Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT

PRESEDINTE
Domnule Presedinte,
Subsemnatul/a ..... (. ..... 7~. . ........ :.~:.:7.. rf.17.. ............ proprietar al apartamentului
nr.32. , scarab, situat in &...&&&?.>$*......., nr..??, bloc.^ sector.....

*X

va rog sa binevoiti a scoate / ipifoauce un numar de. . /. ........ persoane (de) la cotele de
-^
intretinere pe o perioada de ........................... (*) incepand cu data de ....... / ...... /
pana la data de ....... / ........ / .............
Date despre persoana scoasa /introdusa (de) la cheltuielile de intretinere:
Nume si Prenume

Cod Numeric Personal

Motivul scoatcrii / introduccrii (dc) la cote (optional) :

Conform Hotararii Guvernului Nr. 400 din 04.02.2003: ARTICOLUL 23


Proprietarii din condominiu, indiferent daca fac parte sau nu din Asociatia
de Proprietari, sunt obligati:
b) sa anunte, in scris, numele persoanelor care locuiesc temporar, venite in
vizita, sau care presteaza activitati gospodaresti in timpul zilei, de minimum 15 zile
pe luna, conform prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Normele metodologice
privind organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari;
DATA
.../

SEMNATURA
/..,