Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA Nr.

1
La H.C.L. Nr.21/27.02.2020

RO M ÂN IA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
Comuna Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, judeţul Timiş, cod poştal: 307315; Tel: 0256/375001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
Nr. înregistrare: 1364/20.02.2020

APROB, VIZAT,
Primarul Comunei Periam, Compartiment Financiar-Contabil,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL Inspector I principal, FERECEAN-GULER DACIANA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL COMUNEI PERIAM - definitivat pentru anul 2020

Nr. Tipul și obiectul contractului Cod CPV Valoarea Sursa de Procedura Data (luna) Data (luna) Modalitatea Persoana
crt. de achiziție publică estimată a finanțare stabilită/instr estimată estimată pt. de derulare responsabilă cu
contactului umente pt. inițierea atribuirea a procedurii atribuirea
de achiziție specifice procedurii contractului de de achiziție procedurii de
publică pentru achiziție achiziție publică
Lei, fără derularea publică Online/
T.V.A. procesului Offline
de achiziție
1 Produse petroliere 09134200-9 Motorină 80.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Offline Dumitraș
(benzină , motorină) , uleiuri 09134210-2 Motorină directă Antonio-Loredan
și accesorii (0,2)
09134220-5 Motorină
(EN 590)
09132100-4 Benzină fără
plumb
09132200-5 Benzină cu
plumb

1
09211000-1 Uleiuri
lubrifiante şi agenţi
lubrifianţi
09211100-2 Uleiuri pentru
motoare
09211200-3 Uleiuri
pentru compresoare
09211650-2 Lichid de
frână
2 Achiziţionare accesorii de 30192000-1 Accesorii 50.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Offline Dumitraș
birou, articole mărunte de de birou directă Antonio-Loredan
birou, papetărie, hârtie pentru 30197000-6 Articole
foto -copiatoare şi xerografică, mărunte de birou
imprimate şi produse conexe 30192700-8 Papetărie
30197642-8 Hârtie
pentru fotocopiatoare și
xerografică
22000000-0
Imprimante și produse
conexe
Cartuşe de toner şi cerneală 30125100-2 Cartușe de 20.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Offline
pentru imprimante toner directă
30192112-9 Cerneală
pentru imprimante
3 Achiziţionare materiale pentru 39831240-0 Produse de 15.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Offline Dumitraș
curăţenie curățenie directă Antonio-Loredan
4 Achiziţionare periferice, 30200000-1 20.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
accesorii IT Echipament și accesorii directă Antonio-Loredan
pentru computer
5 Servicii mentenanță instalații 45259300-0 Reparare 10.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
de încălzire şi întreţinere a directă Antonio-Loredan
centralelor termice
6 Servicii de mentenanță la 45259000-7 Reparare 50.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
instalațiile electrice şi întreţinere a directă Antonio-Loredan
echipamentelor
7 Achiziție instalații iluminat 31522000-1 Ghirlande 20.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
festiv pentru pomul de directă Antonio-Loredan
crăciun
39298900-6 Diverse
articole decorative
39298500-2 Ornamente
8 Consultanță accesare fonduri 79418000-7 Servicii de 20.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
nerambursabile, achiziții consultanţă în directa Antonio-Loredan

2
publice şi administrație domeniul achiziţiilor
publică. 72224000-1 Servicii de
consultanţă privind
gestionarea proiectelor
9 Agenda culturală 2020- 92312000-1 Servicii 90.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
Servicii artistice artistice directă Antonio-Loredan
79953000-9 Servicii de 40.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online
organizare de directă
festivaluri
79954000-6 Servicii de 10.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online
organizare de petreceri directă
79931000-9 Servicii de 25.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online
decoraţiuni interioare directă
60100000-9 Servicii de 60.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online
transport rutier directă
10 Lucrări racordare la reţeaua de 45232400-6 Lucrări de 160.000 lei Buget local/ Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
canalizare a localităţii construcţii de taxe locuitori directă Antonio-Loredan
canalizare de ape
reziduale
11 Execuție lucrări pentru 45232100-3 Lucrări 3.258.696, M.D.R.A.P. – 01.03.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
,,Extindere, reabilitare și auxiliare pentru 04 lei P.N.D.L. 2/ Procedură Antonio-Loredan
modernizare sistem de conducte de apă Buget local simplificată
alimentare cu apă în comuna 45232150-8 Lucrări
Periam” pentru conducte de
alimentare cu apă

12 Consultanță, asistență tehnică 71521000-6 47.690,00 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.03.2020 01.10.2020 Online Dumitraș
și dirigenție șantier pentru Servicii de P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
,,Extindere, reabilitare și supraveghere local
modernizare sistem de a şantierului
alimentare cu apă în comuna 71356200-0 Servicii de
Periam asistenţă tehnică
13 Consultanță: Managementul 72224000-1 Servicii de 31.793,00 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.03.2020 01.10.2020 Online Dumitraș
investiției sau administrarea consultanţă privind P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
contractului de execuție gestionarea proiectelor local
14 Reabilitare termică la Liceul 45453000-7 Lucrări de 540.900 lei M.D.R.A.P. – Procedură 01.03.2020 01.09.2020 Online Dumitraș
Teoretic Periam reparaţii generale şi de P.N.D.L./ Buget simplificată Antonio-Loredan
renovare local
.......
15 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 8.500 lei M.D.R.A.P.– Achiziție 01.04.2020 01.09.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de supraveghere P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier pentru a şantierului local
,,eabilitare termică la Liceul 71356200-0 Servicii de
Teoretic Periam” asistenţă tehnică
3
16 Documentație tehnică 71322000-1 - Servicii 55.000 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
P.T+D.D.E.+D.T.A.C de proiectare tehnică P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
pentru ,,Extindere birouri pentru construcţia de local
primărie” + Verificare tehnică lucrări publice
de proiect
17 Execuție lucrări pentru 45262800-9 Lucrări de 403.753.47 M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
pentru ,,Extindere birouri extindere a clădirilor lei P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
primărie Periam. Județul local
Timiș”
18 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 5500 lei M.D.R.A.P.– Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de supraveghere P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier pentru a şantierului local
,,Extindere birouri primărie 71356200-0 Servicii de
Periam. Județul Timiș” asistenţă tehnică
19 Documentație tehnică 71322000-1 - Servicii 55.000 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
P.T+D.D.E.+D.T.A.C de proiectare tehnică P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
pentru ,,Reabilitare sediu pentru construcţia de local
primărie” + Verificare tehnică lucrări publice
de proiect
20 Execuție lucrări pentru 45262800-9 Lucrări de 408.000 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
pentru ,,Reabilitare sediu extindere a clădirilor P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
primărie” local
21 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 6000 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de supraveghere P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier pentru a şantierului local
,,Reabilitare sediu primărie” 71356200-0 Servicii de
asistenţă tehnică
22 Documentație tehnică 71322000-1 - Servicii 45.378,15 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
P.T+D.D.E.+D.T.A.C de proiectare tehnică P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
pentru ,,Modernizare sediu pentru construcţia de local
primărie” + Verificare tehnică lucrări publice
de proiect
23 Execuție lucrări pentru 45453100-8 Lucrări de 336.134.45 M.D.R.A.P.– Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
pentru ,,Modernizare sediu renovare lei P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
primărie” local
24 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 10.084,03 lei M.D.R.A.P. – Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de supraveghere P.N.D.L./ Buget directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier a şantierului local
pentru ,,Modernizare sediu 71356200-0 Servicii de
primărie” asistenţă tehnică
25 Actualizare DALI pentru 71241000-9 Studii de 35.000,00 lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
,,Reabilitare, modernizare și fezabilitate, servicii de directă Antonio-Loredan
dotare Cămin Cultural, consultanţă, analize
Comuna Periam”

4
26 Documentație tehnică: PT + 81.500 lei Buget local Procedură 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
DT + CS +DTAC ,,Reabilitare 71322000-1 Servicii de simplificată Antonio-Loredan
și modernizare Cămin proiectare tehnica
Cultural” pentru constructia
de lucrari publice
27 Lucrări de ,,Reabilitare și 45262690-4 Renovare 1.148.004,00 F.E.A.D.R. – Procedură 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
modernizare Cămin Cultural” a clădirilor degradate lei P.N.D.R. 2014 – simplificată Antonio-Loredan
45453100-8 Lucrări de 2020/
renovare Cofinațare
39200000-4 Accesorii Buget local
de mobilier
28 Consultanță pentru Lucrări 72224000-1 Servicii de 37.000,00 lei F.E.A.D.R. – Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
de ,,Reabilitare și modernizare consultanţă privind P.N.D.R. 2014 – directă Antonio-Loredan
Cămin Cultural” gestionarea proiectelor 2020/
Cofinațare
Buget local
29 Asistență tehnică – proiectant 71520000-9 Servicii de 11.500,00 lei F.E.A.D.R. – Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
și diriginte de șantier supraveghere a P.N.D.R. 2014 – directă Antonio-Loredan
pentru ,,Reabilitare și lucrărilor 2020/
modernizare Cămin Cultural” 71530000-2 Servicii de Cofinanțare
consultanţă în Buget local
construcţii
30 Actualizare D.A.L.I. cu 71241000-9 Studii de 35.000,00 lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
expertiză tehnică fezabilitate, servicii de directă Antonio-Loredan
,,Modernizare străzi în consultanţă, analize
comuna Periam și DC 30”
31 Proiect tehnic și detalii de 71322500-6 130.000,00 F.D.I./ Buget Procedură 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
execuție ,,Modernizare străzi Servicii de proiectare lei local simplificată Antonio-Loredan
în localitatea Periam și Drum tehnică pentru
Comuna DC 30, Comuna infrastructura de
Periam, Județul Timiș” transport
32 Lucrări de ,,Modernizare 45233120-6 - Lucrări d 8.794.608,83 F.D.I./ Buget Procedură 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
străzi în localitatea Periam și e construcții de drumuri lei local simplificată Antonio-Loredan
Drum Comuna DC 30,
Comuna Periam, Județul
Timiș”
33 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 131.274,13 F.D.I./ Buget Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de lei local directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier pentru supraveghere
,,Modernizare străzi în localitatea a şantierului
Periam și Drum Comuna DC 30, 71356200-0 Servicii de
Comuna Periam, Județul Timiș” asistenţă tehnică
34 Consultanță în domeniul 79418000-7 Servicii de 40.000,00 lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
achizițiilor publice: Proiectare consultanţă în directă Antonio-Loredan
5
și Execuție Lucrări pentru domeniul achiziţiilor
,,Modernizare străzi în localitatea
Periam și Drum Comuna DC 30,
Comuna Periam, Județul Timiș”
35 Consultanță întocmire 79411000-8 - Servicii 23.190,00 lei F.E.A.D.R. – Achiziție 01.02.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
documentații accesare fonduri generale de consultanță P.N.D.R. 2014 – directă Antonio-Loredan
dotare servicii publice (GAL) în management 2020
36 Documentație tehnică: Proiect 71242000-6 Pregătire 110.000 lei M.D.R.A.P.F.E. Procedură 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
Tehnic pentru ,,Realizare de proiecte şi – P.N.D.L./ simplificată Antonio-Loredan
accese și șanțuri în comuna proiectare, estimare a Buget local
Periam” costurilor
71322300-4 Servicii de
proiectare a podurilor
37 Execuție lucrări pentru 45232130-2 Lucrări de 6.563.586,00 M.D.R.A.P.F.E. Procedură 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
,,Realizare accese și șanțuri în construcții de canalizări lei – P.N.D.L./ simplificată Antonio-Loredan
comuna Periam” de ape pluviale Buget local
38 Consultanță: Asistență tehnică 71521000-6 97.479,00 lei M.D.R.A.P.F.E. Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
din partea proiectantului și Servicii de – P.N.D.L./ directă Antonio-Loredan
dirigenție de șantier pentru ,, supraveghere Buget local
Realizare accese și șanțuri în a şantierului
comuna Periam” 71356200-0 Servicii de
asistenţă tehnică
39 Consultanță în domeniul 79418000-7 Servicii de 40.000,00 lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
achizițiilor publice: Proiectare consultanţă în directă Antonio-Loredan
și Execuție Lucrări pentru domeniul achiziţiilor
,,Realizare accese și șanțuri în
comuna Periam”
40 Lucrări de construcții de 45223300-9 125.000,00 Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
parcări Lucrări de construcţii lei directă Antonio-Loredan
de parcări
41 Asistență tehnică: Dirigenție 71521000-6 3.600 lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
șantier și asistență tehnică din Servicii de directă Antonio-Loredan
partea proiectantului pentru supraveghere a
lucrări de construcții de şantierului
parcări 71356200-0
Servicii de asistenţă
tehnică
42 Asistență tehnică: Dirigenție 71521000-6 6.000 lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
șantier și asistență tehnică din Servicii de directă Antonio-Loredan
partea proiectantului pentru supraveghere a
lucrări de pavare şantierului
71356200-0
Servicii de asistenţă
tehnică

6
43 Lucrări de pavare 45432112-2 Pavare 293.500,00 Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
lei directă Antonio-Loredan
44 Achiziţie material săditor 03452000-3 Arbori; 100.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
pentru spaţii verzi și 77310000-6 directă Antonio-Loredan
întreținere spații verzi. Amenajare şi
întreţinere de spaţii
verzi
03121100-6 Plante vii,
bulbi, rădăcini, butași și
altoaie
45 Servicii de întreținere a 77314000-4 Servicii de 50.000 Lei Buget local Achiziție 01.03.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
terenurilor pentru plantații întreţinere a terenurilor - directă Antonio-Loredan
forestiere. 03121100-6 Plante vii,
bulbi, rădăcini, butași și
altoaie
77110000-4 Servicii
privind producția
agricolă
77211500-7 Servicii de
elagaj
77200000-2 Servicii
pentru silvicultură
46 Achiziționare energie electrică 09310000-5 400.000 lei Buget local Achiziție 01.07.2020 30.07.2020 Online Schönberger
Electricitate directă Alexander
47 Servicii de publicitate 79341000-6 Servicii de 50.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
publicitate directă Antonio-Loredan
79823000-9 Servicii de
tipărire și livrare
48 Servicii de cadastru 71354300-7 Servicii de 160.000 lei Buget local Procedura 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
cadastru simplificata Antonio-Loredan
49 Servicii de topografie 71351810-4: Servicii 26.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
de topografie directă Antonio-Loredan
50 Achiziție materiale și 35110000-8 25.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
echipament pentru personal Echipament de luptă directă Antonio-Loredan
PSI împotriva incendiilor,
de salvare şi de
siguranţă
44480000-8 Diverse
echipamente de
protecţie împotriva
incendiilor
51 P.T. + Execuție Extindere 45333000-0 Lucrări de 30.000,00 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
rețea gaz instalare de gaz directă Antonio-Loredan

7
52 Servicii de instalare 51110000-6 Servicii de 10.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
decorațiuni festive instalare a directă Antonio-Loredan
echipamentului electric
53 Eficientizarea și modernizarea 45316110-9 Instalare 2.332.430,14 M.D.R.A.P. – Achiziție 01.06.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
sistemului de iluminat stradal de echipament de lei P.N.D.L. directă Antonio-Loredan
prin înlocuirea corpurilor iluminare stradală 2 / Buget
clasice cu surse bazate pe local
LED
54 Expertize tehnice la lucrări de 71319000-7 Servicii de 10.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș
construcții și instalații expertiză directă Antonio-Loredan

55 Documentație tehnică P.T. 71220000-6 Servicii de 34.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru ,,Amenajare Spațiu proiectare arhitecturală directă Loredan
Public - Centru Civic”
56 Lucrări de ,,Amenajare spațiu 45112700-2 Lucrări de 369.000 lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
public – Centru Civic” arhitectură peisagistică directă Loredan
57 Asistență tehnică – Dirigenție 71521000-6 Servicii de 18.376,74 lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
șantier și asistență tehnică din supraveghere a directă Loredan
partea proiectantului pentru şantierului
Lucrări de amenajare spațiu 71356200-0 Servicii de
public – Centru Civic asistenţă tehnică
58 Statuie Bustul lui Burebista 92311000-4 Opere de 20.000 lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru ,,Amenajare Spațiu artă directă Loredan
Public - Centru Civic”
59 Studiu de fezabilitate pentru 71241000-9 Studii de 35.700 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Construire locuințe pentru fezabilitate, servicii de directă Loredan
tineri, destinate închirierii, consultanță, analize
regim de înălțime P+1E+M
cu 15 u.l. inclusiv
sistematizare și utilități
60 Documentație tehnică P.T. – 71321000 - 4 - Servicii 17.000 Lei Buget local Achiziție 01.06.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Rețele utilități pentru Bazin de de proiectare tehnică a directă Loredan
înot didactic + Taxe avize, instalațiilor mecanice și
acorduri electrice pentru
construcții
61 Dotare Liceul Teoretic 39110000-6 Scaune, 3.510 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Catedră profesori (10 produse conexe și piese directă Loredan
buc.) ale acestora
62 Dotare Liceul Teoretic 39155000-3 - Mobilier 7.035,28 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Mobilier rafturi de bibliotecă directă Loredan
bibliotecă (14 buc.)
63 Dotare Liceul Teoretic 39153100-0 -Rafturi de 8.672,20 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Etajeră (rafturi) (20 carti directă Loredan
buc.)
8
64 Dotare Liceul Teoretic 39130000-2 - Mobilier 1.267 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Masă cancelarie de birou directă Loredan
65 Dotare Liceul Teoretic 39130000-2 - Mobilier 2.349,36 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Birou (4 buc.) de birou directă Loredan
66 Dotare Liceul Teoretic 39112000-0 - Scaune 1.308,96 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Scaun (24 buc.) directă Loredan
67 Dotare Liceul Teoretic 39122100-4 -Dulapuri 1.164,70 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Dulap fișet (2 buc.) directă Loredan
68 Dotare Liceul Teoretic 39160000-1 - Mobilier 67.184 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Set 1 bancă + 2 şcolar directă Loredan
scaune (104 buc.)
69 Dotare Liceul Teoretic 39290000-1 - Diverse 2.162,94 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Cuier (26 buc.) accesorii de mobilier directă Loredan
70 Dotare Liceul Teoretic 30195920-7 Table 11.764,70 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Tablă magnetică (10 magnetice directă Loredan
buc.)
71 Dotare Liceul Teoretic 38652120-7 2.675,63 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Videoproiector Videoproiectoare directă Loredan
72 Dotare Liceul Teoretic 30213300-8 Computer 16.373,08 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: PC cu monitor(4 buc.) de birou directă Loredan
73 Dotare Liceul Teoretic 38653400-1 Ecrane 3.294,08 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Ecran Proiecție (4 pentru proiecții directă Loredan
buc.)
74 Dotare Liceul Teoretic 35111300-8 660 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Stingătoare PSI (11 Extinctoare directă Loredan
buc.)
75 Dotare Liceul Teoretic 34928480-6 Containere 218,53 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Coș de gunoi GS (13 și pubele de deșeuri directă Loredan
buc.)
76 Dotare Liceul Teoretic 34928480-6 Containere 948 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Coș de colectare și pubele de deșeuri directă Loredan
selectivă 25 litri (24 buc.)
77 Dotare Liceul Teoretic 34928480-6 Containere 376,48 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Coș de gunoi 19 litri și pubele de deșeuri directă Loredan
(16 buc.)
78 Dotare Liceul Teoretic 34928480-6 Containere 532,76 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Periam: Pubele de colectare și pubele de deșeuri directă Loredan
selectivă (4 buc.)
79 Documentație tehnică S.F. 71322500-6 Servicii de 14.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru Stații de autobuz proiectare tehnica directă Loredan
pentru infrastructura de
transport
80 Documentație tehnică P.T. 71322500-6 Servicii de 13.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru Stații de autobuz proiectare tehnica directă Loredan
9
pentru infrastructura de
transport
81 Execuție Lucrări pentru Stații 45213311-6 Lucrari de 50.0000 Lei Buget local Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
de autobuz constructii de statii de directă Loredan
autobuz
82 Documentație tehnică S.F. 71241000-9 – Studii de 15.000 Lei Buget local Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru Lucrări de construire fezabilitate, servicii de directă Loredan
Capelă religioasă– Cimitir consultanță, analize
Ortodox nr. 2
83 Documentație tehnică P.T. 79930000-2 - Servicii 20.000 Lei Buget local Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru Lucrări de construire de proiectare directă Loredan
Capelă religioasă– Cimitir specializată
Ortodox nr. 2
84 Lucrări de reparații acoperiș 45261100-5 Lucrări de 10.000 Lei Buget local Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
Dispensar Strada Freziei şarpantă directă Loredan
85 Mobilier pentru Arhivă 39132100-7 Dulapuri 31.150 Lei Buget local Achiziție 01.05.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
de arhivare directă Loredan
86 Servicii de tipărire și livrare a 79823000-9 Servicii de 0,01 Lei Buget local Achiziție 01.04.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
voucherelor de vacanță pe tipărire și livrare (servicii directă Loredan
suport hârtie – Conform art. 1 tipărire)
alin. (2) al O.U.G.. nr. 8/2009 45.000 Lei
(actualizată) privind (valoarea
acordarea voucherelor de totală a
vacanță, modificată și tichetelor)
completată de O.U.G. nr.
46/2017
87 Restaurare Pompe Manuale 42122110-4 - Pompe 10.000 Lei Buget local Achiziție 01.06.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru incendii pentru stingerea directă Loredan
incendiilor
88 Documentație tehnică S.F. 71241000-9 Studii de 19.000 Lei Buget local Achiziție 01.06.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru ,,Refacere accese pe fezabilitate, servicii de directă Loredan
Calea Aradului (DJ. 682) ” consultanţă, analize
89 Documentație tehnică S.F. 71241000-9 Studii de 25.000 Lei Buget local Achiziție 01.06.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
pentru Piața Agroalimentară fezabilitate, servicii de directă Loredan
consultanţă, analize
90 Servicii de scoatere din 79311100-8 Servicii de 30.000 Lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
circuitul agricol a pășunilor elaborare de studii directă Loredan
necesare Pieței
Agroalimentare
91 Digitalizarea serviciilor 48900000-7 – Diverse 80.000 Lei Buget local Achiziție 01.09.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio
publice ale U.A.T. Comuna pachete software și directă Loredan
Periam pentru cetățeni sisteme informatice
92 Servicii de topografie și 71354300 – 7 – 105.000,00 Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
cadastru în vederea realizării Servicii de cadastru lei directă Loredan
10
Planului Urbanistic Geeneral
93 Servicii de elaborare a 79311100-8 Servicii de 58.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
documentațiilor necesare elaborare de studii directă Loredan
obținerii avizelor pentru
Planul Urbanistic General:
1.Documentație pentru
obținerea avizului de mediu
2. Documenteții pentru
obținere aviz Apele Române
3. Documentație pentru
obținere aviz Parcul Ntural
Lunca Mureșului
4. Avize ENEL, CFR,
Alimentare gaz, etc.
94 Lucrări de reparații trotuare 45233161-5 Lucrari de 251.142,00 Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
din pavaj constructii trotuare lei directă Loredan
95 Execuție lucrări în vederea 45262600-7 – Diverse 87.836,37 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
autorizării ISU la Grădinița lucrări specializate de directă Loredan
Periam construcții
96 Achiziție materiale de 44100000-1 Materiale 50.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
construcții în vederea de construcţii şi articole directă Loredan
executării de lucrări în regie conexe
proprie
97 Servicii de întocmire 79311100-8 Servicii de 10.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
documentații pentru obținere elaborare de studii directă Loredan
acorduri de mediu
98 Documentație tehnică: PT 32323500-8 Sistem 7.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru Modernizare sistem de video de supraveghere directă Loredan
supraveghere video
99 Modernizare sistem de 32323500-8 Sistem 26.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
supraveghere video video de supraveghere directă Loredan
100 Documentație tehnică PT: 32323500-8 Sistem 7.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
Sistem de alarmare împotriva video de supraveghere directă Loredan
efracției sediu primărie, Liceul
Teoretic + local II, III,
Grădinița
101 Sistem de supraveghere video 32323500-8 Sistem 8.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
și sistem alarmare antiefracție video de supraveghere directă Loredan
sediu primărie
102 Documentație tehnică: S.F. + 45210000-2 Lucrări de 30.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
P.T. Construire adăpost pentru construcţii de clădiri directă Loredan
câinii fără stăpân
103 Lucrări de Construire adăpost 45210000-2 Lucrări de 80.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru câinii fără stăpân construcţii de clădiri directă Loredan
11
104 Sistem de supraveghere video 32323500-8 Sistem 35.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
și sistem de alarmare video de supraveghere directă Loredan
antiefracție Liceul Teoretic
Periam
105 Documentație tehnică: DALI 71322000-1 Servicii de 25.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
Reabilitare Sală Sport și proiectare tehnică directă Loredan
împrejmuire la Liceul Teoretic pentru construcţia de
Periam lucrări publice
106 Documentație tehnică: DALI 71321200-6 Servicii de 21.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru Reabilitare Instalații proiectare a sistemelor directă Loredan
Termice la Liceul Teoretic de încălzire
Periam
107 Documentație tehnică: DALI 71321000-4 Servicii de 21.500 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
pentru Reabilitare Instalații proiectare tehnică a directă Loredan
Electrice la Liceul Teoretic instalaţiilor mecanice şi
Periam electrice pentru
construcţii
108 Documentație tehnică: SF 71241000-9 Studii de 16.850 lei Buget local Achiziție 01.01.2020 31.12.2020 Online Dumitraș Antonio-
Amenajare zonă de agreement fezabilitate, servicii de directă Loredan
în Centrul Civic consultanţă, analize

Întocmit,
RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE,
Consilier Achiziții Publice I Asistent
DUMITRAȘ ANTONIO-LOREDAN

12