Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza financiara

Un proiect de investitii se caracterizeaza prin urmatoarea structura:


Cheltuielile de investitii sunt de:
500 mil.lei in primul an de executie, din care 200 mil. sunt din credite
600 mil in anul 2 de executie din care 250 mil sunt din credite
Costurile de exploatare:
2400 mil lei in primul an de functionare
2450 mil lei in anul 2
2500 mil lei in urmatorii 3 ani
2600 mil lei in ultimii 3 ani de functionare
Venituri:
3000 mil lei in primii 2 ani de functionare
2900 mil lei in urmatorii 3 ani
2850 mil lei in restul duratei
Impozite si taxe:
60 mil lei in primii 2 ani de functionare
65 mil lei in restul duratei
Rambursarea creditului si a dobanzii se face in 3 rate egale incepand cu primul an de
functionare, cu o rata a dobanzii de 15%
Rata corespunzatoare de actualizare (Rmin) se considera la nivelul ratei dobanzii.
Sa se realizeze analiza financiara a proiectului de investitii.

Anii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ch. Investitii
Totale
500
600
~
~
~
~
~
~
~
~

Credite
200
250
~
~
~
~
~
~
~
~

Ch.
Venit anual
Exploatare

~
~
2400
2450
2500
2500
2500
2600
2600
2600

Rata anuala de credit: 450:3=150


Rata 1: 150+450*15%=217,5
Rata 2: 150+300*15%=195
Rata 3: 150+150*15%=172,5

~
~
3000
3000
2900
2900
2900
2850
2850
2850

Analiza financiara
Perioada de executie
Perioada de functionare
Nr.
Elemente de calcul
Crt.
1
2
1
2
3
4
5
1. Valoarea investitiei
500
600
~
~
~
~
~
fond propriu
300
350
~
~
~
~
~
credit
200
250
~
~
~
~
~
2. Ch. de exploatare
~
~
2400
2450
2500
2500
2500
3. Impozite si taxe
~
~
60
60
65
65
65
4. Ramb credit si dob
~
~
217,50
195
172,50
~
~
5. Costuri totale(2+3+4)
500
600
2677,5
2705
2737,5
2565
2565
6. Venituri anuale
~
~
3000
3000
2900
2900
2900
7. Venituri din credite
200
250
~
~
~
~
~
8. Venituri toatale(6+7)
200
250
3000
3000
2900
2900
2900
9. Factor de act. 15%
0,869
0,756
0,657
0,571
0,497
0,432
0,375
10. Cost total act. (5*9)
434,5
453,6
1759,118 1544,555 1360,538 1108,08 961,875
Ven.tot.actualiz
(8*9)
173,8
189
11.
1971
1713
1441,3
1252,8
1087,5
=

10270,85
9906,17

=1,036

RVC >1 => eficienta

VNA = VAV-VAC = 10270,85-9906,17 = 364,68


= 15 + 35 15

364,68
364,68:l;23,5775l

= 33,78%

Total
8
~
1100
~
650
~
450
2600
20150
65
510
~
585
2665
22345
2850
23250
~
450
2850
23700
0,247
~
658,255
9906,17
703,95
10270,85

6
~
~
~
2600
65
~
2665
2850
~
2850
0,326
868,79
929,1

7
~
~
~
2600
65
~
2665
2850
~
2850
0,284
756,86
809,4

Fact.de act
a=35%

F.N.A

0,74
0,548
0,406
0,301
0,223
0,165
0,122
0,09
0,067
0,049
TOTAL

-222
-191,8
130,935
88,795
36,2375
55,275
40,87
16,65
12,395
9,065
-23,5775

Calculul VNA la rata max.=35%


Anii

Cost anual
(rd.5)

Venit anual

F.N.(V-Ch)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

500
600
2677,5
2705
2737,5
2565
2565
2665
2665
2665

200
250
3000
3000
2900
2900
2900
2850
2850
2850

-300
-350
322,5
295
162,5
335
335
185
185
185