Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea nchirierii construciei cu destinaie de locuin, aflat n proprietatea Comunei
Periam, patrimoniu privat, ctre soii Booi Marin i Booi Georgeta

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea domnului Booi Marin nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8692/21.11.2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9013
din data de 04.12.2014 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei comunei Periam;
- prevederile contractului de nchiriere ncheiat cu familia domnului Booi Marin i nregistrat
la Primria Comunei Periam sub nr.5937/12.10.2009;
- prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile
cu destinaia de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1241 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, rererepublicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- faptul c locuina n suprafa de 80,07 mp reprezentnd casa cu nr.vechi 431, avnd adresa
actual strada Frasinului, nr.23 din Comuna Periam, judeul Timi, evideniat n C.F. nr.1660 Periam,
avnd nr.cadastral: 2051-52, se afl n proprietatea Comunei Periam, patrimoniul privat, conform
extrasului de carte funciar pentru informare avnd nr.1660 Periam, pct.B nscrieri privitoare la
proprietate, conform H.C.L. nr.7/2006, cu nr.6139/2006;
- faptul c imobilul descris nu a fost revendicat n baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- faptul c numitul Booi Dumitru, domiciliat n Comuna Periam, str. Frasinului, nr.23, jude ul
Timi - fiul domnului Booi Marin - este ncadrat n gradul I de handicap grav , avnd valabilitate
permanent, ncepnd cu data de 11.10.2000, conform Certificatului de ncadrare ntr-o categorie de
persoane cu handicap care necesit protecie special Nr.314/11.10.2000, eliberat de Comisia de
Expertiz Medical a Persoanelor cu Handicap din cadrul ISTPH Timi;
- prevederile art.2 din H.C.L. Periam nr.38/10.05.2012 cu privire la scderea din evidenele
fiscale a unor sume reprezentnd plata chiriei pentru locuinele aparnnd patrimoniului comunei
Periam, nchiriate de ctre persoanele care reprezint cazuri sociale;
1

- prevederile art.20 alin.2 lit.b din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, modificat i completat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.119, art.121 alin.1 i
ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob ncheierea unui nou contract de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de
locuin situat n Comuna Periam, reprezentnd casa cu nr.vechi 431, avnd adresa actual strada
Frasinului, nr.23, din Comuna Periam, judeul Timi, evideniat n C.F.nr.1660 Periam, avnd
nr.cadastral: 2051-52, locuin aflat n proprietatea privat a Comunei Periam, ctre soii Booi
Marin i Booi Georgeta.
Art.2. Contractul de nchiriere va fi ncheiat pe o perioad de 5 ani, conform modelului
prevzut n Anexa nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Contractul de nchiriere va putea fi prelungit prin act adiional, aprobat de ctre
Consiliul Local Periam. Dac nici una dintre pri nu denun acest contract cu 30 de zile nainte de
expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se prelungete de drept pentru
fiecare an n care nu s-a solicitat n mod expres rezilierea.
Art.4. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze
contractul de nchiriere care se va ncheia cu soii Booi Marin i Booi Georgeta.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Soilor Booi Marin i Booi Georgeta;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

STRUTINSCHI RODICA

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 93 din 18.12.2014

S-ar putea să vă placă și