Sunteți pe pagina 1din 8

1. Care din dispozitivele de mai jos nu permite masurarea exacta a volumului?

a. biureta
b. cilindru gradat : x
c. pipeta
d. balon cotat
2. Care este cea mai importanta etapa a titrarii, sesizarea corecta a acesteia fiind un obiectiv major in analiza
volumetrica?
a. initiala
b. subtitrarea
c. punctul de echivalenta :x
d. supratirarea
3. De ce este necesara o stabilire riguroasa a tensiunii de alimentare a sursei de lumina in spectofotometre?
a. pentru ca sursa sa nu se arda
b. pentru ca energia luminoasa emisa de lampa este proportionala cu tensiunea de alimentare :x
c. pentru ca sursa de lumina functioneaza doar la o anumita tensiune
d. pentru a nu se suprasolicita filamentul de wolfram
4. Care din fotodetectorii de mai jos pot fi folositi pentru detectia simultana a radiatiilor din mai multe
domenii spectrale?
a. celulele fotoelectrice
b. fotoelementele cu vid
c. fotomultiplicatoarele :x
d. detectorii cu matrice de fotoide
5. Care este valoarea maxima posibila a valorii Rt in cromatografia pe strat subtire?
a. 0.1
b. 1.0 :x
c. 10.0
d.
6. pH-ul unei solutii HNO3, 0.05 M este:
a. 0.5
b. 0.7
c. 1.3
d.
7. In masuratorile spectrofotometrice este necesara ultilizarea unei solutii a carei compozitie este similara
solutiei care contine proba de analizat. Aceasta solutie se numeste:
a. solutie-etalon
b. blanc :x
c. solutie-tampon
d.
8. Coeficientii student permit calcularea:
a. valorii medii a masuratorilor
b. abaterii medii patratice :x
c. distributiei Gauss
d. intervalului de incredere
9. Care din electrozii de mai jos nu este electrod de referinta?
a. electrodul normal de hidrogen
b. electrodul de sticla :x
c. electrodul de argint/clorura de argint
d. elecrodul saturat de calomel

10. Conductibilitatea electrica a solutiilor nu este influentata de:


a. concentratia ionilor
b. temperatura mediului
c. natura solventului
d. presiune :x
11. Care este cea mai rapida si ieftina modalitate de avaluare a calitatii apei ultrapure?
a. prin titrare complexometrica
b. utilizand cromatografia de lichide de...
c. folosind spectrometria de absorbtie atomica
d. conductometria :x
12. Analiza calitativa a speciilor prezente intr-o solutie de analizat este posibila in cazul analizei
polarografice prin masurarea:
a. curentului de electrod :x
b. potentialului de semiunda
c. curentului rezidual
d. curentului-limita
13. Prina analiza electrogravimetrica se poate realiza:
a. analiza calitativa rapida a cationilor :x
b. analiza cantitativa a cationilor metalici
c. analiza cantitativa a anionilor
d. analiza calitativa rapida a anionilor si cationilor
14. Legea Bouguer-Lambert-Beer stabileste o dependenta liniara intre concentratia solutiilor si absorbanta
lor:
a. oricare ar fi concentratia solutiilor
b. doar la concentratii mici :x
c. doar in cazul concentratiilor mari
d. pe un anumit domeniu de concentratii
15. Cei mai sensibili fotodetectori sunt:
a. celulele fotoelectrice
b. fotoelementele cu vid
c. fotomultiplicatoarele :x
d. fotodiodele
16. Care sunt spectrofotometrele care masoara transmitanta cu cele mai mici erori?
a. spectrofotometrele monofascicul
b. spectrofotometrele cu dublu fascicul in timp
c. spectrofotometrele cu dublu fascicul in spatiu
d. spectrofotometrele cu triplu fascicul :x
17. Care din urmatorii factori nu determina marirea vitezei de filtrare?
a. cresterea presiunii deasupra suprafetei filtrante
b. cresterea temperaturii suspensiei
c. cresterea presiunii dedesubtul suprafetei filtrante :x
d. cresterea ariei suprafetei filtrante
18. In ce tip de masuratori se foloseste electrodul picator de mercur?
a. in masuratori potentiometrice :x
b. in masuratori conductometrice
c. in masuratori electrogravimetrice
d. in masuratori polarografice

19. Care este numarul de oxidare al atomului de sulf implicat in transferul de electroni in tiosulfatul de
sodiu?
a. +2 :x
b. +1
c. -1
d. -2
20. Legea echivalentei se refera la:
a. echivalenta volumelor in analiza volumetrica
b. modul de calcul al echivalentilor-gram :x
c. cantitatile de reactivi implicare intr-o reactie chimica
d. influenta pe care o are diluarea unei solutii asuprea gradului de disociere electrolitica
21. Curba de tirare din figura alaturata corespunde unei titrari spectrofotometrice in care:
a. absoarbe doar substanta titrata
b. absoarbe doar substanta titranta
c. absoarbe doar produsul de reactie
d. absoarbe atat suprafata titranta cat si reactivul titrant
22. Masura in care rezultatul unei masuratori se apropie de valoarea reala (adevarata) se numeste:
a. eroare sistematica
b. exactitate :x
c. eroare instrumentala
d. precizie
23. Ce particularitate au indicatorii utilizati in analiza complexometrica?
a. sunt deosebit de solubili in apa
b. vireaza mai rapid decat ceilalti indicatori
c. participa la transferuri de electroni
d. sunt instabili in solutie, folosindu-se in stare solida :x
24. La titrarea clorurii de sodiu cu azotat de argint se utilizeaza ca indicator:
a. fenolftaleina
b. difenilamina
c. cromatul de postasiu
d. metiloranjul :x
25. Culoarea difenilaminei se modifica in cursul titrarii in mediu acid Fe2+ cu K2Cr2O7 astfel:
a. incolor-albastru :x
b. roz-violet
c. incolor-roz
d. galben-portocaliu
26. Mentinerea constanta a pH-ului folosind o solutie-tampon se impune in cazul titrarilor:
a. acido-bazice :x
b. redox
c. prin reactii de precipitare
d. prin reactii de complexare
27. Concentratia molara a unei solutii de HCl avand pH=2 este:
a. 2M
b. 0.2 M
c. 0.02M
d. 0.01M

28. Dozarea sarurilor feroase se poate face prin utilizarea unei metode volumetrice bazate pe:
a. neutralizare
b. oxido-reducere
c. precipitare
d. complexare :x
29. Duritatea apei poate fi determinata prin titrare cu:
a. H2SO4
b. complexon 3 :x
c. NaCl
d. KMnO4
30. Precizia unor masuratori poate fi estimata cu ajutorul:
a. abaterii standard :x
b. valorii medii
c. coeficientului Student
d. acuratetei
31. Simplitatea, rapiditatea cu care se obtin rezultatele, pretul de cost redus al dotarilor necesare, gradul
relativ redus de calificare al personalului executant sunt caracteristici ale metodelor de analiza:
a. gravimetrice
b. volumetrice :x
c. instrumentale
d. absolute
32. Permanganatul de potasiu are un caracter puternic oxidant, pe care si-l manifesta indiferent de conditiile
mediului in care se gaseste, totusi, pentru a-l folosi cat mai eficient, se utilizeaza cel mai frecvent in conditiile
unui pH:
a. bazic
b. neutru
c. slab acid
d. foarte acid :x
33. In contextul analizei volumetrice termenul "mascare" are semnificatia:
a. ascunderii culorii unui indicator de catre culoarea proprie a solutiei de analizat (ex. sucuri colorate,
nectaruri, ketchup) :x
b. transformarii componentilor interferenti din proba in compusi nedetectabili
c. utilizarii unui exces de reactiv titrant in vederea formarii unui produs de reactie colorat, care poate fi ulterior
titrat cu un alt titrant
d. transformarii componentului urmarit intr-un produs de reactie incolor
34. Care din etapele analizei gravimetrice poate fi omisa in situatia in care titrarea se realizeaza sub vid, pe
creuzet filtrant?
a. precipitarea
b. spalarea precipitatului
c.
d. calcinarea :x
35. Titrarea inversa (prin diferenta) se utilizeaza in situatia in care:
a. timpul disponibil pentru efectuarea analizei este prea scurt
b. substanta de analizat nu reactioneaza in solutia...
c. se poate inversa ordinea de adaugare a reactantilor :x
d. concentratia componentei urmarite in solutia de analizat este prea mare

36. Executarea filtrarii sub vid asigura:


a. eliminarea apei din masa precipitatului
b. cresterea vitezei de filtrare
c. simplificarea procedurii de filtrare :x
d. stabilizarea precipitatului
37. Factorul volumetric indica:
a. diferenta dintre titrul practic si cel teoretic al solutiei
b. de cate ori o solutie de concentratie aproximativa este mai diluata sau mai concentrata fata de o
solutie de o concentratie exacta :x
c. de cate ori trebuie diluata solutia respectiva pentru a se ajunge la normalitatea dorita
d. saltul de pH care se produce la saltul de echivalenta in titrarile acido-bazice
38. Ce afirmatie referitoare la permanganatul de potasiu nu este adevarata?
a. este un oxidant puternic, indiferent de pH-ul mediului in care se gaseste
b. fiind puternic colorat, in reactiile de titrare in care se foloseste nu mai este necesara utilizarea indicatorilor
c. este o substanta-etalon primara :x
d. se consuma in cantitati mai mari cand se foloseste la oxodari in mediu neutru, fata de cazul in care mediul ar
fi acid
39. Care din conditiile de mai jos este esentiala pentru ca o substanta sa poata fi standard primara?
a. substanta trebuie sa aiba o masa echivalenta mare
b. substanta trebuie sa fie solubila la 110 gr C
c. substanta trebuie sa aiba o puritate inalta, cunoscuta cu acuratete :x
d. substanta trebuie sa contina molecule de apa de cristalizare
40. Calcinarea este o operatie necesara in vederea:
a. eliminarii apei din masa de precipitat :x
b. eliminarii
c. eliminarii ionilor interferenti absorbiti pe precipitat
d. maturarii
41. Pentru care din urmatoarele tipuri de masuratori se poate folosi acelasi aparat?
a. polarimetrice si refractometrice :x
b. turbidimetrice si ...
c. turbidimetrice si spectrofotometrice
d. potentiometrice si...
42. Pentru ca o reactie chimica sa poata fi utilizata in volumetrie este necesar ca aceasta:
a. sa fie exoterma
b. sa duca la schimbari de culoare
c. sa fie rapida :x
d. sa poata fi realizata in conditii de temperatura ambianta
43. Care este factorul unei solutii de KMnO4 stiind ca s-au executat mai multe titrari in mediu acid ale unor volume
de cat 25 ml sol H2C2O4 0.2N avand factorul 1.125, media volumelor folosite fiind 22.5 ml sol KMnO4:
a. 0.95
b. 1.25
c. 1.05
d. 1.15
44. Titrul teoretic al unei solutii de acid acetic -0.1N cu F=1.244 este:
a. 7.4825x10 g/ml
b. 3.00262x10 g/ml

c. 6.819x10 g/ml
d. 6.005x10 g/ml
45. Pentru micsorarea erorilor la tirare este preferabila:
a. utilizarea biuretelor cu volume mari
b. utilizarea biuretelor cu volume mici :x
c. scurgerea rapida a titrantului
d. folosirea unor volume cat mai mici de solutie de analizat
46. In vederea dozarii gravimetrice a nichelului cu ajutorul dimetilglicozinei s-a cantarit un creuzet filtrant, gasindu-se
17.7891 g, dupa efectuarea precipitarii, filtrarii precipitatului si a uscarii, la cantarie s-a gasit masa de 19.2891 g.
Stiind ca factorul gravimetric al nichelului este 0.2632, se poate afirma ca masa de nichel din proba de analizat este:
a. 1.5000 g
b. 0.75000 g
c. 0.3048 g
d. 0.1524 g
47. La titrarea acidului acetic cu o solutie titrata de hidroxid de sodiu se foloseste o biureta spalata necorespunzator,
dupa terminarea titrarii se remarca picaturi de solutie (NaOH) aderente la peretele interior al biuretei. Masa de acid
acetic care va fi raportata in urma analizei va fi:
a. mai mare decat cea reala
b. diferenta dintre masa obtinuta si cea reala se poate neglija
c. mai mica decat cea reala
d. nu sunt informatii suficiente pentru a trage o concluzie
48. Care din metodele instrumentale de mai jos se bazeaza pe masurarea activitarii optice a substantei de
analizat?
a. turbidimetria
b. polarometria :x
c. polarografia
d. nefelometria
49. De ce este necesara folosirea unui sistem-tampon in titrarile complexometrice?
a. pentru a facilita dizolvarea indicatorului
b. pentru consumarea ioniilor de hidrogen care se genereaza in cursul titrarii
c. pentru compensarea cresterii pH-ului :x
d. pentru usurarea observarii virajului
50. Metoda MOHR este utilizata pentru:
a. dozarea clorului activ din agenti clorogeni
b. determinarea duritatii apei
c. determinarea clorurii de sodiu din produsele alimentare :x
d. dozarea acidului acetic din otet
51. Erorile de paralaxa sunt erori:
a. intamplatoare
b. sistematice
c. de reproductibilitate
d. aleatoare :x
52. Care este titrul unei solutii HNO3 20% (dens=1.115 g/ml)?
a. 0.3101 g/ml
b. 0.223 g/ml
c. 0.115 g/ml
d. 0.031 g/ml

53. De cate ori trebuie diluata o solutie clorigena (ACE) avand 10% Cl2 si densitatea 1.1 g/ml pentru a putea fi titrata
corect cu o solutie 0.1N Na2S2O3 dupa ce in prealabil i s-a adaugat suficienta iodura de potasiu si mediul a fost
acidificat corespunzator?
a. de 3 ori
b. de 50 ori
c. de 100 ori
d. de 300 ori
Se cunoaste masa atomica pentru Cl=35.453 u.a.m
54. Care din elementele unui monocromator este element dispersiv?
a. lentilele colimatoare
b. fanta de iesire
c. reteaua de difractie :x
d. fanta de iesire
55. Ce cantitate de KOH este necesara pentru a prepara 250 ml sol cu pH 14?
a. 1.4026 g
b. 14.1262 g
c. 5.6105 g
d. 56.1046 g
56. Ce volum de clorura de sodiu 0.1N se poate prepara din 0.2923 g produs?
a. 25.05 ml
b. 50.01 ml
c. 100.02 ml
d. 250 ml
57. La determinarea bicromatometrica repetata a Fe2+ dintr-un set de probe s-au retinut urmatoarele valori pentru
concentratia fierului (in ppm): 4.34, 4.65, 4.52, 4.47 si 4.62. Pentru o probabilitate de 95% intervalul de incredere in
care se situeaza media valorilor este:
a. 22.60+/-0.12
b. 4.52+/-0.12
c. 4.52+/-0.15
d. 4.52+/-0.14
58. Saltul de pH la echivalenta in titrarile acido-bazice este cu atat mai mare cu cat:
a. concentratiile reactantilor sunt mai mari :x
b. concentratiile reactantilor sunt mai mici
c. adaosul reactivului titrant se face mai repede
d. presiunea in care se executa titrarea este mai mare
59. Difenilamina se utilizeaza ca indicator in titrari bazice pe reactii de:
a. neutralizare
b. oxido-reducere :x
c. precipitare
d. complexare
60. Care din substantele de mai jos pot fi folosite ca substanta etalon primara in analia volumetrica?
a. HCl
b. NaOH
c. H2SO4
d. NaCl :x

oana david: la prima pb substanta ii C2H4O2


oana david: si are alt E
oana david: in rest ii ok
oana david: la pb 2 iara ii calc gresit E
oana david: trebe cu mai multe zecimale ca influenteaza rez final
the hunter: atat?
oana david: stai sa ma mai uit
oana david:
oana david: da
oana david: si masa de KOH ii calc gresit la urm pb
oana david: in rest ii bine