Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

1
La H.C.L. nr. 39/17.04.2019

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI PERIAM


Sediul: Comuna Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, Judeţul Timiş, cod poştal: 307315
Tel: 0256/375001; Fax. 0256/375002, e-mail:spaac@primatimperiam.ro
C.I.F. 37802496

Nr. 2575/11.04.2019

APROB, VIZAT,
Șef Serviciu, Contabil
SANDU CONSTANTIN-MARIUS OROS MARIANA-ADRIANA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE ANUL
2019
definitivat după aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare pe anul 2019

Nr. Tipul și obiectul contractului Cod CPV Valoarea Sursa de finanțare Procedura Data (luna) Data (luna) Modalitatea Persoana
crt. de achiziție publică estimată a stabilită/inst estimată estimată pt. de derulare responsabilă cu
contactului rumente pt. inițierea atribuirea a procedurii atribuirea
de achiziție specifice procedurii contractului de de achiziție procedurii de
publică pentru achiziție achiziție publică
Lei, fără derularea publică Online/
T.V.A. procesului Offline
de achiziție
1 Produse petroliere ( Benzină , 09134200-9 Motorină 30.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
motorină) , uleiuri și accesorii 09134210-2 Motorină directă Antonio-Loredan
(0,2)
09134220-5 Motorină

1
(EN 590)
09132100-4 Benzină
fără plumb
09132200-5 Benzină cu
plumb
09211000-1 Uleiuri
lubrifiante şi agenţi
lubrifianţi
09211100-2 Uleiuri
pentru motoare
09211200-3 Uleiuri
pentru compresoare
09211650-2 Lichid de
frână
2 Achiziţionare accesorii de 30192000-1 Accesorii 5.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Offline Dumitraș
birou, articole mărunte de de birou directă Antonio-Loredan
birou, papetărie, hârtie pentru 30197000-6 Articole
foto -copiatoare şi xerografică, mărunte de birou
imprimate şi produse conexe 30192700-8 Papetărie
30197642-8 Hârtie
pentru fotocopiatoare
și xerografică
22000000-
0Imprimante și
produse conexe
Cartuşe de toner şi cerneală 30125100-2 Cartușe 2.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online
pentru imprimante de toner directă
30192112-9 Cerneală
pentru imprimante
3 Servicii de mentenanță la 45259000-7 Reparare 12.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
automatizări şi întreţinere a directă Antonio-Loredan
echipamentelor
45310000-3 Lucrări
de instalații electrice
4 Achiziţie materiale apă-canal: 44115210-4 Materiale 30.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
(butoaie, cămine pentru pentru instalatii de directă Antonio-Loredan
branșat, apometre, fitinguri, apa si canalizare
unelte) 44162100-4 Accesorii
de țevărie
38421100-3 Contoare
de apă
5 Utilaje de taiat asfalt/beton 43310000-9 - Utilaje 10.000 lei Buget local/GAL Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online Dumitraș Antonio-
pentru lucrări publice directă Loredan

2
6 Talpă (placă) compactoare 43315000-4 - 5000 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș Antonio-
pentru tasat pământ/asfalt Compactoare directă Loredan

7 Materiale chimice pentru 24962000-5 - 90.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
functionare statie de epurare și Produse chimice directă Antonio-Loredan
dezinfecție apă potabilă: pentru tratarea apei
-hipoclorit de sodiu; comunale
-biopreparat DEN; 24312220-2
-biopreparat XNL; Hipoclorit de sodiu
-biopreparat SXMRF; 24965000-6 Enzime
-coagulant sulfat feric;
9 Motopompă profesională 43134100-2 Pompe 5000 lei Buget local Achiziție 01.03.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
pentru Apă curată submersibile directă Antonio-Loredan

10 Mentenanță stație epurare și 45259100-8 Reparare 35.000 lei Buget local Achiziție 01.01.2019 31.12.2019 Online Dumitraș
stație de clorinare și întreținere a directă Antonio-Loredan
stațiilor de epurare
45259200-9 Reparare
și întreținere a
stațiilor de purificare

Întocmit,
RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE,
Inspector de specialitate II (dezvoltare locală)
DUMITRAȘ ANTONIO-LOREDAN