Sunteți pe pagina 1din 9

1214

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE


CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11
NECORPORALE

IMOBILIZRI

111
curs de execuie

Imobilizri necorporale n

112
1121

Imobilizri necorporale
Drepturi de autor i titluri

1122
1123
1124
1125
1126

Brevete i mrci
Know-how-uri i francize
Licene de activitate
Programe informatice
Desene i modele

de protecie

industriale
1127
Drepturi de utilizare a
activelor imobilizate
1128
Imobilizri necorporale
primite n gestiune economic
1129
Alte imobilizri
necorporale
113
necorporale

Amortizarea imobilizrilor

1131
Amortizarea drepturilor de
autor i titlurilor de protecie
1132
Amortizarea brevetelor i
mrcilor
1133
Amortizarea know-howurilor i francizelor
1134
Amortizarea licenelor de
activitate
1135
Amortizarea programelor
informatice
1136
Amortizarea desenelor i
modelelor industriale
1137
Amortizarea drepturilor de
utilizare a activelor imobilizate
1138
Amortizarea imobilizrilor
necorporale primite n gestiune economic
1139
Amortizarea altor
imobilizri necorporale

Costuri ulterioare n curs

de execuie
122

Terenuri
1221
Terenuri n curs de
pregtire pentru utilizare prestabilit
1222
Terenuri fr construcii
1223
Terenuri cu construcii
1224
Terenuri cu zcminte
1225
Terenuri cu plantaii
perene
1226
Terenuri primite n
gestiune economic
1227
Alte terenuri
123
1231
1232
1233

Mijloace fixe
Cldiri
Construcii speciale
Maini, utilaje i instalaii

de transmisie
1234
Mijloace de transport
1235
Instrumente i inventar
1236
Costuri ulterioare aferente
obiectelor nenregistrate n bilan
1237
Mijloace fixe primite n
leasing financiar
1238
Mijloace fixe primite n
gestiune economic
1239
Alte mijloace fixe
124

Amortizarea mijloacelor

fixe
1241
1242

Amortizarea cldirilor
Amortizarea construciilor

speciale
1243
Amortizarea mainilor,
utilajelor i instalaiilor de transmisie
1244
Amortizarea mijloacelor
de transport
1245
Amortizarea
instrumentelor i inventarului
1246
Amortizarea costurilor
ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1247
Amortizarea mijloacelor
fixe primite n leasing financiar
1248
Amortizarea mijloacelor
fixe primite n gestiune economic
1249
Amortizarea altor mijloace
fixe

114
necorporale

Deprecierea imobilizrilor

12
CORPORALE

IMOBILIZRI

126
resurselor minerale

121
curs de execuie

Imobilizri corporale n

127
Deprecierea imobilizrilor
corporale n curs de execuie

125

1211

Construcii n curs de

execuie
1212
1213
la punerea n utilizare

Utilaj destinat instalrii


Imobilizri corporale pn

128

Resurse minerale
Amortizarea i deprecierea

Deprecierea terenurilor

129

Deprecierea mijloacelor

fixe
13
IMOBILIZATE

ACTIVE BIOLOGICE

162
termen lung

Avansuri acordate pe
1621
1622

Avansuri acordate n ar
Avansuri acordate n

strintate

131
Active biologice
imobilizate n curs de execuie

17
IMOBILIZATE

ALTE ACTIVE

132
imobilizate

171
termen lung

Cheltuieli anticipate pe

Active biologice

133
Amortizarea i deprecierea
activelor biologice imobilizate
1331
Amortizarea activelor
biologice imobilizate
1332
Deprecierea activelor
biologice imobilizate
14
PE TERMEN LUNG

INVESTIII IMOBILIARE
Investiii imobiliare

152
investiiilor imobiliare
1521
imobiliare
1522
imobiliare

Amortizarea i deprecierea
Amortizarea investiiilor
Deprecierea investiiilor

16
CREANE I AVANSURI
ACORDATE PE TERMEN LUNG
161

21

STOCURI
211
2111

Materiale
Materii prime i materiale

de baz

142
Investiii financiare pe
termen lung n pri afiliate
1421
Valori mobiliare
1422
Cote de participaie
1423
Depozite
1424
mprumuturi acordate
1425
Alte investiii financiare

151

Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

INVESTIII FINANCIARE

141
Investiii financiare pe
termen lung n pri neafiliate
1411
Valori mobiliare
1412
Cote de participaie
1413
Depozite
1414
mprumuturi acordate
1415
Alte investiii financiare

15

172

1611

Creane pe termen lung


Creane comerciale pe

1612

Creane pe termen lung

1613

Alte creane pe termen

termen lung
privind leasingul

2112
Materiale auxiliare
2113
Piese de schimb
2114
Combustibil
2115
Ambalaje
2116
Anvelope i acumulatoare
procurate separat de mijloacele de transport
2117
Materiale cu destinaia
agricol
2118
Materiale transmise
temporar terilor
2119
Alte materiale
212

Active biologice circulante

213
scurt durat

Obiecte de mic valoare i

2131
Obiecte de mic valoare i
scurt durat n stoc
2132
Obiecte de mic valoare i
scurt durat n exploatare
2133
Construcii i dispozitive
provizorii
2134
Obiecte de mic valoare i
scurt durat transmise temporar terilor
214
valoare i scurt durat
2141
valoare i scurt durat
2142
dispozitivelor provizorii
215

Uzura obiectelor de mic


Uzura obiectelor de mic
Uzura construciilor i

Producia n curs de

execuie
2151

Produse n curs de

2152
2153

Servicii n curs de execuie


Lucrri n curs de execuie

execuie

lung
216

Produse

2161
2162

Produse finite
Semifabricate din

personalului

2264

2163
2164

Produse secundare
Produse transmise

23
CURENTE

Alte creane ale

producie proprie
temporar terilor
217

Mrfuri
Bunuri procurate n

2171
vederea revnzrii
2172
Produse transmise spre
vnzare magazinelor proprii
2173
Bunuri imobiliare deinute
pentru vnzare
2174
Mrfuri transmise
temporar terilor
22
I CALCULATE

CREANE COMERCIALE

221
2211

Creane comerciale
Creane comerciale din

2212

Creane comerciale din

2213

Alte creane comerciale

ALTE CREANE

231
Creane privind veniturile
din utilizarea de ctre teri a activelor entitii
2311
Creane privind leasingul
2312
Creane privind dobnzile
i redevenele calculate
2313
Creane privind
dividendele calculate
2314
Alte creane privind
veniturile
232

Creane preliminate
2321
Creane preliminate
privind decontrile cu bugetul
2322
Creane preliminate
privind leasingul
2323
Alte creane preliminate

ar
strintate

233
asigurrile

Creane curente privind

2231

Creane ale prilor

Alte creane curente


2341
Creane privind ieirea
activelor imobilizate
2342
Creane privind
reclamaiile naintate i recunoscute
2343
Creane privind alte
operaii

2232
afiliate din strintate
2233
afiliate

Creane ale prilor

24

222
Corecii (provizioane)
privind creanele compromise
223

Creane ale prilor

afiliate

234

afiliate din ar

224

Alte creane ale prilor

2241
2242

Avansuri acordate curente


Avansuri acordate n ar
Avansuri acordate n

2251

Creane ale bugetului


Creane privind impozitul

strintate
225

NUMERAR
241
2411
2412
2413

242
naional

Creane privind taxa pe

226

Creane ale personalului


Creane ale titularilor de

2261

Creane privind accizele


Creane privind alte
Alte creane ale bugetului

2421

Numerar la conturi

2422

Numerar la conturi legat

243

Conturi curente n valut

strin
2431
2432

Numerar la conturi n ar
Numerar la conturi n

2433

Numerar la conturi legat

2441
2442
2443

Alte conturi bancare


Acreditive
Carduri bancare
Numerar la alte conturi

strintate

244

avans
2262
Creane privind
recuperarea prejudiciului material
2263
Creane privind
mprumuturile acordate personalului

Conturi curente n moned

nelegat

pe venit
2252
valoarea adugat
2253
2254
impozite i taxe
2255

Casa
Casa n moned naional
Casa n valut strin
Numerar n casierie legat

bancare

245
expediie

Transferuri de numerar n

315

Capital retras

32
246

REZERVE

Documente bneti
321

Capital de rezerv

322

Rezerve statutare

323

Alte rezerve

25
CURENTE

INVESTIII FINANCIARE

251
curente n pri neafiliate
2511
2512
2513
2514
2515
curente

Investiii financiare
Valori mobiliare
Cote de participaie
Depozite
mprumuturi acordate
Alte investiii financiare

33
PROFIT NEREPARTIZAT
(PIERDERE NEACOPERIT)

252
curente n pri afiliate
2521
2522
2523
2524
2525
curente

Investiii financiare

332
Profit nerepartizat
(pierdere neacoperit) al anilor precedeni

26
CIRCULANTE

ALTE ACTIVE

335
Rezultat din tranziia la
noile reglementri contabile

261

Cheltuieli anticipate

34
CAPITAL PROPRIU

262

Alte active circulante

341

Valori mobiliare
Cote de participaie
Depozite
mprumuturi acordate
Alte investiii financiare

curente

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU


31
SUPLIMENTAR
311

331
anilor precedeni

333
Profit net (pierdere net)
al perioadei de gestiune
334
de gestiune

312

Capital suplimentar
3121
Prime de aporturi
3122
Diferene din anularea sau
nstrinarea prilor sociale retrase
3123
Alte elemente de capital
suplimentar
313

Capital nevrsat
3131
Capital nevrsat privind
prile sociale neachitate de proprietari
3132
Capital nevrsat privind
acoperirea pierderilor anilor precedeni

Profit utilizat al perioadei

ALTE ELEMENTE DE

3411

Fonduri
Fondul de active

3412
3413

Fondul de autofinanare
Alte fonduri

imobilizate

CAPITAL SOCIAL I

Capital social

Corecii ale rezultatelor

342
proprietate public
3421
activelor imobilizate
3422

Subvenii entitilor cu

343

Alte elemente de capital

Subvenii aferente
Alte subvenii

propriu
35
TOTAL

REZULTAT FINANCIAR

351

Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG


314

Capital nenregistrat
3141
Aciuni nenregistrate
emise la nfiinarea societii
3142
Pri sociale pn la
nregistrarea de stat a majorrii capitalului social

41
PE TERMEN LUNG
411

DATORII FINANCIARE

Credite bancare pe termen

lung

4111

Credite bancare n moned

naional

426

Provizioane pe termen

lung
4112

Credite bancare n valut

strin
4113
Datorii convertibile
privind creditele bancare
4114
Alte credite bancare pe
termen lung
412

mprumuturi pe termen

lung
4121

mprumuturi din pri

4122

mprumuturi din pri

neafiliate
afiliate
4123
emisiunea de obligaiuni
4124
personalul entitii
4125
privind mprumuturile
4126
termen lung

428

51
CURENTE

mprumuturi de la

naional

Datorii convertibile

strin

ALTE DATORII PE

DATORII FINANCIARE

511

mprumuturi din

Alte mprumuturi pe

Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

scurt

413
Datorii pe termen lung
privind leasingul financiar
42
TERMEN LUNG

427
Datorii pe termen lung
privind bunurile primite n gestiune economic

Credite bancare pe termen


5111

Credite bancare n moned

5112

Credite bancare n valut

5113
naional restante
5114
strin restante
5115
termen scurt
5116
bancare
512

421
termen lung

Datorii comerciale pe
4211
4212

Datorii comerciale n ar
Datorii comerciale n

4213

Alte datorii comerciale

strintate

422
afiliate pe termen lung
4221
afiliate din ar
4222
afiliate din strintate
4223
afiliate

Datorii fa de prile

423
termen lung

Avansuri primite pe
4231
4232

Datorii fa de prile
Datorii fa de prile
Alte datorii fa de prile

Avansuri primite din ar


Avansuri primite din

strintate
424
termen lung

Venituri anticipate pe
4241
4242

Subvenii
Alte venituri anticipate pe

termen lung
425
Finanri i ncasri cu
destinaie special pe termen lung

Credite bancare n moned


Credite bancare n valut
Alte credite bancare pe
Dobnzi aferente creditelor

mprumuturi pe termen

scurt
5121

mprumuturi de la pri

5122

mprumuturi de la pri

neafiliate
afiliate
5123
emisiunea de obligaiuni
5124
personalul entitii
5125
termen scurt
5126
mprumuturilor

mprumuturi din

52
CURENTE

DATORII COMERCIALE

521

mprumuturi de la
Alte mprumuturi pe
Dobnzi aferente

5211
5212

Datorii comerciale curente


Datorii comerciale n ar
Datorii comerciale n

5213

Alte datorii comerciale

strintate

522
prile afiliate

Datorii curente fa de
5221

Datorii fa de prile

5222
afiliate din strintate
5223
afiliate

Datorii fa de prile

afiliate din ar
Alte datorii fa de prile

523
5231
5232

Avansuri primite curente


Avansuri primite din ar
Avansuri primite din

strintate

54
CURENTE

ALTE DATORII

541

53
CURENTE

DATORII CALCULATE

531
Datorii fa de personal
privind retribuirea muncii
5311
Datorii salariale
5312
Datorii fa de deponeni
532
privind alte operaii
5321
avans
5322
privind alte operaii

Datorii fa de personal

Datorii preliminate
5411
Datorii preliminate privind
decontrile cu bugetul
5412
Datorii preliminate privind
primele de asigurare obligatorie de asisten
medical
5413
Datorii preliminate privind
leasingul financiar
5414
Alte datorii preliminate
542
Datorii privind asigurarea
bunurilor i a persoanelor

Datorii fa de titularii de
Datorii fa de personal

543
Datorii curente privind
bunurile primite n gestiune economic
544

533
Datorii privind asigurrile
sociale i medicale
5331
Datorii fa de bugetul
asigurrilor sociale de stat
5332
Datorii fa de fondurile
asigurrii obligatorii de asisten medical
5333
Alte datorii privind
asigurrile sociale i medicale
534

Datorii fa de buget
5341
Datorii privind impozitul
pe venit din activitatea de ntreprinztor i
profesional
5342
Datorii privind impozitul
pe venit din salariu
5343
Datorii privind impozitul
pe venit reinut la sursa de plat
5344
Datorii privind taxa pe
valoarea adugat
5345
Datorii privind accizele
5346
Datorii privind alte
impozite i taxe
5347
Datorii privind sanciunile
5348
Alte datorii fa de buget
535
5351
5352

Venituri anticipate curente


Subvenii
Alte venituri anticipate

curente
536
5361
dividendele calculate
5362
operaii

Datorii fa de proprietari
Datorii privind
Datorii privind alte

537
Finanri i ncasri cu
destinaie special curente
538

Provizioane curente

5441

Alte datorii curente


Datorii privind sanciunile

5442

Alte datorii calculate

comerciale
curente
CLASA 6. VENITURI
61
VENITURI DIN
ACTIVITATEA OPERAIONAL
611
6111

Venituri din vnzri


Venituri din vnzarea

6112

Venituri din vnzarea

6113

Venituri din prestarea

6114

Venituri din executarea

6115

Venituri din contracte de

produselor
mrfurilor
serviciilor
lucrrilor
construcie
6116
Venituri din contracte de
leasing operaional i financiar (arend, locaiune)
6117
Venituri din contracte de
microfinanare
6118
Alte venituri din vnzri
612
Alte venituri din
activitatea operaional
6121
Venituri din ieirea altor
active circulante
6122
Venituri din sanciuni
6123
Venituri din recuperarea
prejudiciului material
6124
Venituri din plusurile de
active imobilizate i circulante constatate la
inventariere
6125
Venituri din decontarea
datoriilor cu termen de prescripie expirat
6126
Alte venituri operaionale

62
ACTIVITI

VENITURI DIN ALTE

621
active imobilizate

Venituri din operaiuni cu

712
7121

6211
Venituri din ieirea
imobilizrilor necorporale
6212
Venituri din ieirea
imobilizrilor corporale
6213
Venituri din ieirea
investiiilor financiare pe termen lung
6214
Venituri din ieirea
investiiilor imobiliare
6215
Venituri din ieirea altor
active imobilizate
6216
Venituri din reluarea
pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217
Alte venituri din
operaiuni cu active imobilizate
622
6221

Venituri financiare
Venituri din diferene de

6222

Venituri din diferene de

curs valutar
sum
6223
Venituri din redevene
6224
Venituri din active
imobilizate i circulante intrate cu titlu gratuit
6225
Venituri din dividende i
participaii n alte entiti
6226
Venituri din dobnzi
aferente altor activitii
6227
Alte venituri financiare
623

Venituri excepionale
6231
Venituri din compensarea
pierderilor din calamiti
6232
Venituri din compensarea
pierderilor din alte evenimente excepionale
6233
Alte venituri excepionale
CLASA 7. CHELTUIELI
71
CHELTUIELI ALE
ACTIVITII OPERAIONALE
711

7118
veniturilor din vnzri

Costul vnzrilor
7111
Valoarea contabil a
produselor vndute
7112
Valoarea contabil a
mrfurilor vndute
7113
Costul serviciilor prestate
7114
Costul lucrrilor executate
terilor
7115
Costuri aferente
contractelor de construcie
7116
Costuri aferente
contractelor de leasing operaional i financiar
(arend, locaiune)
7117
Costuri aferente
contractelor de microfinanare

Alte costuri aferente

Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli cu personalul

comercial
7122
Cheltuieli privind
amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor
imobilizate cu destinaie comercial
7123
Cheltuieli cu
ambalajele i alte materiale utilizate la
comercializarea produselor i mrfurilor
7124
Cheltuieli de transportare
a produselor i mrfurilor
7125
Cheltuieli de publicitate i
marketing
7126
Cheltuieli privind
reparaiile i deservirea produselor i mrfurilor n
perioada de garanie
7127
Cheltuieli privind
creanele comerciale compromise
7128
Cheltuieli privind
returnrile i reducerile
7129
Alte cheltuieli de
distribuire
713
7131

Cheltuieli administrative
Cheltuieli cu personalul

administrativ
7132
Cheltuieli privind
amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor
imobilizate cu destinaie administrativ
7133
Cheltuieli cu impozitele i
taxele, cu excepia impozitului pe venit
7134
Cheltuieli n scopuri de
filantropie i sponsorizare
7135
Cheltuieli privind
serviciile cu destinaie administrativ
7136
Cheltuieli de protocol
(reprezentan)
7137
Cheltuieli privind
delegarea personalului administrativ
7138
Alte cheltuieli
administrative
714
Alte cheltuieli din
activitatea operaional
7141
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente altor active circulante ieite
7142
Cheltuieli privind
sanciunile
7143
Cheltuieli privind
dobnzile
7144
Cheltuieli privind lipsurile
i pierderile din deteriorarea activelor imobilizate i
circulante
7145
Cheltuieli privind
creanele compromise decontate, cu excepia celor
comerciale
7146
Cheltuieli aferente
evalurii stocurilor la valoarea realizabil net

7147

Alte cheltuieli

operaionale
72
ALTOR ACTIVITI

CHELTUIELI ALE

721
imobilizate

Cheltuieli cu active

7211
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente imobilizrilor necorporale ieite
7212
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente imobilizrilor corporale ieite
7213
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente investiiilor financiare pe termen
lung ieite
7214
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente investiiilor imobiliare ieite
7215
Valoarea contabil i
cheltuielile aferente altor active imobilizate ieite
7216
Cheltuieli privind
provizioanele aferente activelor imobilizate
7217
Pierderi din deprecierea
activelor imobilizate
7218
Alte cheltuieli cu active
imobilizate
722
7221

Cheltuieli financiare
Cheltuieli din diferene de

7222

Cheltuieli din diferene de

7223

Cheltuieli privind

curs valutar
sum
redevenele
7224
Valoarea
contabil i cheltuielile aferente activelor imobilizate
i circulante transmise cu titlu gratuit
7225
Cheltuieli
aferente emisiunii i operaiunilor cu aciuni proprii
7226
Alte cheltuieli financiare
723
7231

81
CALCULAIE

7232
Cheltuieli privind alte
evenimente excepionale
7233
Alte cheltuieli excepionale
73
CHELTUIELI PRIVIND
IMPOZITUL PE VENIT

811

Activiti de baz

812

Activiti auxiliare

82
REPARTIZARE

CONTURI DE

821
producie

Costuri indirecte de

822
Costuri indirecte aferente
contractelor de construcie
823
Costuri de regie aferente
contractelor de construcie
824
83
GESTIUNE
831
832
bunurilor n numerar

Alte costuri repartizabile


ALTE CONTURI DE

Adaos comercial
ncasri din vnzarea

833
Returnarea i reducerea
preurilor la bunurile vndute
834
Costuri aferente bunurilor
transmise spre prelucrare terilor
835
deservire

Cheltuieli excepionale
Cheltuieli privind

calamitile

CONTURI DE

836

Producii i uniti de

Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANIERE


911
Imobilizri corporale
primite n leasing (arend, locaiune) operaional
912

Bunuri primite pentru

montare

731
Cheltuieli privind
impozitul pe venit
7311
Cheltuieli privind
impozitul pe venit
7312
Cheltuieli privind
impozitul pe venitul din activitatea operaional
7313
Alte cheltuieli privind
impozitul pe venit

913
Imobilizri corporale
transmise n leasing financiar

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

916
Bunuri primite n baza
contractelor de comision

914
915
prelucrare sau reparare

Bunuri primite n custodie


Bunuri primite spre

917
Bunuri obinute din
materialele prelucrate ale terilor
918

Formulare cu regim

919
decontate

Creane compromise

920

Creane contingente

921

Datorii contingente

922

Garanii acordate

923

Garanii primite

924

Pierderi fiscale

925

Faciliti fiscale

special