Sunteți pe pagina 1din 13

Liceul Tehnologic nr.

1 Campulung-Moldovenesc
Proiect didactic
Titlul lectiei: Conceperea unui sejur turistic
Modulul(M2):Oferta de produse si servicii in cadrul agentiei de turism
Tipul leciei: Recapitulare i sistematizare
Clasa: a XII B
Data:13.03.2014
Profesor :Ulian Virginia
Scopul ntregii sesiuni:Dezvoltarea competentelor de analiza si sinteza a conceperii produselor turistice.

Competente :
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Stabilirea categoriilor de produse turistice pe care le poate concepe


Culegerea de informaii de pe pia
Selectarea componentelor produsului turistic
Combinarea componentelor produsului turistic
Asigurarea serviciilor necesare pe parcursul cltoriei
Stabilirea preurilor produselor turistice
Conceperea produsului turistic
Promovarea produsului turistic

Strategia didactica :
-Metode si procedee didactice :conversaia euristica ,problematizarea, observaia dirijata si independenta,exerciiul,expunerea
-Forme de organizare: frontal, pe grupe
-Locul de desfurare a activitii :sala de clasa
-Mijloace de invatamant :
-flip-chart
- program de excursie
- calculator
- videoproiector

-schema de recapitulare
- sondaj de opinie
- contracte
- diagrama autocarului
- comenzi de rezervare
- fisa Calculaia de pre
- prezentare Power Point Rezultate sondaj de opinie
- fisa de preturi
- internet
- pliant de promovare

Bibliografie :
1. Dinca C. , s.a., Tehnician in turism, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureti, 2006
2. internet

Evaluare: Fiecare grupa va nota activitatea celorlalte grupe si nota finala va fi calculata ca media notelor primite.

SCHEMA DE RECAPITULARE (SR)

Conceperea unui sejur turistic


1. Categorii:

circuite, sejururi, croaziere, produse tematice.


- Circuit turistic

2. Informaii:

cu privire la cerere, concuren, potenial turistic, furnizori, etc.


- Sondajul de opinie

3. Selectare:

n funcie de categoria de consumatori pentru care va fi conceput produsul turistic


- consumatori familiali, cu venit mediu, 40 ani, cu preferine la mare

4. Combinare:

alegerea destinaiei, a mijlocului de transport, a unitii de cazare, de alimentaie, alte servicii

5. Asigurare prin:

ncheierea de contracte, convenii, minute cu prestatorii i emiterea comenzilor de rezervare


- contractul dintre agenie si turist

6. Calculul preului:

innd cont de costul prestaiilor turistice, comisionul ageniei, TVA, alte elemente de calcul
- calculaia de pre

7. Elaborare propriu-zisa
8. Promovarea produsului turistic

STRUCTURA ORGANIZATORIC I METODIC A LECIEI


Etapele leciei

0
I.Moment
organizatoric
II.Captarea
ateniei
III.Anuntarea
titlului leciei
noi si a
competentelor
derivate

Comp
Timp Deriva
(min) te
1

2
min
1
min
2
min

IV. Activitatea
propriu-zisa

CD1
100
min

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

3
-Verifica prezenta si noteaz
absenii in catalog.
-Arata elevilor un program de
oferta

4
-Raspund ntrebrilor
profesorului
-Observa programul de
oferta

-Anunta si scrie pe tabla titlul


noii lecii : Conceperea de
produse turistice
-Prezinta competentele pe care
le vor dobndi elevii pana la
sfritul orei

-Noteaza titlul si iau


cunotina de
competentele vizate

-Discuta cu elevii despre tipurile


de produse turistice care pot fi
elaborate (circuite, sejururi,
croaziere)
- elevii sunt grupati in
echipe.Grupele formate
reprezint: biroul
marketing,biroul tarife si
documentare, biroul turism,

-Raspund ntrebrilor

Strategia didactic
Metode i
Mijloace de Forme
procedee
nvmnt de
didactice
Organizare
5
6
7
Conversaie
Frontal
Observarea
dirijata
Conversaia
euristica
Expunerea

Program de
oferta

Frontal

Flip-chart

Frontal

Pe grupe
Schema
tablei
- elevii sunt grupati in
echipe.

CD2

CD3
CD4

CD5

biroul transporturi, biroul


publicitate din cadrul unei
agenii de turism.
-Discuta cu biroul de marketing
pe baza sondajului de opinie
ntocmit anterior cu privire la
culegerea de informaii de pe
piaa (cu privire la cerere,
concuren, potenial turistic,
furnizori) .
-Discuta cu biroul turism despre
elementele produsului turistic
(alegerea destinaiei, a mijlocului
de transport, a unitii de cazare,
de alimentaie, alte servicii) si
modul lor de combinare.
- Discuta cu biroul tarife si
documentare despre informaiile
care trebuie sa fie adunate in
legtura cu elaborarea sejurului,
innd cont de cerinele clienilor
rezultate in urma aplicarii
sondajului.
- Discuta cu biroul transporturi
despre ntocmirea de contracte
cu furnizorii de servicii de
transport.
-Discuta cu biroul turism despre
ncheierea de contracte,

Pe grupe
- Prezint rezultatele
obinute in urma aplicrii
sondajului de opinie si
stabilesc care sunt
punctele tari (cerinele
pieii) pentru a elabora un
circuit turistic vandabil.
-Descriu fiecare categorie
de clieni si aleg una
dintre acestea pentru care
vor elabora circuitul
turistic (in funcie de
sondajul de opinie)

Discuia
Conversaia
dirijata
Observarea
dirijata
Expunerea

- Prezint materialele
ntocmite in legtura cu
unitile de cazare,
alimentaie si agrement
din zona in care urmeaz
sa fie stabilit circuitul .

Discuia
Conversaia
dirijata

- Prezint contractul
ncheiat cu un furnizor de
servicii de transport.

Discuia
Conversaia
dirijata

Sondaj de
opinie
Prezentare
Power Point
Pe grupe
Fisa de
documentare
Pe grupe
Fise de
preturi
Pe grupe

Expunerea
Conversaia

Pe grupe
Contract
Fisa

convenii, minute cu prestatorii


i emiterea comenzilor de
rezervare pe baza documentelor
ntocmite anterior.
- Discuta despre elaborarea
programului de excursie.
CD7
CD6

CD8

Conversaia
-Stabilesc si combina
elementele produsului
turistic in funcie de
rezultatele sondajului de
opinie.

-Discuta despre preul produsului


turistic innd cont de costul
- Prezint programul de
prestaiilor turistice, comisionul excursie.
ageniei, TVA, alte elemente de
calcul
-Raspund ntrebrilor si
consulta documentele
- Discuta cu biroul publicitate
ntocmite (contracte,
despre modalitile de
rezervri).
promovare a produsului turistic
- prezint Calculaia de
elaborat.
pre pentru produsul
turistic elaborat.
- Aleg ca mijloc de
promovare a produsului
turistic Pliantul si l
prezint.

autocarului
Comenzi de
rezervare

Observarea
dirijata
Expunerea
Conversaia
Exerciiul

Pe grupe

Programul
de excursie
Fisa
calculaia de Pe grupe
pre

Observarea
dirijata
Expunerea
Film
publicitar
Calculator
Videoproiect
or

V. Analiza si
aprecierea
rezultatelor
Tema acasa

5
min

- Face observaii legate de


activitile desfurate de grupe
- Apreciaz si noteaz elevii
T.A.Concepeti un sejur turistic.

- Isi nsuesc observaiile


- Participa la notare

Conversaia

Frontal

Evaluarea activitatiilor pe grupe

GRUPA

NOTA G1

GRUPA 1

GRUPA 2
GRUPA 3
GRUPA 4
GRUPA 5

FISA DOCUMENTARA

NOTA G2

NOTA G3

NOTA G4

NOTA G5

X
X
X
X

MEDIA FINALA

CONCEPEREA UNUI PRODUS TURISTIC


1. Culegerea informatiilor - care consta in realizarea unui studiu de
piata, prin care se analizeaza oportunitatea crearii de pachete turistice pe o serie de destinatii.
Studiul de piata contine analiza urmatoarelor elemente:
I Studierea cererii clientelei:
Identificarea principalelor segmente de clientela dupa:
- variabile demografice: varsta, sex, ciclu de viata al familiei, categoria
socio-profesionala;
- geografice: tari, regiuni, orase;
- venituri disponibile pentru turism (foarte mari, mari, medii, mici);
- motivatia calatoriei (vacanta, afaceri, tratament);

Determinarea cantitativa a volumului si structurii cererii pe segmente


de clientela;
Identificarea factorilor care stimuleaza sau franeaza circulatia turistica
si analiza influentei acestora :
- venituri disponibile pentre turism, oferta turistica (volum, caliate,
diversitate), preturi si tarife practicate (facilitati), timpul liber (concedii, vacante, sfarsit de saptamana);
- factori secundari (tehnici, urbanizarea, organizatorici);
Studierea preferintelor diferitelor segmente de clientela pentru:
- mijloace de transport (rutier, aerian, feroviar, maritim);

- difrite forme de cazare hoteliera, alimentatie. agrement, tratament;


- sezoane, durata medie a sejurului;
- diversitatea si nivelul calitatii serviciilor de baza si complementare;

Cercetarea obiceiurilor de calatorie si a intentiilor de cumparare:


perioada optima ;
frecventa calatoriilor;
destinatiile preferate;
formele de turism solicitate: organizat, semiorganizat, pe cont propriu;
mijlocul de turism folosit;
alte optiuni cu privire la preturi si tarife;
volumul cheltuielilor pentru intregul sejur;

Cercetarea gradului de satisfactie obtinut in urma consumului


diferitelor produse turistice sau componente ale acestora;
II Studierea ofertei concurentei:

Identificarea principalelor categorii de intreprinderi concurente:


celelalte agentii de turism;
companii de transport;
cluburi, asociatii;

Cunoasterea categoriilor de turisti carora li se adreseaza concurenta;


Analiza ofertei concurentilor sub aspectul:
- natura serviciilor oferite si a ingeniozitatii conceperii de noi produse
turistice;
- modalitatile folosite pentru a atrage clientii (mijloace de promovare

folosite);
- tarifelor practicate;
- canalelor de distributie folosite de concurenti;
Compararea constanta a rezultatelor acestei analize cu propriile
analize, preturi, canale de distrinutie ;
Identifacarea punctelor si punctelor slabe ale concurentei
III Studierea posibilitatilor de promovare
-

Aceste studii de piata se pot realiza prin:


sondarea preferintelor prin discutii;
studii, anchete, chestionare;
relatii publice;
reactii la propuneri;
analiza reclamatiilor si sugestiilor.

2. Selectarea obiectivelor turistice, serviciilor oferite si unitatilor


prestatoare in functie de categoria de consumatori si particularitatile cererii.
Clientela potentiala poate cunoaste o larga diversitate, astfel:
- turisti individuali;
- grupuri organizate;
- firme;
- asociatii (veterani, pensionari, religioase);
- fundatii;
- institutii de invatamant.

3. Combinarea si asamblarea componentelor produsului turistric


(organizarea preliminara)- realizate cu mult inainte de exprimarea cererii in care tour-operatorul alege: destinatia, mijlocul de transport,
unitatile de cazare, alimentatia, alte servicii incluse in pachet, ghid, etc.
4. Asigurarea serviciilor necesare pe tot parcursul calatoriei pentru
aceasta agentia de turism incheie contracte , conventii, minute cu prestatorii directi de servicii turistice si apoi emite comenzile de
rezervare.
In cadrul serviciilor turistice tip tour aceasta etapa presupune alegerea
itinerarului si intocmirea programului turistic.
5. Calculul pretului produsului turistic pornind de la costul
serviciilor de transport, cazare, alimentatie si de la celelalte elemente de calcul (comision, TVA, asigurari, contributia de participare la
fondul de dezvoltare si promovare a turismului).
Elemente care influenteaza pretul pachetelor turistice
Pachete turistice interne
1. Determinarea cheltuielilor directe care cuprind:
Transportul:
- in cazul autocarului (nr. Km * cost/Km) / nr. turisti. Nu se include
soferul, ghidul sau locurile gratuite pentru organizatori;
- in cazul trenului si avionului cost bilet
Cazarea: nr nopti * tarif/loc/zi;
Alimentatia : nr. MD, D, C * pret MD, D, C ;
Cheltuieli culturale: nr obiective * taxa intrare
Cheltuieli organizator (eventual);
Cheltuieli sofer : cazare, alimentatie (sau diurna);

Cheltuili ghid: transportul (daca nu se face cu autocarul), cazare, alimentatie, cheltuieli culturale
2. Calculul valorii totale a cheltuielilor directe
3.Calculul valorii comisionului (mark up) : total cheltuieli directe * comision (intre 5-30%)
4. Determinarea valorii TVA : valoarea comisionului * % cota TVA (19%)
5. Aplicarea procentului de 3% (cota de participare la fondul de promovare si dezvoltare a turismului) se calculeaza la valoarea
comisionului
6. Efectuarea unor eventuale rotunjiri
7. Determinarea pretului total de vanzare prin adunarea la totalul cheltuielilor directe a valorii comisionului, TVA-ului, cotei de 3%
(daca este cazul). Aceasta valoare va fi trecuta in oferta turistica.