Sunteți pe pagina 1din 12

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap.

6, sector 1,
Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL


Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

1 / 12

MEMORIU TEHNIC pentru ARHITECTURA

I. DATE GENERALE
I. 01. Obiectul proiectului:

Denumire proiect:

Recompartimentari birouri/activitati bancare


BANCPOST

Amplasament:

Str. Negru Voda, nr. 164, parter, mun. Campulung


Muscel, jud. Arges

Beneficiar:

S.C. BANCPOST S.A.

Proiectant Arhitectura:

S.C. Architecture & Art STUDIO S.R.L.

Nr. proiect (contract):

55.A-1/08/2014

Faza de proiectare:

PT/DTAC/DDE

Data elaborarii:

August 2014

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

2 / 12

I. 02. Caracteristicile amplasamentului:


Incadrare in localitate si zona:
Imobilul din care face parte spatiul in discutie se afla in centrul orasului, in apropierea Primariei
CAMPULUNG, pe str. Negru Voda, nr. 164, la parterul Hotelului Muscelul.
Conditii de amplasare Cladirea este un imobil cu functiune turistica. La subsol are spatii de depozitare, la
Parter are receptia , spatiul bancar al S.C. BANCPOST S.A. si in spatele cladirii spatiile tehnice. Cele 5
etaje superioare contin camere de cazare. Structura este mixta de tip cadre, diafragme si placi b.a.
Constructia este ridicata in jurul anilor 1990.
Relatia cu constructiile invecinate: Spatiul detinut de S.C. BANCPOST A.S., are 2 laturi exterioare cu
posibilitatea de acces pietonal pe o sg. latura. Celelalte 2 laturi se invecineaza cu spatii interioare ale
Hotelului dintre care una este o scara de evacuare a persoanelor cazate la nivelele superioare.
Retele edilitare: imobilul este racordat la toate retelele. Din punct de vedere al utilitatilor, spatiul are in
dotare, instalatii noi, spatiul functionand in prezent tot cu functiunea de spatiu bancar.
Modul de asigurare a utilitatilor: Spatiul este racordat la retelele existente ale imobilului din care face parte,
cu posibilitate de contorizare separata.
Situatia existenta:
Functiunea: unitate bancara. Societatea S.C. BANCPOST S.A. detine prin contract de vanzarecumparare 547,16mp, astfel:
- Ssubsol= 119.30mp ;
- Sparter= 216,70mp ;
- Setaj=211,16mp.
Suprafata propusa spre reamenajare este de S= 162.00mp
Cladirea se prezinta in stare generala buna, cu tamplarie al. si geam termopan.
Compartimentarile interioare sint realizate din zidarii (15.0 - 25.00cm). Din punct de vedere al
finisajelor, sint realizate tencuieli driscuite la pereti, placari din placi ceramice in spatiile anexe. Pardoseli
din mozaic in spatiul public si gresie in anexe.
II. 03. Caracteristicile constructiei:
Functiunea: Spatiu birouri bancare / activitati publice;
Dimensiunile: spatiul se incadreaza intr-o forma neregulata de cca 17.00m x 10.00m.
Regim de inaltime: spatiul detinut prin inchiriere de catre beneficiar se afla la Parterul imobilului. Accesul
se afla la o diferenta de aprox. 1,0m de la cota trotuarului
Hmax: limita maxima a spatiului la fatada este H= 5.70m.
Suprafata construita: suprafata construita este de Sd=216,70mp. Detinuta prin act de proprietate de catre
S.C. BANCPOST S.A.
Suprafata propusa spre reamenajare este de S= 162.00mp
Indicii urbanistici existenti nu se modifica prin amenajarea propusa
Constructia se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (cf. HGR 766/1997) si la CLASA
III DE IMPORTANTA (cf. P100/92)

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

3 / 12

II. DESCRIEREA FUNCTIONALA


Beneficiarul S.C. BANCPOT S.A., a intocmit un memoriu de prezentare, in care prezinta
functiunile, necesitatile, performantele la care trebuie sa raspunda cladirea precum si modul in care doreste
ca acestea sa fie puse in practica prin reconfigurarea si amenajarea spatiilor existente:
Astfel, din punct de vedere al configurarii spatiilor si functiunilor se vor realiza urmatoarele:
- functiunea principala va fi aceea de birouri bancare, spatiile fiind destinate activitatii de lucru cu
publicul;
- spatiul general este impartit in doua zone: zona publica si zona de anexe, astfel:
o hol acces / zona de 24H;
o sala public;
o casierii deschise;
o birou director;
o cam. Seif;
o cam. Server
o sas;
o grup sanitar;
o oficiu;
o scara inchisa catre subsol.
- numarul maxim de persoane care isi vor desfasura activitatea in cadrul spatiului va fi de 35, cu un
nr. Fix de angajati de 10 persoane;
- se aduc modificari prin recompartimentari ale spatiilor cu pereti usori din gips-carton gros. 15cm,
precum si inchideri cu structura metalica 50x50x5mm pentru asigurarea securitatii a cam. seif, a
plafonului;
- accesul spre subsol va fi protejat fata de celalte spatii ale hotelului cu pereti rezistenti la foc.
Din punct de vedere al utilitatilor spatiul are dotari proprii care sunt racordate la retelele interioare
ale imobilului, de distributie a energiei electrice, gaze, apa si colectoare de canalizare ape pluviale
si menajere.
Toate instalatiile prevazute au posibilitatea de intretinere si contorizare separata. Se vor
reconfigura instalatiile din zona publica, datorita reorganizarii compartimkentarilor, plafoanelor si
modificarea pozitionarii mobilierului.
Astfel, sunt prevazute urmatoarele tipuri de instalatii:
- Instalatii de incalzire centrala racordate la centrala proprie;
- Instalatii de Aer Conditionat care vor avea in componenta unitati de tip V.K.M. cu recuperare de
caldura, casete montate in plafonul fals, racordate cu tubulatura flexibila la unitatile interioare amplasate in
interiorul plafonului fals. Vor fi prevazute prize de aer pentru aerul proaspat. Pentru unitatile de tip Split
amplasat in Cam. Server se va monta o unitate exterioara in aer liber, in apropierea cam. Tehnice.
- Instalatii stingere cu apa sau spuma a incendiilor (stingatoare portabile);
- Instalatii electrice de forta, iluminat si prize. Tabloul existent va fi inlocuit si va fi redimensionat
pentru a deservi obiectul in discutie;
- Instalatii de securitate; care constau in instalatii, dispozitive de control acces si supraveghere
video, sisteme de protejare la efractie;
- Instalatii de voce date; posturile de lucru vor fi echipate in consecinta si se vor prevedea
spatii special destinate echipamentelor de comunicatie, transfer date .
Din punct de vedere al dimensionarilor spatiale s-au avut in vedere urmatorii indici si urmatoarele
caracteristici:
- in sala de vanzare se va aloca o suprafata de min. 4,0 mp pentru fiecare persoana; In acesti indici
de suprafata sunt incluse suprafetele aferente mobilierului si circulatiei;
- se va asigura un debit de aer proaspat de 20 mc/ora om;

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

4 / 12

- se va asigura un nivel de temperatura interioara constant de 21C in spatiile aferente birourilor si


18C in cam. Server.
- in spatiul de vanzare se va asigura un nivel de iluminare de 350lx care se va realiza cu lampi
4x18W. In restul spatiilor se va asigura un iluminat de 200-250lx.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

5 / 12

III. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


Proiectantul prin prezentul proiect, raspunde tuturor cerintele de tema (descrise in capitolul antecedent) date
de beneficiar, iar solutiile de rezolvare prezentate se incadreaza si respecta totodata din toate punctele de
vedere normele si normativele romanesti si internationale.
Astfel pentru a putea fi implinite toate dezideratele sunt necesare o serie de interventii la constructia
existenta. In continuare vor fi prezentate, lucrarile de interventie si amenajare ce vor fi realizate:
III.01 Lucrari de desfaceri si demolari
Se propun spre demolare pereti de zidarie usoara (15cm grosime). Vor fi desfacuti parapeti de zidarie,
impreuna cu tamplarii de sticla interioare.
La fatada se va desface windfang-ul pt a fi inlocuit cu materiale de calitate superioara.
Plafoanele se vor desface complet. Se vor dezafecta toate instalatiile electrice, urmand a se inlocui cu
cabluri noi, care sa corespunda noilor cerinte ale beneficiarului.
Treptele exterioare de acces si rampa de acces a persoanelor cu handicap se vor repara acolo unde este cazul
si unde placarea de gresie este deteriorata.
III.02 Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Inchiderea vitrata existenta exterioara se va pastra, urmand a se inlocui panourile de sticla termopan
necesare, respectiv unde se scoate ATM-ul si unde vor fi grilele de climatizare.
Usile de acces vor fi inlocuite cu tamplarie de al. cu geam termopan si panou fix din al. Cu geam termopan.
Lucrarile interioare se propun din gips-carton pe str. met. (in cazul placarilor cu gips carton), structura
metalica 50x50x5mm, cu retea de 40x40cm si tabla de blindaj de 5mm grosime, iar la plafoane sunt propuse
lucrari mixte: din placi de gips-carton pe str. Met., casete prinse pe tije. La exterior va fi montat partial
plafon de gips-carton pe baza de ciment AQUAROC.
Accesul scarii catre subsol se va inchide cu perete de Gips-Carton cu rezistenta la foc completata cu pereti
de gips-carton cu blindaj interior.
III.03 Finisaje interioare
Finisajele interioare prevazute vor reflecta strict destinatia spatiilor in care vor fi realizate. De
asemenea sunt specificate dotarile anumitor spatii. Astfel in:
- Sala publica, Sala sedinte, birou director:
Pardoseala din parchet triplu stratificat, montat pe sapa din mortar de ciment M100T(max.5 cm
grosime). La pereti vor fi executate tencuieli pe baza de var-ciment finisate cu vopsitorii lavabile si
vopsitorii acrilice la pereti de gipscarton. Deasemenea vor fi tencuieli de tip granulit cu granulatie
de 15mm, aplicate pe pereti de gips-carton.
- Camera Servere:
Pardoseli din linoleum antistatic, de tipul Tarkett. La pereti vor fi executate tencuieli pe baza de
var-ciment finisate cu vopsitorii lavabile si vopsitorii acrilice la pereti de gipscarton.
- Spatii umede- din aceasta categorie fac parte chicinetele, grupurile sanitare:
Pardoseli din placi ceramice antiderapante. La pereti vor fi placari cu faianta.
Vor fi realizate plafoane suspendate din gipscarton combinate cu casete 60x60cm de tipul AMFThermatex, sustinute de structura aferenta, agatata de tije suspendate.
III.04 Finisaje exterioare
Se va pastra inchiderea exterioara cu tamplarie. Compartimentarea interioara a windfang-ului va primi o
structura metalica suplimentara in interiorul plafonului de tipul 50x50x5mm, cu retea de ochiuri 40x40cm si
tabla de blindaj 5mm grosime.
Plafonul local de deasupra intrarii va fi din placi pe baza de ciment, tip RIGIPS- Aquaroc. Toate
intradosurile vor fi verificate si tratate hidrofug.
Toate firmele/ reclamele luminoase se vor pastra, urmand a se verifica functionarea lor corecta.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

6 / 12

III.05 Descrierea sintetica a materialelor propuse


In continuare vom descrie materialele si subansamblurile elementelor de constructie ce se vor utiliza, cu
modul lor de punere in opera dupa categoria generala din care fac parte.
Pardoseli
Suportul stratului de uzura al pardoselii respectiv peste placa/pardoseala existenta, va fi executata
cu o suprafata perfect neteda, realizata cu filer (quartz).
Pardoseli din parchet:
Se va folosi parchet din lemn triplustratificat pentru trafic intens, de 15 mm grosime (strat superior 4 mm
din lemn masiv, stratul mijlociu 9 mm din esenta rasinoasa si stratul inferior de 2 mm din placaj de esenta
rasinoasa) latime 205 mm si lungime 2200 mm, calitate I. Culoarea va fi de fag. Montarea pardoselii se va
face conform cu tehnologiei de montare a furnizorului cu adeziv bicomponent. Rostul de dilatare la margini,
de 1 cm se umple cu chit elastic.
Pardoseli ceramice :
Se vor folosi placi de granit ceramic, calitatea I, Graniti Fiandre tip Bianco Montorfano, R19L45, 1 cm
grosime, dimensiuni 45,7x45,7 cm. Pentru chituire se va folosi chit (acrilic). Rostul intre placi va fi de 3
mm.
Pardoseli din linoleum:
Linoleum-ul va fi de tipul trafic intens, cu proprietati antistatice si ignifuge, pentru a corespunde
totodata si normelor internationale. Se va utiliza linoleum-ul livrat in rulou, montajul realizindu-se prin
lipire cu adezivi de stratul suport. Acolo unde este necesar se vor prevede, dupa caz, profile speciale din
alama, la pragurile usilor, la schimbarile de finisaj. Pe contur la racordarea pardoselii de pereti se va ridica
plinta din materialul pardoselii pe o inaltime de 10 cm.
Finisaje uscate cu gips-carton
Vor fi utilizate tipuri de panouri de 12,5mm grosime, asezate in doua straturi, specifice scopului si
destinatiei incaperilor unde vor fi utilizate.
Finisajele cu placi din gispcarton vor fi utilizate la:
- placarea suprafetelor verticale ale peretilor prin fixarea cu mortare adezive pe stratul suport sau dupa caz
prin fixarea cu suruburi autofiletante de structuri din profile usoare de tabla zincata fixate la randul lor de
stratul suport sau suspendate de acesta in cazul plafoanelor;
- executarea peretilor interiori usori de compartimentate pe structuri din profile de tabla zincata;
- la plafoane suspendate.
Toate compartimentarile interioare usoare si placajele pe suprafete verticale, executate cu panouri
de gipscarton pe structuri de profile de tabla zincata, vor avea incorporate intre suprafetele placilor
exterioare sau intre suprafata placilor si cea verticala placata, saltele de vata minerala.
Peretii de compartimentare usori realizati cu placi de gipscarton vor avea in mod obisnuit grosimea
totala de 15 cm, iar impreuna cu stratul fonoitermoizolator realizat din saltele de vata minerala asigura o
diminuare a zgomotului aerian de cel putin 65 db. Se vor executa protectii cu profile de aluminiu la toate
muchiile expuse lovirii. Pentru incaperile cu destinatii umede (oficiu, rup sanitar) vor fi prevazute placi de
gipscarton hidrofug.
Plafoane suspendate din placi de 12,5mm. Montarea se va face pe schelet din profile speciale din
tabla galvanizata de dimensiuni minime de 50x40 mm, care se va ancora adecvat, conform tehnologiei
furnizorului. Oriunde se va considera necesar se va stabili schelet (cadre, grinzi) din profile de otel de
dimensiuni minime 50x50x5 mm, care se va vopsi cu miniu de plumb. In cazul constructiei la exterior,
suprafata respectiva de ghips-carton se va hidroizola cu material Ceresit CL 50.
Izolatie la tavane cu vata minerala:
Se va realiza cu placi rigide autoportante de vata minerala G80 (80 kg/mc), caserate cu folie din pvc, ca
bariera de vapori. Fixarea se face prin lipire cu solutie bituminoasa la rece.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

7 / 12

Plafoane suspendate
Plafoanele suspendate casetate sunt prevazute atat in zona publica- spatiu birouri cat si in zona
anexelor si vor fi realizate cu placi de forma patrata cu latura de 60 cm din fibra minerala, simplu asezate pe
o structura reticulara vizibila semiingropata, suspendata prin tiranti reglabili de intradosul elementelor
planseului. Tipul de caseta care va fi folosit va fi AMF cu codul Thermatex.
Plafonul esxterior va fi din placi pe baza de ciment, tip RIGIPS- Aquaroc.
Tavanul blindat
Se va alcatui din schelet de otel 50x50x5 mm, vata minerala, si toate detaliile de mai sus dar cu foaia de
tabla de 5 mm si 2 foi de gipscarton, pe o singura fata).
Se va prevede si vopsirea impotriva ruginei a scheletului
Vopsitorii
Inaintea inceperii lucrarilor de vopsitorii, toate celelalte categorii de lucrari de reparatii si instalatii precum
si pardoselile reci, trebuiesc terminate. Tamplaria exterioara si cea interioara trebuie terminata si verificata
inainte.
Dupa caz, in functie de destinatie, suprafata pe care se aplica si rol vor fi utilizate urmatoarele
tipuri de vopsitorii:
Tencuiala cu piatra naturala, granulatie 1,5mm
vopsitorii de vinarom pe suprafete de gipscarton si tencuiala gletuita;
vopsitorii alchidice anticorozive pa elementele structurilor metalice;
vopsitorii electrostatice pe elemente metalice ale grilelor.
Aplicare ultimului strat se face numai dupa terminarea completa a zugravelilor si inaintea finisarii
imbracamintilor de pardoseli.
Tamplarie
a. Tamplarie interioara
Usi celulare, vopsite cul. alba, intr-un canat, de grosime totala de 52 mm, cu toc din
lemnarie de brad. Se vor monta mecanisme de revenire automata tip CISA, la usile wc.urilor, oficiului, sas-urilor.
Usi/panouri interioare din aluminiu cu geam termopan din aluminiu ETEM 45 cu
geam transparent sau mat termopan- securit fara clasa de protectie anriefractie (cu
grosimi de geam adecvate suprafetei dar nu mai putin de 4mm foaia).Pachetul final
termopan va avea grosimea de 24mm. Culoarea tamplariei de aluminiu va fi silk grey
RAL7044. Mecanismele de revenire vor fi de tip inglobat ETEM sau LAVAAL.
Usa seif, va avea urmatoarele caracteristici :
-clasa de rezistenta la actiunea armelor de foc cf. FB3, cf. EN :1998
-clasa de rezistenta la efractie cf. ENV 1627/cf. art.36 alin.2 HG1010
-clasa de siguranta la foc-Co, cf. STAS 11357-90
Usi metalice rezistente la foc, vor avea urmatoarele caracteristici :
-panourile metalice vor avea clasa de rez. La foc spec. In tabloul de tamplarie
-garnitura termospumanta
-garnitura de etansare
-toc din profile de tabla
-sistem autoinchidere

b.

Grilajele metalice
Sunt formate dintr-un cadru metalic din platbanda(8x30 mm) si bare metalice verticale
cu diametrul 20 mm, sudate pe cadru. Montajul acestora se va face la ferestrele pe
laterala cladirii.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

8 / 12

c.

Tamplarie exterioara:
Usile de acces vor fi inlocuite cu usi al. Si geam termopan
Nu se modifica inchiderea exterioara vitrata. Se vor inlocui panourile de geam
deteriorate.
Toate ochiurile de geam vor fi verificate in vederea stabilirii daca mai corespund
calitatii de izolare termica. Toate garniturile vor fi verificate.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

9 / 12

IV. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


Prin prezentul proiect sint stabiliti factorii prin care executia va trebui sa se ridice la nivelul cerut
prin legea 10/1995.
IV.01 Rezistenta mecanica si stabilitate (A)
Spatiul care face obiectul Memoriului se afla la Parterul unui imobil de birouri ridicat in jurul anilor
1990. Structura este de tipul cadre cu planseu de b.a.. Cf. Normativului P100/92 se incadreaza in Clasa
III de Importanta . In urma reabilitarii, constructia nu isi schimba clasa de importanta. Nu se vor realiza
lucrari care sa afecteze structura verticala a cladirii.
Greutatea blindajului camerei seif intra in valorile standard de incarcare, acestea fiind de aprox.
400kg/mp pentru cladirile moderne.
Echipamentul SEIF va fi amplasat in apropierea grinzilor de rezistenta a cladirii.

IV.02 Securitatea la incendiu (C)


Functiunea principala este aceea de spatiu administrativ, cu incaperi anexe: gr. sanitar, chicineta si
spatiu tehnic.
Obiectivul se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc, cu risc mic de incendiu.
Centrala termica este murala, amplasata in oficiu, incapere care beneficiaza de suprafata vitrata cu un
gol pentru admisie aer de ardere permanent deschis.
Celelalte incaperi nu prezinta risc de incendiu.
Nr. Persoanelor angajate este de max. 10, cu posibilitate de aglomerare pina la 35 persoane.
Este prevazuta o singura cale de evacuare pe usa de acces in spatiu, care asigura un flux de 70 pers.
Accesul scarii catre subsol este prevazut o inchidere cu perete de gips-carton rezistenti la foc si blindaj
interior.
Accesul mainilor de intervenie n caz de incendiu se poate face pe toate cele 4 laturi ale imobilului din
care face parte spatiul. Pentru spatiul Bancpost accesul se poate face pe strada din spatele cladirii cu
posibilitate de interventie pe 2 laturi.
Prevederea de msuri pentru prevenirea propagrii unui posibil incendiu, dup cum urmeaz:
pereii dintre spatiul amenajat si spatiile vecine se realizeaz din materiale clasa Co
rezisteni la foc 180 minute
materialele de finisaj sa fie din clasa C0 sau C2.
Dotarea cu mijloace de prim intervenie:
- doua stingatoare cu CO2 pentru fiecare unitate (1 stingator la mai putin de 200 mp);
IV. 03 Igiena, sanatate si mediu (D)
Asigurarea igienei finisajelor interioare:
-prevederea de tipuri de finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa emita gaze nocive.
-toate incaperile se vor ventila corespunzator astfel incat sa se previna formarea condensului si a
mucegaiului. Acolo unde nu este posibila ventilarea naturala se va face mecanic prin ventilatoare
sau prin grile de transfer amplasate in usi sau in pereti.
Igiena ambientala vizuala:
Iluminarea naturala este asigurata prin suprafata vitrata generoasa din fatada principala. Iluminarea
artificiala este asigurata cf. Normativului I 18/1-01, cu specificatii la fiecare tip de incapere.
Igiena apei:
Spatiul va fi dotat cu grup sanitar si chicineta racordate la retelele interioare ale imobilului
existent. Calculul numarului de obiecte sanitare s-a facut conform prevederilor STAS 1478, adica:
-pentru un nr. total < 15 angajati se prevede 1 closet, 1 lavoar. S-a realizat diferentierea pe sexe
prin proiectarea a 2 closete, cu 1 sg. lavoar comun.
Cerinta pentru igiena apei se refera la conditiile privind distributia acesteia intr-un debit
corespunzator si satisfacerea criteriilor de puritate necesare apei potabile.

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

10 / 12

Prin destinatia spatiului, obiectivul nu produce noxe. Singura sursa de poluare, fiind constituita de
gunoiul menajer care se evacueaza prin serviciul contractat cu o societate de salubritate.
Modul in care se asigura igiena apei si evacuarea reziduurilor lichide va fi descris in memoriul
instalatiilor sanitare.
IV.04 Siguranta in exploatare (B)
Spatiul se afla la Parter, cu o diferenta de inaltime intre exterior si interior de inaltime de 11 0cm.
Spatiul beneficiaza de accese in cladire cf. Normativ indicativ NP 068-02. Pentru accesul persoanelor
cu handicap locomotor, exista rampa cu panta de 8%, linga intrare. Aceasta trebuie sa fie reparata acolo
unde finisajul s-a desprins.
Prin reamenajare, spatiul interior va beneficia de finisaj nou de pardoseala. Acesta va fi montat dupa ce
gresia existenta se va desface si dupa ce se va repara sapa suport
Materialele pardoselilor sunt antiderapante. In incaperile umede chicineta, coeficientul de frecare al
pardoselii va fi COF = min. 0,4.
Finisajul peretilor nu prezinta suprafete rugoase.
Circulatia interioara este fluenta si fara oprelisti pe traseul de evacuare. Pozitionarea mobilierului
inlesneste traseul de evacuare, latimile coridoarelor fiind de min. 1,50m. Intra astfel in gabaritul de
min. 1,00, cerut de normativ privind caile interioare de circulatie.
Dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare existente indeplinesc conditiile prevazute in P 118.
Toate usile cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii.
Caile de evacuare se vor atentiona prin marcaje vizibile.

IV.05 Protectia impotriva zgomotului (F)


Obiectivul nu necesita tratamente acustice speciale. Prin natura materialelor folosite se asigura
protectia fonica spre spatiile adiacente.

IV.06 Economia de energie si izolare termica (E)


Prin instalatia de Aer Conditionat se va asigura un microclimat eficient pe timpul verii, iar prin
instalatia de incalzire este asigurat confortul termic pe timpul iernii. Instalatia de Aer Conditionat este
completata cu ventilatoarele de introducere de aer proaspat si cele de evacuare a aerului viciat, care sint
legate direct la exterior.
PARAMETRII DE CALCUL:
Parametrii aerului exterior iarna:
temperatura exterioara de calcul:
-15C
Parametrii aerului interior iarna:
Spatiu public, grup sanitar:
20C
Hol secundar:
18C
Parametrii aerului exterior vara:
temperatura exterioara de calcul:
33.5C
umiditate relativa exterioara de calcul :
45 %
Parametrii aerului interior vara:
Spatiu public
22C ; 55 %
Camera server
218C ; 60 %
Coeficientii de control (a,c,e) ai elementelor de constructie:
perete exterior:
a= 1,70m2K/W
pardoseala:
c= 2.50m2K/W
tamplarie exterioara:
e= 0.50 m2K/W

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

11 / 12

Elementele de inchidere sunt existente. Noile tamplarii vor respecta criteriile de calitate impuse in
ceea ce priveste performanta de izolare termica. Ansamblul ferestrelor si usilor (format din rame si geamul
propriu zis) va respecta coeficientul de control impus. Profilele in Al vor fi cu rupere de punte termica iar
geamul termorezistent va avea un coeficient de transfer termic (Ug) de max.1,4W/m2K

Se vor face tratamente hidrofuge la intradosul aticului, acolo unde deasupra are contact cu terasa etajului 1.

V. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA


Nu este cazul in cadrul proiectului.

VI. AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI


Nu se proiecteaza amenajari urbane.
VII. ORGANIZAREA DE SANTIER si MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Lucrarile de executie se vor realiza in limitele incintei detinute de beneficiar. Lucrarile exterioare nu
necesita baracamente sau echipamente provizorii, ele realizindu-se intr-un timp relativ scurt si fara utilaje de
mari dimensiuni.
Lucrarea nu prezinta dificultati deosebite de executie dar se recomanda ca executia sa se faca de catre o
unitate cu experienta pentru acest gen de lucrari. Se vor respecta prevederile normativelor NE 012/99 si
urmatoarele instructiuni:
Dezafectarile tamplariilor, a tavanului fals, se vor executa ingrijit, astfel incit sa nu se produca avarii
cladirii. Molozul se va evacua in containere de maxim 75kg. Se interzice cu desavirsire prabusirea
peretilor la demolare.
Se interzice spargerea elementelor de beton armat pt. dezvelirea armaturii si sudurile de armaturi
eventual gata dezvelite. Se interzice deteriorarea in vreun fel a elementelor de beton armat.
Se va asigura permanent stabilitatea parapetului pe parcursul dezafectarilor.
Daca la decopertarea finisajelor de releva avarii sau defecte ale structurii de rezistenta (segregari,
dezveliri ale armaturii,..) se va anunta proiectantul si expertul.
Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele:
- Legea 319/2006 a sntii i securitii n munc
- Normele generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/ 15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii-ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995- privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995- normativ cadru privind acordarea ecipamentului de protectie individuala;
- Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 Normativ C300-1994;
- alter normative in vogoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.
Orice modificari ale proiectului original datorate dorintei investitorului sau a unor neconformitati constatate
pe santier vor fi analizate in prezenta proiectantului conform prevederilor legale in vigoare si vor fi
executate strict pe baza dispozitiilor de santier elaborate de catre acesta.
Exploatarea constructiei se va face in conformitate cu capitolul specific din Cartea Constructiei unde se vor
preciza tipul si frecventa verificarilor elementelor de constructie cat si modul de utilizare si intretinere a
instalatiilor si echipamentelor din dotare.
Normativele care au stat la baza intocmirii acestui proiect au fost:
P 118/99 Normativ de siguranta la foc

S.C. Architecture & Art STUDIO SRL

Adresa: Intr. Filioara, nr. 1, et.4, ap. 6, sector 1,


Bucureti, Romnia
Tel/fax: 021.252 00 74
e-mail: office@archstudio.ro
nr. Inregistrare: J40/14097/2007

Data:

Fisier:

Pag.

04.09.2014

MEMORIU TEHNIC CAMPULUNG -PAC- vazut

12 / 12

NP 068/02 Normativ pentru proiectarea cladirilor civile d.p.d.v al cerintei de siguranta in exploatare
NC 001/99 Normativ privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995
I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie.
GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladirile
civile.
NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
I 9-1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.
I 5-1998 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
I 13-2002 Normativ petnru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.
Intocmit:Arh. Cristina Sirbu