Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea ncheierii unui contract de comodat ntre Comuna Periam i
Asociaia Partida Romilor Pro-Europa Filiala Timi
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.01.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa nr.183/07.10.2014 a Asociaiei PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA - Filiala
Timi, nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8207/05.11.2014 depus de domnul Valentin
Pepenel preedinte prin care se aduce la cunotin faptul c se dorete nfiinarea unei sucursale
locale a asociaiei n Comuna Periam, motiv pentru care este solicitat tot sprijinul autoritilor locale
pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunt membrii comunitii de romi din Comuna Periam;
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.370/20.01.2015 depus de domnul
Gendelon Marin, desemnat n calitate de preedinte al Asociaiei PARTIDA ROMILOR PROEUROPA - Organizaia Local Periam, prin care solicit aprobarea spaiului situat n Comuna Periam
str.Freziei, nr.129, jud.Timi, n vederea stabilirii sediului;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.435/21.01.2015 naintat de
doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite i taxe locale al primriei;
- prevederile art.4-6, ale art.131 i ale art.49 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaii i
fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare ;
- prevederile pct.VII lit.A i lit.D din Anexa la H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului Romniei de mbuntire a situaiei romilor, cu modificrile i completrile ulterioare ;
- prevederile pct.11.1 lit.b i altele din Anexa la H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii rome pentru perioada
2015-2020;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a, art.45 alin.3 i ale art.115 alin.1 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. (1) ncepnd cu data de 01.02.2015, se aprob, pentru o perioad de 2 ani, ncheierea
unui contract de comodat ntre Comuna Periam i Asociaia Partida Romilor Pro-Europa Filiala
1

Timi, pentru spaiul n suprafa de 36,89 mp din imobilul nscris n C.F. nr.401756 (provenit din
conversia de pe hrtie a C.F. vechi nr.4521) i avnd nr.cadastral/nr.top. Cad: C1, Top.: 611-612/b,
situat n comuna Periam, str. Freziei, nr.129, jud. Timi (nr.vechi 659 Periam). Modelul contractului de
comodat constituie Anexa nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Spaiul dat n folosin gratuit este format dintr-o ncpere n suprafa total de
36,89 mp din imobilul nscris n C.F. nr.401756 (provenit din conversia de pe hrtie a C.F. vechi
nr.4521) i avnd nr.cadastral/nr.top. Cad: C1, Top.: 611-612/b, n suprafa total de 816 mp, imobil
aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniu privat i n administrarea Consiliului Local Periam.
(3) Comodatarul are obligaia de a reabilita i ntreine spaiul mai sus descris n bune
condiii i s pstreze ordinea i curenia.
(4) Comodatarul are obligaia de a ncheia contracte cu furnizorii de utiliti i de a
achita consumul nregistrat, direct ctre furnizori.
Art.2. Domnul Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam, este mputernicit de ctre
Consiliul Local Periam s semneze contractul de comodat.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel
i Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Asociaiei Partida Romilor PRO-EUROPA Filiala Timi;
- Domnului Gendelon Marin, preedinte al Asociaiei Partida Romilor PROEUROPA, organizaia local Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

STRUTINSCHI RODICA

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 10 din 29.01.2015