Sunteți pe pagina 1din 12

LEGE nr.

24 din 27 martie 2000 (**republicata**)(*actualizata*)


privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
EMITENT: PARLAMENTUL
Data intrarii in vigoare:
21 Aprilie 2010
Forma consolidata valabila la data de
13 Ianuarie 2015
Prezenta forma consolidata este valabila incepand cu data de
18 Martie 2011 , pana la data de 13 Ianuarie 2015
Atentie! Forma prezenta este o forma consolidata a unei forme republicate LEGE (R) 24 27/03/2000 ->R2.
------------ *) Textul republicat al legii a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 21 aprilie 2010. Aceasta este forma actualizat de S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam valabila la data de 13 Ianuarie 2015, cu modificrile i completrile aduse de LEGEA nr. 29 din
11 martie 2011.
____________
**) Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 60/2010 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 215 din 6 aprilie 2010, dndu-se textelor o nou numerotare.
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 777 din 25 august 2004 i ulterior a mai fost modificat i completat prin:
- Legea nr. 49/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007;
- Legea nr. 173/2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007;
- Legea nr. 194/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea i completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru
elaborarea actelor normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009.
CAP. I
Dispoziii generale
Activitatea de legiferare
ART. 1
(1) Reglementarea relaiilor sociale prin lege i prin celelalte categorii de acte normative se realizeaz cu respectarea principiilor generale de legiferare
proprii sistemului dreptului romnesc.
(2) Actele normative se iniiaz, se elaboreaz, se adopt i se aplic n conformitate cu prevederile Constituiei Romniei, republicat, cu dispoziiile
prezentei legi, precum i cu principiile ordinii de drept.
(3) Activitatea de legiferare reprezint principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurnd instrumentele necesare pentru punerea n
aplicare a soluiilor de dezvoltare economic i social, precum i pentru exercitarea autoritii publice.
Tehnica legislativ
ART. 2
(1) Tehnica legislativ asigur sistematizarea, unificarea i coordonarea legislaiei, precum i coninutul i forma juridic adecvate pentru fiecare act
normativ.
(2) Normele de tehnic legislativ definesc prile constitutive ale actului normativ, structura, forma i modul de sistematizare a coninutului acestuia,
procedeele tehnice privind modificarea, completarea, abrogarea, publicarea i republicarea actelor normative, precum i limbajul i stilul actului normativ.
Respectarea normelor de tehnic legislativ
ART. 3
(1) Normele de tehnic legislativ sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de ctre Guvern i a propunerilor legislative aparinnd deputailor,
senatorilor sau cetenilor, n cadrul exercitrii dreptului la iniiativ legislativ, la elaborarea i adoptarea ordonanelor i hotrrilor Guvernului, precum i
la elaborarea i adoptarea actelor normative ale celorlalte autoriti cu asemenea atribuii.
(2) Normele de tehnic legislativ se aplic, n mod corespunztor, i la elaborarea i adoptarea proiectelor de ordine, instruciuni i de alte acte
normative emise de conductorii organelor administraiei publice centrale de specialitate, precum i la elaborarea i adoptarea actelor cu caracter
normativ emise de autoritile administraiei publice locale.
Ierarhia actelor normative
ART. 4
(1) Actele normative se elaboreaz n funcie de ierarhia lor, de categoria acestora i de autoritatea public competent s le adopte.
(2) Categoriile de acte normative i normele de competen privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituia Romniei, republicat, i prin
celelalte legi.
(3) Actele normative date n executarea legilor, ordonanelor sau a hotrrilor Guvernului se emit n limitele i potrivit normelor care le ordon.
Iniierea actelor normative
ART. 5
(1) Proiectele de legi se elaboreaz ca urmare a exercitrii, potrivit Constituiei, a dreptului de iniiativ legislativ.
(2) Proiectele celorlalte categorii de acte normative se elaboreaz de autoritile competente s le iniieze, potrivit legii.
Coninutul i fundamentarea soluiilor legislative
ART. 6
(1) Proiectul de act normativ trebuie s instituie reguli necesare, suficiente i posibile care s conduc la o ct mai mare stabilitate i eficien
legislativ. Soluiile pe care le cuprinde trebuie s fie temeinic fundamentate, lundu-se n considerare interesul social, politica legislativ a statului romn
1

i cerinele corelrii cu ansamblul reglementrilor interne, precum i ale armonizrii legislaiei naionale cu legislaia comunitar i cu tratatele
internaionale la care Romnia este parte.
(1) Proiectul de act normativ trebuie s instituie reguli necesare, suficiente i posibile care s conduc la o ct mai mare stabilitate i eficien
legislativ. Soluiile pe care le cuprinde trebuie s fie temeinic fundamentate, lundu-se n considerare interesul social, politica legislativ a statului romn
i cerinele corelrii cu ansamblul reglementrilor interne i ale armonizrii legislaiei naionale cu legislaia comunitar i cu tratatele internaionale la
care Romnia este parte, precum i cu jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
--------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 11 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011.
(2) Pentru fundamentarea noii reglementri se va porni de la dezideratele sociale prezente i de perspectiv, precum i de la insuficienele legislaiei n
vigoare.
(3) Proiectele de acte normative se supun spre adoptare nsoite de o expunere de motive, o not de fundamentare sau un referat de aprobare,
precum i de un studiu de impact, dup caz.
(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic i de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaiei n vigoare
sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Guvernul definete tipurile i structura documentelor de
politic public.
Evaluarea preliminar a impactului noilor reglementri
ART. 7
(1) Evaluarea preliminar a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative i a celorlalte proiecte de acte normative reprezint un set de
activiti i proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvat a iniiativelor legislative. Evaluarea preliminar a impactului presupune
identificarea i analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative i bugetare pe care le produc reglementrile propuse.
(2) Evaluarea preliminar a impactului proiectelor de acte normative este considerat a fi modalitatea de fundamentare pentru soluiile legislative
propuse i trebuie realizat nainte de adoptarea actelor normative.
(3) Fundamentarea noii reglementri trebuie s aib n vedere att evaluarea impactului legislaiei specifice n vigoare la momentul elaborrii
proiectului de act normativ, ct i evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementeaz.
(3^1) Propunerile legislative, proiectele de legi i celelalte proiecte de acte normative vor fi nsoite, n mod obligatoriu, de o evaluare preliminar a
impactului noilor reglementri asupra drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
--------Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 29 din 11 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011.
(4) Evaluarea preliminar a impactului este realizat de iniiatorul proiectului de act normativ. n cazul unor proiecte de acte normative complexe,
evaluarea impactului poate fi realizat, pe baza unui contract de prestri de servicii, de ctre institute de cercetare tiinific, universiti, societi
comerciale sau organizaii neguvernamentale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare referitoare la achiziiile publice.
(5) n vederea elaborrii evalurii preliminare a impactului propunerilor legislative iniiate de deputai i senatori, precum i n cazul celor bazate pe
iniiativa cetenilor, membrii Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele i informaiile necesare realizrii acesteia.
(6) Aplicarea dispoziiilor alin. (1)-(5) nu este obligatorie n cazul iniiativelor legislative ale deputailor i senatorilor, precum i al celor bazate pe
iniiativa cetenilor.
Forma de redactare a actelor normative
ART. 8
(1) Proiectele de legi, propunerile legislative i celelalte proiecte de acte normative se redacteaz n forma prescriptiv proprie normelor juridice.
(2) Prin modul de exprimare actul normativ trebuie s asigure dispoziiilor sale un caracter obligatoriu.
(3) Dispoziiile cuprinse n actul normativ pot fi, dup caz, imperative, supletive, permisive, alternative, derogatorii, facultative, tranzitorii, temporare, de
recomandare sau altele asemenea; aceste situaii trebuie s rezulte expres din redactarea normelor.
(4) Textul legislativ trebuie s fie formulat clar, fluent i inteligibil, fr dificulti sintactice i pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu
ncrctur afectiv. Forma i estetica exprimrii nu trebuie s prejudicieze stilul juridic, precizia i claritatea dispoziiilor.
Avizarea proiectelor
ART. 9
(1) n cazurile prevzute de lege, n faza de elaborare a proiectelor de acte normative iniiatorul trebuie s solicite avizul autoritilor interesate n
aplicarea acestora, n funcie de obiectul reglementrii.
(2) Dup elaborarea lor i ncheierea procedurii de avizare prevzute la alin. (1), proiectele de legi, propunerile legislative, precum i proiectele de
ordonane i de hotrri cu caracter normativ ale Guvernului se supun n mod obligatoriu avizrii Consiliului Legislativ.
(3) Procedura de avizare i obiectul avizului Consiliului Legislativ sunt prevzute n legea sa organic i n regulamentul su de organizare i
funcionare.
Avizul Consiliului Legislativ
ART. 10
(1) Avizul Consiliului Legislativ se formuleaz i se transmite n scris. El poate fi: favorabil, favorabil cu obiecii sau propuneri ori negativ.
(2) Avizele favorabile care cuprind obiecii sau propuneri, precum i cele negative se motiveaz i pot fi nsoite de documentele sau de informaiile pe
care se sprijin.
(3) Avizul Consiliului Legislativ este un aviz de specialitate i are caracter consultativ.
(4) Observaiile i propunerile Consiliului Legislativ privind respectarea normelor de tehnic legislativ vor fi avute n vedere la definitivarea proiectului
de act normativ. Neacceptarea acestora trebuie motivat n cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau ntr-o not nsoitoare.
Publicarea actelor normative
ART. 11
(1) n vederea intrrii lor n vigoare, legile i celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotrrile i ordonanele Guvernului, deciziile primuluiministru, actele normative ale autoritilor administrative autonome, precum i ordinele, instruciunile i alte acte normative emise de conductorii
organelor administraiei publice centrale de specialitate se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
2

(2) Nu sunt supuse regimului de publicare n Monitorul Oficial al Romniei:


a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii;
b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum i cele cu caracter individual, emise de autoritile administrative autonome i de organele
administraiei publice centrale de specialitate.
(3) Legile se public imediat dup promulgare, nsoite de actul prin care au fost promulgate. Celelalte acte cu caracter normativ, adoptate de
Parlament, se public sub semntura preedinilor celor dou Camere.
(4) Ordonanele i hotrrile Guvernului se public numai dup ce au fost semnate de primul-ministru i contrasemnate de minitrii care au obligaia s
le pun n executare.
(5) Celelalte acte normative se public dup ce au fost semnate de emitent.
Intrarea n vigoare a actelor normative
ART. 12
(1) Legile i ordonanele emise de Guvern n baza unei legi speciale de abilitare intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, sau la o dat ulterioar prevzut n textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaz pe zile calendaristice, ncepnd cu data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, i expir la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.
(2) Ordonanele de urgen ale Guvernului intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sub condiia depunerii lor
prealabile la Camera competent s fie sesizat, dac n cuprinsul lor nu este prevzut o dat ulterioar.
(3) Actele normative prevzute la art. 11 alin. (1), cu excepia legilor i a ordonanelor, intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, dac n cuprinsul lor nu este prevzut o dat ulterioar. Atunci cnd nu se impune ca intrarea n vigoare s se produc la data publicrii, n
cuprinsul acestor acte normative trebuie s se prevad c ele intr n vigoare la o dat ulterioar stabilit prin text.
CAP. II
Sistematizarea i unificarea legislaiei
Integrarea proiectului n ansamblul legislaiei
ART. 13
Actul normativ trebuie s se integreze organic n sistemul legislaiei, scop n care:
a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelai nivel, cu care se afl n conexiune;
b) proiectul de act normativ, ntocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depi limitele competenei instituite prin acel act i nici nu poate
contraveni principiilor i dispoziiilor acestuia;
c) proiectul de act normativ trebuie s fie corelat cu reglementrile comunitare i cu tratatele internaionale la care Romnia este parte.
d) proiectul de act normativ trebuie s fie corelat cu dispoziiile Conveniei europene a drepturilor omului i ale protocoalelor adiionale la aceasta,
ratificate de Romnia, precum i cu jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
--------Litera d) a art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 11 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011.
Unicitatea reglementrii n materie
ART. 14
(1) Reglementrile de acelai nivel i avnd acelai obiect se cuprind, de regul, ntr-un singur act normativ.
(2) Un act normativ poate cuprinde reglementri i din alte materii conexe numai n msura n care sunt indispensabile realizrii scopului urmrit prin
acest act.
Reglementri speciale i derogatorii
ART. 15
(1) O reglementare din aceeai materie i de acelai nivel poate fi cuprins ntr-un alt act normativ, dac are caracter special fa de actul ce cuprinde
reglementarea general n materie.
(2) Caracterul special al unei reglementri se determin n funcie de obiectul acesteia, circumstaniat la anumite categorii de situaii, i de specificul
soluiilor legislative pe care le instituie.
(3) Reglementarea este derogatorie dac soluiile legislative referitoare la o situaie anume determinat cuprind norme diferite n raport cu
reglementarea-cadru n materie, aceasta din urm pstrndu-i caracterul su general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri.
Evitarea paralelismelor
ART. 16
(1) n procesul de legiferare este interzis instituirea acelorai reglementri n mai multe articole sau alineate din acelai act normativ ori n dou sau
mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaz norma de trimitere.
(2) n cazul existenei unor paralelisme acestea vor fi nlturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei n reglementri unice.
(3) Se supun procesului de concentrare n reglementri unice i reglementrile din aceeai materie dispersate n legislaia n vigoare.
(4) ntr-un act normativ emis pe baza i n executarea altui act normativ de nivel superior nu se utilizeaz reproducerea unor dispoziii din actul
superior, fiind recomandabil numai indicarea textelor de referin. n asemenea cazuri preluarea unor norme n actul inferior poate fi fcut numai pentru
dezvoltarea ori detalierea soluiilor din actul de baz.
Asanarea legislaiei
ART. 17
n vederea asanrii legislaiei active, n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmri abrogarea expres a dispoziiilor legale
czute n desuetudine sau care nregistreaz aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizat.
Sistematizarea i concentrarea legislaiei n coduri
ART. 18
n vederea sistematizrii i concentrrii legislaiei, reglementrile dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumit ramur de drept, subordonate unor
principii comune, pot fi reunite ntr-o structur unitar, sub form de coduri.
ncorporarea actelor normative n codexuri pe materii
ART. 19
(1) Pe msura consolidrii sistemului legislativ, reglementrile legale n vigoare privind acelai domeniu sau domenii conexe, cuprinse n legi,
ordonane i hotrri ale Guvernului, pot fi ncorporate prin alturarea textelor acestora ntr-o structur omogen, prezentat sub form de codex, care s
nlesneasc cunoaterea i aplicarea lor.
3

(2) Codexul se elaboreaz de Consiliul Legislativ, din proprie iniiativ sau la solicitarea unuia dintre birourile permanente ale celor dou Camere ale
Parlamentului ori a Guvernului.
(3) Consiliul Legislativ stabilete denumirea actului rezultat din ncorporare, structura i succesiunea dispoziiilor legale avute n vedere, cu specificarea
actelor normative din care provin i a elementelor necesare de identificare. n cadrul operaiunii de ncorporare n codexuri actele normative incluse vor fi
prezentate prin luarea n considerare a tuturor modificrilor i completrilor ulterioare, a abrogrilor pariale, exprese ori implicite, precum i prin
actualizarea denumirilor instituiilor i localitilor.
CAP. III
Elaborarea actelor normative
SECIUNEA 1
Documentarea
Activitatea de documentare
ART. 20
(1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedat, n funcie de importana i complexitatea acestora, de o activitate de documentare i
analiz tiinific, pentru cunoaterea temeinic a realitilor economico-sociale care urmeaz s fie reglementate, a istoricului legislaiei din acel
domeniu, precum i a reglementrilor similare din legislaia strin, n special a rilor Uniunii Europene.
(2) Iniiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativ, informaii suplimentare de la Consiliul Legislativ i alte
autoriti sau instituii cu atribuii de informare n materia respectiv.
(3) Rezultatele studiilor de cercetare i referirile la sursele de informaii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie
s fie incluse n instrumentul de prezentare i motivare a proiectului de act normativ.
Jurisprudena i doctrina juridic
ART. 21
n activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se vor examina practica Curii Constituionale n acel domeniu,
practica instanelor judectoreti n aplicarea reglementrilor n vigoare, precum i doctrina juridic n materie.
Jurisprudena i doctrina juridic
ART. 21
n activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se vor examina practica Curii Constituionale n acel domeniu,
jurisprudena n materie a Curii Europene a Drepturilor Omului, practica instanelor judectoreti n aplicarea reglementrilor n vigoare, precum i
doctrina juridic n materie.
--------Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 11 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011.
Raportul cu legislaia comunitar i cu tratatele internaionale
ART. 22
(1) Soluiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie s aib n vedere reglementrile n materie ale Uniunii Europene, asigurnd
compatibilitatea cu acestea.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n ceea ce privete dispoziiile cuprinse n tratatele internaionale la care Romnia este parte.
(3) Cnd este cazul, se vor face propuneri de modificare i completare a actelor normative interne ale cror dispoziii nu sunt concordante cu cele ale
actelor internaionale la care Romnia este parte sau nu asigur compatibilitatea cu dreptul comunitar.
Raportul cu legislaia comunitar i cu tratatele internaionale
ART. 22
(1) Soluiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie s aib n vedere reglementrile n materie ale Uniunii Europene, asigurnd
compatibilitatea cu acestea.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n ceea ce privete dispoziiile cuprinse n tratatele internaionale la care Romnia este parte,
precum i n ceea ce privete jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
(3) Cnd este cazul, se vor face propuneri de modificare i completare a actelor normative interne ale cror dispoziii nu sunt concordante cu cele ale
actelor internaionale la care Romnia este parte sau nu asigur compatibilitatea cu dreptul comunitar ori se afl n contradicie cu jurisprudena Curii
Europene a Drepturilor Omului.
(4) Guvernul, n termen de cel mult 3 luni de la data comunicrii hotrrii Curii Europene a Drepturilor Omului, prezint Parlamentului proiectul de lege
cu privire la modificarea i completarea sau abrogarea actului normativ ori a unor pri ale acestuia care vin n contradicie cu dispoziiile Conveniei
europene a drepturilor omului i ale protocoalelor adiionale la aceasta, ratificate de Romnia, i cu hotrrile Curii Europene a Drepturilor Omului.
--------Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 11 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011.
SECIUNEA a 2-a
Alegerea soluiilor legislative i definirea conceptelor
Stabilirea soluiilor legislative
ART. 23
(1) Pentru alegerea unor soluii judicioase i durabile se pot elabora mai multe variante posibile, evalundu-se efectele previzibile ale soluiilor
preconizate.
(2) Soluiile legislative avute n vedere trebuie s prezinte suplee pentru a realiza mbinarea caracterului de stabilitate a reglementrii cu cerinele de
perspectiv ale dezvoltrii sociale.
Sfera de cuprindere a soluiilor preconizate
4

ART. 24
(1) Soluiile legislative preconizate prin proiectul de act normativ trebuie s acopere ntreaga problematic a relaiilor sociale ce reprezint obiectul de
reglementare pentru a se evita lacunele legislative.
(2) Pentru ca soluiile s fie pe deplin acoperitoare se vor lua n considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi n activitatea de aplicare a actului normativ,
folosindu-se fie enumerarea situaiilor avute n vedere, fie formulri sintetice sau formulri-cadru de principiu, aplicabile oricror situaii posibile.
Determinarea conceptelor i noiunilor
ART. 25
n cadrul soluiilor legislative preconizate trebuie s se realizeze o configurare explicit a conceptelor i noiunilor folosite n noua reglementare, care
au un alt neles dect cel comun, pentru a se asigura astfel nelegerea lor corect i a se evita interpretrile greite.
Soluii pentru situaii tranzitorii
ART. 26
Proiectul de act normativ trebuie s cuprind soluii legislative pentru situaii tranzitorii, n cazul n care prin noua reglementare sunt afectate raporturi
sau situaii juridice nscute sub vechea reglementare, dar care nu i-au produs n ntregime efectele pn la data intrrii n vigoare a noii reglementri.
De asemenea, proiectul trebuie s cuprind, dac este cazul, msuri legislative privind soluionarea conflictului ntre acte normative de categorii diferite,
cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative.
SECIUNEA a 3-a
Elaborarea codurilor i a altor legi complexe
Teze prealabile
ART. 27
(1) n cazul proiectelor de coduri sau al altor legi complexe, anume determinate, la iniiativa Parlamentului ori a Guvernului se pot constitui la Consiliul
Legislativ sau sub coordonarea acestuia comisii de specialitate pentru elaborarea proiectelor respective.
(2) n cazul proiectelor de coduri i al altor legi complexe, care intereseaz domeniul de activitate al justiiei, comisiile de elaborare se instituie de
Ministerul Justiiei. n componena comisiei constituite se include un reprezentant al Consiliului Legislativ, desemnat de preedintele acestuia.
(3) Comisiile de specialitate vor ntocmi, pe baza unor studii i documentri tiinifice, teze prealabile care s reflecte concepia general, principiile,
noile orientri i principalele soluii ale reglementrilor preconizate.
(4) nainte de definitivarea tezelor, concluziile studiilor, cuprinznd liniile directoare ale concepiei de ansamblu a viitoarei reglementri, se nainteaz,
pentru exprimarea punctului de vedere, ministerelor i celorlalte autoriti publice interesate.
Aprobarea tezelor prealabile
ART. 28
Tezele prealabile, definitivate potrivit prevederilor art. 27, se supun aprobrii Guvernului. Dup aprobarea tezelor de ctre Guvern comisia de elaborare
va proceda la redactarea textului viitorului act normativ.
Adoptarea codurilor i a legilor complexe
ART. 29
Proiectul de act normativ ntocmit n condiiile prevzute la art. 27 i 28, nsoit de un raport, va fi naintat Parlamentului sau, dup caz, Guvernului,
pentru declanarea procedurii legislative.
SECIUNEA a 4-a
Motivarea proiectelor de acte normative
Instrumentele de prezentare i motivare
ART. 30
(1) Proiectele de acte normative trebuie nsoite de urmtoarele documente de motivare:
a) expuneri de motive - n cazul proiectelor de legi i al propunerilor legislative;
b) note de fundamentare - n cazul ordonanelor i al hotrrilor Guvernului; ordonanele care trebuie supuse aprobrii Parlamentului, potrivit legii de
abilitare, precum i ordonanele de urgen se transmit Parlamentului nsoite de expunerea de motive la proiectul legii de aprobare a acestora;
c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative;
d) studii de impact - n cazul proiectelor de legi de importan i complexitate deosebit i al proiectelor de legi de aprobare a ordonanelor emise de
Guvern n temeiul unei legi de abilitare i supuse aprobrii Parlamentului.
(2) Expunerile de motive, notele de fundamentare, referatele de aprobare i studiile de impact constituie instrumentele de prezentare i motivare ale
noilor reglementri propuse.
(3) n cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul i angajeaz rspunderea, documentele de motivare care nsoesc aceste proiecte sunt
expunerea de motive i, dup caz, raportul prevzut la art. 29.
Cuprinsul motivrii
ART. 31
(1) Instrumentul de prezentare i motivare include coninutul evalurii impactului actelor normative, cuprinznd urmtoarele seciuni:
a) motivul emiterii actului normativ - cerinele care reclam intervenia normativ, cu referire special la insuficienele i neconcordanele
reglementrilor n vigoare; principiile de baz i finalitatea reglementrilor propuse, cu evidenierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrrilor de
cercetare, evalurilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a cror implementare este elaborat respectivul
proiect. Pentru ordonanele de urgen vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situaiei extraordinare care impune reglementarea imediat,
nefiind suficient utilizarea procedurii parlamentare de urgen, precum i eventualele consecine care s-ar produce n lipsa lurii msurilor legislative
propuse;
b) impactul socioeconomic - efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social i asupra mediului nconjurtor, inclusiv evaluarea costurilor i
beneficiilor;
c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat att pe termen scurt, pentru anul curent, ct i pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaii cu
privire la cheltuieli i venituri;
d) impactul asupra sistemului juridic - implicaiile pe care noua reglementare le are asupra legislaiei n vigoare; compatibilitatea cu reglementrile
comunitare n materie, determinarea exact a acestora i, dac este cazul, msurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curii de Justiie a
Uniunii Europene i alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; implicaiile asupra legislaiei
interne, n cazul ratificrii sau aprobrii unor tratate ori acorduri internaionale, precum i msurile de adaptare necesare; preocuprile n materie de
armonizare legislativ;
e) consultrile derulate n vederea elaborrii proiectului de act normativ, organizaiile i specialitii consultai, esena recomandrilor primite;
5

f) activitile de informare public privind elaborarea i implementarea proiectului de act normativ;


g) msurile de implementare - modificrile instituionale i funcionale la nivelul administraiei publice centrale i locale.
(2) n situaia n care reglementarea propus se elaboreaz n executarea unui act normativ, motivarea trebuie s cuprind referiri la actul pe baza i n
executarea cruia se emite.
(3) Forma final a instrumentelor de prezentare i motivare a proiectelor de acte normative trebuie s cuprind referiri la avizul Consiliului Legislativ i,
dup caz, al Consiliului Suprem de Aprare a rii, Curii de Conturi sau Consiliului Economic i Social.
(4) Guvernul stabilete structura i coninutul detaliat al instrumentelor de prezentare i motivare pentru actele normative iniiate de Guvern.
Redactarea motivrii
ART. 32
(1) Documentele de motivare se redacteaz ntr-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia proiectului de act normativ pe care l prezint.
(2) Motivarea trebuie s se refere la forma final a proiectului de act normativ; dac pe parcurs s-au adus unele modificri proiectului, ca urmare a
propunerilor i observaiilor primite de la organele de avizare, motivarea iniial trebuie reconsiderat n mod corespunztor.
Studiul de impact
ART. 33
(1) Scopul elaborrii studiului de impact este de a estima costurile i beneficiile aduse n plan economic i social prin adoptarea proiectului de lege,
precum i de a evidenia dificultile care ar putea aprea n procesul de punere n practic a reglementrilor propuse.
(2) Studiul de impact este ntocmit, de regul, de structurile de specialitate n domeniu ale administraiei publice centrale, la cererea Guvernului. Pentru
propunerile legislative iniiate de deputai sau de senatori, studiile de impact se ntocmesc prin grija ministerelor de resort, la solicitarea comisiilor
parlamentare.
(3) n studiul de impact se face referire:
a) la starea de fapt existent la momentul elaborrii noii reglementri;
b) la modificrile care se propun a fi aduse legislaiei existente;
c) la obiectivele urmrite prin modificarea legislaiei existente;
d) la mijloacele disponibile n vederea realizrii scopurilor propuse;
e) la dificultile care ar putea fi ntmpinate n aplicarea noilor dispoziii;
f) la evaluarea costurilor impuse de adoptarea proiectului de lege i a eventualelor economii bugetare generate de aceasta, la motivele care stau la
baza acestei evaluri, precum i la modalitatea de calcul al costurilor i economiilor;
g) la beneficiile rezultate prin implementarea proiectului de lege, altele dect cele de natur economic;
h) la analiza comparativ a costurilor i a beneficiilor pe care le implic proiectul de lege, din care s reias dac beneficiile sunt justificate de costuri.
Semnarea instrumentelor de prezentare i motivare
ART. 34
(1) Expunerile de motive la proiectele de legi pentru care iniiativa legislativ se exercit de Guvern, precum i expunerile de motive la proiectele de
legi de aprobare a unor ordonane sau ordonane de urgen se semneaz de primul-ministru dup adoptarea formei finale a proiectului n edin a
Guvernului.
(2) Expunerile de motive la propunerile legislative ntocmite de deputai sau de senatori se semneaz de iniiatorii respectivi.
(3) n cazul n care iniiativa legislativ este exercitat de ceteni, expunerea de motive trebuie nsoit de punctul de vedere al Curii Constituionale,
ntocmit potrivit prevederilor art. 146 lit. j) din Constituia Romniei, republicat.
(4) Notele de fundamentare la proiectele de ordonane i de hotrri ale Guvernului se semneaz de ministrul sau de minitrii iniiatori, precum i de
cei care le-au avizat.
(5) Expunerile de motive la legi i notele de fundamentare la ordonane i hotrri ale Guvernului, elaborate de iniiator, se public mpreun cu actul
normativ n cauz n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sau se prezint pe internet de ctre autoritatea emitent. Dac n cursul dezbaterilor
parlamentare proiectul de lege sau propunerea legislativ a suferit modificri de fond, expunerea de motive va fi refcut, dup promulgarea legii, de
ctre iniiator, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputailor.
CAP. IV
Redactarea actelor normative
Sistematizarea ideilor n text
ART. 35
Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluiilor legislative preconizate i realizarea unei armonii interioare a actului normativ redactarea textului
proiectului trebuie precedat de ntocmirea unui plan de grupare a ideilor n funcie de conexiunile i de raportul firesc dintre ele, n cadrul concepiei
generale a reglementrii.
Stilul actelor normative
ART. 36
(1) Actele normative trebuie redactate ntr-un limbaj i stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar i precis, care s exclud orice echivoc, cu
respectarea strict a regulilor gramaticale i de ortografie.
(2) Este interzis folosirea neologismelor, dac exist un sinonim de larg rspndire n limba romn. n cazurile n care se impune folosirea unor
termeni i expresii strine, se va altura, dup caz, corespondentul lor n limba romn.
(3) Termenii de specialitate pot fi utilizai numai dac sunt consacrai n domeniul de activitate la care se refer reglementarea.
(4) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor n nelesul lor curent din limba romn modern, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este
subordonat dezideratului nelegerii cu uurin a textului de ctre destinatarii acestuia.
Unitatea terminologic
ART. 37
(1) n limbajul normativ aceleai noiuni se exprim numai prin aceiai termeni.
(2) Dac o noiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea nelesuri diferite, semnificaia acestuia n context se stabilete prin actul normativ
ce le instituie, n cadrul dispoziiilor generale sau ntr-o anex destinat lexicului respectiv, i devine obligatoriu pentru actele normative din aceeai
materie.
(3) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare n text, la prima folosire.
Exprimarea coninutului normativ
ART. 38
(1) Textul articolelor trebuie s aib caracter dispozitiv, s prezinte norma instituit fr explicaii sau justificri.
6

(2) n redactarea actului normativ, de regul, verbele se utilizeaz la timpul prezent, forma afirmativ, pentru a se accentua caracterul imperativ al
dispoziiei respective.
(3) Utilizarea unor explicaii prin norme interpretative este permis numai n msura n care ele sunt strict necesare pentru nelegerea textului. Nu este
permis prezentarea unor explicaii prin folosirea parantezelor.
Referirea la alt act normativ
ART. 39
(1) Referirea ntr-un act normativ la alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numrului su, a titlului i a datei publicrii
acelui act sau numai a categoriei juridice i a numrului, dac astfel orice confuzie este exclus.
(2) Referirea la un tratat internaional trebuie s cuprind att denumirea complet a acestuia, ct i a actului de ratificare sau de aprobare.
CAP. V
Structura actului normativ
SECIUNEA 1
Prile constitutive ale actului normativ
Prile constitutive ale actului normativ
ART. 40
Actul normativ are urmtoarele pri constitutive: titlul i, dac este cazul, preambulul, formula introductiv, partea dispozitiv, formula de atestare a
autenticitii actului.
Titlul actului normativ
ART. 41
(1) Titlul actului normativ cuprinde denumirea generic a actului, n funcie de categoria sa juridic i de autoritatea emitent, precum i obiectul
reglementrii exprimat sintetic.
(2) Categoria juridic a actului normativ este determinat de regimul competenelor stabilit prin Constituie, legi i prin alte acte normative prin care se
acord prerogative de reglementare juridic autoritilor publice.
(3) Autoritatea public este aceea nvestit prin Constituie sau printr-un alt act normativ.
(4) Se interzice ca denumirea proiectului unui act normativ s fie aceeai cu cea a altui act normativ n vigoare.
(5) n cazul actelor normative prin care se modific ori se completeaz un alt act normativ, titlul actului va exprima operaiunea de modificare sau de
completare a actului normativ avut n vedere.
(6) Ca element de identificare, titlul se ntregete, dup adoptarea actului normativ, cu un numr de ordine, la care se adaug anul n care a fost
adoptat acesta.
Formula introductiv
ART. 42
(1) Formula introductiv const ntr-o propoziie care cuprinde denumirea autoritii emitente i exprimarea hotrrii de luare a deciziei referitoare la
emiterea sau adoptarea actului normativ respectiv.
(2) n cazul legilor formula introductiv este urmtoarea: "Parlamentul Romniei adopt prezenta lege."
(3) Pentru actele Guvernului formula introductiv este: "n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta
hotrre" sau, dup caz, "ordonan". La ordonane se face referire i la legea de abilitare. La ordonanele de urgen, formula introductiv este: "n
temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen." La hotrrile date n
executarea expres a unor legi se adaug i temeiul din legea respectiv.
(4) La celelalte categorii de acte normative formula introductiv cuprinde autoritatea emitent, denumirea generic a actului, n funcie de natura sa
juridic, precum i temeiurile juridice pe baza i n executarea crora actul a fost emis.
Preambulul
ART. 43
(1) Preambulul enun, n sintez, scopul i, dup caz, motivarea reglementrii. El nu poate cuprinde nici directive, nici reguli de interpretare.
Preambulul preced formula introductiv.
(2) Includerea preambulului n cuprinsul actului normativ se apreciaz de la caz la caz.
(3) La ordonanele de urgen preambulul este obligatoriu i cuprinde prezentarea elementelor de fapt i de drept ale situaiei extraordinare ce impune
recurgerea la aceast cale de reglementare.
(4) n cazul actelor normative ale administraiei publice centrale de specialitate sau ale administraiei publice locale, n preambul se menioneaz i
avizele prevzute de lege.
Partea dispozitiv
ART. 44
Partea dispozitiv a actului normativ reprezint coninutul propriu-zis al reglementrii, alctuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera
raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.
Meniunea privind transpunerea normelor comunitare
ART. 45
(1) n situaia actelor normative care transpun direct norme comunitare n dreptul intern, dup partea dispozitiv a acestora se face o meniune care s
cuprind elementele de identificare a actului comunitar care a fost preluat, dup modelul urmtor: "Prezenta/prezentul... (se menioneaz tipul actului
normativ) transpune Directiva nr. .../... privind ..., publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. .../... ."
(2) Dac printr-un act normativ se transpune doar parial un act comunitar, meniunea prevzut la alin. (1) trebuie s specifice n detaliu textele
(seciuni/articole/paragrafe, dup caz) transpuse.
Atestarea autenticitii actului normativ
ART. 46
(1) Actul normativ adoptat se semneaz de reprezentantul legal al emitentului, se dateaz i se numeroteaz.
(2) Data legii este aceea la care i se d numr, dup promulgare. Pentru actele normative ale Parlamentului, care, potrivit legii, nu se supun
promulgrii, data actului este aceea a adoptrii.
(3) Actele Guvernului poart data edinei Guvernului n care actul a fost aprobat. Data celorlalte acte normative este aceea la care au fost semnate.
(4) Numerotarea actelor normative se face n ordinea datrii lor, separat pe fiecare an calendaristic.
(5) La legi este obligatoriu ca n finalul actului s se fac meniunea despre ndeplinirea dispoziiei constituionale privind legalitatea adoptrii de ctre
cele dou Camere ale Parlamentului.
7

(6) Formula de atestare a legalitii adoptrii proiectului de lege, utilizat de fiecare Camer, n ordinea adoptrii, este:
a) "Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputailor/Senat n edina din ..., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) sau, dup caz, art.
76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat." - n cazul n care Camera Deputailor/Senatul adopt proiectul de lege sau propunerea legislativ, cu
sau fr amendamente;
b) "Acest proiect de lege se consider adoptat de Camera Deputailor/Senat n forma iniial, n condiiile art. 75 alin. (2) teza a III-a sau ale art. 115
alin. (5) teza a III-a, dup caz, din Constituia Romniei, republicat." - n cazul n care se depete termenul prevzut pentru adoptare.
(7) Formula de atestare a legalitii adoptrii legii va avea urmtorul cuprins: Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) sau (2), dup caz, din Constituia Romniei, republicat.
(8) n cazul n care legea este adoptat n edina comun a celor dou Camere, formula de atestare a legalitii adoptrii acesteia va avea urmtorul
cuprins: Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) i ale art. 76 alin. (1) sau (2) ori art. 148 alin.
(1) sau art. 149, dup caz, din Constituia Romniei, republicat.
(9) n cazul legilor de revizuire a Constituiei Romniei, formula de atestare a legalitii adoptrii acestora va avea urmtorul cuprins: Aceast lege a
fost adoptat de Camera Deputailor i de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) sau alin. (2), dup caz, din Constituia Romniei,
republicat.
(10) Formula de atestare este urmat de semnturile preedinilor celor dou Camere sau ale vicepreedinilor care au condus edinele.
Articolul, elementul structural de baz al prii dispozitive
ART. 47
(1) Elementul structural de baz al prii dispozitive l constituie articolul. Articolul cuprinde, de regul, o singur dispoziie normativ aplicabil unei
situaii date.
(2) Structura articolului trebuie s fie echilibrat, abordnd exclusiv aspectele juridice necesare contextului reglementrii.
(3) Articolul se exprim n textul legii prin abrevierea "art.". Articolele se numeroteaz n continuare, n ordinea din text, de la nceputul pn la sfritul
actului normativ, cu cifre arabe. Dac actul normativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic".
(4) n cazul actelor normative care au ca obiect modificri sau completri ale altor acte normative, articolele se numeroteaz cu cifre romane,
pstrndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.
(5) La coduri i la legi de mare ntindere, articolele vor fi prevzute cu denumiri marginale, exprimnd sintetic obiectul lor; acestea nu au semnificaie
proprie n coninutul reglementrii.
Alineatul
ART. 48
(1) n cazul n care din dispoziia normativ primar a unui articol decurg, n mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate n
alineate distincte, asigurndu-se articolului o succesiune logic a ideilor i o coeren a reglementrii.
(2) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regul, dintr-o singur propoziie sau fraz, prin care se reglementeaz o ipotez juridic
specific ansamblului articolului; dac dispoziia nu poate fi exprimat ntr-o singur propoziie sau fraz, se pot aduga noi propoziii sau fraze, separate
prin punct i virgul. Alineatul se evideniaz printr-o uoar retragere de la alinierea textului pe vertical.
(3) Dac n cuprinsul unui articol se utilizeaz un termen sau o expresie care are n contextul actului normativ un alt neles dect cel obinuit, nelesul
specific al acesteia trebuie definit n cadrul unui alineat subsecvent. n cazul n care frecvena unor astfel de termeni i expresii este mare, actul normativ
trebuie s cuprind n structura sa un grupaj de definiii sau o anex cu un index de termeni.
(4) n actele normative cu o anumit ntindere, dac un articol are dou sau mai multe alineate, acestea se numeroteaz la nceputul fiecruia cu cifre
arabe cuprinse n parantez. Pentru claritatea, concizia i caracterul unitar al textului unui articol se recomand ca acesta s nu fie format dintr-un numr
prea mare de alineate.
Enumerrile n text
ART. 49
(1) Dac textul unui articol sau alineat conine enumerri prezentate distinct, acestea se identific prin utilizarea literelor alfabetului romnesc i nu prin
liniue sau alte semne grafice.
(2) O enumerare distinct, marcat cu o liter, nu poate cuprinde, la rndul ei, o alt enumerare i nici alineate noi.
(3) Dac ipoteza marcat cu o liter necesit o dezvoltare sau o explicare separat, aceasta se va face printr-un alineat distinct care s urmeze ultimei
enumerri.
Trimiterea la alte acte normative
ART. 50
(1) n cazul n care o norm este complementar altei norme, pentru evitarea repetrii n text a acelei norme se va face trimitere la articolul, respectiv la
actul normativ care o conine. Nu poate fi fcut, de regul, o trimitere la o alt norm de trimitere.
(2) Dac norma la care se face trimitere este cuprins n alt act normativ, este obligatorie indicarea titlului acestuia, a numrului i a celorlalte elemente
de identificare.
(3) Trimiterea la normele unui alt act normativ se poate face la ntregul su coninut ori numai la o subdiviziune, precizat ca atare. Cnd actul ce face
obiect de trimitere a fost modificat, completat ori republicat, se face meniune i despre aceasta.
(4) La modificarea, completarea i abrogarea dispoziiei la care s-a fcut trimitere, n actul de modificare, completare sau abrogare trebuie avut n
vedere situaia juridic a normei de trimitere.
SECIUNEA a 2-a
Sistematizarea coninutului actului normativ
Sistematizarea coninutului actului normativ
ART. 51
(1) Coninutul proiectului de act normativ se sistematizeaz n urmtoarea ordine de prezentare a ideilor:
a) dispoziii generale sau principii generale;
b) dispoziii privind fondul reglementrii;
c) dispoziii tranzitorii;
d) dispoziii finale.
(2) n cazul unor reglementri de mic ntindere se poate redacta textul fr a se marca distinct elementele prevzute la alin. (1), urmnd ns aceast
ordine de prezentare.
(3) n cadrul structurii prevzute la alin. (1) articolele pot fi grupate pe capitole, care se pot mpri n seciuni, iar acestea, dup caz, n paragrafe. La
coduri i la alte legi de mare ntindere, capitolele pot fi grupate - n ordine ascendent - n titluri i, dup caz, n pri, care, la rndul lor, se pot constitui n
8

cri; gruparea se face, n toate cazurile, n funcie de legtura organic dintre reglementrile pe care le cuprind.
Dispoziiile generale
ART. 52
Dispoziiile generale cuprind prevederi care orienteaz ntreaga reglementare, determin obiectul i principiile acesteia. Ele se grupeaz n primul
capitol i nu se reiau n restul reglementrii, n afar de cazul n care sunt strict necesare pentru nelegerea unor dispoziii cu care formeaz un tot unitar.
Dispoziiile de fond
ART. 53
(1) Dispoziiile de fond cuprind reglementarea propriu-zis a relaiilor sociale ce fac obiectul actului normativ.
(2) Succesiunea i gruparea dispoziiilor de fond cuprinse n actul normativ se fac n ordinea logic a desfurrii activitii reglementate, asigurnduse ca prevederile de drept material s precead pe cele de ordin procedural, iar n caz de instituire de sanciuni, aceste norme s fie plasate naintea
dispoziiilor tranzitorii i finale.
(3) Textele care reglementeaz similar ipoteze cuprinse n mai multe subdiviziuni ale actului normativ pot fi grupate n structuri distincte, denumite
dispoziii comune.
Dispoziiile tranzitorii
ART. 54
(1) Dispoziiile tranzitorii cuprind msurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice nscute n temeiul vechii reglementri care urmeaz
s fie nlocuit de noul act normativ.
(2) Dispoziiile tranzitorii trebuie s asigure, pe o perioad determinat, corelarea celor dou reglementri, astfel nct punerea n aplicare a noului act
normativ s decurg firesc i s evite retroactivitatea acestuia sau conflictul ntre norme succesive.
Dispoziiile finale
ART. 55
(1) Dispoziiile finale cuprind msurile necesare pentru punerea n aplicare a actului normativ, data intrrii n vigoare a acestuia conform art. 12,
implicaiile asupra altor acte normative, ca: abrogri, modificri, completri, precum i dispoziia de republicare, dac este cazul.
(2) n cazul n care, pentru punerea n aplicare a unui act normativ, sunt prevzute norme de aplicare, n cuprinsul acestuia se va stabili termenul de
elaborare a acestora i data intrrii lor n vigoare, care s nu depeasc, de regul, 30 de zile de la data intrrii n vigoare a actului normativ.
(3) La actul normativ cu caracter temporar se prevede i perioada de aplicare sau data ncetrii aplicrii sale.
(4) Pentru legile prevzute de art. 115 alin. (8) din Constituia Romniei, republicat, n cadrul dispoziiilor finale se prevd, dac este cazul, msurile
necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanei.
Numerotarea i denumirea capitolelor i ale celorlalte grupri de articole
ART. 56
(1) Capitolele, titlurile, prile i crile se numeroteaz cu cifre romane, n succesiunea pe care o au n structura din care fac parte. Seciunile i
paragrafele se numeroteaz cu cifre arabe.
(2) Titlurile, capitolele i seciunile se denumesc prin exprimarea sintetic a reglementrilor pe care le cuprind.
Anexele
ART. 57
(1) La redactarea textului unui proiect de act normativ se pot folosi, ca pri componente ale acestuia, anexe care conin prevederi ce cuprind exprimri
cifrice, desene, tabele, planuri sau altele asemenea.
(2) Pot constitui anexe la un act normativ reglementrile ce trebuie aprobate de autoritatea public competent, cum sunt: regulamente, statute,
metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie s aib un temei-cadru n corpul actului normativ i s se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere.
(4) Textul-cadru de trimitere trebuie s fac, n finalul su, meniunea c anexa face parte integrant din actul normativ; dac sunt mai multe anexe, n
finalul actului normativ se include un articol distinct, cuprinznd aceeai meniune, nsoit de nominalizarea expres a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetic a ideii din textul de trimitere.
(6) Dac sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaz cu cifre arabe, n ordinea n care au fost enunate n textul proiectului.
CAP. VI
Modificarea, completarea, abrogarea i alte evenimente legislative
Evenimentele legislative
ART. 58
(1) Dup intrarea n vigoare a unui act normativ, pe durata existenei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea,
completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea.
(2) n situaii temeinic justificate, prin excepie de la prevederile alin. (1), actele normative de importan i complexitate deosebit pot fi modificate,
completate sau, dup caz, abrogate de autoritatea emitent i n perioada cuprins ntre data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i data
prevzut pentru intrarea lor n vigoare, cu condiia ca interveniile propuse s intre n vigoare la aceeai dat cu actul normativ supus evenimentului
legislativ.
(3) Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelai nivel sau de nivel superior, avnd ca obiect exclusiv evenimentul
respectiv, dar i prin alte acte normative ulterioare care, n principal, reglementeaz o anumit problematic, iar ca msur conex dispun asemenea
evenimente pentru a asigura corelarea celor dou acte normative interferente.
Modificarea
ART. 59
(1) Modificarea unui act normativ const n schimbarea expres a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia i n redarea lor ntr-o
nou formulare.
(2) Pentru exprimarea normativ a inteniei de modificare a unui act normativ se nominalizeaz expres textul vizat, cu toate elementele de identificare
necesare, iar dispoziia propriu-zis se formuleaz utilizndu-se sintagma "se modific i va avea urmtorul cuprins:", urmat de redarea noului text.
(3) Procedeul de a se meniona generic, n finalul unui act normativ, c un alt act normativ conex sau texte din acel act "se modific corespunztor"
trebuie evitat. De asemenea, nu se utilizeaz, pentru a exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un text. Modificarea
trebuie s cuprind n ntregime textul vizat, cuprins n articol, alineat sau n elementul marcat al unei enumerri.
Completarea
ART. 60
(1) Completarea actului normativ const n introducerea unor dispoziii noi, cuprinznd soluii legislative i ipoteze suplimentare, exprimate n texte care
9

se adaug elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dup articolul... se introduce un nou articol,......, cu
urmtorul cuprins:".
(2) Dac actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobndi
numrul structurilor corespunztoare celor din textul vechi, dup care se introduc, nsoite de un indice cifric, pentru difereniere.
Condiiile de fond pentru modificarea i completarea actelor normative
ART. 61
(1) Modificarea sau completarea unui act normativ este admis numai dac nu se afecteaz concepia general ori caracterul unitar al acelui act sau
dac nu privete ntreaga ori cea mai mare parte a reglementrii n cauz; n caz contrar actul se nlocuiete cu o nou reglementare, urmnd s fie n
ntregime abrogat.
(2) Prevederile modificate sau care completeaz actul normativ trebuie s se integreze armonios n actul supus modificrii ori completrii, asigurnduse unitatea de stil i de terminologie, precum i succesiunea normal a articolelor.
Efectele dispoziiilor de modificare i de completare
ART. 62
Dispoziiile de modificare i de completare se ncorporeaz, de la data intrrii lor n vigoare, n actul de baz, identificndu-se cu acesta. Interveniile
ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de baz.
Norma derogatorie
ART. 63
Pentru instituirea unei norme derogatorii se va folosi formula "prin derogare de la...", urmat de menionarea reglementrii de la care se derog.
Derogarea se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puin egal cu cel al reglementrii de baz.
Abrogarea
ART. 64
(1) Prevederile cuprinse ntr-un act normativ, contrare unei noi reglementri de acelai nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi
total sau parial.
(2) n cazul unor abrogri pariale intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la ntregul act normativ, nu numai la textele rmase n vigoare.
(3) Abrogarea unei dispoziii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior s se repun
n vigoare actul normativ iniial. Fac excepie prevederile din ordonanele Guvernului care au prevzut norme de abrogare i au fost respinse prin lege de
ctre Parlament.
(4) Dac o norm de nivel inferior, cu acelai obiect, nu a fost abrogat expres de actul normativ de nivel superior, aceast obligaie i revine autoritii
care a emis prima actul.
(5) Abrogrile pariale sunt asimilate modificrilor de acte normative, actul normativ abrogat parial rmnnd n vigoare prin dispoziiile sale
neabrogate.
Condiiile de form i de fond ale abrogrii
ART. 65
(1) Abrogarea poate fi dispus, de regul, printr-o dispoziie distinct n finalul unui act normativ care reglementeaz o anumit problematic, dac
aceasta afecteaz dispoziii normative anterioare, conexe cu ultima reglementare.
(2) n cadrul operaiunilor de sistematizare i unificare a legislaiei se pot elabora i adopta acte normative de abrogare distincte, avnd ca obiect
exclusiv abrogarea mai multor acte normative.
(3) n vederea abrogrii, dispoziiile normative vizate trebuie determinate expres, ncepnd cu legile i apoi cu celelalte acte normative, prin
menionarea tuturor datelor de identificare a acestora.
Suspendarea actului normativ
ART. 66
(1) n cazuri speciale aplicarea unui act normativ poate fi suspendat printr-un alt act normativ de acelai nivel sau de nivel superior. n aceast situaie
se vor prevedea, n mod expres, data la care se produce suspendarea, precum i durata ei determinat.
(2) La expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispoziia afectat de suspendare reintr de drept n vigoare.
(3) Prelungirea suspendrii ori modificarea sau abrogarea actului normativ ori a dispoziiei suspendate poate face obiectul unui act normativ sau al unei
dispoziii exprese, cu aplicare de la data expirrii suspendrii.
Evenimentele legislative implicite
ART. 67
(1) n cazuri deosebite, n care la elaborarea i adoptarea unei reglementri nu a fost posibil identificarea tuturor normelor contrare, se poate prezuma
c acestea au fcut obiectul modificrii, completrii ori abrogrii lor implicite.
(2) n cadrul atribuiilor sale Consiliul Legislativ are obligaia s identifice toate dispoziiile legale care au suferit evenimentele legislative implicite i s
propun Parlamentului i, respectiv, Guvernului msurile necesare de modificare, completare sau abrogare expres a acestora.
(3) Evenimentele legislative implicite nu sunt recunoscute n cazul actelor normative speciale ale cror dispoziii nu pot fi socotite modificate,
completate sau abrogate nici prin reglementarea general a materiei, dect dac acest lucru este exprimat expres.
Actele normative cu aplicare limitat
ART. 68
(1) Actele normative pot avea aplicare limitat n timp, n spaiu sau privind obiectul reglementrii.
(2) Prin acte normative ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrnge durata actelor normative temporare, precum i a celor cu aplicare limitat n
spaiu sau privind obiectul reglementrii.
(3) Dispoziia de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ temporar trebuie s intervin nainte de expirarea termenului i s indice, cnd
este cazul, noul termen.
Interpretarea legal
ART. 69
(1) Interveniile legislative pentru clarificarea sensului unor norme legale se realizeaz printr-un act normativ interpretativ de acelai nivel cu actul vizat,
prin dispoziii interpretative cuprinse ntr-un nou act normativ sau prin modificarea dispoziiei al crui sens trebuie clarificat.
(2) Interpretarea legal intervenit potrivit alin. (1) poate confirma sau, dup caz, infirma ori modifica interpretrile judiciare, arbitrale sau administrative,
adoptate pn la acea dat, cu respectarea drepturilor ctigate.
Republicarea
ART. 70
10

(1) Actul normativ modificat sau completat n mod substanial se republic avnd la baz dispoziia cuprins n actul de modificare, respectiv de
completare.
(2) n vederea republicrii actului normativ se realizeaz integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare n ansamblul reglementrii,
actualizndu-se denumirile schimbate ntre timp, cum ar fi cele ale unor instituii sau localiti, dndu-se, atunci cnd s-a dispus expres, o nou
numerotare articolelor, alineatelor, capitolelor i celorlalte structuri ale actului.
(3) Republicarea legilor, a ordonanelor i hotrrilor Guvernului se face n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin grija autoritii publice care a
emis actul de modificare, respectiv de completare. Republicarea se face n cel mult 45 de zile de la data publicrii actului care a dispus aceast msur.
Transmiterea formei republicabile a actului pentru obinerea avizului Consiliului Legislativ se face n termen de 30 de zile de la data publicrii actului care
a dispus republicarea. n cazul codurilor, termenele se prelungesc cu 15 zile.
(4) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonane ale Guvernului se face dup aprobarea acestora din urm prin lege,
pentru a nu se crea eventuale discrepane cu actul de aprobare, n cazul n care acesta aduce alte modificri ordonanei supuse aprobrii.
(5) Legile, precum i ordonanele i hotrrile Guvernului se republic cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la sesizarea secretarului
general al Camerei Deputailor sau, dup caz, al Secretariatului General al Guvernului.
Rectificri
ART. 71
(1) n cazul n care dup publicarea actului normativ se descoper erori materiale n cuprinsul su, se procedeaz la publicarea unei note cuprinznd
rectificrile necesare.
(2) Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaiunea de rectificare, care trebuie limitat numai la erorile
materiale.
(3) Rectificarea se face la cererea organului emitent, cu avizul Consiliului Legislativ.
CAP. VII
Norme privind pregtirea i elaborarea proiectelor de acte normative prin care se ratific sau se aprob nelegeri internaionale
Actele de ratificare, aprobare
ART. 72
(1) Pentru ratificarea tratatelor internaionale ncheiate de Romnia se ntocmesc, potrivit Constituiei Romniei i legii n materie, proiecte de legi.
(2) n cazul acordurilor, conveniilor i al altor nelegeri internaionale, pentru care competena de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, se vor
elabora proiecte de hotrri.
(3) Proiectul de lege sau de hotrre se supune spre adoptare, nsoit de textul actului internaional n limba original i n traducere oficial sau
autorizat.
(4) Textele actelor cu caracter internaional ce se supun ratificrii sau aprobrii se vor tampila pe fiecare pagin, iar pe ultima pagin se va atesta, prin
semntura persoanei autorizate i prin aplicarea tampilei, conformitatea documentului cu originalul.
Aplicarea normelor de tehnic legislativ
ART. 73
Normele de tehnic legislativ sunt aplicabile n mod corespunztor i proiectelor de acte normative prin care se ratific sau se aprob tratate sau alte
nelegeri internaionale.
Titlul actului
ART. 74
Titlul proiectului de act normativ va cuprinde denumirea integral a nelegerii internaionale, data i locul semnrii acesteia; n funcie de situaie, prin
titlu se exprim ideea de ratificare, aderare sau aprobare a nelegerii internaionale respective.
Ratificarea ori aprobarea mai multor tratate sau nelegeri printrn singur act
ART. 75
n cazul n care dou sau mai multe nelegeri internaionale se ratific sau se aprob printr-un singur act, msura ratificrii ori aprobrii se va exprima,
pentru fiecare nelegere, printr-un articol distinct.
Publicarea actelor de ratificare sau de aprobare
ART. 76
Actele de ratificare sau de aprobare se public nsoite de textele tratatelor internaionale ratificate i ale nelegerilor aprobate.
CAP. VIII
Norme cu privire la ordinele, instruciunile i celelalte acte normative emise de conductorii ministerelor i ai altor organe ale administraiei publice
centrale de specialitate sau de autoritile administrative autonome
Actele date n executarea unui act normativ
ART. 77
Ordinele cu caracter normativ, instruciunile i alte asemenea acte ale conductorilor ministerelor i ai celorlalte organe ale administraiei publice
centrale de specialitate sau ale autoritilor administrative autonome se emit numai pe baza i n executarea legilor, a hotrrilor i a ordonanelor
Guvernului. n formula introductiv a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevzute la art. 42 alin. (4).
Sfera reglementrii
ART. 78
Ordinele, instruciunile i alte asemenea acte trebuie s se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza i n executarea crora au fost emise i nu
pot conine soluii care s contravin prevederilor acestora.
Termenul de emitere
ART. 79
Ordinele i instruciunile se vor elabora n termenul prevzut de actul superior sau, dup caz, ntr-un termen util care s fac posibil ducerea lor la
ndeplinire.
CAP. IX
Norme cu privire la actele normative adoptate de autoritile administraiei publice locale
Obiectul de reglementare
ART. 80
Actele normative ale autoritilor administraiei publice locale se adopt ori se emit pentru reglementarea unor activiti de interes local, n limitele
stabilite prin Constituie i prin lege i numai n domeniile n care acestea au atribuii legale.
11

Subordonarea fa de actele de nivel superior


ART. 81
(1) La elaborarea proiectelor de hotrri, ordine sau dispoziii se va avea n vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotrrilor i ordonanelor
Guvernului i altor acte de nivel superior.
(2) Reglementrile cuprinse n hotrrile consiliilor locale i ale consiliilor judeene, precum i cele cuprinse n ordinele prefecilor sau n dispoziiile
primarilor nu pot contraveni Constituiei Romniei i reglementrilor din actele normative de nivel superior.
Temeiul legal
ART. 82
n formula introductiv a proiectului de act normativ adoptat sau emis de autoritile administraiei publice locale se menioneaz, pe lng temeiurile
juridice, prevzute la art. 42 alin. (4), i temeiul legal din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat*), cu modificrile i completrile
ulterioare.
_______
*) Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.
Publicarea
ART. 83
n vederea intrrii lor n vigoare, actele normative adoptate de autoritile administraiei publice locale se aduc la cunotin public, n condiiile Legii
nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin afiare n locuri autorizate i prin publicare ntr-un cotidian local de mare tiraj.
CAP. X
Dispoziii finale
Regulamentele proprii de aplicare
ART. 84
Parlamentul, Guvernul i celelalte autoriti ale administraiei publice centrale i locale stabilesc, n aplicarea normelor de tehnic legislativ prevzute
n prezenta lege, regulamente proprii cuprinznd msurile metodologice, organizatorice, termenele i circulaia proiectelor de acte normative n cadrul
sferei lor de competen.
Abrogarea
ART. 85
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Decretul nr. 16/1976 pentru aprobarea Metodologiei generale de tehnic legislativ privind
pregtirea i sistematizarea proiectelor de acte normative, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 13 februarie 1976.
__________

12