Sunteți pe pagina 1din 10

INSTALATII ELECTRICE

CONSTRUIRE HALA AUTOPORTANTA


Comuna Deveselu,extravilan,T108/P681,Judetul Olt

Faza de proiectare
Beneficiar
Adresa
Proiectant de specialitate
Proiect nr.

2014

LISTA DE SEMNTURI

ef de proiect

Proiectant

Desenat

BORDEROU
I.PIESE SCRISE :

FOAIE DE GARDA
BORDEROU
MEMORIU TEHNIC

II.PIESE DESENATE :
IE01- SCHEMA MONOFILARA TABLOU GENERAL DE DISTRIBUTIE

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI


Prezenta documentaie trateaz la faza D.T.A.C. urmtoarele categorii de instalatii
aferente obiectivului :
Instalaii electrice de iluminat artificial normal, de interior si exterior;

Instalatii electrice de prize 230/400V, 50 Hz si racorduri mono(tri)fazice;

Instalatii de protectie impotriva electrocutarii accidentale;


1.2 BAZA DE PROIECTARE

La baza ntocmirii proiectului au stat:


A. Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
B. Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
C. Teme de specialitate: instalaii termice i instalaii sanitare.
Proiectul a fost ntocmit in conformitate cu prevederile urmtoarelor prescripii n
vigoare:
Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, privind calitatea in
constructii;
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizitiile publice;
HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor rglementari privind calitatea in
constructii;
Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HGR
nr.272/1994;
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR nr. 273/1994
Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instala iilor electrice aferente
cldirilor, indicativ I7 2011;
Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a si 1500Vc.c, indicativ
GP052-2000;
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare de
curentii slabi aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01;
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor
si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, indicativ I 18/2-02;
Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, indicativ NP-061-02;
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, inclusiv NP-068-02;

Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94;


Norme de preventire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,
indicativ PE 009/93;
Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice, indicativ PE
107/95;
Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
PE 116/94;
Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143/94;
Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ
1RE-Ip30-88;
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;
Norme generale de protectia muncii-2002;
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca 2006
Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr
163/28.02.2007
Hotirea Guvernului Romaniei nr 971 din 26.07.2006 privind cerinte minime pentru
semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca.
Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;
Normativ oentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P100-2013;
Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ GT059-03;
STAS 12604/87 protectia impotriva electrocutarii.prescriptii generale;
STAS 12604/5-90 protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.
Instalatii electrice fixe.prescriptii de proiectare si executie;
SR CEI 364-1...7 instalatii electrice ale cladirilor;
SR CEI 60439-1- ansambluri prefabricate de aprataj de joasa tensiune.
Instalatii electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400230V;50 Hz.
Documentatia va fi verificata pentru cerinta de calitate , conform prevederilor Legii
10/1995.
In conformitate cu legea 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a exexcutiei,
verificarea functionarii instalatiilor lectrice in vederea receptionarii lucrarilor.
In conformitate cu prevederiile din Normativul pentru proiectarea antiseismica,
P100-95, obiectivul are clasa de importanta IV. Categoria seismica a instalatiilor si
echipamentelor electrice este A.

In conformitate cu Regulamentul aprobat prin HG 766/1997, anexa 2, obiectivul


are categoria de importanta D constructii de importanta redusa.
2. PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE PROIECTATE
2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Caracteristicile consumatorului
Alimentarea cu energie electrica se realizeaz prin intermediul unui bloc de
masura si protecie trifazat BMPT, racordat de la sistemul national de alimentare cu
energie electrica, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul
de energie electrica , la solicitarea beneficiarului.
Consumul de energie electrica se efectueaz prin urmtoarele categorii de
receptori electrici: iluminat si prize .
Datele electroenergetice de consum pentru hala sunt urmtoarele:

putere electrica instalata Pi:

39.6 kW;

putere electrica absorbita Pa:

23.76 kW

---

curentul nominal In :

38.19 A;

tensiunea de utilizare Un :

3x400/230 Vca; 50 Hz;

factor de putere mediu neutral cos :

0.92;

Receptorii electrici din instalaia electrica a consumatorului nu produc influene


negative perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/94, asupra instalaiilor
furnizorului (5% factor de distorsiune).
n interiorul cldirii, in camera tehnica , se va amplasa tabloul electric general,
tablou ce se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu electric cu conductori de
cupru tip CYYF 5x10 mmp.
Energia electrica consumata va fi contorizata conform avizului de racordare, in
Blocul de Masura si Protectie amplasat in exterior. Se va realiza o contorizare a energiei
active nefiind necesara o contorizare a energiei reactiva datorita valorii factorului de
utilizare a carui valoare este peste valoarea neutrala de 0.92.

Instalatii de iluminat artificial


Instalaia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi fluorescente si incandescente dup cerinele beneficiarului. S-a ales un sistem de
iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie armonios si asigura un climat de
confort vizual.
Comenzile iluminatului se realizeaz local prin intermediul comutatoarelor sau
ntreruptoarelor dispuse la uile de acces in ncperi, la o inaltime de montaj de 0.9 m
sau la cererea beneficiarului.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare ( PE 136)


, ele putand fi diminuate sau majorate , dupa dorinta , prin folosirea de lampi cu
intensitate mai mare sau mai mica, circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permita
acest lucru.
Instalatiile de iluminat se vor executa cu cablu tip CYY-F 3x1.5 (cu intarziere
marita la propagarea flacarii), montate aparent in tuburi de protectie in functie de tipul
finisajului din spatiul respectiv.
In zonele unde circuitele sunt pozate aparent pe structura de lemn se vor utiliza
tuburi de protectie ignifuge de tip coppex metalic sau similar.
Corpurile de iluminat destinate pentru iluminatul perimetral amplasate in exterior
se vor alege cu grad de protectie IP56.
Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat
mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.
Dispunerea corpurilor de iluminat a avut in vedere structura constructiei,
realizandu-se astfel un grad ridicat de uniformitate vizuala. Corpurile de iluminat sunt
montate aparent in functie de locul de amplasare, distributia electrica se face aparent
in tub de protectie ignifuge.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinatia
incaperii unde sunt montate astfel :
1.

in hala s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie IP 56 ;

2.

in zonele cu exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de


protectie IP 56 ;

n hala , corespunztor cerinelor art. 7.23.7.1. din Normativului I7-2011, va fi


prevzut iluminat de securitate pentru evacuarea din cldire toate spaiile accesibile
publicului. Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel nct s se
asigure un nivel de iluminare adecvat lng fiecare u de ieire i n locurile unde este
necesar s fie semnalizat un pericol potenial sau amplasamentul unui echipament de
siguran, dup cum urmeaz: la fiecare u de ieire destinat a fi folosit n caz de
urgen, la fiecare schimbare de direcie, n exteriorul i lng fiecare ieire din cldire,
lng fiecare echipament de intervenie mpotriva incendiului (stingtoare).
Iluminatul de securitate pentru evacuare este prevzut pe cile de circulaie
vertical i orizontal.

Instalatii de prize -230/400 V - 50 Hz.


Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in funcie de destinaia
ncperilor ct i de eventuali consumatori electrice.
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, si disjunctoare diferentiale,
astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.
Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul cablurilor electrice de tip
CYY-F3X2.5(monofazice) si CYY-F5X2.5(trifazice), in tuburi de protectie.
In dimensionare s-a tinut cont de pierderile de tensiune. Datorita schemei de
distributie aleasa aceste pierderi de tensiune sunt neglijabile.

Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice


Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din
atmosfera , pe masura aparitiei lor .
Se va monta un dispozitiv de amorsare Prevectron 2 , pe catarg de 3 metri ,
avand rolul de a capta descarcarile atmosferice. Acesta se va lega la priza de pamant
prin doua coborari cu platbanda Ol-Zn 25x4 si piese de separatie.

Instalatia de protectie prin legare la pamant.


La realizarea prizei de pamant artificiale trebuie verificata continuitatea acesteia
cat si rezistenta de dispersie a cesteia. In cazul in care nu se obtine o rezistenta de
dispersie mai mica de 4 Ohm (fiind o priza de pamant pentru protectia omului) se vor
utiliza electrozi suplimentari , care vor fi legati de aceasta priza naturala prin intermediul
platbandei OLZn 40x4 mm.
Sudurile de legatura se vor face pe o distanta de minim 100 mm cu o grosime a
cordonului de sudura de 3 mm.
Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiilor
instalatiei de impamantare .
La centura interioara se vor lega :
Bara de nul de protectie a blocului de masura si protectie ;
Structura metalica a halei
Carcasele metalice ale tablourilor si ale utililajelor
Legatura intre instalatia exterioara de priza de pamant si instalatia electrica
interioara se realizeaza prin intermediul unei piese de separatie care se va monta
conform detalilor anexate.
n conformitate cu prevederile art. 4.2.1. din Normativul pentru proiectarea i
executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra
efraciei n cldiri, indicativ I 18/2-02, nu este obligatorie echiparea cu instalaie de
detecie semnalizare incendiu.
EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in
timpul utilizarii ;
-

Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor


electrice si a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura;

Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de


utilizare ;

Adaptarea masurilor de protectie antiseismica ( asigurarea tabloului electric


impotriva rasturnarii , utilizarea conductorilor flexibili , cu rezerva la rosturi )

Siguranta la foc se realizeaza prin :


Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de
constructie;
Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa ,
sau indirecta ;
-

Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia


la suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului


acustic in incaperile dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote ( pe perioade
scurte de timp ) la anclansare , la declansare , etc.
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau
favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice;

Verificarea si receptia lucrarilor :


Verificarea executiei pe parcurs, la stadii fizice determinate precum si receptia
finala a lucrarilor, respectiv urmarirea comportarii in exploatare, se vor asigura de catre
toti factorii implicati: proiectant, beneficiar, furnizor de energie electrica, prin prisma
exigentelor de calitate.
Punerile sub tensiune ale instalatiei electrice aferente obiectivului se realizeaza
numai dupa verificari amanuntite pe fiecare componenta a instalatiei, precum si pe
ansamblul ei.
Aceste verificari se vor realiza in conditiile respectarii exigentelor de calitate, a
normelor de protectie a muncii, respectiv, prin asigurarea masurilor regulamentare de
interventie in caz de accident sau avarie.

Organizarea i echiparea instalaiei de alimentare electric


Distribuia energiei electrice n interiorul cldirii va fi realizat printr-un tablou
general electric TG.
Distribuia catre toti consumatorii indiferent de categoria din care fac parte se
realizeaza prin cabluri de tip CYYF.
Contorizarea energiei electrice se realizeaza printr-un BMPT montat la limita de
proprietate.
Corpurile de iluminat au fost alese astfel incat sa se realizeze nivelele optime de
iluminare in fiecare zona a constructiei, nivele stabilite conform normativelor in vigoare.
Toate corpurile de iluminat corespund din punct de vedere al randamentului luminos cu
cerintele prezentate.
Montarea si tipul prizelor: se adopta prize monofazice 2P+PE si prize trifazice
3P+N+PE cu montaj aparent.

Funcionarea instalaiei de alimentare electric


n regim de funcionare normal tabloul principal va funciona cu ntreruptorul de
sosire nchis iar plecrile spre consumatori vor fi conectate n totalitate.

Intocmit,