persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an inaintea solicitarii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: nu au obligatii bugetare restante; ! Exceptie fac cele esalonate si/sau reealonate / suspendate nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala; au realizat in anul caledaristic precedent/ultimele 12 luni importuri din teritorii si state terte in valoare cumulata de minim 100 milioane lei;

nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare


judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau lista contribuabililor inactivi.

Certificatul de amanare de la plata in vama se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi 31 decembrie 2012.

V mulumesc pentru atenie,

Ionu Bohleanu Avocat asociat


Muat & Asociaii Consultan Fiscal Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, Bucureti, ROMNIA Tel: (+4021) 202.59.00 Fax: (+4021) 223.39.57 E-mail: general@musat.ro Website: www.musat.ro

S-ar putea să vă placă și