Sunteți pe pagina 1din 14

Curs 4

Proiectarea montajului instalatiilor


chimice
RECOMANDARI PRIVIND
AMPLASAREA UTILAJELOR

Elaborarea proiectului de montaj utilaje si, implicit, de


montaj conducte, reclama, din partea proiectantului,
cunoasterea a numeroase conditii necesare pentru
realizarea unui amplasament optim.
I.

Aceste conditii se pot clasifica in minime,generale sau


II.
speciale, sau, raportate la succesiunea activitatilor de
proiectare, in conditii impuse de incadrarea obiectivului
de investitie (instalatia tehnologica) in planul general al
platformei industriale chimice, de amplasarea propriuzisa a utilajelor tehnologice in cadrul limitei bateriei, de
montarea-demontarea utilajelor si de operarea si
intretinerea instalatiei industriale. In cele ce urmeaza se
prezinta principalele conditii in conformitate cu al doilea
criteriu de clasificare.

CONDITII MINIME REFERITOARE LA


INCADRAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITIE IN PLATFORMA
INDUSTRIALA CHIMICA

Conditii generale si speciale privind amplasarea


utilajelor si echipamentelor

utilajele prevazute cu mijloace mecanice de actionare (motoare, reductoare, etc)


amplasate grupat pe fiecare nivel pe linii axiale, vor fi asigurate cu posibilitatea de a fi
sustinute in vederea manipularii la asamblare/dezasamblare, in cazul interventiilor
planificate sau accidentale, cu mecanisme de ridicat (palane, grinzi, capre, puncte
fixe, etc) si anume: palane pentru servirea a minumum doua utilaje, puncte
fixe(scripeti), pentru utilajele montate singular si izolat si, respectiv, grinzi rulante
pentru servirea a mai mult de cinci utilaje amplasate pe doua sau mai multe linii
axiale;
Pentru palane cu sarcina maxima de 3,2 t garda (inclusiv profilul caii de rulare) se
poate considera H1=800 mm, iar pentru palane cu sarcina peste 3,2 t garda se poate
considera H1=1300 mm; in ambele