Sunteți pe pagina 1din 1

Iordache I.

Marius

medic
rezident

Co

- concedii de odihna

- invoiri si concediu fara retributii

Bo

- boala obisnuita

- obligatii cetatenesti

Bp

- boala profesionala

- absente nemotivate

Am - accidente de munca

Prm

- program redus maternitate

Prb

- program redus boala

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Prb

Prm

Bp

din care:
Am

din care:

Bo

ORE ZILNIC

Co

- maternitate

Ore de
intrerup.

2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total 1-15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total ore
lucrate

Meseria
sau
functia

Numar de
marca

Nr.crt.
Numar
matricol
1

Numele si prenumele

pe luna

Ore supl
50%
Ore
supl100%
Ore de
noapte
Total ore
nelucrate

FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA

Unitatea
Compartimentul