Sunteți pe pagina 1din 6

GELOZIA NU ARE NIMIC COMUN CU DRAGOSTEA

===========================================
GELOZIA VA TINE DEPARTE DE VOI INSIVA
-----------------------------------------

"Gelozia voastr� distruge totul. Posesivitatea voastr�


distruge totul. Inainte de fericire trebuie s� intelegeti c�
tot ceea ce c�stigati cu gelozie, aruncati �n foc; cu c�t
deveniti mai gelos, mai sup�rat, mai plin de ur�, cu at�t mai
mult alungati cealalt� persoan� mai departe de voi. Este o
simpl� lege aritmetic� c� nu mergeti pe drumul care v� va
ajuta; distrugeti acelasi lucru pe care doriti s�-l p�strati.
Este simplu, evident - este nemteste !"
Gelozia este ca o ultim� explozie, un tip�t negru al viselor
distruse, a r�nilor, a neajutor�rii si a dezgustului de sine.
Este ca un crucis�tor f�r� iesire dintr-o zon� de r�zboi,
fiind doar dumneavoastr� la bord. Gelozia este ca un miros
nepl�cut ascuns �n ad�ncurile fiintei voastre care erupe pe
pielea voastr� si pe care nici un s�pun sau z�mbet nu-l poate
ascunde. Gelozia este greu de definit. Ce este si la ce este
bun� ? C�nd vorbesti oamenilor despre acest subiect descoperi
c� ei trebuie s� caute c�teva minute prin filele memoriei lor
pentru a descoperi pe cea care indic� gelozia. Bine�nteles c�
�n partea superioar� a paginii st� gelozia �n dragoste din
cauza lui sau a ei .
Bine�nteles ? Dar dragostea nu are nimic �n comun cu
gelozia .
Atunci c�nd iubitul sau iubita voastr� merge cu altcineva
trebuie s� v� �ntrebati. Problema nu este c� iubitul sau
iubita voastr� iubeste pe altcineva; problema este dac� iubiti
acea persoan� ? De multe ori nu s�nteti �n stare s� faceti
fat� acestei �ntreb�ri. Dar aceasta este cu adev�rat �ntreba-
rea pe care trebuie s� v-o puneti. Dac� gelozia dispare si
dragostea totusi r�m�ne, atunci �nseamn� c� aveti ceva solid
�n viata voastr� .
"Gelozia este otrava care omoar� toat� dragostea si bucuria
ei. Dar gelozia vine din cauza unei ne�ntelegeri primare.
Continu�m s� ne g�ndim la dragostea noastr� ca la o cantitate,
deci ne este fric�. Ne iubea de 2 kg, iar acum doar de 1 kg.
Si m�ine, dac� va g�si pe altcineva - doar de 1/2 kg. Iar �n
acest mod dragostea va continua s� dispar�; cur�nd veti sta
fat� �n fat� cu c�ntarul dumneavoastr� f�r� nici un kilogram
pe el. Unui b�rbat trebuie s�-i fie permis s� vin� �n contact
cu c�t mai multe femei posibil. Unei femei trebuie s�-i fie
permis s� vin� �n contact cu c�t mai multi b�rbati posibil.
Ambii trebuie s� se �mbog�teasc� si fiind bogati �n experien-
t�, intimitate, prietenie, ei vor sti s� aprecieze greutatea
dragostei care altfel ar lipsi. Dar interesele meschine nu vor
ca tu s� fii inteligent, bogat �n experient�, s� atingi
apogeul potentialului t�u, pentru c� este periculos pentru
ele. Poti r�m�ne sclav doar dac� esti s�rac �n experient�,
doar dac� esti s�rac �n �ntelegere ."
"Rolul unui maestru este foarte straniu. El trebuie s� te
ajute s� ajungi la �ntelegerea structurii interne a constiin-
tei tale, care este plin� de gelozie. Toate traditiile si
�ntregul trecut au f�cut doar opusul. Asa numitii sfinti, �n
toate traditiile, tr�iesc �ntr-un asemenea mod �nc�t nu v�
veti simti gelosi pe ei niciodat�. Retineti acest aspect. Va
simti simpatie, respect pentru ei; dar respectul nu este
realitatea voastr�, simpatia nu este natura voastr�. Sf�ntul

- 2 -
se tortureaz� pe el �nsusi, iar aceasta nu este natura sa, de
asemenea. El �ncepe s� nu mai fie natural pentru a c�stiga
respect, pentru a-si �ndeplini egoul s�u. El nu este interesat
�n cresterea spiritual�; el este interesat �n respectabilita-
te, �n a fi privit ca un zeu. Si este gata s� fac� orice
pentru asta. El tr�ieste �ntr-o iluzie si creaz� o mare iluzie
�n oamenii ce vin la el. El �i ajut� s� simt� c� s�nt
religiosi, c� s�nt spirituali, pentru c� ei respect� un sf�nt.
Ei nu s�nt gata s� fac� o asemenea disciplin� ascetic�
pentru ei; dar ei sper� c� �ntr-o zi... acesta este idealul
lor. Ei uit� �ns� complet c� s�nt fiinte umane geloase. Iar
sf�ntul �i ajut� s�-si uite gelozia; el �i ajut� s� si-o
reprime. Munca unui maestru este total diferit�. El trebuie s�
provoace gelozia, pentru c� acesta este singurul mod al
adeptilor s�i de a o �ndep�rta.In primul r�nd trebuie s� stiti
c� o aveti, apoi va trebui s� o aruncati, pentru c� este doar
mizerie si suferint�. Dar o puteti reprima at�t de ad�nc �nc�t
momentul c�nd trebuie s� o aruncati nu vine. Societatea,
a exploatat �ndividul �n at�tea moduri, �nc�t este aproape
imposibil de crezut. A creat mijloace at�t de �nteligente si
ascunse, �nc�t este aproape imposibil de crezut. A creat
mijloace at�t de inteligente si ascunse, �nc�t este aproape
imposibil chiar a-ti imagina c� acestea s�nt mijloace de
exploatare. Acestea s�nt mijloace de exploatare a indivizilor,
de distrugere a integrit�tii sale, de a �ndep�rta de el tot
ceea ce el a produs - f�r� chiar a crea nici o suspiciune �n
el, nici o �ndoial� �n leg�tur� cu ceea ce face din el .
Gelozia este unul din cele mai puternice mijloace. Inc� din
copil�rie fiecare societate, fiecare cultur�, fiecare religie,
ne �nvat� despre comparatie. Iar copilul este �mpins s� �nvete
aceasta. El este doar o tabula rasa, o h�rtie alb� f�r� nici
un semn; deci ceea ce p�rintii, profesorii, preotii scriu �n
ea, el va �ncepe s� cread� c� acesta este destinul s�u, fata
sa. Omul intr� �n existent� cu toate usile deschise, toate
directiile permise, toate dimensiunile s�nt pentru el de ales.
Dar �nainte de a putea alege, �nainte de a putea fi, �nainte
chiar de a-si fi simtit fiinta, el este oprit. Si este oprit
de acei care cred c�-l iubesc; zdrobit, limitat, conditionat
cu toate cele mai bune intentii din lume...
Gelozia este unul dintre cele mai puternice mijloace .
Uitati-v� la ea de aproape; ce poate s� �nsemne ? Gelozia
�nseamn� a tr�i prin comparatie. Cineva este mai �nalt dec�t
voi. S�nteti �ntotdeauna undeva pe o treapt� de mijloc a unei
sc�ri. Poate c� scara este un cerc pentru c� nimeni nu g�seste
cap�tul. Oricine este �ntepenit undeva la mijloc, oricine este
la mijloc. Scara pare a fi o roat�. Cineva este deasupra
voastr� - aceasta r�neste. Aceasta v� mentine �ntr-o stare de
lupt�, miscare prin toate mijloacele posibile, pentru c� dac�
reusiti �n bine sau �n r�u. Succesul v� d� toate drepturile,
insuccesul dovedeste c� ati gresit. Tot ceea ce are important�
este succesul, deci orice mijloc este permis. Deci nu trebuie
s� v� pese de mijloacele prin care-l atingeti si de fapt
nim�nui nu-i pas�. Problema este cum s� urci c�t mai sus pe
scar�. Dar niciodat� nu vei ajunge la cap�tul ei. Si oricine
va fi deasupra ta va crea �n tine gelozia, pentru c� el a
reusit si tu ai c�zut. Cineva poate g�ndi c�-si poate petrece
toat� viata trec�nd de pe o scar� pe alta, dar va g�si pe
cineva care s� fie mai sus dec�t el - care n-ar putea s� sar�
de pe scar� ? Nu, nu poate s�ri .

- 3 -
Societatea este foarte precaut�, foarte inteligent�. Ea si-a
rafinat metodele de-a lungul miilor de ani. De ce nu puteti
iesi din cerc ? Pentru c� este cineva mai jos dec�t voi si
asta v� d� satisfactii incredibile. Vedeti strategia ? Cineva
este deasupra voastr�; ceea ce creeaz� gelozie, mizerie,
suferint�, ummilint�, un sentiment de r�u, ceea ce nu v� face
s� dovediti mentalului c� s�nteti om pe deplin. In timp ce
ceilalti continu� s� se miste, voi v-ati oprit. Aceasta v�
face s� v� simtiti r�u, f�r� sens, nefolositor, o umbr� pe
p�m�nt si nimic mai mult. Doar aceasta este cazul �n care
s�riti de pe scar� si spuneti celorlalti de pe scar� s� mearg�
unde doresc. Dar nu puteti s�ri pentru c� mai s�nt oameni sub
voi; at�t c�t puteti vedea s�nt r�nduri sub voi si r�nduri
sub ei. Aceasta v� d� o mare satisfactie, un sentiment mare c�
ati �ntrecut at�tia oameni; c� nu s�nteti pe deplin nefolosi-
tor. Ati dovedit c� aveti o oarecare putere a vointei si c� nu
s�nteti o c�z�tur�; acesti oameni de sub voi s�nt destui
pentru a dovedi aceasta .
Acum s�nteti �ntr-o dilem� .
De c�te ori v� uitati �n sus, o groaz� de mizerie coboar� �n
voi; de c�te ori v� uitati �n jos, o mare satisfactie v�
�nconjoar� .
Acum, cum puteti s�ri de pe scar� ? Pentru c� s�rind de pe
ea, veti s�ri peste am�ndou�. Nimeni nu va mai fi deasupra
voastr�, dar nimeni nu va mai fi dedesubtul vostru; si veti fi
l�sat singur dac� s�riti. Aici pe scar� s�nteti cu toat�
lumea, cu o parte a soiet�tii, a culturii, a civilizatiei - si
este doar problema unui mic efort, si oamenii vor continua s�
v� spun�, "Bravo, continu� !" Nu fii deprimat, nu fi pesimist,
r�m�i optimist. Noaptea nu te va pierde pentru totdeauna. Ei
vor continua s�-ti spun� "C�nd noaptea este foarte ad�nc�,
dimineata este aproape deci nu-ti fie fric� de �ntuneric, de
c�dere. "Iti vor da 1001 de exemple...". P�rintii continu� s�
ne �nvete �nc� din copil�rie, "Uit�-te la b�iatul vecinilor
nostri - a iesit primul la scoal�, colegiu sau universitate...
Si aici este o logic�, o logic� simpl�: dac� nu te simti
superior, nu te poti simti inferior. Am�ndou� vin �mpreun�,
merg �mpreun�. Dac� arunci una, nu o poti salva pe cealalt�.
Dac� nu te simti superior �n fata nim�nui, cum ai putea s� te
simti inferior ? Te poti simti doar tu �nsuti .
M-am g�ndit �ntotdeauna la toti acesti oameni - Alexandru
cel Mare, Tamerlan, Napoleon Bonaparte. De ce s� �nv�t�m copii
inocenti despre acesti oameni ? Pentru a crea �n ei dorinta de
a fi cuceritori, a fi bogati, a fi presedinti, a fi ministri,
a nu fi ei �nsisi. Nimeni nu v� �nvat� s� fiti voi �nsiv�. Si
ei creeaz� gelozie. Alexandru cel Mare - ce este mare �n acest
om ? Si de ce trebuie s� p�str�m vii numele lui Nadirshah,
Tamerlan si Genghis Khan ? Doar criminali, cei mai mari crimi-
nali pe care lumea i-a cunoscut. Micii criminali v� trimit la
moarte, iar marii criminali v� fac istoria .
I-am spus profesorului meu de istorie: "Istoria dvs. este o
istorie a crimei si �ncercati s� faceti pe oricine criminal.
Nu puteti g�si c�teva f�pturi umane inocente si s� ne �nv�tati
c� eierau oameni autentici, reali ?" Dar nu, istoria �ntregii
omeniri ar trebui aruncat� la toalet�, asa am putea �ncepe s�
fim altfel. Asa am putea fi noi �nsine - pentru c� nu ar mai
exista comparatie... Da, este posibil ca �ntr-un domeniu s�
stii mai mult, iar altcineva s� stie mai putin. Intr-o
directie puteti fi mai talentat, �ntr-o alt� directie altcine-

- 4 -
va poate fi mai talentat. Aceasta arat� doar c� oamenii s�nt
unici, c� au calit�ti diferite. Dar fiecare individualitate
are stadiul ei incomparabil. Nu am crezut niciodat� despre
cineva c� este inferior; nu am crezut niciodat� despre cineva
c� este superior. Eu s�nt eu �nsumi, tu esti tu �nsuti.
Comparatia nu apare. Dar toti copiii s�nt fortati s� fie �n
competitie, s� compare si �n mod natural gelozia apare pentru
c� cineva reuseste si tu nu reusesti. Cineva obtine acele
lucruri pe care tu nu le obtii... Gelozia nu trebuie privit�
ca un fapt simplu - c� ai fost �nv�tat s� te vezi inferior
cuiva, sau ca superior cuiva. Si astfel ai devenit at�t de
inconstient de ea �nc�t judeci �n mod constant oamenii ca
inferiori, ca superiori, ca buni sau r�i, corecti sau incorec-
ti .
Nu judeca .
Oricine este doar el �nsusi .
Accept�-l pe cel�lalt asa cum este .
Dar aceasta este posibil doar dac� te accepti asa cum esti,
f�r� rusine, f�r� nici un sentiment de inferioritate .
R�spunsul pentru cel care m� �ntreab� dac� gelozia ne
�ndep�rteaz� de noi �nsine - este DA. Prin comparatie, ai mers
departe �n ambele directii. Intr-o parte s�nt cei superiori
tie, iar �ntr-alta s�nt cei inferiori tie - tu esti �ntre. Nu
mai ai timp s� te vezi pe tine �nsuti. In mod constant lupti
pentru a-i lua locul celui care este deasupra ta, si �n
acelasi timp �l �mpingi pe cel ce este sub tine, pentru c� el
�ncearc� s�-ti ia locul. El trage de picioarele tale la fel
cum tu tragi de picioarele altcuiva. Este un lant straniu �n
care fiecare trage de picioarele fiec�ruia - si toti s�nt �n
pericol de a fi r�niti .
C�nd, �n India, spatele meu a �nceput s�-mi dea probleme,
ei mi-au dat s� fac tractiuni. Le-am spus: "Stiti de unde
vine cuv�ntul tractiune si ce-mi faceti ?". "Nu. Tractiunile
s�nt un mijloc medical foarte bun si s�nt folosite oriunde."
"A fost inventat de c�tre crestini �n Evul Mediu pentru a
tortura oamenii! Era un mod tare crestin de a tortura oamenii!
Le tr�geau m�inile �ntr-o parte si picioarele �n cealalt�
parte si bine�nteles, dac� se doreau confesiuni de la ei, erau
obtinute. Dac� doresti ca o femeie s� accepte c� este vr�ji-
toare prin tractiune, ea va accepta, pe masa de tractiune ea
va accepta pentru c� este un punct �n care ea va spune - "Acum
bratele �mi vor fi smulse din trup. Este mai bine s� spun
Da, s�nt o vr�jitoare", si se sf�rseste cu tractiunile. Dar
odat� ce a acceptat c� este o vr�jitoare ea va fi ars� de vie.
A fost un instrument de tortur�. A fost descoperit printr-o
coincident�. Un b�rbat despre care se credea c� este eretic a
fost �ntins pe masa de tractiuni. El avea dureri de spate si
c�nd s-a ridicat a spus: "O, Doamne !" Durerea de spate
disp�ruse. Doar printr-o coincident� s-a descoperit c� ajuta
la tratarea durerilor de spate . De atunci a apartinut
medicinii; �nainte de aceasta a fost o parte a bisericii. Dar
viata voastr� pare a fi o tractiune psihologic�, �n care nu
mai aveti timp , nici energie, nici spatiu pentru voi,
�ntotdeauna v� uitati la altcineva, chiar pentru a v� simti
bine...
Dac� s�nteti gelos din competitie cu toat� lumea din jurul
vostru - cum puteti ajunge la voi �nsiv� ? Lumea este prea
mare si s�nt at�tia oameni, si voi s�nteti �n competitie cu
toat� lumea, si chiar ... s�nteti! Cineva are o fat� frumoas�,

- 5 -
cineva are un p�r frumos, cineva are un trup proportionat
frumos, cineva are un intelect foarte dezvoltat, cineva este
pictor, cineva este poet... Cum v� puteti descurca ? Toate
acesteasi voi singuri �n competitie ? Veti �nnebuni ! Si asta
face toat� umanitatea .
Aruncati competitia, aruncati gelozia .
Este absolut f�r� sens .
Este un mijloc de tortur�, astfel �nc�t s� nu puteti fi
niciodat� voi �nsiv� - pentru c� acesta este singurul lucru de
care se tem religiile . Dac� s�nteti voi �nsiv� atunci
descoperiti multumirea, �mplinirea, extazul .
Atunci cui �i mai pas� de Divin ? Voi s�nteti Divinul.
Ati gustat divinitatea din voi. Acum nu v� mai deranjeaz� nici
�mp�ratul, pentru c� nu mai g�nditi c� v� este superior. Cum
ar putea s� v� fie superior ? Ati gustat ceva at�t de
nemaipomenit ca dimensiune �nc�t el nu poate fi dec�t un biet
om... Puteti s� simtiti chiar compasiune pentru el, dar nu v�
veti simti inferior pentru c� stiti c� acel lucru pe care
tocmai l-ati descoperit, el �l poart� �nl�untrul lui. Nu este
o diferent� calitativ� �ntre voi. Singura diferent� este
exterioar�: �n haine, �n titluri, �n elefantul pe care st�
regele. Dar acestea nu s�nt diferente reale, nu s�nt diferente
care constituie o diferentiere adev�rat�. In interiorul vostru
veti g�si liniste, pace, comori inestimabile. Si g�sindu-le
stiti c� toat� lumea le are; chiar dac� stie sau nu. Dar �n
ceea ce priveste existenta, toat� lumea are frumusetile lumii,
universului; toate extazurile si dansurile universului. Da, �n
diferitele moduri �n care acestea s�nt exprimate. Nu este
nevoie s� ne g�ndim c� cineva care le exprim� prin dans este
mai bun dec�t cineva care le exprim� prin c�ntec, sau dec�t
cineva care le exprim� prin t�cere. Ceea ce se exprim� este
acelasi extaz .
Si veti descoperi aceasta c�nd veti intra �n lumea singur�-
t�tii voastre �n care nu mai este nimeni .
Atunci ati l�sat societatea departe �n spate... pentru c�
aceast� societate v-a schingiuit. Ati l�sat, toate religiile,
toate partidele politice, departe �n spate .
Acum s�nteti aproape NIMENI .
Am spus "aproape" pentru c� de fapt s�nteti, pentru prima
dat�, dar �ntr-un plan total diferit. Nu ati stiut nimic
despre el, c� poate fi �nl�untrul dvs., at�t de profund, at�t
de plin si at�t de etern. Si ce veti pierde arunc�nd gelozia,
competitivitatea si comparatia ?
Nimic .
Nu aveti nimic de pierdut dec�t lanturile voastre si veti
c�stiga �ntregul regat divin care este �n interiorul vostru .

SFIRSIT
---------