Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind actualizarea H.C.L. Periam nr.135/19.02.2007 referitoare la nfiinarea Comisiei comunitare
consultative, potrivit Legii nr.272/2004

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa nr.5650/27.01.2015 a Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
Timi nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.750/02.02.2015, prin care solicit reactualizarea
Hotrrii Consiliului Local de nfiinare a Consiliului Local Consultativ;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.1048/13.02.2015 ntocmit de
doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal n cadrul primriei, prin care propune consiliului
local completarea H.C.L.Periam nr.135/19.02.2007;
- prevederile H.C.L. Periam nr.135/19.02.2007 privind nfiinarea unei comisii comunitare
consultative pentru soluionarea problemelor sociale care privesc copiii i pentru a rspunde nevoilor
globale ale integrrii colectivitii din Comuna Periam;
- prevederile art.113-114 din Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor
copilului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.2, ale art.39 alin.1, ale art.45
alin.1 precum i ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia
Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob actualizarea H.C.L. Periam nr.135/19.02.2007 privind nfiinarea unei comisii
comunitare consultative pentru soluionarea problemelor sociale care privesc copiii i pentru a
rspunde nevoilor globale ale integrrii colectivitii din Comuna Periam , n sensul c se modific i se
completeaz art.2 al H.C.L. Periam nr.135/19.02.2007 care va avea urmtorul coninut:
Art.2. Comisia comunitar consultativ va avea urmtoarea componen:
- Bortscher-Zaiak Dieter-Siegfried, administrator S.C. DI & SI Panif S.R.L. Periam;
1

Popu Vasile, administrator S.C. RAMICOM PERIAM S.R.L.;


Cioica Valer-Nicolae, preot paroh n cadrul Bisericii Ortodoxe Periam;
Hojda Diana-Mihaela, director al Liceului Teoretic Periam;
Bobu Luminia-Anina, cadru didactic n cadrul Liceului Teoretic Periam;
Rasici Dalibor, medic SCM Policlinica Dr. Rasici Periam;
Avram Ioan-Mircea, consilier local n cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
Strutinschi Rodica, consilier local n cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
Dumitra Viorel, ef al Postului de Poliie Periam.

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i membrii Comisiei comunitare consultative mai sus nominalizai.
Art.3. Cu data prezentei, se revoc orice prevederi contrare.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului din cadrul Consiliului Judeean
Timi;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 23 din 26.02.2015