Sunteți pe pagina 1din 1

Diferente intre contractul de intretinere si contractul de renta viagera.

Contractul de renta viagera nu trebuie confundat cu cel de intretinere deoarece


cele doua contracte nu sunt identice. La contractul de intretinere debitorul se
obliga sa asigure creditorului intretinerea pe viata (hrana, locuinta, imbracami
nte, medicamente etc) iar la renta viagera debirentierul plateste periodic o sum
a. Pe scurt: la contractul de intretinere obligatia debiorului este de a face ia
r la renta viagera obligatia este de a da. Renta se poate transmite altei persoa
ne, creanta de intretinere, nu. Renta poate fi urmarita de creditori. Contractul
de intretinere e un contract nenumit, contractul de renta viagera e un contract
numit.
Cu titlu informativ
Ca o noutate in legislatia romaneasca avem, din Octombrie 2011, art 1271 cod civ
il: impreviziunea.
Articolul 1.271 Impreviziunea
(1) Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar daca executarea lor a
devenit mai oneroasa, fie datorita cresterii costurilor executarii propriei obli
gatii, fie datorita scaderii valorii contraprestatiei.
(2) Cu toate acestea, daca executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa
datorita unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injust
a obligarea debitorului la executarea obligatiei, instanta poate sa dispuna:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierd
erile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor;
b) incetarea contractului, la momentul si in conditiile pe care le stabileste.
(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile numai daca:
a) schimbarea imprejurarilor a intervenit dupa incheierea contractului;
b) schimbarea imprejurarilor, precum si intinderea acesteia nu au fost si nici n
u puteau fi avute in vedere de catre debitor, in mod rezonabil, in momentul inch
eierii contractului;
c) debitorul nu si-a asumat riscul schimbarii imprejurarilor si nici nu putea fi
in mod rezonabil considerat ca si-ar fi asumat acest risc;
d) debitorul a incercat, intr-un termen rezonabil si cu buna-credinta, negociere
a adaptarii rezonabile si echitabile a contractului.
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil
Art. 107 - Dispozitiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se
aplica numai contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil.
Art. 148 - Dispozitiile art. 2.252 alin. (2) din Codul civil nu impiedica aplica
rea in cazul contractului de renta viagera a art. 1.271 din Codul civil in privi
nta imprejurarilor survenite pe parcursul executarii contractului, care nu sunt
determinate de durata vietii persoanei pana la decesul careia a fost constituita
renta.
Art. 2252 c.civil
Irevocabilitatea contractului
(1) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capital
ului i renunnd la restituirea ratelor pltite.
(2) Debirentierul este inut la plata rentei pn la decesul persoanei pe durata vieii
creia a fost constituit renta, orict de mpovrtoare ar putea deveni prestarea acesteia.