Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul financiar este format din totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile

sociale de natura economica sub forma baneasca ce apar in procesul de formare,repartizare


si utilizare a banului public in scopul satisfacerii intereselor generale ale societatii.
Relatia dintre dreptul financiar si cel fiscal este o relatie ca de la intreg la parte :dreptul
financiar este intregul ,iar dreptul fiscal este doar o parte din acest intreg.
Destinatie nelimitata(sistemul cheltuielilor publice):
-cheltuieli publice pt actiuni social-culturale(educatie,sanatate)
-cheltuieli publice pt actiuni economice(infrastructura)
-cheltuieli publice pt aparare(militare)
-cheltuieli publice pt functionarea aparatului de stat
-cheltuieli publice pt cercetare,dezvoltare
-alte cheltuieli->fondul de rezerva bugetara
!!ASUPRA SURSEI DE FORMARE A BANULUI PUBLIC CAT SI ASUPRA DESTINATIEI ACESTUIA
HOTARASTE PARLAMENTUL.
Principiile care guverneaza intreaga activitate financiara a statului:
1.Principiul legalitatii - izvoraste din dispozitiile art.137 din Const
2.Principiul planificarii financiare -izvoraste din dispozitiile art.138 din Const
3.Principiul verificarii legalitatii folosirii banului public -izvoraste din dispozitiile art.140 din
Const
"Nullum imposite sine legi" - niciun impozit in afara legii
1.Principiul legalitatii
Normele juridice care reglementeaza formarea,repartizarea si utilizarea banului public sunt
obiectul unor legi ordinare.Reglementarea primara a finantelor publice face obiectul legilor
ordinare.
2.Principiul planificarii financiare
Potrivit dispozitiilor constitutionale bugetul public national este format din:
-bugetul administratiei centrale de stat
-bugetul asigurarilor sociale de stat

-bugetele locale
3.Principiul verificarii legalitatii folosirii banului public
Verificarea legalitatii utilizarii banului public se realizeaza in Romania de catre Curtea de
Conturi a Romaniei,una dintre cele 3 institutii autonome din tara noastra.
Curtea de Conturi a Romaniei este garantul banului public in tara noastra.
Izvoarele dreptului financiar
a)izvoare comune(Constitutia,legea administratiei publice locale)
b)izvoare specifice(legea 500 din 2002:legea finantelor publice centrale->lege modificata si
republicata la zi, legea 273 din 2006:legea finantelor publice locale->lege modificata si
republicata la zi, legea 94 din 1992 care reglementeaza organizarea si functionarea Curtii de
Conturi a Romaniei,legile bugetare anuale)
Norma juridica financiara este o regula de conduita ,generala ,impersonala si obligatorie
care cuprinde drepturile si obligatiile subiectelor participante la raporturile juridice
financiare,regula care se aduce la indeplinire de buna voie sau prin forta coercitiva a
statului.Are o ipoteza,o dispozitie si o sanctiune.Elementul specific al normei juridice
financiare este sanctiunea.Ex de sanctiuni: majorarile de intarziere:penalitatile si
dobanzile;blocarea si anularea creditelor bugetare.
Raporturile juridice financiare sunt relatiile sociale de natura economica sub forma
baneasca care apar in procesul de formare,repartizare si utilizare a banului public,relatii
reglementate de normele juridice financiare.
Categorii de raporturi juridice financiare:
1.raporturi juridice bugetare
2.raporturi juridice fiscale
3.raporturi juridice monetare
4.raporturi juridice de creditare
5.raporturi juridice valutare etc.
Elementele raporturilor juridice financiare sunt :
-subiectele: statul(aparatul financiar);
contribuabilul: persoana fizica(romane:cetatenii romani si apatrizii;
straine: rezidente[persoanele fizice care au domiciliul in
strainatate si resedinta in Romania] si nerezidente[si domiciliul si resedinta in strainatate)

sau persoana juridica:romane ;straine


-obiect: este format din actiuni de prognoza financiara(actiuni de organizare
monetara,valutara etc.) ; plata unor sume de bani (sub forma impozitelor si taxelor
)datorate statului de catre persoanele care realizeaza venituri impozabile sau detin bunuri
din categoria celor taxabile
-continut: drepturi si obligatii