Sunteți pe pagina 1din 1

1. TEORIA SISTEMICA.

LOCUL CELULEI IN
IERARHIZAREA SISTEMELOR BIOLOGICE
-

Celula: unitatea elementara a lumii vii


Metode si teorii de studiu al materiei vii:
o Metoda scolastica
o Metoda analitica (carteziana)
o Metoda reductionista
o Metoda istorica (darwiniana)
o Teoria sintetica a evolutiei
o Teoria sistemica
Teoria sistemica: INTREAGA MATERIE ESTE ORGANIZATA IN SISTEME
IERARHIZATE. ORICE SISTEM ESTE ALCATUIT DIN SUBSISTEME SI LA
RANDUL SAU DEVINE PARTE COMPONENTA A UNUI SISTEM MAI
CUPRINZATOR.
o Definitia lui Bertalanffy: un sistem reprezinta un ansamblu de elemente
aflate in interactiune
o Clasificarea sistemelor: in fct de schimburile pe care le realizeaza cu
mediul inconjurator
- sisteme izolate: nu fac schimburi (ipotetice repr starea ideala a unui
sistem)
- sisteme inchise: schimb energetic, fara schimb de materie (vas de apa
ermetic inchis)
- sisteme deschise: schimb de materie si energie (CELULA)
Locul celulei in organizarea ierarhica a lumii vii
o Ierarhia sistemelor rezulta din faptul ca orice sistem este alcatuit din
subsisteme si la randul sau intra in alcatuirea unui alt sistem, mai vast
o 2 nivele de organizare:
- individual: BIOSFERA BIOCENOZA SPECIE
- supraindividual: ORGANISM SISTEME APARATE ORGANE
TESUTURI CELULA ORGANITE MACROMOLECULE
MOLECULE ATOMI PARTICULE SUBATOMICE