Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN


Strada Carpati nr. 15; Alexandria, cod: 140059
TEL: 0247/315636; FAX: 0247/315636
E-mail: ccd_tr@yahoo.com

EDUCAIEI
NAIONALE

Site: http://ccd.isjtr.ro

Nr._______ / __________2014

APROBAT,
Director CCD Teleorman,
Prof. Monica-Ioana CRISTEA

Doamn Director,
Subsemnatul(a) ___________________________________________, legitimat() cu CI/BI,
seria ____, nr.________, CNP_______________________, avnd funcia didactic de: inspector,
director, director-adjunct, educatoare, nvtor/institutor, profesor, maistru-instructor;
alt funcie pentru personalul didactic auxiliar: secretar(), laborant(), bibliotecar(),
informatician(), administrator financiar, ncadrat() ca: titular, suplinitor calificat, detaat,
alte situaii________, la unitatea colar__________________________________________, din
localitatea ___________________, (mediul: urban, rural), v rog s-mi aprobai, pentru anul
colar
2014-2015,
nscrierea
la
cursul
de
formare
profesional
continu________________________________________________________________________.
Menionez c sunt absolvent() al (a)____________________________________________,
specialitatea___________________________, am gradul didactic: debutant, definitiv, gradul
II, gradul I, obinut n anul______ i o vechime de____ ani.
n prezent, predau ore n specialitatea:___________________________________________.
Date de contact: telefon_____________________, e-mail___________________________.
Data:__________2014

Semntura:__________________

Doamnei Director al Casei Corpului Didactic Teleorman


curent.

Anexez avizul favorabil al unitii de nvmnt la care sunt ncadrat() n anul colar

AVIZ FAVORABIL
Unitatea de nvmnt___________________________________
Nr._____/ _______2014
Localitatea: ____________________________________________
Certificm prin prezenta, c dl./d-na_________________________, este ncadrat() la unitatea
noastr, n anul colar 2014-2015, n funcia de______________, specialitatea_________________.
S-a eliberat prezenta, pentru a-i servi la nscrierea la cursuri de formare profesional furnizate de
Casa Corpului Didactic Teleorman.
Director,
Prof.

Responsabil cu
formarea continu din coal,
Prof.___________________
(nume, prenume, semntur)