Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

1
La H.C.L. nr. 38/17.04.2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CLUBUL SPORTIV „AVÂNTUL” PERIAM
C.I.F. 27147179
Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, judeţul Timiş, cod poştal: 307315; Tel: 0256/375001; Fax: 0256/375002

Nr. înregistrare: 2573/11.04.2019

APROB, VIZAT,
Director C.S. „AVÂNTUL” Periam, Contabil,
MIRODONE LIVIU OROS MARIANA-ADRIANA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL CLUBULUI SPORTIV „AVÂNTUL” PERIAM PE ANUL 2019

definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2019

Nr. Tipul și obiectul contractului Cod CPV Valoarea Sursa de finanțare Procedura Data (luna) Data (luna) Modalitatea Persoana
crt. de achiziție publică estimată a stabilită/inst estimată estimată pt. de derulare responsabilă cu
contactului rumente pt. inițierea atribuirea a procedurii atribuirea
de achiziție specifice procedurii contractului de de achiziție procedurii de
publică pentru achiziție achiziție publică
Lei, fără derularea publică Online/
T.V.A. procesului Offline
de achiziție
1 Produse petroliere ( Benzină , 09134200-9 Motorină 12.605 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
motorină) , uleiuri și accesorii 09134210-2 Motorină directă Antonio-Loredan
(0,2)
09134220-5 Motorină
(EN 590)
09132100-4 Benzină
fără plumb
09132200-5 Benzină cu
plumb
1
09211000-1 Uleiuri
lubrifiante şi agenţi
lubrifianţi
09211100-2 Uleiuri
pentru motoare
09211200-3 Uleiuri
pentru compresoare
2 Achiziție vopsea pentru trasat 44111400-5 Vopsele 1800 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
teren şi materiale de directă Antonio-Loredan
acoperire a pereţilor
3 Achiziție echipament sportiv 37400000-2 Articole 10.000 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
şi echipament de directă Antonio-Loredan
sport
4 Achiziție detergent pentru 39831200-8 2500 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
echipamente Detergenţi directă Antonio-Loredan

5 Achiziție semințe de gazon 03117200-6 Seminţe 2500 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
pentru completări și de plante cu utilizare directă Antonio-Loredan
supraînsămânțare specifică
6 Achiziție îngrășăminte pentru 24440000-0 Diverse 800 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
gazon tipuri de îngrăşăminte directă Antonio-Loredan

7 Achiziție mașină de marcaj 37451710-4 - 5.000 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
pentru teren de fotbal Echipament de directă Antonio-Loredan
marcare a terenurilor
de fotbal
9 Achiziție sistem de irigare 43323000-3 80.000 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
Echipament de irigare directă Antonio-Loredan

10 Stâlpi iluminat (10 bucăți) 34928510-6 Stâlpi de 25.000 Lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
iluminat stradal directă Antonio-Loredan

11 Achiziție Scaune Tribună 39110000-6 Scaune, 20.000 Lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
produse conexe și directă Antonio-Loredan
piese ale acestora
12 Mobilier + obiecte de inventar 39150000-8 Diverse 7000 Lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
tipuri de mobilier și directă Antonio-Loredan
echipament
13 Tabelă electronică 31711200-5 - Tabele 20.000 Lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
de marcaj electronice directă Antonio-Loredan

Întocmit,
RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE,
Inspector de specialitate II
DUMITRAȘ ANTONIO-LOREDAN