Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea contului de ncheiere a exerciiului bugetar pe anul 2014

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.02.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.995/12.02.2015 prezentat de
doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei Comunei Periam, cu
privire la ncheierea contului exerciiului bugetar pe anul 2014 i avizat de domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam;
- contul de execuie a bugetului Consiliului local al Comunei Periam pe anul 2014 ntocmit de
compartimentul de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.763/03.02.2015 i depus la
D.G.R.F.P. Timi sub nr.18/02.02.2015;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Ordinului Administraiei Publice nr.1780/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art.19 i art.27-28 din Legea nr.82/1991 privind legea contabilitii, republicat (r4),
cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, precum i ale art.45 alin.1
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, modificat i completat,

H O T R T E:
Art.1. Se aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar pe anul 2014 la activitatea bugetar
desfurat, dup cum urmeaz:
Excedent 2014:
295.577,91 lei
- la venituri:
8.937.443,13 lei
- la cheltuieli:
8.641.865,22 lei
Excedent 2013:
531.717,95 lei
1

Excedent (total) 2014:


827.295,86 lei
Art.2. Se aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar al autofinanrii pe anul 2014 la
activitatea bugetar desfurat, se prezint astfel:
Sold la 01.01.2014:
146.027 lei
- la venituri:
257.298 lei
- la cheltuieli:
317.673 lei
Sold la 31.12.2014:
85.652 lei
Art.3. Veniturile i cheltuielile pe capitole i articole bugetare se aprob conform Anexelor nr.14, anexe care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.4. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a aplicrii
actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

CPUAN IONEL

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 16 din 16.02.2015