Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea ................................................

Codul de identificare fiscala ..................


Numarul de nregistrare la Oficiul reg. com. ..................
Sediul (localitatea, str., numar) .......................................
Judetul .................................................
BORDEROU DE ACHIZITIE (de la producatori individuali)
nr. ............. data............................

CONTRACT

Nr.

Data

Producator

Numele si
prenumele

Domiciliul

Actul de
identitate
seria

TOTAL

nr.

Denumirea
Cod U/M
produselor

Cantitate

Pret
unitar

Valoare

Avans

Suma
platita

Semnatura de
primire a
sumei