Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planului de aciuni sau de lucrri de interes local pentru anul 2015,
aciuni sau lucrri stabilite n conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea nr.67/2004
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate 9034/04.12.2014 ntocmit de doamna Copil PaulaGianina, inspector I principal asistent social n cadrul Primriei Comunei Periam;
- referatul nregistrat sub nr.9035/04.12.2014 prezentat de domnul Avram Ioan Mircea, viceprimar
al Comunei Periam;
- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.a i art.45 alin.l din Legea nr.215/2001
privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob Planul de aciuni sau de lucrri de interes local pentru anul 2015, aciuni sau
lucrri stabilite n conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul Comunei Periam, conform
Anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul viceprimar Avram
Ioan Mircea i doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal asistent social n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Viceprimarului Comunei Periam;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal asistent social n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

STRUTINSCHI RODICA
_______________________________________

Nr.97 din 18.12.2014

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA
______________________________________

S-ar putea să vă placă și