Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: 4

HOTRREA
privind stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9274/11.12.2014 ntocmit de
doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I principal impozite i taxe n cadrul Primriei Comunei
Periam, prin care propune consiliului local adoptarea unei hotrri cu privire impozitele i taxele locale
ncepnd cu anul 2015;
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G.nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile ncepnd cu anul fiscal 2010;
- prevederile art.16 alin.2 i art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele i taxele
locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile ncepnd cu anul 2013;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.96/19.12.2013 privind stabilirea
impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2014;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.82/21.11.2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru eliberarea Autorizaiei de Funcionare referitoare la desfurarea activitilor
economice pe raza Comunei Periam;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.44/06.06.2013 privind stabilirea
taxei pentru ndeplinirea procedurii de divor pe cale administrativ, respectiv abrogarea art. 2 al H.C.L.
Periam nr. 12/12.07.2012;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.47/06.06.2013 privind
modificarea i completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr.18/20.08.2012 privind aprobarea
Regulamentului de desfurare a activitilor de comer stradal pe raza comunei Periam;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.48/26.06.2014 privind plata
difereniat a tarifelor la serviciile de alimentare cu ap potabil pentru utilizatorii din comuna Periam,
judeul Timi;

- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.27/24.04.2014 privind


modificarea i completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr. 96/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor
i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2014;
- actuala perioad de criz economic i financiar, precum i posibilitile limitate ale
cetenilor de a suporta creteri ale impozitelor i taxelor locale;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art. 45 alin.2 lit.c i art.115 din Legea nr.
215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art. 1 Se stabilesc impozitele i taxele locale ncepnd cu anul 2015 dup cum urmeaz :
a) nivelurile stabilite n sume fixe sunt prevzute n Tabloul cuprinznd impozitele i taxele locale
pentru anii 2014 i 2015 reprezentnd anexa nr.1, care face parte integrant din prezenta
hotrre;
b) cota prevzut la art.253 alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete la 1,50 %; (imp.
cldiri pers. juridice pt. cldirile pentru care s-a fcut reevaloarea);
c) cota prevazut la art.253 alin.(6) lit.a) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete la 20 %; (imp.
cldiri pers. juridice pt. cldirile pentru care nu s-a fcut reevaloarea n ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referin);
d) cota prevzut la art.253 alin.(6) lit. b) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete la 40 %;
(imp. cldiri pers. juridice pt. cldirile pentru care nu s-a fcut reevaloarea n ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referin);
e) cota prevzut la art.270 alin.(4) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete la 3%; (taxa
pentru servicii de reclam i publicitate);
f) cota prevzut la art.279 alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete la 5% (taxa
hotelier, cot aplicat asupra taxei de cazare).
Art. 2 Pentru plata cu anticipaie a impozitului, datorat pentru ntregul an de ctre contribuabili,
pn la data de 31 martie inclusiv, se acord bonificaia prevazut la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) i
art.265 alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal i se stabilete, n cazul persoanelor fizice, dup cum
urmeaz :
a) n cazul impozitului pe cldiri, la 10 % ;
b) n cazul impozitului pe teren, la 10% ;
c) n cazul mijloacelor de transport, la 10%.
Art. 3 Majorarea anual prevzut la art.287 din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabilete dup
cum urmeaz:
a) n cazul impozitului pe cldiri, la 0% ;
b) n cazul impozitului pe teren, la 0 %;
c) n cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %, cu excepia mijloacelor de transport
prevzute la art.263 alin.(4) i (5) din Codul Fiscal ;
d) n cazul taxelor pentru eliberarea:
d. 1. certificatului de urbanism, la 0 % ;
d. 2. autorizaiei de construire, la 0% ;
d. 3. autorizaiei de foraje i excavri, la 0% ;
d. 4. autorizaiei de desfiinare, la 0% ;
d. 5. autorizaiei privind lucrrile de racorduri i branamente, la 0% ;
d. 6. avizului comisiei de urbanism i amenajarea teritoriului, la 0% ;
d. 7. certificatului de nomenclatur stradal, la 0% ;
d. 8. autorizaiei de funcionare pentru activitai lucrative i viza anual, la 0 % ;
d. 9. autorizaiei sanitare de funcionare, la 0% ;
2

d.10. de copii hielografice, la 0% ;


d.11. certificatului de productor i pentru viza trimestrial a acestuia, la 0% ;
e) n cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate,la 0% ;
f) n cazul impozitului pe spectacole, la 0%;
g) n cazul taxei hoteliere, la 0% ;
h) n cazul altor taxe locale, la 0% .
Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe cldiri i a taxei pentru eliberarea autorizaiei de
construire n cazul persoanelor fizice, precum i a impozitului pe teren, ncepnd cu anul 2015, se
introduce delimitarea zonelor Comunei Periam, care este prezentat n anexa nr.2 care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 5. La nivelul Comunei Periam nu exist terenuri pentru care nu se datoreaz impozit,
potrivit art.257 lit.i) la Titlul IX din Legea nr.571/2003 (,,terenurile care prin natura lor i nu prin
destinaia dat sunt improprii pentru agricultur sau silvicultur,orice terenuri ocupate de
iazuri,bli,lacuri de acumulare sau ci navigabile, cele folosite pentru activitile de aprare
impotriva inundaiilor,gospodrirea apelor, hidrometrice, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de ap, cele folosite ca zone de protecie definite n lege, precum i terenurile utilizate
pentru exploatrile din subsol).
Art. 6. - n conformitate cu prevederile art.178 alin.(2) din O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, rerepublicat (r3), cu modificrile i completrile ulterioare, creanele fiscale
restante aflate n sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaz. Plafonul se
aplic totalului creanelor fiscale datorate i neachitate de debitori.
Art. 7. Se acord scutire de la plata impozitului pe cldire i terenul aferent acesteia pentru
persoanele ale cror venituri sunt sub nivelul salariului minim brut pe ar, sau ale cror venituri const
n exclusivitate din indemnizaie de omaj, sau ajutor social, stabilirea procedurii i criteriilor de
acordare a acestor faciliti fiind cuprinse n Regulamentul de la anexa nr.3, care face parte integrant
din prezenta hotrre.
Art. 8. Se acord scutire de la plata impozitului pe cldire i terenul aferent acesteia, aflat la
adresa de domiciliu a copiilor orfani de ambii prini n vrst de pn la 18 ani, respectiv 25 ani, dac
urmeaz cursurile unei instituii de nvmnt, stabilirea procedurii i criteriilor de acordare a acestor
faciliti fiind cuprinse n Regulamentul de la anexa nr.3, care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art. 9. Se acord scutire de la plata impozitului pe cldire i terenul aferent acesteia,
contribuabililor persoane fizice care au n ngrijire copii cu handicap grav sau accentuat i invaliditate
gradul I, stabilirea procedurii i criteriilor de acordare a acestor faciliti fiind cuprinse n Regulamentul
de la anexa nr.3, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 10. Prezenta Hotarre va intra n vigoare ncepnd cu 01.01.2015, de la aceast dat,
prevederile Hotrrii Consiliului Local nr.96/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale
ncepnd cu anul 2014, precum i orice alte prevederi contrare prezentei hotrri, i nceteaz
aplicabilitatea.
Art. 11. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele i taxele locale, inclusiv
hotrrile Consiliului Local al Comunei Periam, prin care s-au instituit/stabilit impozite i taxe locale
este prevzut n anexa nr.4 care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art. 12. Lista cuprinznd actele normative, inclusiv hotrrile Consiliului Local ale Comunei
Periam, n temeiul crora s-au acordat faciliti fiscale pe o perioad de 5 ani anteriori anului fiscal
curent, este prevzut n anexa nr.5 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 13. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra
Cornel, primarul Comunei Periam i compartimentele din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art. 14. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferchi Simona Elena, inspector I principal - impozite i taxe;
- Doamnei Ctea Ramona-Maria, casier;
- Compartimentelor din cadrul instituiei ;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE
DEDE
EDIN,
PREEDINTELE
EDIN,

STRUTINSCHI
RODICA
.

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 100 din 18.12.2014

S-ar putea să vă placă și