Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 7.

Exerciii tip gril


1. Care din indicatorii ce urmeaza este indicator absolut al variatiei agregatelor
macroeconomice?
a) indicele b) ritmul de variatie c) indicele mediu de crestere d) variatia medie e) rata de
variatie
2. O crestere a cheltuielilor publice (daca LM ramane nemodificata) va conduce la:
a) scaderea PIB b) scaderea deficitului bugetar c) cresterea somajului d) cresterea PIB
e) scaderea ratei dobanzii
3. PIB-ul la pretul factorilor nu include?
a) subventiile
b) consumul c) investitiile d) taxele indirecte

e) importul

4. Cateodat deflatorul PIB poate creste n timp ce PIB-ul real scade. Cand se ntampl acest
lucru, PIB-ul nominal:
a) trebuie s creasc b) trebuie s scad c) rmane constant b) poate creste, scade sau
rmane constant.
5. Intr-o economie de tip keynesian simpla (inchisa si fara guvern), investitiile sunt egale cu:
a) consumul b) cheltuielile publice c) subventiile d) exportul net e) niciuna din variante
6. Care din urmatoarele elemente nu constituie factor de productie?
a) capital b) natura c) munca d) abilitati manageriale e) niciun raspuns nu e corect
7.
Care din urmatoarele componente se scade din calculul PIB la costul factorilor?
a) consumul b) taxele indirecte c) subventiile d) cheltuielile publice e) investitiile
8. Intr-o economie de tip keynesian simpla (inchisa si fara guvern), investitiile sunt egale cu:
a) consumul b) cheltuielile publice c) economiile d) subventiile e) niciuna din variante
9.
Venitul obinut de un roman care lucreaz ntr-o firm romaneasc din Italia este:
a) parte a PIB-ului romanesc si a PNB-ului Italiei b) parte a PNB-ului romanesc si a PIBului Italiei c) parte a PNB-ului romanesc si a PNB-ului Italiei d) niciuna din variante
10.
O crestere a cheltuielilor publice (daca LM ramane nemodificata) va conduce la:
a) scaderea PIB b) scaderea deficitului bugetar c) cresterea somajului d) cresterea PIB
e) scaderea ratei dobanzii