Sunteți pe pagina 1din 2

Şedinţa ORDINARĂ din data de 27.02.

2020 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.III din
cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale Comuna


Periam, Județul Timiș;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei


Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului


Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului
Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Serviciului


Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020 -
actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Periam în Sistemul


national electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi
stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.

1
7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 86/27.11.2018;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafață totală de 1.835 mp aflat
în proprietatea privată a Comunei Periam către domnul CÂMPEAN IOAN;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II
din cadrul Consiliului Local Periam.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi
obiecte de inventar aflate în patrimoniul Comunei Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

10. Cererile depuse de doamna Boancaș Rodica, în calitate de administrator al Rom-Benzin S.R.L.
și în calitate de persoană fizică; Referatul compartimentului de specialitate Cultură și Bibliotecă
Comunală.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL