Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ cu convocare DE ÎNDATĂ din data de 18.03.

2020
va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor și obligațiilor prevăzute în


contractul de concesionare nr. 3 din 20.04.2007, către doamna Pop Livia;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate
nr.II din cadrul Consiliului Local Periam

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul


2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL