Sunteți pe pagina 1din 3

Avantajele comert.

cu
ridicata fata de cea cu
amanuntul:
-comert.cu ridicata are un
rol important in ceea ce
priveste informarea
comerciantilor cu
amanuntul,in distribuirea
mf.pe unitati de
desfacere,in forma
sortimentului comercial.
-in cadrul unui comert
descentralizat,bazat pe
mecanismul pietei,ft multi
comercianti detailisti din
afara marilor orase sunt
slab informati sau chiar
ignorati de producatorii
indigeni sau de cei straini.
-faptul c a pot stoca mari
cant.de mf si in consecinta
se pot cumpara asemenea
cant, com.cu ridicata
permite comerciantilor cu
amanuntul sa benef.de
preturi mai mici fata de
situatia in care s-ar
aproviziona de la
producatori.
-adresandu-se unui sg
comerciant en-gross si nu
unui nr mare de
furnizori,comerciantii cu
amanuntul beneficiaza de
avantajele simplificarii si
usurarii muncii
administrative, in ceea ce
priveste intocmirea
comenzilor, facturilor.

Indicatorii stocurilor de mf:


Marimea si dinamica st.de
mf.se pot cuantifica cu
ajutorul unor indicatori ai
stoc.de mf. se pot utiliza
deopotriva indicatori
naturali si indicatori
valorici.Ind.naturali servesc
la determinarea
posibilitatilor concrete de
aprovizionare cu mf precum
si la determinarea
necesarului de spatii de
depozitat.Indicatorii valorici
servesc la determinarea
imobilizarii de mf, a
necesarului de credite
bancare.
Se utilizeaza in acelasi
timp indicatori absoluti si
indicatori relativi precum si
indicatori ai stocurilor de
moment si ind.ai stocurilor
medii.
Pt calculul st.mediu se pot
utiliza mai multe metode de
calcul in functie de datele
pe care le detinem despre
stocurile de marfuri.
Cea mai simpla metoda de
calcul al st.mediu este
aceea a mediei aritmetice
simple:
S barat = S i + S f supra 2
sau S barat = Smin+Smax
supra 2,unde S barat=stoc
mediu, Si=stoc initial al
unei perioade, Sf=stoc
final,Smin=stoc minim,
Smax=stoc maxim

Factori de influenta asupra


chelt.de circulatie
Asupra marimii absolute si
a nivelului relativ al
chelt.de circ., influenteaza
o serie de factori a caror
cunoastere este necesare in
vederea rationalizarii chelt
de circ.
a)Volumul desfacerilor de
mf (D)-cel mai important
factor de influenta,el
influentand nivelul absolut
al chelt.variabile care se
modifica odata cu
modificarea vol.desfacerilor
in timp ce nivelul absolut al
chelt.fixe ramane
neschimbat
b)Structura desfacerilor
de mf influenteaza
marimea si nivelul chelt. De
circ intrucat grupele de mf.
ce fac ob.activitatii
comerciale au caracteristici
diferite. Prin urmatoarea
formula se poate calcula un
nivel mediul al chelt de circ:
N barat = suma din Ni*gi
supra 100.
c)Productivitatea muncii
lucratorilor din comert
influent.vol.si nivelul relativ
al chelt de circ prin prisma
chelt cu salariile incluse in
chelt totale de circ. Modul
de calcul este urmatorul:
Ns=Chs supra D inmultit cu
100
d)Modificarea preturilor
produselor determina
modificari asupra marimii
nivelului relativ al chelt de
circ in sensul ca o
majoritate a preturilor cu
amanuntul determina o
reducere a nivelului relativ
al chelt de circ.
e)Modul de miscare a mf
infl. Marimea absoluta a
chelt de circ in functie de nr
de verigi prin care trec
mf,de formele de transport
utilizate.

Bancile percep comision si


o dobanda ce reprezinta
costul capitalurilor
imprumutate.
6. O serie diversificata de
activitati precum cele se
desfasoara de birourile de
schimb valutar,firme de
afaceri.
-acte de comert formale
realizate prin intermediul
scrisorilor de schimb
-acte de comert potrivit
treoriei accesoriei acele
operatiuni care prin natura
lor sunt pur civile,dar devin
comerciale daca sunt
realizate de un comerciant.
Pragul de rentabilitate
Desi fiecare agent ec.care
desf.activ.comerciala
trebuie sa obtina profit pt a
supravietui intr-o ec de
piata,el trebuie in acelasi
timp sa cunaosca volumul
min.al desfacerilor pe care
sa le realizeze in asa fel
incat sa-si acopere in
intregime chelt din
venituri.Cu alte cuvinte este
necesara pt fiecare per.de
timp cunoasterea prag.de
rent. Sub care daca s-ar
cobori,nu s-ar obtine
profit,ci pierdere.Pt a
demonstra relatia de calcul
al vol desfacerilor ce
trebuie realizat la nivelul
pragului de rent plecam de
la conditia enuntata mai
sus si printr-o serie de
inlocuiri succsesive vom
obtine ceea ce dorim.Vom
scrie deci ca adaosul
comercial este egal cu chelt
de circ:
Ad=Ch
Adaosul se determina in
fucntie de vol
mf.achizitionate sau
cumparate (Q) si de cota de
adaos (ad):
Ad=Qa*ad
Chelt de circ se compun din
chelt variabile (Chv) si chelt
fixe (Chf): Ch=Chv*Chf

Acte de comert
Actul de comert rezulta in
urma exercitarii unei
profesiuni comerciale.Se
clasifica astfel:
-acte de comert naturaleacele activitati care prin
esenta lor reprezinta
comert. Aici avem 6tipuri
de acte comerciale:
1.Acel tip format din
totalitatea cumparaturilor
de mf in vederea revanzarii
sau inchirierii lor.Scopul
acestor operatiuni este de a
obtine profit.Conditia ca
vanzarea sa reprezinte un
act de comert este ca
trebuie sa aiba ca obiect
marfuri cumparate cu
scopul de a fi revandute.
2.Activitatile intermediarilor
aflati intre participanti la
tranzactiile comerciale, cum
ar fi brokerii, curtierii.
3.Transformarea materiilor
prime in obiecte de
consum, conditia fiind ca
acestea sa fie efectuate de
o intreprindere a xarui scop
este obt.de profit.
4. Activitatile de transportmf sunt trimise si orientate
de punctele de productie
spre piete prin grija
transportatorilor.
5. Activitatea bancaraaduna si concentreaza
fonduri de la diversi clienti.

Comertul cu amanuntul
dupa tipul retelei: prin
intermdiul caruia se
realizeaza vanzarea
marfurilor,rezultand
urmatoarele forme:
a)Comertul stabil baza
comertului cu amanuntul
date fiind reteaua de unitati
care il
compun.Caracteristica
acestui tip de comert este
faptul ca in cadrul unitatilor
comerciale care formeaza
reteaua se pot asigura
conditiile pt o expunere
larga a mf sau pt alegerea
lor.
-Vanzarea clasica prin
intermediul magazinelor,
cea mai veche forma de
vanzare.Vanzatorul ocupa
locul central in cadrul
actului de comert, se poate
utiliza in procesul de
comercializare a oricarui tip
de produs.
-Vanzarea prin forma liberservice-ului este o forma
mai noua de vanare. Aici,
vanzatorii lipsesc,clientii
circula liber in
magazin.Esential este
vizualizarea produselor.

-Vanzarea cu ajutorul
automatelor comerciale
forma moderna de vanzare
si are anumite aspecte
specifice: se utilizeaza
tehnologii comerciale
automatizate, mf care fac
obiectul unei asemenea
forme de vanzare sunt intrun sortiment relativ
restrans.

b)Comertul mobil poate fi


utilizat atat ca activ de
baza cat si ca activ de
completare in diferite locuri
sau zone,permite o grupare
flexibila a unor unitati
foarte mici de profiluri
diferite. Se utilizaeaza inc
adrul
furgonetelor,chioscurilor
mobile,tonete fixe sau
mobile.

c)Comert fara magazine


realizarea actelor de
vanzare cumparare se face
fara cumparatori in
magazine.vanzarea
predominanta este cea la
domiciu, prin
corespondenta,publicitatea
televizata,vanzari prin
videotext si prin
televiziunea cablata.