Sunteți pe pagina 1din 1

COMANDA DE PROIECTARE

nr. .......

din .........

Catre SC PROIECT TRIDENT SRL ,Piatra Neamt ;

SUBSEMNATUL ______________________, cu domiciliul n ____________, str. ______________, nr. __,


bl. __, sc. _, apt. ___, C.I./B.I. seria.___, nr._________,CNP ________________________, telefon
_________________, reprezentant al firmei ________________________________ ,cu sediul n _______,
str. ____________, nr. ___, bl. ___, sc. __, apt.___, CUI ________________,J_____________________,
cod IBAN_______________________________, v rog s-mi ntocmii urmtoarea documentaie pentru
obinerea AVIZELOR(DE PRINCIPIU SAU DEFINITIVE) necesare
__________________________________________________________________________________

1. Proiect semnalizare si alarmare in caz de incendiu


Pentru obiectivul de investitii :
____________________________________________________________________________
2. Proiect de a sistemelor de instalatii de limitare si stingere a incendiilor
Pentru obiectivul de investitii :
______________________________________________________________________

SEMNATURA.... ................................................................................................