Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

NR. ………………………………..……
Str. ………………………………………
Nr. înregistrare: …………………………

DATA ELIBERĂRII: …………………

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta faptul că dl / dna. GIDOIU MADALINA ELENA, în calitate de


proprietar al imobilului situat în CONSTANTA str. ALEEA LIREI, nr. 13, bloc FC16, sc.
B, et. 1, ap. 14, membru al asociaţiei noastre, are achitate toate obligaţiile înregistrate şi
pretinse de asociaţia de proprietari.

Prezenta dovadă se eliberează conform Legii 230/2007, pentru a servi la autentificarea actelor
de înstrăinare.

Sub sancţiunea prevăzută de Codul Penal, declarăm că datele înscrise în prezenta dovadă sunt
reale.

PREŞEDINTE ADMINISTRATOR

Nume ______________________ Nume ______________________

Prenume ___________________ Prenume ___________________

Semnătură _________________ Semnătură _________________

L.S. L.S.