Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA DE EXECUTIE

Sistem rutier piatra sparta

Page 1/4

1. SCOP

Prezentarea conditiilor tehnice si metodelor de lucru pentru executarea stratului de


piatra sparta, folosit ca strat de imbracaminte la drumuri.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica la drumurile publice cu o intensitate de circulatie care se


incadreaza in clasa de trafic foarte usoara.
Executarea impietruirilor cu piatra sparta la drumuri secundare (satesti, comunale) ca
imbracaminte provizorie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Proiect de executie specific obiectului care se executa;


Caietul de sarcini din documentatia de licitatie;
STAS 6400/84. Straturi de baza si de fundatie;
STAS 730/89. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de
incercare.
SR EN ISO 9000/2006;
SR EN ISO 9001/2008;

4. PROCEDURA
4.1 Conditii de atacare a lucrarilor

Verificarea si receptionarea stratului suport (inferior) prin PVRF (D);


Pichetarea cu tarusi in afara zonei de lucru, cu marcarea cotelor stratului suport;
Acoperirea zonei de lucru cu semnalizare rutiera corespunzatoare;
Realizarea dispozitivelor de drenare, evacuarea apelor pluviale.

4.2 Calitatea materialului

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile. Se interzice folosirea agregatelor


provenite din roci feldspatice sau sistoase;
Sa nu contina corpuri straine;
Forma granulelor trebuie sa fie poliedrica;
Verificarea calitatii pietrei sparte se efectueaza prin analiza documentelor de certificare
a calitatii loturilor aprovizionate, emise de catre furnizori (certificate de calitate,
declaratii de conformitate);
Piatra sparta se va aproviziona din timp pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitatii acesteia si se va introduce in opera numai dupa ce analizele de laborator au
aratat ca este corespunzatoare;
In cazul in care rezultatele incercarilor sunt corespunzatoare, registrul de lucrari se va
completa cu concluzia material corespunzator. In caz contrar, concluzia va fi material
neconform si se procedeaza conform procedurii CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM.

Page 2/4

4.3 Asternerea stratului de piatra sparta

Se va trece la executia stratului de piatra sparta numai dupa receptionarea stratului de


balast;
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta, se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de
sursa folosita si se va consemna in registrul de laborator provenienta sursei si
tronsoanele in care sunt puse in opera;
Piatra sparta se asterne si se cilindreaza in uscat in reprize;
Impanarea cu split sort 16,0025,00 a suprafetei stratului de piatra sparta si
compactarea;
Descarcarea pietrei sparte pe lucrare se face cat mai uniform;
Compactarea se executa cu cilindri compresori netezi pana la inclestarea maxima a
agregatelor, dupa care se continua cu cilindri pe pneuri de 10,0014,00to;
Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropirea uniforma a stratului,
evitandu-se supraumezirea locala;
Compactarea se continua pana cand ruloul compresor nu mai lasa urme, iar mai multe
pietre de aceeasi marime si natura nu mai patrund in fundatie si sunt sfaramate de
rulourile compresorului.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

La asternerea stratului se verifica grosimea de asternere;


Verificarea latimii stratului realizat;
Verificarea pantei transversale a stratului de piatra sparta;
Verificarea gradului de compactare realizat;
Frecventa executarii masuratorilor si incercarilor va fi conform PCCVI.

6. INREGISTRARI

Registrul/jurnal de santier;
Buletine de incercari;
Verificarea calitatii pietrei sparte;
Determinarea gradului de compactare realizat;
Proces verbal de receptie in faze determinante,

7. EHIPAMENTE UTILIZATE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
7.6

Excavator
Incarcator frontal
Mai compactor
Autobasculanta
Motopompa
Pickhammer

Page 3/4

8. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII


1.6

La executia lucrarilor vor participa numai angajati ai Sub-contractorului, care


sunt instruiti, cunosc si respecta normele de sanatate si securitate a muncii
specifice acestui tip de lucrari.

1.7

Intregul personal care participa la executia lucrarilor va fi dotat corecpunzator cu


echipament de lucru si echipament de protectie.

1.8

Masinile si echipamentele folosite vor fi in stare buna de functionare si vor fi


autorizate in conformitate cu reglementarile in vigoare.

1.9

Masinile si echipamentele vor fi deservite numai de personal autorizat.

9. RESPONSABILI
Din partea Antreprenorului
Din partea Inginerului

Page 4/4