Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3

1

Varaibile aleatoare continue
Repartitia normala
Repartitia _
2

Repartitia Student
Repartitia Fisher
Repartitia exponential negativa
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
2
Repartitia normala Gauss Laplace
Karl Gauss (1777-1855) matematician german
Pierre Simone de Laplace (1748-1827) matematician francez
Definitie: Fie X o variabila aleatoare continua cu media E(X)= si
dispersia D(X)=o
2
.

X este variabila aleatoare normala daca densitatea
de probabilitate este data de functia:


Iar functia de repartitie este

Aceasta variabila se noteaza N(,o), legea normala de parametrii si o.

2
2
2
) (
2
1
) (
o
t o
m x
e x f

=
dx e x X P x F
x x
}

= < =
2
2
2
) (
2
1
) ( ) (
o

t o
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
3
Utilizarea variabilei normale: la aproximarea repartitiei sumelor de
variabile aleatoare independente si serveste de obicei pentru
caracterizarea erorilor experimentale
1 0 1 2 3 4 5
0
0.5
1
1
0
f x ( )
F x ( )
y
5 1 x x , 2 ,
Variabila N(2,1)
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
4
Daca se noteaza x=(x-)/o, aceasta este variabila centrata
redusa asociata. Ea are repartitia N(0,1)
Este o variabila normala cu media 0 si dispersia 1
Functia Laplace care corepunde repartitiei N(0,1)
dt e x
x
t
}

=
2
2
2
1
) (
t

5 0 5
0
0.2
0.4
0.399
1.487 10
6

dnorm x 0 , 1 , ( )
dnorm x 0 , 2 , ( )
5 5 x x ,
Densitatea de probabilitate
pentru variabilele N(0,1) si
N(0,2)
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
5
Intervale caracteristice de probabilitate ( regula 3o)
P(-o < x< +o )=F(+o )-F(-o )=0,683
P(-2o < x< +2o )=F(+2o )-F(-2o )=0,954
P(-3o < x< +3o )=F(+3o )-F(-3o )=0,998
2 1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.25
0.5
0.75
1
1
0
dnorm x m , o , ( )
y
y
y
y
y
y
y
3 2 x a , b , c , d , e , g , f ,
68%
95%
99,8%
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
6
Repartitia _
2

X
i
sunt variabile aleatoare care respecta legea N(0,1)
n este numarul de grade de libertate
2 2
1
2
1
) (
2
...
n
n
X X X + + + = _
Densitate de probabilitate a variabilei _
2
pentru 2, 3
si respectiv 5 grade de libertate
Variabila aleatoare nu ia decat valori pozitive
Repartitia _
2
nu este simetrica
0 1 2 3 4 5
0
0.2
0.4
0.6
0.476
0
dchisq _2 2 , ( )
dchisq _2 3 , ( )
dchisq _2 5 , ( )
5 0 _2
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
7
Repartitia T (Student)
unde :
n este numarul gradelor de libertate
Z este ovariabila repartizata N(0,1), V este o variabilarepartizata _
2
(n)


/
Z
T
V n
=
Variabila aleatoare T
n
se defineste ca:
4 2 0 2 4
0
0.2
0.4
dt x 1 , ( )
dt x 5 , ( )
dt x 30 , ( )
x
Pentru n foarte mare , n, T(n) N(0,1)

Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
8
Repartitia Fisher F
n1,n2

Variabila aleatoare Fisher se defineste ca:
2 /
1 /
n V
n U
F =
Unde U si V sunt variabile aleatoare repartizate _
2
cu n
1
si repectiv n
2

grade de libertate
0 1 2 3 4 5
0
0.5
1
1.5
1.165
0
dF F 1 , 2 , ( )
dF F 1 , 10 , ( )
dF F 20 , 60 , ( )
5 0 F
Repartitie nesimetrica
Variabila aleatoare F
ia numai valori
pozitive
Analiza statistica a datelor si optimizarea experimentelor Curs 3
9
Repartitiile _
2
, T si F sunt utilizate pentru definirea intervalelor
de incredere si pentru verificare ipotezelor (inferente statistice)
Repartitia exponential negativa
f(x)=a exp(-a x)
0 a >
x>o
f(x)=0 x<0
Se utilizeaza la modelarea distributiilor timpilor de
stationare in reactoare continue cu amestecare perfecta
E(X)=1/a