Sunteți pe pagina 1din 34

1.

INTRODUCERE Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, aparut relativ de curand in peisajul sistemelor fiscale din diferite state. Acest impozit are o arie de raspandire destul de larga la nivelul globului. Pe parcursul timpului, de la aparitia acestuia in Franta in anul 1954, tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea lui in sistemul fiscal propriu. La baza aparitie taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe circulatia marfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor. Prin impozitarea in cascada, care era caracteristica impozitului pe circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile care continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior,ajungandu-se astfel la a calcula impozitul afrent unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior. Dupa cum am mentionat anterior, taxa pe valoarea adaugata a aparut pentru prima oara in Franta in anul 1954, in sfera de actiune a acesteia fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata. Ulterior, sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata a fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul (generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc in Franta in ianuarie1968).Concomitent cu Franta si alte state ale lumii au introdus taxa pe valoarea adaugata, iar in Uniunea Europeana organele de decizie au declarat acest impozit ca impozit general pentru state, mergand ulterior pe linia armonizarii legislatiei tarilor comunitare. O cota prelevata din taxa pe valoarea adaugata colectata destatele Uniunii Europene constituie un venit al bugetului Uniunii.Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect deoarece se aplica pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii adaugate realizata de producatori, inclusiv asupra distributiei catre consumatorul final. La baza taxei pe valoarea adaugata stau o serie de principii sau caracteristici: Universalitatea (sfera de aplicare) impozitului Teritorialitatea impozitului Deductibilitatea impozitului

Transparenta impozitului Unicitatea impozitului Fractionalitatea platii impozitului. Taxa pe valoare adaugata respecta principiul universalitatii impunerii deoarece, cu exceptiile prevazute de lege, se aplica asupra tuturor operatiunilor cu plata si asimilate acestora, efectuate, in mod independent, de catre persoanele fizice si juridice. Teritorialitatea impozitului se refera la locul unde are loc impunerea circulatiei bunurilor si serviciilor. La stabilirea teritorialitatii taxei pe valoarea adaugata stau la baza principiile originii si destinatiei. In cazul aplicarii principiului originii se tine cont de valoarea adaugata tuturor bunurilor indigene. Din punct de vedere economic valoarea adugat este un indicator care permite msurarea valorii nou create de ntreprindere n urma activitii sale. Valoarea adugat poate fi definit ca diferen ntre valoarea bunurilor i serviciilor produse de ntreprindere i cea a serviciilor i bunurilor utilizate pentru realizarea lor numiteconsumuri intermediare. Din punct de vedere contabil valoarea adugat este definit ca diferen ntre producia exerciiului cu marja comercial i consumurile provenite de la teri. Principiul originii in stabilirea taxei pe valoarea adaugata determina sa fie supuse impozitarii atat bunurile care vor fi produse si consumate in tara, cat si bunurile care vor fi produse si exportate. Deci, se impoziteaza valoarea adaugata obtinuta pe teritoriul national, indiferent de destinatia bunurilor. In acest caz, importurile de bunuri nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata deoarece la momentul importului acestea nu au creat plus valoare pe teritoriul national.Sistemul aplicarii taxei pe valoarea adaugata avand la baza principiul originii este compatibil cu calculul taxei pe valoarea adaugata pe venit, altfel spus, cota taxei pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei dintre volumul vanzarilor si volumul achizitilor de la alte firme.In cazul aplicarii principiului destinatiei la impozitarea cu taxa pe valoarea adaugata are loc impunerea valorii adaugate pentru bunurile consumate pe teritoriul national, indiferent daca aceasta valoare adaugata este realizata in tara sau in strainatate.

Ca urmare a aplicarii acestui principiu are loc impunerea consumului intern, indiferent daca provine din productie proprie sau din import. Acest sistem de calcul al taxei pe valoarea adaugata, plecand de la principiul destinatiei, este folosit in marea majoritate a statelor care au adoptat acest impozit indirect. Prin aplicarea taxei pe valoarea adaugata se ofera posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adaugata platita anterior din taxa pe valoarea adaugata colectataca urmare a vanzarii bunurilor si prestarii serviciilor, taxa pe valoarea adaugata care este datorata statului reprezentand diferenta dintre taxa colectata si taxa achitata ca urmare a cumpararilor sau beneficierii de prestarea unor servicii. Exista si unele exceptii de la aplicarea acestui principiu, care se refera la neacordarea dreptului de deducere a taxei pe valoatea adaugata platita la aprovizionare (reglementate expres prin actele normative), insa, ca regula generala, putem retine deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata. Transparenta impozitului intervine datorita faptului ca T.V.A. datorata statului de catre un agent economic este aferenta valorii adaugate de el la bunul respectiv. Datorita fractionalitatii platii taxei pe valoarea adaugata, statul poate sa procure resursele necesare desfasurarii activitatii sale treptat, pe masura realizarii bunului, nefiind nevoie sa astepte pana la vanzarea finala.In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca urmare a urmaririi alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor, care functiona ca un impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata. Aceasta inlocuire a impozitului pe circulatia marfurilor cu taxa pe valoarea adaugata constituie o conditie ce trebuie implinita pentru a adera la Uniunea Europeana. Pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata au fost luate o serie de masuri referitoare la impozitul pe circulatia marfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. Astfel, in 1991, s-a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor si s-a instituit un nou impozit indirect (acciza) pentru unele produse si articole considerate de lux. Cu toate acestea, se impunea reducerea numarului cotelor impozitului pe circulatia marfurilor la una sau doua, precum si includerea in sfera de impozitare aacestuia a majoritatii bunurilor si serviciilor. Prin aplicarea impozitului pe circulatia marfurilor nu era impozitat comertul cu amanuntul. Inainte de implementarea taxei pe valoarea adaugata s-a cautat sa se extinda campul de

aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse si prestari de servicii, cum ar fi, de exemplu, produse agricole, activitatea postala si de telecomulnicatii, transportul de calatori si de marfuri etc. 2. OPERATIUNI IMPOZABILE Conform prevederilor art. 126 din Codul Fiscal operatiunile impozabile sunt: -importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana, daca locul importuluieste in Romania potrivit art. 132; -operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii prevazute la alin. (1) al art.126, si anume: a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plat; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi n Romnia; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoanimpozabil. d)livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activitile economice prevzute la art. 127 alin. (2) Pentru a se cuprinde n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat livrrile de bunuri i/sau prestrile de servicii trebuie s fie efectuate cu plat. Aceast condiie implic existena unei legturi directe ntre operaiune i contrapartida obinut. Pentru a se determina dac o operaiune poate fi plasat n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat trebuie ca aceasta s aduc un avantaj clientului i preul s fie n legtur cu avantajul primit, astfel: a)condiia referitoare la existena unui avantaj n folosul clientului este ndeplinit atunci cnd exist un angajament al furnizorului sau al prestatorului de a furniza un bun sau un serviciu determinabil unei persoanecare asigur finanarea sau, n absena acestuia, atunci cnd operaiunea afost efectuat, s permit s se stabileasc un asemenea angajament. Aceast condiie este compatibil cu faptul c serviciul a fost colectiv, nu a fost msurabil cu exactitate sau se nscrie n cadrul unei obligaii legale; b)condiia referitoare la existena unei legturi ntre operaiune i contrapartida obinut este respectat chiar dac preul nu reflect valoarea normal a operaiunii, este achitat sub form de abonamente, servicii sau bunuri, ia forma unei sume calificate drept

reducere de pre, nu este pltit de ctre beneficiar, ci de un ter. Faptul ca taxa pe valoare adaugata se calculeaza asupra pretului facturat de fiecare agent economic care intervine in circuitul economic creeaza impresia caacesta suporta intreaga taxa. In realitate, prin deducerea taxei pe valoarea adaugata, platita in stadiile anterioare ale circuitului economic, fiecare agent economic plateste

taxa aferenta valorii adaugate prin activitatea sa, taxa pe care o recupereazala transferul proprietatii bunurilor produse. Cel care suporta taxa este in ultima instanta consumatorul final. Bunurile imobile care intra sub incidenta T.V.A. in cadrul transferului locuintele, vilele, constructiile comerciale, industriale, dreptului agricole, antrena de proprietate intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice sunt: terenurile, bunurile mobile care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau a deteriorarea imobilelor. De asemenea, daca o societate comerciala transfera dreptul de proprietate aferent unui bun imobil, de exemplu un teren, catre o persoana fizica, ea va inregistra in evidenta sa T.V.A. colectata ca urmare a livrarii, ca si in cazul transferului dreptului de proprietate catre o societate comerciala. n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat se cuprinde i importul de bunuri.In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra bunurile introduse in tara direct sau prin intermediari autorizati, de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul Vamal. De asemenea, intra sub incidenta T.V.A. si seviciile efectuate de prestatorii cu sediul sau domiciliul in strainatate daca locul prestarii se considera a fi in Romania. Rezulta ca operatiunile de mai sus sunt impozabile si atunci cand sunt realizate de persoane fizice neinregistrate ca platitori de TVA. 3. OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA DE APLICARE A TAXEI PE VALOAREA ADAGATA Livrarea de bunuri si Prestarea de servicii Schimbul de bunuri sau servicii

Achizitii intracomunitare de bunuri Importul de bunuri

Livrarea de bunuri Prin aceasta sintagma se includ in sfera de aplicare ataxei pe valoarea adaugata si operatiuni care nu presupun un transfer de proprietate din punctde vedere legal. Prin bunuri se intelege : a)bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie; b)bunuri considerate bunuri mobile corporale, cum ar fi: energia electrica, energiatermica, gazele naturale, agentul frigorific si alte produse similare; c)programele informatice standard pe un suport de date, insotite de licenta. Totodata acest articol include prevederi referitoare la tratamentul din punct de vedere al taxeipe valoarea adaugata a comisionului, a contractului de leasing, bunurilor lipsa la inventar, la operatiunea de casare a bunurilor de natura mijloacelor fixe, mostrelor si bunurilor acordate cu titlu gratuit. Prestrile de servicii - cuprind operaiuni cum sunt: a) nchirierea de bunuri sau transmiterea folosinei bunurilor, n cadrul unui contractde leasing; b)transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor de autor, brevetelor,licenelor, mrcilor comerciale i a altor drepturi similare; c)angajamentul de a nu desfura o activitate economic, de a nu concura cualt persoan sau de a tolera o aciune ori o situaie; d)prestrile de servicii efectuate n baza unui ordin emis de /sau n numele uneiautoriti publice sau potrivit legii; e)intermedierea efectuat de comisionari, care acioneaz n numele i ncontul comitentului, atunci cnd intervin ntr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Potrivit Codului fiscal nu constituie prestare de servicii efectuat cu plat: - utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economic a persoanei impozabile, ca partea unei prestri de servicii efectuat n mod gratuit, n cadrul aciunilor de sponsorizare,mecenat sau protocol, precum i pentru alte destinaii prevzute de lege, n condiiile stabilite prin norme; - serviciile care fac parte din activitatea economic a persoanei impozabile, prestate nmod gratuit n scop de reclam sau n scopul stimulrii vnzrilor; -servicii prestate n mod gratuit n cadrul perioadei de garanie de ctre persoana care aefectuat iniial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Schimbul de bunuri sau servicii Codul Fiscal stabilieste ca in cazul schimbului de servicii si/sau bunuri, fiecare prestare/livrare in parte va fi considerata o prestare/livrare de servicii/bunuri efectuata cu plata, operatiune impozabila din punct de vedere al TVA. Achizitii intracomunitare de bunuri Codul fiscal defineste achizitia intracomunitara de bunuri ca fiind obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale, expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Importul de bunuri Intrarea de bunuri in Romania provenind din afara teritoriului Comunitatii Europene este considerat import de bunuri si intra in sfera de cuprindere a taxei pe valoarea adaugata.

4. LOCUL OPERATIUNILOR CUPRINSE IN SFERA DE APLICARE A TAXEI Locul livrarii de bunuri

Stabilirea locului livrarii de bunuri prezinta importanta deosebita, mai ales in cazul operatiunilorintracomunitare, intrucat acesta reprezinta un element-cheie in identificarea regimului TVA aplicabil. Conform Codului fiscal, locul livrarii de bunuri este: -pentru bunurile expediate sau transportate, locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul; -in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj, locul livrarii de bunuri este considerat a fi locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana, in numele furnizorului; -locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; -locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii Locul prestarii de servicii

Ca regula generala, locul prestarii de servicii este considerat fi locul unde prestatorul este stabilit sau are sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. Exista o serie de exceptii de la regula generala, care pot fi grupate in patru categorii, dupa cum urmeaza: 4.1) Servicii privind bunurile imobile

- in acest caz locul prestarii este locul unde este situat bunul imobil. Acelasi tratament il au siprestariile agentilor imobiliari, a agentilor de expertiza si a prestarilor privind pregatirea saucoordonarea executarii lucrarilor imobile. 4.2) Servicii de transport si servicii accesorii - locul prestarii pentru serviciile de transport de bunuri si persoane este locul unde se efectueazatransportul, in functie de distantele parcurse. Aplicarea acestei reguli se face in functie de punctul de plecare si de sosire al transportului. In cazul importului de bunuri transportul pe teritoriul Romaniei este inclus in valoarea in vama abunurilor si este supus TVA si taxe vamale. 4.3) Servicii intangibile Regula generala in cazul serviciilor intangibile este ca locul prestarii este considerat locul unde clientului este stabilit sau are un sediu fix pentru urmatoarele servicii: - nchirierea bunurilor mobile corporale, cu excepia mijloacelor de transport; - operaiunile de leasing avnd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cuexcepia mijloacelor de transport; -transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor de autor, brevetelor, licenelor,mrcilor comerciale i a altor drepturi similare; -serviciile de publicitate i marketing; -serviciile consultanilor, inginerilor, juritilor i avocailor, contabililor i experilorcontabili, ale birourilor de studii i alte servicii similare; -prelucrarea de date i furnizarea de informaii; -operaiunile bancare, financiare i de asigurri, inclusiv reasigurri, cu excepia nchirieriide seifuri; -punerea la dispoziie de personal; -acordarea accesului la sistemele de distribuie a gazelor naturale i a energiei electrice,inclusiv serviciile de transport i transmitere prin intermediul acestor reele, precum ialte prestri de servicii legate direct de acestea; -telecomunicaiile;

-serviciile de radiodifuziune i televiziune; -serviciile furnizate pe cale electronic; -obligaia de a se abine de la realizarea sau exercitarea, total sau parial, a unei activitieconomice sau a unui drept mentionat mai sus; -prestrile de servicii de intermediere care intervin in furnizarea prestarilor de mai sus. Obligatia platii taxei revine beneficiarului si nu prestatorului. Acesta regula se aplica doar atunci cand: - clientul este stabilit sau are un sediu fix in afara Comunitatii; sau - clientul este o persoana impozabila, stabilita sau care are sediu fix in Comunitate, dar nuin acelasi stat cu prestatorul. 4.4) Servicii referitoare la organizarea de evenimente sau lucrari asupra bunurilor mobile coroprale Locul prestarii este considerat locul (statul) unde sunt prestate serviciile, in cazul urmatoarelorservicii: - servicii culturale, artistice, sportive, tiinifice, educative, de divertisment sau similare,inclusiv serviciile accesorii i cele ale organizatorilor de astfel de activiti; - expertize privind bunurile mobile corporale, precum i lucrrile efectuate asupraacestora. 5. BAZA DE IMPOZITARE Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obinut de la furnizor ori prestator din partea cumprtorului la care se adaug impozitele i taxele i cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport iasigurare, solicitate de ctre furnizor/prestator cumprtorului sau beneficiarului. Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre, sumele reprezentnd daune-interese stabilite prin hotrre judectoreasc sau dobnzile pentru pli cu ntrziere.

10

Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA pot s ajusteze taxa colectat dac valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi ncasat din cauza declarrii falimentului clientului. TVA colectat iniial poate fi la rndul ei ajustat ca urmare a majorrilor sau reducerilor de pre sau n cazul retururilor de bunuri.

6. COTELE DE IMPOZITARE Cotele de impozitare, variaz de la o ar la alta. In Romnia se practic dou cote de TVA . Cota de 24%-aplicata asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de tva sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata, dupa cum urmeaza : -livrrile de bunuri mobile i imobile efectuate de ctre agenii economici nregistrai ca pltitori de TVA ctre beneficiari cu sediul sau domiciliul nRomnia ; vnzri de bunuri ctre persoanele fizice nerezidente n Romnia;-importul de bunuri mobile, precum i vnzarea acestora ctre beneficiari, ncondiiile prevzute la litera de mai sus; -prestrile de servicii pentru care locul impozitrii, stabilite conform prevederilor din norme, este situat n Romnia, -carne comestibil de animale i psri domestice, inclusiv organe i mruntaie,vndute n stare proaspt, preparate i conserve; -produsele necomestibile provenite dela animale i psri domestice: piei, pr, carne cu legume ; -pete i produse comestibile din pete, semiconserve i conserve, exclusiv icre. -preparatele i semipreparatele culinare; -faina de gru, secar i orez. -fina destinat nutreurilor pentru animale; fulgi, pene, puf, coarne, etc, preparatele i semipreparatele culinare, precum iconservele din

11

Cota de 9%-aplicata asupra bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari deservicii si/sau livrari de bunuri :

- medicamentele de uz uman i veterinar, - livrarea de manuale scolare, carti, ziare, si reviste, cu exceptia celor destinateexclusiv publicitatii ;-dreptul de intrare in castele, muzee, case memoriale, monumente istorice si dearhitectura, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii ;-livrari de proteze de orice fel si accesorii, cu exceptia celor dentare ;-livrari de produse ortopedice ;20 -cazarea in camping si sector hotelier sau similar ; Scutirea cu drept de deducere

Exist de asemenea operaiuni scutite cu drept de deducere a TVA aferent achiziiilor: - Exporturile de bunuri, transporturile i serviciile aferente; - Livrrile intracomunitare de bunuri; - Transporturile internaionale de pasageri; - Plasarea bunurilor n zone libere i antrepozite libere; - Livrrile de bunuri ctre i n antrepozite vamale, antrepozite TVA i serviciile aferente; - Livrrile de bunuri plasate n regimuri vamale suspensive; - Prestrile de servicii n legtur cu bunuri plasate n regimuri vamale suspensive ; - Livrrile de bunuri i prestrile de servicii pentru misiunile diplomatice, organizaiileinternaionale i forele NATO. Scutirea fr drept de deducere Scutirea de TVA fr drept de deducere se aplic unei serii de activiti ce include activitile bancare, financiare i de asigurri. Totui, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA 24%(cum sunt operaiunile de factoring, recuperarea creanelor, administrarea i depozitareaanumitor titluri de valoare).

12

Scutirea de TVA fr drept de deducere se aplic i activitilor medicale, de protecie social i educative, dac acestea sunt desfurate de uniti autorizate. Livrarea ulterioar a autovehiculelor pentru care nu a fost permis deducerea TVA la momentul achiziiei este scutit de TVA. Operaiunile de nchiriere i leasing de bunuri imobile, precum i livrarea de cldiri vechi sunt scutite de TVA fr drept de deducere. Cldire veche nsemn orice cldire care nu a fost transformat astfel nct structura,natura i chiar destinaia sa s fi fost modificate sau, n lipsa acestor criterii, cnd costul transformrilor, exclusiv taxa, este mai mic de 50% din valoarea de pia a cldirii,exclusiv valoarea terenului, ulterior transformrii. Livrarea de terenuri neconstruibile sunt la rndul lor scutite de TVA. Totui, exist opiunea de taxare a operaiunilor constnd n livrarea de construcii vechisau terenuri neconstruibile sau nchirierea/leasing-ul de bunuri imobile. Opiunea seexercit prin depunerea unei noticri scrise la organele scale competente. 7. OPERATIUNI SCUTITE DE TVA Un numar important de operatiuni efectuate in tara rezultate din activitatea unor unitati sunt scutite de TVA. In aceste situatii se afla livrarile de bunuri si servicii rezultate din activitati efectuate in tara de : uniti sanitare , veterinare i de asisten social serviciile funerare prestate de unitile sanitare uniti i instituii de nvmnt cuprinse n sistemul naional de nvmntaprobat prin Legea nvmntului nr. 84 / 1995 republicat cu modificrile ulterioare. uniti care desfoar activiti de cercetare dezvoltare i inovare liber profesionitiiautorizai care i exercit activitatea n mod individual precum i persoanele fizicei asociaiile familiale autorizate s desfoare activiti economice, gospodriileagr icole individuale i asociaiile de tip privat

13

societile de investiii financiare , de intermediere financiar i de valori mobiliarecum s unt: aciunile, obligaiunile, titlurile de valoare i nscrisuri de stat, alteinstrumente financiare . Banca Naionala a Romniei pentru operaiunile prevzute prin Legea 101 / 1998 privind statutul BNR. casele de economii. Instituiile bancare sunt scutite de taxa pe valoare adugat. 8. FAPTUL GENERATOR I EXIGIBILITATEA TVA Legislaia taxei pe valoarea adugat stabilete n mod concret care este faptul generator al TVA , ce determin naterea obligaiei de plat a impozitului, deci a raportului juridic final cu toate elementele sale . Art. 10 din O.G. nr. 7/ 2000 arat c faptul generator ia natere, de regul, n momentul efecturii livrrii de bunuri mobile, al transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau prestrilor de servicii . De regul, faptul generator este folosit n practic pentru a determina regimul aplicabil n caz de modificare sau schimbare a legislaturii. Faptul generator presupune realizarea condiiilor legale pentru exigibilitatea TVA . Faptul generator ia natere odat cu livrarea bunurilor sau prestrilor de servicii . Pentru operaii specifice prin lege sunt stabilite condiiile i momentul n care ia natere faptul generator : la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau dup caz, la data

scadenei prevzut dup plat notelor, dac exist livrri de bunuri sau prestri de servicii cu plat n rate . n situaia importului de bunuri la data nregistrrii declaraiei vamale sau, deasemenea, pentru serviciile de import la data recepiei de ctre beneficiar . Pentru

14

bunurile aflate n tranzit sau introduse temporar n Romnia , faptul generator ia natere la data cnd bunurile respective sunt scoase din tranzit i s-au completat formalitile vamale corespunztoare noii destinaii . data la care bunurile exportate care au fost returnate sau valorificate ctre beneficiariiinterni. Bunurile exportate sunt supuse TVA prin aplicarea cotei zero, adic pentruexport valoarea TVA este nul, ns bunurile returnate intr sub incidena regimuluigeneral de impozitare . pentru operaiunile efectuate prin intermediari sau consignaii se are n vedere datavnzrii bunurilor ctre beneficiari . data emiterii documentelor n care se prevd operaiuni de preluare a unor bunuriachiziionate sau fabricate de agentul economic pentru a fi utilizate sub orice formsau pentru a fi puse la dispoziia altor persoane fizice sau juridice cu titlu gratuit . data documentelor prin care se precizeaz prestarea unor servicii de ctre ageniieconomici a unor servicii cu titlu gratuit . Exigibilitatea TVA reprezint dreptul organului fiscal de a pretinde pltitorului la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat. operaiunile TVA este exigibil pentru livrrile de bunuri mobile, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, prestrile de servicii precum i toate menionate la faptul generator . In principiu TVA devine exigibil concomitent cu faptul generator pentru livrrile de bunuri sau cumprri de bunuri i se situeaz n momentul trecerii bunurilor respective n posesia cumprtorului indiferent sub ce forma juridic. Pentru prestrile de servicii TVA devine exigibil : n momentul ncasrii ( avansul ncasat ) pentru importuri odat cu ntocmirea declaraiei vamale de import pentru achiziii de terenuri, construcii i vnzarea de imobile noi , odat cu ntocmireaactului notarial i factur fiscala

15

Ca regula generala atat faptul generator cat i exigibilitatea, iau nastere in acelasi moment, si anume la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Faptul generator este folosit in practica pentru determinarea regimului aplicabil in caz de schimbare a legislatiei. Pentru ntreprinderile furnizoare exigibilitatea stabilete perioada cu titlu obligatoriu de plat a TVA prin decontul de TVA , iar pentru client dreptul de deducere. Legislaia prevede i derogri n ceea ce privete exigibilitatea concomitent cu faptul generator n situaiile urmtoare : exigibilitatea poate fi anterioar faptului generator n cazul n care factura este emis naintea livrrii bunurilor sau prestrii serviciilor ; antreprenorii de lucrri imobiliare pot s opteze pentru plat TVA la efectuarea lucrrilor ( stabilite prin hotrri de Guvern ) ; exigibilitatea n cazul prestrilor de servicii, lucrrilor imobiliare la care se ncaseaz avansuri sau se fac deconturi succesive, intervine la data ncasrii sumelor, iar cuautorizarea organului fiscal la data stabilirii debitului ce revine subiectului impozabil pe baza de factur sau alt document nlocuitor.
Situatii posibile cand se emite o factura fiscala inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii cand se incaseaza avansuri inaintea = data incasarii avansului livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii Exceptii:
incasarea avansurilor pentru plata importurilor si a drepturilor vamale incasarea avansurilor pentru operatiuni scutite de T.V.A. sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei

Momentul exigibilitatii TVA = data emiterii facturii fiscale

incasarea avansurilor pentru executarea de lucrari imobiliare, cu conditia comunicarii acesei optiuni la organul fiscal teritorial al antreprenorului

16

Atat faptul generator cat si exigibilitatea, sunt doua elemente deosebit de importante ale taxei pe valoare adugat, in functie de care se determina momentul in care ia nastere, pe de o parte obligatia agentului economic de a plati taxa, iar pe de alta parte, dreptul organelor fiscale de a pretinde, la o anumita data, plata taxeidatorata bugetului de stat.

CAZURI SPECIALE PRIVIND EXIGIBILITATEA

Natura operatiei servicii efectuate de persoane impozabile stabilite in strainatate pentru care beneficiarii din Romania au obligatia platii TVA

Data exigibilitatii TVA data primirii facturii prestatorului sau data achitarii partiale sau totale a serviciului, in cazul in care nu s-a primit factura prestatorului pana la aceasta data Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii prestatorului extern data specificata in contract pentru plata chiriei Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre furnizor

inchiriere de bunuri mobile

leasing intern si extern

livrarea de bunuri cu plata in rate

17

concesionare sau arendare de bunuri

data specificata in contract pentru plata redeventei sau arendei Nota: daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA. intervine la data efectuarii platii catre concesionar sau arendas data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea data cand se extrage numerar din automatul de vanzare sau de jocuri

livrari de bunuri si prestari de servicii care se efectueaza continuu, dand loc la decontari sau plati succesive (energie electrica si termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare) livrare de bunuri sau prestare de servicii prin intermediul unor masini automate de vanzare sau de jocuri constituirea de garantii in numerar pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj

data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara incheierii procesului-verbal de receptie definitiva data vanzarii bunurilor Nota: obligatia platitorilor de TVA care au incredintat bunurile este de a emite factura fiscala cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea. data vanzarii bunurilor

vanzarea de bunuri second-hand in sistem de consignatie

vanzarea bunurilor prin casele de amanet

Exigibilitatea are o mare insemnatate practica deoarece pe baza ei se impozabile realizate intr-o anumita perioada. Obligatia platii taxei pe valoare adaugata ia nastere la:

stabileste

data platii taxei rezultata din decontul prezentat organelor fiscale cuprinzand operatiile

-data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importului de bunuri, sau la data receptiei de catre beneficiari pentru serviciile din import ;

18

-data vanzarii bunurilor catre beneficiari in cazul operatiilor prin intermediari sau consignatie ; - data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic, in vederea folosirii, sub orice forma, sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit; -data documentelor prin care se confirma prestarea de catre agentii economicia unor servicii, cu titlu gratuit, pentru alte persoane fizice sau juridice-data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masiniautomate. Exigibilitatea este dreptul organelor fiscale de a pretinde platitorului, la o anumita data, plata taxei datorata bugetului de stat.Conform art. 134. din Codul Fiscal, faptul generator al taxei reprezint faptul prin care sunt realizate condiiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. Taxa pe valoarea adugat devine exigibil atunci cnd autoritatea fiscal devine ndreptit, n baza legii, la un moment dat, s solicite taxa pe valoarea adugat de la pltitorii taxei, chiar dac plata acesteia este stabilit prin lege la o alt dat. Pentru lucrrile imobiliare care se finalizeaz ntr-un bun imobil, antreprenorii pot s opteze pentru plata taxei pe valoarea adugat la data la care ia natere faptul generator al taxei, respectiv data livrrii, pentru lucrrile imobiliarecare ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii: a)sunt executate n cadrul unui contract unic care prevede obligaia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau ncorporarea bunurilor mobile n lucrarea respectiv; b) valoarea bunurilor ncorporate n lucrrile imobiliare depete 50% din preul negociat ntre antreprenor i beneficiar. Opiunea se comunic organului fiscal teritorial la care antreprenorul este nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat, printr-o declaraie prin careacesta se oblig s colecteze, la data livrrii, taxa pe valoarea adugat aferent lucrrilor.

19

Nerespectarea

acestor

condiii

atrage

anularea

opiunii

obligarea

la

colectarea taxei pe valoarea adugat aferente avansurilor ncasate. Antreprenorul poate renuna oricnd la aceast opiune, situaie n care are obligaia de a colecta taxa pe valoarea adugat aferent avansurilor ncasate. n aceste situaii, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la data ncasrii avansurilor. De regula, taxa pe valoare adaugata este exigibila la realizarea faptului generator. De la acest principiu sunt si derogari prevazute in art.135 din C. fiscal: Pentru serviciile efectuate de persoanele impozabile stabilite nstrintate, pentru care beneficiarii au obligaia plii taxei pe valoarea adugat, exigibilitatea taxei intervine la data primirii facturii prestatorului sau la data achitrii pariale sau totale a serviciului, n cazul n care nu s-a primit factura prestatorului pn la aceast dat. Pentru operaiunile de nchiriere de bunuri mobile i operaiunile de leasing contractate cu un prestator stabilit n strintate, denumite n continuare operaiuni de leasing extern, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la fiecare din datele specificate n contract pentru plata ratelor. Dac se efectueaz pli n avans, exigibilitatea taxei pe valoarea adugat intervine la data efecturii plii. n cazul livrrii de bunuri cu plata n rate ntre persoane stabilite n ar, al operaiunilor de leasing intern, de nchiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la fiecare din datele specificate n contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, redevenei sau arendei. n cazul ncasrii de avansuri fa de data prevzut n contract, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la data ncasrii avansului. In astfel de situatii desi factura se intocmeste pentru valoarea integrala a bunului sau serviciului, taxa este exigibila numai pentru suma prevazuta a fi incasata in luna pentru care se intocmeste decontul. Pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii care se efectueaz continuu, dnd loc la decontri sau pli succesive (energie electric itermic, gaze naturale, ap, servicii telefonice i altele similare),exigibilitatea

20

taxei pe valoarea adugat intervine la data ntocmirii

documentelor

prin

care

furnizorii/prestatorii au stabilit cantitile livrate i serviciile prestate, dar nu mai trziu de finele lunii urmtoare celei n care s-a efectuat livrarea/prestarea. Acestea se consider c sunt efectuate n momentul expirrii perioadelor la care se refer aceste decontri sau pli. n cazul livrrii de bunuri sau prestrii de servicii, realizate prin

intermediul unor maini automate de vnzare sau de jocuri, taxa pe

valoarea

adugat

devine exigibil la data cnd se extrage numerar din automatul de vnzare sau de jocuri. Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat aferent sumelor constituite drept garanie pentru acoperirea eventualelor reclamaii privind calitatea lucrrilor de construcii-montaj ia natere la data ncheierii procesului-verbal de recepie definitiv sau, dup caz, la data ncasrii sumelor, dac ncasarea este anterioar acestuia. n cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adugat devine exigibil la data cnd se genereaz drepturi de import pentru bunurile respective, conform legislaiei vamale n vigoare. 9. MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND TAXA PE VALOAREA

ADAUGATA LA S.C. EMA B S.R.L Infiintata in anul 1992, EMA B SRL are domeniu de activitate producerea de pavaje, pavele, coame de gard, dale, jgheaburi de scurgere, borduri, elemente placari exterioare la preturi avantajoase. Cu o experienta de peste 16 ani societatea vine in intampinarea clientilor sai cu o gama larga de produse. S.C. EMA B S.R.L. utilizeaz pentru gestiunea mrfurilor i a produselor finite inventarul permanent, iar ca metod de evaluare, evaluarea la cost de producie. n cursul lunii aprilie se nregistreaz urmtoarele operaiuni:

21

01.04.2012 : Se cumpr de la S.C. VEPEX S.A. conform facturii nr. 8043681, 40 m nisip la pre de achiziie 25 lei/m, T.V.A. 24%. n momentul cumprrii, sunt acordate urmtoarelere duceri: rabat 5% i scont 2%.

- valoare la cost de achiziie:1.000 lei - rabat 5%: 50 lei Valoare net contabil: 950 lei - scont de decontare 2%: 19 lei Valoare net financiar: 931 lei - T.V.A. deductibil 24%: 176,89 lei % 301 Materii prime 4426 T.V.A. deductibil = 401. VEP Furnizori Analitic S.C. VEPEX S.A. 1.126,89 950,00 176,89

Se achit datoria ctre furnizor cu ordinul de plat nr. 17. 401. VEP = % Furnizori 5121 Analitic S.C. VEPEX S.A. Conturi la bnci n lei 767 Venituri din sconturi obinute

1.126,89 1.107,89 19,00

02.04.2012: Se primete factura nr. 2189327 la telefon de la S.C. ROMTELECOM S.A. n valoare de 120 lei, T.V.A. 24%. = 401. ROM Furnizori Analitic S.C. ROMTELECOM S.A. 142,8 120,0 22,8

% 626 Cheltuieli potale i taxe de telecom. 4426 T.V.A. deductibil

Se pltete datoria fa de furnizor cu chitana nr. 1452365: 401. ROM = 5311 Furnizori Casa n lei Analitic S.C. ROMTELECOM S.A.

142,8

03.04.2012: Se cumpr de la S.C. NUBIOLA S.R.L. conform facturii nr. 2576430, 80 bidoane colorant la pre de achiziie 35 lei/buc., T.V.A. 24%. % 301 Materii prime = 401. NUB Furnizori Analitic S.C. NUBIOLA S.R.L. 3.332 2.800

22

4426 T.V.A. deductibil Se achit datoria ctre furnizor cu chitana nr. 2486719. (Anexa 9) 401. NUB = 5311 Furnizori Casa n lei Analitic S.C. NUBIOLA S.R.L.

532

3.332

04.04.2012: Se vnd conform facturii nr. 3267164 ctre S.C. TRITON S.A. 225 m2 pavele la pre de vnzare 40 lei/m2, T.V.A. 24%. 4111. TRI = % 10.710 Clieni 701 9.000 Analitic S.C. TRITON S.A. Venituri din vnzarea prod. finite 4427 1.710 T.V.A. colectat Costul de producie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 7.875 Variaia stocurilor Produse finite Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 13 creana de la client: 5121 Conturi la bnci n lei = 4111. TRI Clieni Analitic S.C. TRITON S.A. 10.710

05.04.2012: Se cumpr fr factur folie pentru paletat la pre de achiziie de 2.800 lei, T.V.A. 24%, de la S.C. ROMAVA S.A. Ulterior se primete facura nr. 1500021 i se acht datoria ctre furnizor din cont cu ordinul de plat nr.16. % 3023 Materiale pentru ambalat 4428 T.V.A. neexigibil = 408. ROM Furnizori facturi nesosite Analitic S.C. ROMAVA S.A. 3.332 2.800 532

Se nregistreaz primirea facturii nr. 1500021 din 08.04.2012. 408. ROM = 401. ROM Furnizori facturi nesosite Furnizori Analitic S.C. ROMAVA S.A. Analitic S.C. ROMAVA S.A. 4426 = 4428 T.V.A. deductibil T.V.A. neexigigil Se achit datoria fa de furnizor cu ordinul de plat nr. 16.

3.332 532

23

401. ROM Furnizori Analitic S.C. ROMAVA S.A.

5121 Conturi la bnci n lei

3.332

06.04.2012: Se vnd cu plata n rate conform facturii nr. 3267152, 250 m2 dale ctre S.C. ISTRATRANS S.R.L la pre de vnzare 32 lei/m2, T.V.A. 24%. n momentul vnzrii se ncaseaz 2.000 lei plus T.V.A. aferent, iar diferena se ncaseaz n 3 rate egale n urmtoarele luni.

4111. IST Clieni Analitic S.C. ISTRATRANS S.R.L.

% 701 Venituri din vnzarea prod. finite 4427 T.V.A. colectat 4428 T.V.A. neexigibil Costul de producie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 10 creana de la client: 5121 = 4111. IST Conturi la bnci n lei Clieni Analitic S.C. ISTRATRANS S.R.L.

9.520 8.000 380 1.140

7.000

2.380

07.04.2012: Se cumpr cu factura nr. 047329 un birou n valoare de 250 lei. De la S.C. METRO S.A., T.V.A. 24%. % = 401. MET 297,5 303 Furnizori 250,0 Materiale de natura obiectelor de Analitic S.C. METRO S.A. inventar 4426 47,5 T.V.A. deductibil Se achit datoria ctre furnizor cu ordinul de plat nr.20. 401. MET = 5121 Furnizori Conturi la bnci n lei Analitic S.C. METRO S.A 297,5

24

08.04.2012: Se vnd conform facturii nr. 3267212, 200 m2 dale la pre de vnzare 25 lei/ m2 ctre S.C. ZORILEX S.A., asigurnd i transportul n valoare de 300 lei, T.V.A. 24%.

4111. ZOR Clieni Analitic S.C. ZORILEX S.A.

% 701 Venituri din vnzarea prod. finite 704 Venituri din ucrri executate i servicii prestate 4427 T.V.A. colectat Costul de producie efectiv al dalelor este de 22 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite

6.307 5.000 300 1.007

4.400

Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 15 creana de la client: 5121 = 4111. ZOR Conturi la bnci n lei Clieni Analitic S.C. ZORILEX S.A.

6.307

09.04.2012: Se cumpr de la ALDERI din Turcia, conform facturii nr. 4921311, 200 sticle colorant pentru pardoseli la pre extern 5/sticl, tax vamal 5%, comision vamal 0,5%, curs n vam 3,34 lei/. Datoria extern se achit prin cont la 3,36 lei/.

Valoare extern = 200 sticle x 5/sticl = 1.000 1.000 x 3,34 lei/ = 3.340 lei Tax vamal = 5% x 3.340 lei = 167 lei Comision vamal = 0,5% x 3.340 lei = 16,7 lei Cost achiziie n vam = 3.523,7 lei T.V.A. deductibil = 24% x 3.523,7 lei = 669,5 lei 371 Mrfuri = % 401.ALD Furnizori Analitic ALDERI 446 Alte imp., taxe i vrsminte asimilate tax vamal 3.523,7 3.340,0 167,0

25

4426

T.V.A deductibil

447 16,7 Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate comision vamal 4427 T.V.A. colectat 669,5 3.360 3.340 20

Se achit datoria fa de furnizor prin cont cu ordinul de plat nr. 22: % = 5124 401.ALD Conturi la bnci n valut Furnizori Analitic ALDERI 665 Cheltuieli din dif. de curs valutar

10.04.2012: Se cumpr de la S.C. VEGA S.A conform facturii nr. 8034562, 2.500 crmizi la pre de achiziie 1,6 lei/buc., mpreun cu lzi restituibile n valoare de 600 lei. % 302 Materiale consumabile 4426 T.V.A. deductibil 409. VEG Furnizori debitori Analitic S.C. VEGA S.A. = 401. VEG Furnizori Analitic S.C. VEGA S.A. 5.360 4.000 760 600

Se achit datoria fa de furnizor prin cont cu ordinul de plat nr. 28: 401. VEG Furnizori Analitic S.C. VEGA S.A. = 5121 Conturi la bnci n lei 4.760

Ambalajele nu se restituie ca urmare a degradrii lor: 608 = 409. VEG Cheltuieli privind ambalajele Furnizori debitori Analitic S.C. VEGA S.A.

600

Se primete factura nr. 8034583 din 14.04.2012 cu T.V.A. deductibil aferent ambalajelor: 4426 = 401. VEG 114 T.V.A. deductibil Furnizori Analitic S.C. VEGA S.A..

26

Se achit ambalajele i T.V.A. deductibil aferent acestora din cas cu chitana nr. 2486794 din 14.04.2012. 401. VEG = 5311 714 Furnizori Casa n lei Analitic S.C. VEGA S.A.. 12.04.2012: Se cumpr conform facturii nr. 2810647, 32 saci de ciment la pre de achiziie 25 lei/sac, T.V.A. 24%, de la S.C. LAFARGE S.A., mpreun cu 6 palei restituibili n valoare de 150 lei. % 301 Materii prime 4426 T.V.A. deductibil 409. LAF Furnizori debitori Analitic S.C. LAFARGE S.A. = 401. LAF Furnizori Analitic S.C. LAFARGE S.A. 1.102 800 152 150

Se achit contravaloarea materiilor prime cu ordinul de plat nr. 34: 401. LAF = 5121 Furnizori Conturi la bnci n lei Analitic S.C. LAFARGE S.A. Se restituie paleii furnizorului furnizorului: 401. LAF = Furnizori Analitic S.C. LAFARGE S.A. 409. LAF Furnizori debitori Analitic S.C. LAFARGE S.A.

952

150

13.04.2012: Se vnd cu avizul nr. 563217 ctre S.C. TAGORE S.R.L. 195 m2 pavele la pre de vnzare de 40 lei/m2, T.V.A 24%. = % 701 Venituri din vnzarea prod. finite 4428 T.V.A. neexigibil 9.282 7.800 1.482

418. TAG Clieni - facturi de ntocmit Analitic S.C. TAGORE S.R.L.

Ulterior se ntocmete i se trimite factura nr. 3267234 din 16.03.2008: 4111. TAG = 418. TAG Clieni Clieni - facturi de ntocmit Analitic S.C. TAGORE S.R.L. Analitic S.C. TAGORE S.R.L. 4428 = 4427 T.V.A. neexigibil T.V.A. colectat Costul de producie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2. 27

9.282 1.482

Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 Variaia stocurilor = 345 Produse finite 6.825

Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 17 creana de la client: 5121 = 4111. TAG Conturi la bnci n lei Clieni Analitic S.C. TAGORE S.R.L.

9.282

14.04.2012: Se vnd cu factura nr. 3267299, 500 m2 dale la pre extern 9,5/m2, ctre GALAS din Republica Moldova, curs la facturare 3,4 lei/.Valoare extern = 500 m2 x 9,5/m2 = 4.750 (4.750 x 3,4 lei/ = 16.150 lei) 4111. GAL = 701 Clieni Venituri din vnzarea produselor Analitic GALAS finite Costul de producie efectiv al dalelor este de 29 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 21 creana de la client: 5124 = % Conturi la bnci n valut 4111. GAL Clieni Analitic GALAS 765 Venituri din dif. de curs valutar 16.150

14.150

16.245 16.150 95

15.04.2012: Se cumpr cu bonul fiscal nr. 341 de la S.C. PETROM S.A. benzin premium plus n valoare de 100 lei, tva 24%. % 3022 Combustibili 4426 T.V.A. deductibil = 401. PET Furnizori Analitic S.C. PETROM S.A. 119 100 19

Se achit datoria ctre furnizor cu numerar. 401. PET = Furnizori Analitic S.C. PETROM S.A.

5311 Casa n lei

119

28

16.04.2012: Se vnd conform facturii nr. 3267301, 25 m2 dale, ctre S.C. PROMOLAND S.R.L. la pre de vnzare 24 lei/m2, T.V.A. 24%, mpreun cu palei restituibili n valoare de 100 lei.

4111. PRO Clieni Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.

% 701 Venituri din vnzarea prod. finite 4427 T.V.A. colectat 419. PRO Clieni creditori Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L. Costul de producie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2. 345 Produse finite

814 600 114 100

Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = Variaia stocurilor

525

Se ncaseaz cu chitaa nr. 2006326 creana de la client: (Anexa 10) 5311 = 4111. PRO Casa n lei Clieni Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L. Se primesc paleii de la client: 419. PRO = Clieni creditori Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L. 4111. PRO Clieni Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.

814

814

17.04.2012: Se cumpr de la IDEAL WORK din Italia, cu factura nr. 2794107, 100 saci mixturi pentru pardoseli industriale la pre extern 10/sac, curs la facturare 3,4 lei/, suportnd i cheltuieli cu transportul de 200 lei plus T.V.A. 24%. Se achit datoria la acelai curs. 301 Materii prime 4426 T.V.A deductibil = = 401.IDE Furnizori Analitic IDEAL WORK 4427 T.V.A. colectat 401.IDE Furnizori Analitic IDEAL WORK 3.400 646

Separat se evideniaz transportul: % = 301 Materii prime 4426

238 200 38

29

T.V.A deductibil 19.04.2012: Se vnd conform facturii nr. 3267305 ctre S.C. PABYS TOUR S.R.L., 35 m2 pavele la pre de vnzare 38 lei/m2, T.V.A. 24%. La primirea produselor, clientul reclam suma de 158,27 lei reprezentnd 10% din valoarea produselor, necorespunztoare din punct de vedere calitativ. 4111. PAB Clieni Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L. = % 701 Venituri din vnzarea prod. finite 4427 T.V.A. colectat 1.582,70 1.330,00 252,70

Se diminueaz creana de la clieni cu valoarea produselor necorespunztoare: 4111. PAB = % Clieni 701 Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L. Venituri din vnzarea prod. finite 4427 T.V.A. colectat Costul de producie efectiv al pavelelor este de 34 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 24 creana de la client: 5121 = 4111. PAB Conturi la bnci n lei Clieni Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L.

158,27 133,00 25,27

1.190

1.424,4 3

20.04.2012: Se cumpr de la S.C. VEPEX S.A. conform facturii nr. 8049720, 560 m3 pietri, la pre de achiziie 25 lei/m2, T.V.A. 24%. Plata se face n rate astfel: 5.000 lei plus T.V.A. n momentul cumprarii, diferena n 3 rate egale. % 301 Materii prime 4426 T.V.A. deductibil 4428 = 401. VEP Furnizori Analitic S.C. VEPEX S.A. 16.660 14.000 950 1.710 30

T.V.A. neexigibil Se achit datoria cu ordinul de plat nr. 38: 401. VEP = 5121 Furnizori Conturi la bnci n lei Analitic S.C. VEPEX S.A. 5.950

21.04.2012: Se cumpr comform facturii nr. 1496722 de la S.C. ATIC S.A. din Timioara, anvelope Pirelli 295/40 R20 Scorpion la pre de achiziie de 1.400 lei, T.V.A. 24%, fiind asigutare i cheltuielile cu transportul de 200 lei. % 3024 Materii prime 4426 T.V.A. deductibil = 401. ATI Furnizori Analitic S.C. ATIC S.A. 1.666 1.400 266

Se achit datoria fa de furnizor cu chitana nr. 1563281 din 22.02.2008: 401. ATI = 5121 Furnizori Conturi la bnci n lei Analitic S.C. ATIC S.A.

1.666

23.04.2012: Se vnd conform facturii nr. 3267322 ctre S.C. VALMAR S.A. 60 m2 dale la pre de vnzare 25 lei/m2, T.V.A. 24%. n momentul vnzrii se acord clientului ca reducere: remiz 6%.

- valoare la pre de vnzare: - remiz 5%: Valoare net contabil: - T.V.A. colectat 19%:

1.500 lei 90 lei 1.410 lei 267,9 lei = 1.677,9 1.410,0 267,9

4111. VAL Clieni Analitic S.C. VALMAR S.A

% 701 Venituri din vnzarea prod. finite 4427 T.V.A. colectat Costul de producie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 27 creana de la client: 5121 = 4111. VAL

1.260

1.677,9

31

Conturi la bnci n lei

Clieni Analitic S.C. VALMAR S.A

25.04.2012: Se pltete abonamentul la ziarul Viaa Liber conform facturii nr. 1329754, n valoare de 15 lei prin cas, cu chitana nr. 1452365 emis de S.C. RODIPET S.A.

% = 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 4426 T.V.A. deductibil

401. ROD Furnizori Analitic S.C. RODIPE S.A.

15,00 13,65 1,35

Se pltete datoria fa de furnizor cu chitana nr. 1452365: 401. ROD = 5311 2.800 Casa n lei 26.04.2012: Se primete factura nr. 8365794 la energie electric de la S.C. MUNTENIA SUD S.A. n valoare de 280 lei, T.V.A. 24%. = 401. MUN Furnizori Analitic S.C. MUNTENIA SUD S.A. 333,20 280,00 53,20

% 605 Cheltuieli privind energia i apa 4426 T.V.A. deductibil

Se pltete datoria fa de furnizor cu chitana nr. 2897014: 401. MUN = 5311 Furnizori Casa n lei Analitic S.C. MUNTENIA SUD S.A.

333,20

27.04.2012: Se vnd ctre BESCO din Bulgaria, conform facturii nr. 1732493, 800 m2 dale la pre extern 9/m2, curs la facturare 3,39lei/. Se achit la acelai curs. 4111. BES = 701 Clieni Venituri din vnzarea prod. finite Analitic BESCO Costul de producie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2. Descrcm gestiunea de produsele vndute: 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite 24.408

22.400

32

Se ncaseaz conform extrasului de cont nr. 28 creana de la client: 5124 = 4111. BES Conturi la bnci n valut Clieni Analitic BESCO

24.408

La sfritul lunii aprilie se procedeaz la regularizarea conturilor de T.V.A. i se ntocmete Decontul de T.V.A. pe luna aprilie 2012 : 4427 = % 6.503,83 T.V.A. colectat 4426 4.980,24 T.V.A. deductibil 4423 1.523,59 T.V.A. de plat Se compenseaz parial T.V.A.-ul de plat rezultat cu T.V.A. de recuperat de la sfritul lunii martie 2012, pe baza cererii de compensare aprobate. 4423 = 4424 480 T.V.A. de plat T.V.A. de recuperat Se achit din cont cu ordinul de plat nr. 42 din 24.05.2012 diferena de TVA de plat rmas dup compensare. 4423 = 5121 1.043,59 T.V.A. de plat Conturi curente n lei D C 4423 T.V.A. de plat 480,00 RD TSD 1.043,59 1.523,59 RC 1.523,59 TSC D 1.523,59 1.523,59 1.523,59 C D Sid 480,00 RD TSD 0 480,00 C 1.140,00 532,00 1,482,00 3.154,00 3.154,00 RC TSC 480,00 4424 T.V.A. de recuperat 480,00 480,00

RD TSD Sfd D C

4428 T.V.A. neexigibil 532,00 1.482,00 1.710,00 3.724,00 RC 3.724,00 TSC 570,00 C D

4426 T.V.A. deductibil 176,89 22,80 532,00 532,00 4.980,24

4427 T.V.A. colectat 6.503,83 380,00 1.710,00 1.007,00 669,50

33

RD TSD

47,50 669,50 760,00 114,00 152,00 950,00 19,00 646,00 38,00 266,00 1,35 53,20 4.980,24 RC 4.980,24 4.980,24 TSC 4.980,24

1.482,00 114,00 252,70 25,27 646,00 267,90

RD TSD

6.503,83 6.503,83

RC TSC

6.503,83 6.503,83

34

S-ar putea să vă placă și