Sunteți pe pagina 1din 3

Actele Guvernului

Rolul Guvernului este acela de a guverna tara potrivit programului sau de


guvernare acceptat de Parlament asigurand realizarea politicii interne si
externe a tarii si exercitand conducerea generala a administratiei
publice,potrivit art.102 (1)din Const.In virtutea acestui text rezulta ca
Guvernul are un dublu rol in cadrul statului:
a)un rol politic acela de a asigura realizarea politicii interne si externe
a tarii in conformitate cu programul de guvernare acceptat de Parlament;
-programul de guvernare pe care il pune in practica Guvernul este acel
program impus de popor(de electorat) care prin vot a decis partidul
majoritar,partidul al carui program trebuie sa stea la baza guvernarii;
-rolul politic mai rezulta si din faptul ca guvernarea ,respectiv
administrarea tarii trebuie sa fie conforma votului Parlamentului intrucat
in caz contrar Parlamentul(organul reprezentativ suprem al poporului
roman)poate decide retragerea increderii Guvernului prin motiune de
cenzura,deci implicit,demiterea Guvernului
b)un rol administrativ consta in conducerea generala a administratiei
publice;acest rol administrativ se realizeaza de catre Guvern prin acte cu
caracter juridico-administrativ;
-aceste acte ale Guvernului sunt fie hotarari,fie ordonante;
Hotararile Guvernului
Conform art.108(2)din Const. Hotararile se emit pentru organizarea
executarii legilor.Acest lucru inseamna ca orice hotarare de guvern este
subordonata de dispozitiile prevazute in legea a carei organizare si punere
in aplicare este vizata si nu exista posibilitatea ca prin aceste hotarari sa
se adauge la lege sau sa se adopte dispozitii contrare legii.
Exista legi in cuprinsul carora exista trimiteri explicite la faptul ca pentru
punerea in aplicare a legii Guvernul va emite o hotarare ,situatie in care
se da si un termen si ,pe de alta parte,exista situatii in care Guvernul din
proprie initiativa emite hotarari pentru punerea in aplicare a unei anumite
legi.
Hotararile de Guvern sunt supuse controlului de legalitate.Instanta
competenta sa se pronunte asupra legalitatii unei hotarari este instanta
de contencios administrativ,conform legii 554/2004.

Hotararile de Guvern sunt supuse semnarii de catre primul ministru si de


catre ministrii care au initiat hotararea de Guvern,ori care au obligatia de
a o pune in executare.
Hotararile de Guvern reprezinta principiul adoptarii hotararilor de Guvern
ca organ colegial.Hotararile se adopta in consens si daca nu exista
consens hotaraste primul ministru asupra adoptarii sau nu a acesteia.
Hotararile de Guvern sunt acte normative cu caracter general.In baza
acestei realitati ele intra in vigoare la 3 zile dupa publicarea in Monitorul
Oficial,daca in continutul lor nu se prevede alta data.Nu se publica in
Monitorul Oficial hotararile de Guvern cu caracter militar,care intra in
vigoare de la data comunicarii lor catre institutiile interesate.
Hotararile de Guvern ca acte administrative sunt de 2 feluri:
1. Hotarari de Guvern cu caracter normativ-general
2. Hotarari de Guvern cu caracter individual (hotararile de Guvern
privind numirea unui prefect)
Ordonantele Guvernului
Temeiul juridic: Constitutia Romaniei si legea 20 privind organizarea si
functionarea Guvernului Romaniei
Ordonantele se emit in baza principiului delegarii legislative.Conform
Constitutiei Parlamentul este unica autoritate legiuitoare.Respectand
acest principiu prin Constitutie s-a prevazut si posibilitatea delegarii
legislative in favoarea Guvernului;
-Guvernul poate in anumite conditii prevazute de Constitutie sa adopte
ordonante care sunt acte normative cu putere de lege
-ordonantele sunt de 2 feluri:
a) ordonantele simple
-pot fi adoptate doar in baza unei legi speciale de abilitare care este
adoptata de Parlament la initiativa Guvernului
-pot reglementa numai in domenii care nu fac obiectul legilor organice
;deci pot reglementa numai in domeniul legilor ordinare
Abilitarea Guvernului de a emite ordonante este stabilita pe domenii strict
nominalizate si pentru o perioada precis delimitata.

-de regula,ordonantele de Guvern nu se supun aprobarii Parlamentului


pentru a fi aprobate printr-o lege speciala,decat in cazul in care in legea
de abilitare se dispune acest lucru
-ca orice act normativ cu caracter general,ordonanta Guvernului se
publica in Monitorul Oficial pentru intrarea in vigoare
b)ordonantele de urgenta
-se adopta in baza unei abilitari constitutionale a Guvernului ,Constitutia
insasi fiind cea care confera Guvernului dreptul de a emite ordonante de
urgenta in urmatoarele conditii strict limitative:
a. in situatia in care intervine o situatie extraordinara
b. urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata
c. urgenta care trebuie motivata in continutul ordonantei
-domeniile de reglementare ale ordonantei de urgenta vizeaza atat pe
cele care sunt de domeniul legilor ordinare cat si pe cele care sunt de
domeniul legilor organice
-nu pot fi adoptate ordonante de urgenta in urmatoarele domenii: al legilor
constitutionale,la regimul institutiilor fundamentale ale statului,in
domeniul drepturilor,libertatilor fundamentale ale cetatenilor inscrise in
Const,in domeniul legilor electorale
-ordonantele de urgenta se supun de indata spre aprobare Parlamentului
si apoi se transmite spre publicare in Monitorul Oficial
Daca Parlamentul nu se afla in sesiune si s-a transmis o ordonanta de
urgenta se convoaca in 5 zile in sesiune.
-ordonanta de urgenta intra in vigoare de indata
Parlamentul este obligat, conform Constitutiei, sa dispuna prin lege asupra
ordonantei de urgenta si poate hotara prin lege aprobarea ei in
integralitate,aprobarea ei cu modificari sau lege de respingere a
ordonantei de urgenta.