Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor:

Seria

Cumparator:

si numarul:
C.U.I/C.I.F:

Nr.Reg.Com.:

Sediul:

Factura fiscala

C.U.I

Judet:

Sediu:

Contul:

Nr.Facturii:

Banca:

Data(ziua,luna,anul)

Judet:

Nr. aviz insotirea marfi:

Contul:

(daca este cazul)

Banca:

COTA TVA :
Nr. Crt.

Denumirea produselor sau a


serviciilor (lucrarilor)

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- lei 4

Valoarea
lei -

5 (3x4)

Valoarea
TVA
lei 6

1
2
3
4
5

Date privind expeditia

Semnatura si

Total

0.00

stampila

Numele deleg

furnizorului

Identificat cu B.I./C.I./ Seria:

accize

Nr.:

Semnatura

Eliberat(a) de:

Mijlocul de transport nr.:

0.00

de primire

Total de plata (col.5 + col.6)

Expedierea s-a facut in prezenta noastra


la data:

0.00

ora:

C.U.I/C.I.F:

Semnaturi:

Furnizor:
0

Sediul

Judetul

CHITANTA nr
Data

Am primit de la
Suma de
Reprezentand

30-dec-99

Adresa

0
0.00 adica
cva factura nr

0.00

din care:

din
Casier

30-dec-99