Sunteți pe pagina 1din 17

Prof.

Stănărîngă Carmen
Scoala cu cls I-VIII Ghidici, jud. Dolj

 complement circumstanţial de loc: În vacanţă merg la bunici .
 complement circumstanţial de mod : Profesorul predă cu
plăcere.
 complement circumstanţial de timp : După noapte vine zi.
 complement circumstanţial de cauză : Mor de frică.
 complement circumstanţial de scop : Adună cireşe pentru
tartă.
 atribut substantival prepoziţional: Am citit o carte de poveşti.
 nume predicativ: Mănuşile sunt de blană.
 complement indirect: Vorbeşte împotriva colegilor.
 complement circumstanţial de mod: Pluteşte împotriva curentului.