Sunteți pe pagina 1din 8
#58 lucreze la fel de bine cu ambele maini : ambidextria constituind o cerin{a a jocului modern. + Jucatorul care urmeaza sa primeasea mingea trebuie : 58 se demarce gi sa dea posibilitatea celui care paseazii si-i anticipeze actiune: "si participe Ja determinarea “culoarului" de pasare prin objinerea unui plan mai avansat sau prin iegirea la minge, raportat la adversarul su direct: #88 foloseascd momentul intrarii in posesia mingii ca fazd inigiala pentru actiunea viitoare. De asemenea, pentru ca o pasa si fie utilizabila respect o serie de conditii: % sd alba adresa, si nu provoace greutati de prindere celui carui fi esie Sunt necestire @ se aiba adancime si s4 nu traverseze terenul (de la o linie laterala la cealalt’), acest lucru dand posibilitatea de interceptie; ® forta de trimitere sa corespunda distanfei si directiei de dep! partenerului caruia ii este adresata, precum si distanfei la care se afla aparatorul acestui *s_nu se imprime efgct (rotajie) mingii, acest Tuer ingreunand prinderea ei: ® pasa sd nu fie "telefonata" pentru ca adversarul si nu poatd sesiza unde si cum se va pasa ci dimpotriva se recomanda a fi precedat de 0 fenta gi executata cat mai rapid; % procedeul de pasare s& corespund al jocului, raportat la adversari si parteneri. ituatiei actice din acel moment Pasa cu dou’ mdini de ta piept, de pe loc Tehnica de executie: fe fundamentala, cu mingea finuta in dreptul pieptului in priza cu doua maini, se ineepe migearea de extindere a bratelor spre inainte. Partea finala a execufiei da un ultim impuls mingii printr-o miscare de ,bicivire”, executatd din articulatiile purnilor si de impingere din degete (mai pujin degetele mari). Datorita impulsului dat mingii, brajele sunt intinse inainte, la inaltimea umerilor, eatre directia de pasare, cu palmele orientate in jos, cu degetele rasfirate. in cazul in care mingea este trimisa la o distant mai mare de 5-6m, miscarea brafelor va fi insofité de un impuls suplimentar dat printr-o pagire spre inainte. "4 Greseli freevente © Tinerea mingii in priza pasiva. :xecutarea din articulatiile pumnilor a unor migcari suplimentare cu mingea, inainte de executia propriu-zisd a pasei, sau a unei migciri de rotare din brate prin coborarea mingii spre abdomen! *Actionarea in faza finaki de impulsie a pasei, prin indoirea falangelor degetetor si impingerea mingii cu degetele mati. #Departarea ("umflarea") exagerata a coatelor in lateral in timpul execufici, ceea ce duce la anularea forfei de pasare si la efectuarea unei rigide. Utilizare tactica Pasa folositéi cu deosebire in atacul pozitional si in special impotriva aparirilor individuale mai putin active si impottiva apararii in zona, in actiunile de manevrare si pregitire a atacului Pasa cu dou méini de deasupra capului, de pe loc Tehnica de exeeutie: Din pozitia fundamentala inalta - mingea este finuta deasupra capului in dreptul fruntii - cu bratele indoite din coate, care sunt orientate oblic inainte catre directia de pasare - printr-o usoard arcuire a trunchiului si o pasire inainte, bralele se extind oblic inainte si in sus, impulsul final dat mingii fiind executat prin migcarea de "biciuire" din articulatiile pumnilor. Pozitia finala a palmelor cu degetele rasfirate, este spre in jos si inainte, Se recomanda ca traiectoria imprimaté mingii sa fie intinsa, atunci céind pasa nu trebuie s treac& peste vreun adversar. Acest procedeu este foarte eficace céind se executa din saritura, jucdtorul aflat in 1s punetul maxim al sAriturii, transmite mingea apoi aterizeazi pe ambele picioare deodata. Greseli freevente Ducerea mingii prea inapoi peste cap, fapt ce intarzie gj pasarea, © Migcarea prea ampli din brafe in detrimentul celui de zvaenire din anticulatiile pumnilor © Orientarea coatelor in lateral si nu spre inainte gi in jos, Utilizare tactiea Pasa folosita pentru angajarea jucdtorilor de talie, dar si de jucdtorii inalji (pivoti, centri) pentru a degaja mingea din aglomerarile de sub cos sau atunei cand prinderea unei pase s-a ficut la indltimea capului si situayia tacticd solicité transmiterea foarte rapida a mingii in faza nou aparuta. ingreuneazi Pasa cu_o mani din dreptul umirului, de pe loc Reprezinti procedeul cel mai folosit de pasare cu 0 mand, constituind, alaturi de pasa cu dou’ maini de la piept, pasele de baz ale jocului de baschet. Executia acestui procedeu are Ia bazi o miscare naturalé, asemanandu-se cu misearea de azvarlire a unei pietre Tehnica de execufie: din pozitie fundamental’ cu piciorul opus bratului de executie inainte, cu mingea tinut in ambele maini in priza asimetrica, bratele condue mingea lateral, in dreptul umarului, timp in care’ trunchiul se rasceste putin pe directia braqului de aruncare, 76 ome voto) ed yOMEG Mingea este impinsa, de mana opusa celei de pasare, in echilibru pe palma bratului de pasare in dreptul umairului si putin lateral, Brajul este Indoit, cu cotul la nivelul umarului, palma cu degetele rasfirate este inapoi si sub minge. Celdlalt brat se alla in fala, indoit din cot, asigurand protejarea mingii. intinderea brusca a braqului spre inainte, cu preluarea fortei de transmisie ca o und’ cu piciorul din spate, sold gi trunchi, dau un impuls mingii, impuls care este continuat de migcarea de ,biciuire” din articulatiile pumnului i degetelor. Concomitent, greutatea corpului este trecuta pe piciorul din fafé, finalul migearii gisind bratul de pasare complet intins, cu degetele orientate in jos. Pasarea mingii poate fi insotita gi de o pasire spre inainte pe piciorul bratului de pasare, atunei edind distanta de pasare a mingii este mare. Greseli freevente # Miscarea este executatdi asemanator celei de aruncare a greutitii (mu de azvarlire), datorita apropierii mingii de umar si a indoirii exagerate a genunchilor © Cotul bratului care paseazi nu este Ja nivelul umarului si in lateral, lucru ce influenteaza asupra directiei, traiectoriei gi fortei de pasare #Se pierde controlul asupra mingii in faza finala : palma rimane blocatd din articulatia pumnul Utilizare tactied Reprezint& procedeul de pasate folosit pentru transmiterea mingii la orice distanta si cu deosebire Ia distante lungi, deci specific in declansarea contraatacul Pasarea mingii din deplasare : Executia unei pase din deplasare se prezint& sub forma unui complex in care se imbin& alergarea cu prinderea mingii si executia propriu zis a pasei. Elementul principal in executarea unei pase din alergare il constituie respectarea regulii pagilor, prin care jueatorului nu T se permite sa efectueze mai mult de doua pasiri cu mingea finuta in maini. Tehnica de executie: a paselor din deplasare se prezinta sub forma unui complex in care se imbind alergarea cu prinderea mingii si,executia propriu-zisd a pasci. Elementul principal in executarea paselor din deplasare il constituie respectarea regulii pasilor. Din alergare, cel care urmeaza sa prindi mingea, exccut’ in momentul prinderii o pagire mai Jung, mingea find prinsa in momentul de zbor al acestei pagiri. Alergarea continu& in timp ce prinderea mingii este amortizaté prin flexia brajelor, care determin’ aducerea ei intro pozifie cét mai convenabili pentru executia ulterioara a pasei. Urmeaza a doua pagire in alergare, dupa care se exeouta pasa inainte ca celalalt picior si ia din nou contact cu solul Executia pasei din deplasare poate fi precedata si de prinderea mingii din dribling, tehnica de executie fiind similara, Greseli freevente © Nerespectarea regulii pasilor. entre cele doud pasiri jucatorul nu pastreaz o poziie stabila de finere a mingii, balansind-o in’ lateral dreapta si stanga, lucru ce duce la dezechilibrari ‘© Nu se fine cont de directia si viteza de deplasare a partenerului caruia este adresata pasa, aceasta neexecutandu-se pe pozitie viitoare in care jucatorul respectiv va ajunge odata cu mingea. #Celelalte greseli ce mai pot aparea sunt legate de executia propriu zis’ a prinderi ing Utilizare tacti Datorita dinamicii de desffigurare, executia paselor din deplasare se face in majoritatea fazelor de joc si cu deosebire in atacul bazat pe circulatii ale jucdtorilor, in atacul rapid, in fazele de atac in superioritate num: pe contraatac. Pasarea mingii cu pimantul Ca procedee de pasare pot fi folosite atat pasele executate cu doul mini cat si cele executate cu o mana, cu singura observatie ca prizele initiale sa nu depaseasca inaltimea pieptului executantului Pasarea mingii cu pamantul se poate executa fie de pe loc, fie din alergare. jin tehnica de executie a unei pase cu paméntul, se recomand’ ca mingea sd loveascd solul in cea de-a doua treime a distantei dintre jucatorul care paseaza gi primitor. Mingii fi trebuie imprimata o forts care sé o facd ca din ricoseu! cu solul s& ajunga aproximativ la indltimea abdomenului celui caruia ii este adresaté, Ca executie, mecanismul este aseméndtor procedeului de pasare de la piept, cu deosebirea eX bratele se Tntind spre in jos si inainte, iar pozitia fundamental a jucatorului find ceva mai coborata, Greseli freevente # Mingea este azvarlité sau trntita in sol, in loc si fie impinsa. @Miscarea de "biciuire” efectuata prin luerul din articulagia pumnilor este lent, imprimandu-se mingii un impuls slab : ca urmare, mingea ricogeaz putin din sol si la mica inaltime, creand dificultati in prinderea ei Utilizare tacticd Reprezinta un procedeu al jocului modem, folosit pentru transmiterea mingii la distanfe mici si mijlocii, impotriva apararilor in zona - precedat de fenté, sau impotriva apararilor activ-agresive cu marcaj din fai al partenerului cAruia ii este adresat Indicatii metodice privind invatarea paselor invatarea incepe cu pasa cu doud maini de la piept si varianta cu pamantul, urmata de pasa cu 0 mana de la umd ‘Odata cu invatarea paselor se consolideaza prinderea si tinerea minal. in cadrul invatarii pasei distingem o egalonare metodicd a conditiilor de executie: de pe loc, urmate de deplasare si din deplasare, jn invatarea pasei de pe loc se recomands folosirea metodei globale, analitic insistandu-se doar asupra lucrului din articulajiile pumnitor. in invatarea pasei din deplasare apare, ca element suplimentar, coordonarea dintre lucrul picioarelor gi cel al bratelor. Se va urméri invajarea "regulii 9 pasilor", atat sub aspect regulamentar, cat si ca execufie propriu-zisa, precum si formarea si dezvoltarea simfului de apreciere a distantei, Uunghiului si intensitatii eu care se transmite mingea, raportate la deplasarea jucitorilor. Pentru inceput, distanfa de pasare va fi micé (3-4 m), urmarindu-se corectitudinea executiei si nu viteza sau forta de transmitere. Treptat se va trece de la pasele de studiu la cele executate mai rapid, in care nu se va mai insista pe controlul prizei la minge, in paralel cu marirea distantei. Metodica invatarii tinerii, prinderii si pasarii mingii Exercifii de acomodare cu mingea. “Scoala mingii”. © Exercitii de jonglerie cu mingea > Trecerea mingii in jurul capului, goldurilor, genunchilor, gleznelor. > ‘Trecerea mingii printre picioare in forma de “8”. > Elevii in pozitie fundamentala joast, mingea finuta cu doud mini antero-posterior, intre picioare: schimbarea prizei prin rasucirea dreapta- stinga a trunchiului > Din deplasare, trecerea mingii rostogolite printre picioare la fiecare pas. > Din deplasare, arunearea-mingii dinainte spre inapoi si invers si prinderea acesteia cu dowd maini, % Din asezat, picioarele sustinute la 45°, trecerea mingii in jurul genunchilor > Din aceeasi pozitie, trecerea alternativa a mingii in jurul genunehilor gi a soldului. Picioarele raman permanent sustinute la 45°, © Stafete cu transmiterea si transportul mingitlor ‘Semanatul si culesu! mingiilor”. “Mingea peste pod” (pe deasupra capului). “Mingea prin tunel” (printre picioare). Stafete cu transportul mingii cu finerea acesteia cu doud maini la piept, deasupra capului, la spate. © Stafete cu transportul mingii cu finerea acesteia cu o mand in echilibru pe palma, cu bratul intins (inainte, lateral, sus), > Stafete cu transportul mai multor mingi 4 cu dowd mingii =o minge finuta cu do spate), cealalta condusa cu piciorul; ~o minge finutd cu doud méini ta piept (deasupra capului, ta spate), cealalté tinuta intre glezne sau intre genunchi; deplasare prin sdrituri pe doua picioare; 4 cu trei mingii: vy) i la piept (deasupra capului, ta 80. - doud mingii tinute in brate, cea de-a treia condust cu pi - dou& mingii finute in echilibru pe palme, cea de-a tre intre antebrate; ioral; tinuta Tinerea si prinderea mingii cu doud maini la piept © Exercitii individuale > Alunecarea palmelor si degetelor pe mingea alata pe sol. > Ridicarea mingii de pe sol, controlul prizei corecte > Preluarea mingii din mainile partenerului si controlul tinerii. > Aruncarea mingii in sus - prindere (pe loc, apoi din saritura) si controlul prizei corecte. ¥ Prinderea mingii dupa ricosarea acesteia din sol; © Exereitii pe perechi sau tw grup > Elevii in sir, tansmiterea si preluarea mingii din mana partenerului Controtul prizei. > Elevii dispusi pe doud linii fia in fyi (in stind sau in asezat), transmiterea mingii rostogolite pe sol, si preluar imetrica eu dou’ maini la piept ©O 0 OO : oO 2 Oo a ; ©) OrO NOTA: Perfectionarea prinderii si finerii mingii se va realiza prin exersarea paselor. Pasarea mingii © Pasarea mingii de pe loc > Pe perechi, elevii situati Ia 3-4m distanta unul faya de celdlalt, pase in doi cu doua main de la piept. } Pasarca mingii in formatii cu capita ~in linie ~in semicere in cere in ir (cu ghemuire dupa pasare) 81