Sunteți pe pagina 1din 16

Referat

TEMA:

Contractul de
asigurare

A elaborat:
Cojocaru Oxana
A verificat:
Perederco Vasile

Chisinau 2014

Cuprins :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Notiunea de asigurare si importanta acesteia in circuitul civil si comercial


Raportul juridic de asigurare si principalele notiuni ale acestuia
Clasificarea asigurarilor (forme si tipuri)
Notiunea, caractere juridice si elementele contractului de asigurare
Continutul contractului de asigurare (efectelecontractului de asigurare)
Obligatiile si drepturile asiguratorului
Obligatiile si drepturile asiguratului
Asigurarea obligatorie si modalitatile ei
Asigurarea facultativa si modalitatile ei
Incetarea contractului de asigurare

1.Notiunea de asigurare si importanta acesteia in circuitul civil si comercial.


Asigurarea poate fi analizata atit din punct de vedere juridic , cit si economic.
Din punct de vedere economic, asigurarea reprezinta un sistem de relatii econimice, bazate pe
principiul distribuirii pierderilor patrimoniale, cauzate de intimplari imprevizibile, forma materiala
a carora o reprezinta un fond banesc, utilizat in scopul compensarii pierderilor patrimoniale,
aparute la persoanele care au participat la crearea lui.
Asadar, putem spune ca asigurarea reprezinta, totodata, un mijloc de prestare a serviciilor
care se manifesta prin acumularea depunerilor banesti intr-un fond de asigurare si repartizarea
acestora persoanelor asigurate ce au suferit pierderi ca urmare a survenirii diferitelor intimplari
imprevizibile.
3

Mecanismul asigurarii se bazeaza pe faptul ca numarul persoanelor prejudiciate, de obicei,


este mai mic decit numarul persoanelor asigurate.
Importanta asigurarii rezida si din functia acesteia de preintimpinare a cazurilor asigurate
precum si minimalizare a pierderilor. Ea presupune un intreg sistem de masuri, cum ar fi
finantarea diferitelor actiuni care au scop preintimpinarea sau micsorarea urmarilor negative ale
accidentelor, calamitatilor naturale etc.
Din masurile cu caracter preventiv putem mentiona construirea diferitelor instalatii
antiincendiare, imbunatatirea tehnicii de protectie a muncii etc. Inlaturarea urmarilor negative ale
calamitatilor naturale si a accidentelor se manifesta prin schimbarea bunurilor materiale distruse
cu altele noi sau prin faptul acordarii ajutorului material pentru efectuarea unui tratament in cazul
persoanei care a suferit un accident de munca.
In afara de aceasta asigurarea are drept scop recuperarea pierderilor patrimoniale cauzate de
calamitatile naturale sau diferite accidente.
Pentru persoanele asigurate , asigurarea este un mijloc de recuperare a pagubelor cauzate de
diferite intimplari imprevizibile, precum un mijloc de satisfacere a anumitor necesitati financiare
in cazurile prevazute de contract, iar pentru companiile de asigurari , ea constituie o sursa foarte
importanta de acumulare a capitalului si unul din mijloacele de obtinere a unor venituri enorme.
In concluzie, putem spune ca asigurarea reprezinta o activitate de antreprenoriat,
reglementata de normele dreptului civil, care se realizeaza in limitele circuitului civil unic de catre
comercianti profesionisti asiguratori cu scopul obtinerii sistematice a serviciilor legate de
acestea.
2.Raportul juridic de asigurare si principalele notiuni ale acestuia.
In materia de asigurare sunt folosite anumite notiuni, semnificatia carora se impune a fi
precizata, precum: asigurat, asigurator, riscul asigurat, cazul asigurat, suma asigurata, indemnizatia
de asigurare, obiectul asigurarii etc.
Asiguratul este persoana fizica sau juridica , care se asigura pe sine sau isi asigura bunurile
de survenirea anumitor evenimente.
Asiguratorul ( reasiguratorul ) este persoana juridica inregistrata in RM , car ein conditiile
legii, detine dreptul de a desfasura activitati de asigurare (reasigurare).
Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene (evenimente) care
odata produs(e) datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau
beneficiarului asigurarii) despagubirea sau suma asigurata.
Riscul este un eveniment viitor, posibil, dar incert, care ameninta viata, bunurile, sanatatea unei
persoane (incendiu, inundatie, moarte, despagubiri de platit tertilor etc.). Asigurarea se incheie
exact impotriva acestor pericole. Incertitudinea asupra riscului se refera atat asupra producerii sau
nu a unui anumit eveniment, cat si asupra datei la care s-ar putea produce.
4

Intrucat riscul este un eveniment viitor, posibil, dar incert, nu exista risc (contractul
neproducand efecte) daca evenimentul s-a produs inaintea intrarii in vigoare a asigurarii, sau daca,
producerea lui a devenit imposibila.
Riscul constituie un element esential al contractului de asigurare, fara de care nu ar exista
ratiunea incheierii contractului de asigurare.
Daca evenimentul asigurat se realizeaza prin fapta proprie, intentionata, a asiguratului,
disparand caracterul incert, intamplator, de hazard, de regula, acesta nu mai constituie risc
asigurat.
Cazul asigurat este evenimentul asigurat, in considerarea caruia s-a incheiat asigurarea, pentru
inlaturarea consecintelor sale materiale si care, intr-adevar, s-a produs. Spre deosebire de risc, care
este evenimentul ce poate aparea, cazul asigurat este evenimentul care s-a si produs.
Obiectul asigurarii, prin care se intelege ceea ce s-a asigurat: bunuri, animale, culturi, sau un
atribut al persoanei (viata, sanatatea etc.), adica valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse
pericolelor.
Interesul asigurarii. Una din regulile fundamentale in materie de asigurari este aceea a
existentei unui interes, care sa justifice asigurarea bunului, persoanei sau raspunderii respective.
Interesul asigurat reprezinta cel mai adesea interesul proprietarului bunului asigurat, intrucat el
suporta riscul si paguba pierderii acestuia, sau paguba provenind din avarierea sau distrugerea
lui. Interes de asigurare mai pot avea insa si titularii unor drepturi reale, cum ar fi: creditorul
gajist, uzufructuarul, etc.
In ceea ce priveste interesul de asigurare fata de un lucru viitor, in practica asigurarilor din tara
noastra si din alte tari, lucrurile viitoare cum ar fi rodul viilor sau productiile agricole pot face
obiectul asigurarii.
Indemnizatia de asigurare imbraca forma despagubirii in cazul asigurarilor generale si cea
a sumei asigurate in cazul asigurarilor de viata.
Indemnizatia de asigurare in cazul asigurarilor generale, nu poate depasi contravaloarea
daunei, valoarea bunului la momentul producerii evenimentului asigurat si nici suma asigurata.
In cazul asigurarilor de viata, indemnizatia de asigurare nu are caracter de despagubire,
nedepinzand de paguba suferita, ci numai de suma asigurata.
In practica asigurarilor de bunuri, se intalnesc trei principii care se aplica la acoperirea
pagubelor, respectiv:
1. principiul raspunderii proportionale;
5

2. principiul primului risc;


3. principiul raspunderii limitate.
1.In cazul principiului raspunderii proportionale, despagubirea de asigurare se stabileste in
aceeasi proportie fata de paguba, in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat,
conform relatiei:
, unde:
d = despagubirea de asigurare;
p = paguba;
s = suma asigurata;
v = valoarea bunului asigurat.
2.Stabilirea despagubirii pe baza principiului primului risc, este folosita, de regula, la acele
asigurari de bunuri, la care pagubele totale se produc mai greu. Volumul sumei asigurate este
considerat, in acest caz, ca reprezentand maximum de paguba previzibila la bunul respectiv.
Principiul primului risc este mai avantajos pentru asigurati decat cel al raspunderii
proportionale, deoarece pagubele sunt compensate intr-o masura mai mare . Aceasta compensare
presupune insa, incasarea de la asigurati a unor prime de asigurare cu un nivel mai ridicat.
Despagubirea se calculeaza conform formulei:
D=P <=> D Sa;
3.Caracteristic principiului raspunderii limitate este faptul ca despagubirea se acorda numai
daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita. In acest caz, o
parte din paguba cade in sarcina asiguratului, iar marimea relativa a acesteia (uneori cea absoluta)
este stipulata in contractul de asigurare
Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma
raspunderea in cazul producerii fenomenului (evenimentului) pentru care s-a incheiat asigurarea.
Suma asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si
constituie unul din elementele care stau la baza calcularii primei de asigurare.
In cazul asigurarilor de bunuri, suma asigurata poate fi mai mica (subasigurare) sau egala cu
valoarea bunurilor respective.
Suma asigurata nu poate fi in nici un caz mai mare decat valoarea bunului asigurat, deoarece
supraasigurarea ar duce la influentarea riscului, trezind interesul asiguratului pentru producerea
cazului asigurat.
Pentru stabilirea sumei asigurate, in cazul asigurarilor de bunuri se procedeaza la operatiunea
numita evaluare de asigurare.
In cazul asigurarilor de persoane, suma asigurata nu este limitata, fiind lasata la aprecierea
partilor contractante, deoarece viata si sanatatea persoanelor nu au pret, fiind valori inestimabile.
6

In asigurarile obligatorii asiguratul nu-si poate stabili suma asigurata, aceasta fiind prevazuta de
lege. Cel mult legea poate prevedea mai multe variante de acoperire, din care asiguratul isi poate
alege cea mai apropiata de interesele sale
Prima de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste
asiguratorului, pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii
despagubirii de asigurare sau a sumei asigurate la producerea riscului asigurat.
Prima de asigurare platita de asigurat, numita si prima bruta este formata din prima
neta(teoretica) din care se constituie fondul necesar platii indemnizatiilor de asigurare
(despagubiri sau sume asigurate) si adaosul de prima (incarcatura primei), din care se acopera
cheltuielile de administrare ale asigurarilor si profitul asiguratorului.
Primele de asigurare se calculeaza in functie de marimea riscurilor asumate si suma asigurata.
3.Clasificarea asigurarilor (forme si tipuri).
Legea cu privire la asigurari, in art 5, prevede existent a doua forme de asigurare obligatorie
si benevola ( facultative).
Asigurarile benevole ( facultative) se caracterizeaza prin faptul ca drepturile si obligatiile
partilor se stabilesc, precum si toate celelalte clause contractual, de catre parti prin contractual de
asigurare.
Contractul de asigurare fiind expresia exclusive a vointei partilor.
Asigurarea obligatorie este o forma de asigurare, in care, subiectii asigurarii obligatorii,
drepturile si obligatiile partilor, marimea primelor de asigurare, termenul de achitare a acestora si
alte clauze sunt stabilite de lege.
Codul Civil al RM insa prevede doua tipuri de asigurare : asigurarea de persoane si asigurarea
de daune (art 1302)
Asigurarea de persoane are ca obiect un anumit atribut al persoanei fizice, cum ar fi viata,
sanatatea, capacitatea de munca etc. acest tip de asigurare nu are caracter de despagubire si
reprezinta o masura de prevedere, capitalizare a anumitor sume de bani.
Asigurarea de daune include asigurarea de bunuri si asigurarea de raspundere civila. Asigurarea
de bunuri vizeaza anumite bunuri degradabile sau care pot fi distruse datorita unor accidente sau
dezastre naturale (case, bunuri ale gaspodariei casnice, animale etc).
Asigurarea de raspundere civila are ca obiect valoarea despagubirilor pe care trebuie sa le
platesca asiguratul in urma prejudiciului cauzat unei personae terte( de ex in cazul accidentelor
rutiere ). Astfel, in executarea acestui tip de asigurari, mai intervine o a treia persoana, victima,
care beneficiaza de o protectie speciala in conceptia legii.
Dupa numarul subiectilor raporturilor de asigurare sunt asigurari directe, coasigurari, asigurari
mutuale si reasigurari.
In cadrul asigurarilor directe raporturile de asigurare se nasc intre asigurat si asigurator.
7

Coasigurarea

este o asigurare directa in care exista mai multi asiguratori. Acest tip de

asigurare se practica in cazul unor bunuri extreme de valoroase ori care prezinta diferite riscuri
etc. si cind unul din asiguatori nu se poate obliga singur la plata despagubirilor de asigurare.
Astfel, obiectul asigurarii va fi asigurat de doi sau mai multi asiguratori in comun. In acest caz,
asiguratorii vor diviza intre ei atit plata indemnizatiei, cit si riscul asigurarii.
Reasigurarea are loc atunci cind asiguratorul transmite o parte din raspundere sa fata de
asigurat unei alte organizatii de asigurare . in asa situatie, asiguratorul initial va dobindi calitatea
de reasigurat, iar persoana care il asigura se va numi reasigurator.
Reasigurarea nu stabileste raporturi juridice intre asigurat si reasigurator, producind efecte
doar intre partile contractante ( asigurator si reasigurator).
4.Notiunea, caractere juridice si elementele contractului de asigurare.
Notiunea contractului de asigurare o putem desprinde atit din Legea cu privire la asigurari ( art
18), cit si din art 1301 Cod Civil al RM. In CC , prin contract de asigurare , asiguratul, se oblige sa
platesca asiguratorului prima de asigurare, iar acesta se obliga sa plateasca, la producerea riscului
asigurat, asiguratului sau unui tert (beneficiarului asigurarii) suma asigurata ori despagubirea in
limitele si in termenele convenite.
Contractual de asigurare prezinta urmatoarele caractere juridice :
a) este un contract personal - obiectul asigurarii poate fi o proprietate,un bun sau un
interes;prin contractul de asigurare se asigura persoana sau persoanele si
proprietatea.Daca asiguratul vinde proprietatea asigurata,noul proprietar nu este
asigurat in baza aceluiasi contract,decat daca societatea de asigurari accepta acest
lucru.
b) este un contract consensual se incheie valabil prin simplul consimtamant al
partilor,fara sa fie nevoie de vreo forma speciala de exprimare a vointei acestora
c) are caracter sinalagmatic da nastere unor obligatii reciproce intre parti,inca de la
incheierea sa.Asiguratul se obliga sa declare exact bunurile si riscurile,sa plateasca prima
de asigurare,iar societatea de asigurari sa ofere protectie pentru riscul asigurat,fapt care se
concretizeaza in despagubirea sau suma asigurata platite pentru pagubele produse de riscul
asigurat.
d) este un contract cu caracter aleatoriu efectele sala depind de un eveniment
incert,producerea riscului.La incheierea contractului partile nu cunosc existenta sau
intinderea avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract.In cazul
asigurarii,evenimentul produce numai pierdere,situatie in care societatea de asigurari
plateste o indemnizatie de asigurare mult mai mare decat prima incasata.
e) este un contract cu titlu oneros fiecare parte urmareste sa obtina un folos,un
avantaj,o contraprestatie in schimbul obligatiei pe care si-o asuma.Pentru asigurat
avantajul consta in faptul ca in schimbul primei de asigurare platite,el obtine protectia
8

pentru sume mai mari pe toata durata contractului,fapt ce ii asigura stabilitatea


financiara.Societatea de asigurari are avantajul ca fructifica primele de asigurare prin
alimentarea fondului de asigurare,prin efectuarea de investitii,etc.
f) este un contract cu executare succesiva - prestaiile prevzute n contract din partea
participanilor nu se efectueaz dintr-o dat, ci n mod treptat i n timp, pn la expirarea
valabilitii sale.Asiguratul stie care este perioada in care va primi despagubirea sau suma
asigurata daca se produce riscul asigurat. Concomitent, societatea de asigurari solicita
incasarea primei de asigurare la termenele stabilite si acorda continuu despagubiri si sume
asigurate in toata perioada de valabilitate a asigurarii.Rezulta ca partea care si-a indeplinit
obligatia are dreptul sa beneficieze de contraprestatia prevazuta in contract,pana la
expirarea valabilitatii contractului.
g)este un contract de adeziune - clauzele contractului sunt stabilite de asigurtor,
cealalt parte (asiguratul) putnd numai s le accepte, sau s nu contracteze.Datorita
faptului ca exista mai multe societati de asigurari pe piata si a dorintei lor de a-si atrage
cat mai multi clienti exista o anumita flexibilitate in ceea ce priveste adaptarea ofertelor la
nevoile specifice.In acelasi timp,asigurarea nu mai este un monopol.Asiguratul are
posibilitatea sa aleaga societatile si conditiile contractului pe care le considera cele mai
avantajoase pentru el.
h) contractul de asigurare este unic pentru intreaga sa durata unicitatea contractului de
asigurare se mentine pe toata durata prevazuta a contractului.In cadrul unei perioade de
asigurare determinata,contractul de asigurare poate fi modificat la cererea asiguratului
pentru includerea unui risc suplimentar.In acest caz se calculeaza si se achita o prima de
asigurare suplimentara.
i) este un contract de buna-credinta incheierea si executarea acestuia trebuie sa se
realizeze cu buna credinta intre parti.Raporturile contractuale din asigurari sunt
fundamentate pe principiul denumit al celei mai mari bune credine. Incalcarea acestui
principiu conduce la decaderea din drepturi a asiguratului.
La activitatea de asigurare pot participa si alte persoane. Astfel, conform art 1 Legii cu privire
la asigurari, incheierea si indeplinirea contractului de asigurare se efectueaza printr-un intermediar
in asigurari, intermediar in reasigurare, mandate de brokeraj.
Intermediar in asigurari este persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitate de
intermediare in asigurari in schimbul unei remuneratii si care are calitatea de broker de asigurare
sau de agent de asigurare.
Broker de asigurare si/sau de reasigurare este persoana juridica inregistrata in RM care,
potrivit Legii cu privire la asigurari, negociaza pentru clientii sai persoane fizice sau juridice,
asigurari (reasigurari) sau potentiali asigurati ( reasigurati), incheierea de contracte de asigurare si
9

care acorda asistenta pe durata derularii contractelor sau in legatura cu regularizarea daunelor,
dupa caz.
Agent de asigurare este persoana fizica sau persoana juridica ce desfasoara activitate
profesionala in baza mandatului acordat de asigurator, avind dreptul sa incheie, in numele si din
contul asiguratorului, contract de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractual de
mandat, fara sa aiba calitatea de asigurator, reasigurator sau de broker de asigurare sau de
reasigurare.
Mandatul de brokeraj este un contract de mandat incheiat intre asigurat (reasigurat) sau
potentialul asigurat (reasigurat), in calitate de client, si brokerul de asigurare sau reasigurare prin
care se incredinteaza acestuia din urma negocierea incheierii contractelor de asigurare sau
reasigurare, acordate de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor.
Contractul de asigurare urmeaza sa fie incheiat in forma scrisa , iar o dovada de incheiere o
constituie polita de asigurare.
In polita de asigurare sa fie indicate toate elementele esentiale ale contractului de asigurare,
precum:

numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;


obiectul asigurarii: bun, persoana si raspunderea civila;
riscurile ce se asigura;
inceputul si durata asigurarii;
suma asigurata;
prima de asigurare, locul si termenele de plata;
alte date conform legii sau acordului dintre parti.
Referitor la termenul de actiune al contractului de asigurare, Codul Civil al RM, in art 1313,
prevede ca el incepe din momentul achitarii primei transe a asigurarii si inceteaza la ora 24 a
ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare, daca legea sau contractual nu prevede altfel.
Contractual de asigurare poate fi incheiat pe termen nelimitat sau pe un anumit termen stabilit
de partile contractante.
In cazul incheierii contractului de asigurare pe un termen nelimitat, ambele parti sunt in drept
sa rezilieze contractul, dar cu conditia respectarii unui termen de preaviz de cel putin o luna , dar
nu mai mult de 3 luni.
Daca contractul a fost incheiat pe un termen anumit, atunci el va inceta la expirarea termenului
contractului sau prin reziliere. In momentul in care termenul contractului depaseste 5 ani, partile
pot rezilia contractul fie la expirarea celui de-al cincilea an, fie la sfirsitul fiecaruia din anii
urmatori, respectind termenul de preaviz de 3 luni.
Contractul de asigurare poate fi prelungit de catre parti in mod tacit, dar dupa cum reiese din art
1313, alin 5 CC, o astfel de prelungire nu poate fi mai mare de un an de zile. Depasirea termenului
de un an de zile va atrage dupa sine nulitatea contractului.
5.Continutul contractului de asigurare (efectelecontractului de asigurare).
10

Drepturile si obligatiile partilor sunt cuprinse in contractul de asigurare.


In principal, contractul de asigurare cuprinde doua parti principale. Prima parte contine clauzele
contractuale imprimate sub forma unor extrase din conditiile generale care reglementeaza
raporturile dintre asigurat si asigurator, care sunt menite sa atraga atentia asiguratului asupra
drepturilor si obligatiilor sale.
A doua parte cuprinde partile neimprimate ale documentului, care se refera in principal la
indicarea partilor, denumirea riscurilor, prima, suma asigurata, si durata contractului (cu indicarea
datei intrarii in vigoare).
In afara acestor elemente contractul mai cuprinde si alte mentiuni proprii fiecarui contract de
asigurare.
a. Obligatiile asiguratului
Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare, sa intretina bunul asigurat in bune
conditii, conform dispozitiilor legale in vigoare si sa comunice imprejurarile care agraveaza riscul.
O alta obligatie expres stipulata in legislatia asigurarilor se refera la intretinerea a bunurilor
si luarea de masuri pentru prevenirea pagubelor. In caz de neindeplinire a acestei obligatii,
asiguratorul poate denunta asigurarea, sau, la ivirea cazului asigurat, are dreptul de a refuza plata
despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii si intinderea pagubei ,
sau sa reduca despagubirea in cazul in care dauna s-a marit.
O ultima categorie de obligatii o reprezinta cele rezultand din agravarea riscului.
In masura in care, in cursul executarii contractului, se ivesc imprejurari care modifica avizarea
initiala a riscului de catre asigurat, acesta trebuie sa le comunice asiguratorului.
Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratul are urmatoarele obligatii:
*combaterea efectiva a calamitatilor pentru limitarea pagubelor si salvarea bunurilor asigurate,
pastrarea si paza bunurilor ramase pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
*avizarea asiguratorului, in termenele prevazute de conditiile de asigurare, cu privire la
producerea evenimentului asigurat;
*participarea la consultarea cazului asigurat produs si a pagubei rezultate;
*furnizarea de date si acte referitoare la evenimentul asigurat.
b. Drepturile asiguratului
Principalele drepturi ale asiguratului inainte de producerea evenimentului asigurat sunt
urmatoarele:
*are dreptul de a modifica contractul (de exemplu posibilitatea de a schimba numele
beneficiarului asigurarii) sau modul de plata pentru prime, cand ele se achita in rate;
11

*are dreptul de a incheia asigurari suplimentare ( de exemplu la asigurarile de bunuri si de


raspundere civila, pentru majorarea sumelor asigurate initial) ;
*are dreptul de rascumparare (la asigurarile pentru care se constituie rezerve de prima, cum
sunt cele de viata, asiguratul are dreptul sa ceara incetarea contractului prin plata sumei de
rascumparare);
*are dreptul de a obtine imprumuturi asupra politelor de asigurare;
*are dreptul de a participa la tragerile lunare de amortizare, prin sistemul combinatiilor de litere
in cazul asigurarilor de viata.
c. Drepturile si obligatiile asiguratorului
Pe timpul executarii contractului, pana la producerea cazului asigurat, asiguratorul are
indeosebi drepturi.
Fiecarei obligatii a asiguratului ii corespunde un drept al asiguratorului:
-dreptul de a verifica existenta bunului asigurat si a modului in care acesta este intretinut;
-dreptul de a aplica sanctiuni legale cand asiguratul a incalcat obligatiile privind intretinerea,
folosirea si paza bunurilor asigurate.
Pana la ivirea cazului asigurat, asiguratorul are insa si unele obligatii, cum ar fi:
-obligatia de a elibera la cerere, duplicatul documentului de asigurare, daca asiguratul l-a
pierdut pe cel original;
-obligatia de a elibera, la cererea asiguratului, certificate de confirmare a asigurarii.
Drepturile si obligatiile partilor dupa producerea evenimentului asigurat
a.Obligatiile asiguratului
Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratul are urmatoarele obligatii:
combaterea efectiva a calamitatilor pentru limitarea pagubelor si salvarea bunurilor asigurate,
pastrarea si paza bunurilor ramase pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
avizarea asiguratorului, in termenele prevazute de conditiile de asigurare, cu privire la
producerea evenimentului asigurat;
participarea la consultarea cazului asigurat produs si a pagubei rezultate;
furnizarea de date si acte referitoare la evenimentul asigurat.
b.Obligatiile asiguratorului
Principala obligatie a asiguratorului dupa producerea cazului asigurat, consta in indemnizatia
acordata asiguratului. Pentru ca aceasta indemnizatie sa fie datorata, trebuie stabilita situatia de
fapt din care sa rezulte dreptul asiguratului la beneficiul indemnizatiei si obligatia corelativa a
asiguratorului de a plati.
Asadar, asiguratorul va proceda la constatarea producerii evenimentului asigurat si la evaluarea
pagubelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, la stabilirea si plata indemnizatiei de asigurare.
12

Evaluarea pagubelor se face in functie de preturile de pe piata ale unor bunuri asemanatoare,
tinandu-se seama de uzura bunului respectiv.
6. Asigurarea obligatorie si modalitatile ei.
Asigurrile obligatorii - rezult din interesul economic i social al ntregii comuniti pentru
aprarea avuiei naionale, meninerea continuitii procesului de producie i protejarea victimelor
unor accidente
Asigurarea obligatorie se poate introduce atunci cnd bunurile unui important numr de
persoane fizice i juridice sunt ameninate de anumite riscuri astfel nct fiecare deintor al
bunului respectiv ar putea avea de suportat pagube la producerea riscurilor respective.
Asigurarea obligatorie este fr termen, acionnd tot timpul ct exista bunul asigurat. n cazul
asigurrii obligatorii, rspunderea asigurtorului ia natere n mod automat din momentul n care
asiguratul intr n posesia bunului respectiv.
7. Asigurarea facultativa si modalitatile ei.
Asigurrile facultative iau natere pe baza contractului de asigurare ncheiat ntre asigurtor i
asigurat.
Asigurrile facultative se ncheie fie pentru bunuri, persoane, rspundere civil ori riscuri
necuprinse n asigurrile obligatorii, fie n vederea completrii acestor asigurri pentru o
despgubire mai mare.
Asigurarea facultativ este valabil numai pentru o anumit perioada de timp, riguros stabilit
n contractul de asigurare. n situaia n care apar unele pagube nainte de plata primei de asigurre
sau dup trecerea teremenului prevzut pentru achitarea ei, asigurtorul nu acord despgubirea
respectiv.
8.Incetarea contractului de asigurare
De regula, contractul de asigurare cu durata determinata inceteaza in momentul expirarii
perioadei pentru care a fost incheiat.
In legatura cu raporturile de asigurare pot interveni: modificarea, denuntarea, rezilierea,
nulitatea, reactivarea si reinnoirea contractului de asigurare.
Modificarea contractului de asigurare, in cadrul duratei asigurarii este posibila in cazul
schimbarii imprejurarilor esentiale cu privire la risc, in raport cu regulile precizate prin conditiile
de asigurare.
13

Denuntarea, rezilierea si anularea raporturilor juridice de asigurare constituite sunt forme de


incetare a contractului de asigurare inainte de expirarea duratei sale.
Denuntarea contractului de asigurare de catre una din parti poate avea loc in cazuri
prevazute expres in actele normative, cum ar fi: caracterul inexact, nesincer sau incomplet al
declaratiei de asigurare, schimbarea esentiala a imprejurarilor in care se manifesta riscul, etc.
Asiguratul poate sa denunte contractul de asigurare in anumite situatii, cum ar fi modificarea de
catre asigurator a conditiilor contractului de asigurare.
Denuntarea contractului de asigurare produce efecte in viitor si implica, dupa caz, restituirea
sau nu, a primelor de asigurare.
Rezilierea contractului de asigurare poate avea loc ca urmare a faptului ca scopul sau nu mai
prezinta oportunitate pentru parti sau pentru una din ele. De exemplu, evenimentul asigurat s-a
produs inainte de inceperea raspunderii societatii de asigurare sau dupa incetarea raspunderii
asiguratorului; producerea evenimentului a devenit imposibila, deci asigurarea nu mai are temei.
Rezilierea poate interveni si in urmatoarele cazuri:
asiguratul nu a achitat ratele scadente la primele de asigurare;
bunul asigurat a fost instrainat;
asiguratul refuza modificarea contractului de asigurare la solicitarea asiguratorului;
in alte cazuri prevazute prin acte normative.
Rezilierea contractului de asigurare nu genereaza efecte retroactive ci doar viitoare.
Nulitatea contractului de asigurare constituie o sanctiune indreptata impotriva efectelor care
contravin scopului asigurarii. Ea poate fi totala sau partiala si intervine in cazul incalcarii
prevederilor legale cuprinse in contractul de asigurare, cum ar fi:
declaratii incomplete sau inexacte facute de asigurat;
preluarea in asigurare a unor riscuri excluse;
preluarea in asigurare , a unor bunuri sau persoane neasigurabile.
Nulitatea contractului de asigurare consta asadar, in desfiintarea cu efect retroactiv a
contractului de la data incheierii acestui act.
Reactivarea contractului de asigurare poate interveni in sfera asigurarilor mixte de viata, in
cazul in care asiguratul a intrerupt, un anumit timp, plata primelor de asigurare. Aceasta este
posibila datorita existentei rezervei matematice in structura primei de asigurare, la aceste asigurari,
dar fara a depasi un anumit interval de timp de la intreruperea platii primei de asigurare.
Reinnoirea contractului de asigurare poate avea loc in cazul asigurarilor incheiate pe o durata
determinata, in cazul in care la expirarea perioadei de asigurare, asiguratul isi manifesta dorinta
continuarii raporturilor de asigurare, in anul urmator, prin perfectarea corespunzatoare a
contractului de asigurare.
14

Subrogarea in drepturile asiguratului constituie o consecinta a contractului de asigurare.


Aceasta consta in substituirea societatii de asigurare in drepturile asiguratului sau beneficiarului de
asigurare in limitele indemnizatiei de asigurare contra celor raspunzatori de producerea
pagubei.
Asiguratul sau beneficiarii de asigurare sunt despagubiti, in prima instanta, pentru pagubele
suferite, in baza contractului de asigurare incheiat si a primelor de asigurare achitate. De abia apoi
se poate produce un act de subrogare, daca evenimentul asigurat s-a ivit cu concursul sau prin
fapta ilicita a unui tert.

15

Bibliografie :
1.

Codul Civil al RM.

2.

Legea cu privire la asigurari nr. 407-XVI din 21.12.2006

3.
4.
5.
6.

Drept Civil, Contracte si succesiuni, Gh. Chibac, Aurel Baiesu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim.
Drept Civil, Partea Speciala, Scheme, spete, teste, Chisinau 2013.
Drept Civil, Contractele civile, Igor Trofimov, Chisinau 2004
Particularitatile contractelor in dreptul economic-Eugenia Cojocari

16