Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de nchiriere
nr.10076/22.11.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Grebenar Florica
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.02.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea domnului Grebenar Constantin nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.769/03.02.2015 prin care solicit modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.10076/22.11.2013;
- prevederile Hotrrii Civile nr.1884/2014 pronunat de Judectoria Snnicolau-Mare la data de
11.12.2014, rmas definitiv la data de 30.01.2015, privind pe numiii Grebenar Constantin i Grebenar
Florica;
- referatul comisiei de analiz i aprobare a solicitrilor de atribuire de locuine aflate n
proprietatea Comunei Periam sau n fondul locativ de stat din Comuna Periam nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.859 din data de 06.02.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.951 din
data de 10.02.2015 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei comunei Periam;
- prevederile contractului de nchiriere ncheiat cu familia doamnei Grebenar Florica i
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr. 10076/22.11.2013;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.39 alin.1, art.45 alin.3 i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr. 10076/22.11.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Grebenar Florica, prin act
adiional, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre i din contractul de
nchiriere.
Art.2. Prin actul adiional se modific prevederile capitolului II art.2 pct.1 la contractul de
nchiriere nr.10076/22.11.2013. Actul adiional este necesar pentru identificarea corect a chiriaului
1

titular de contract, precum i a numrului de persoane care locuiesc n prezent n imobilul cu nr.vechi
282, avnd adresa actual strada Ararului, nr.71, din Comuna Periam, judeul Timi, evideniat n C.F.
nr.400676 Periam, avnd nr.cadastral 145-146/1, cas aflat n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu
privat.
Art.3. Prin actul adiional care se va ncheia, se vor pstra toate celelalte condiii i clauze
contractuale, modificndu-se doar clauzele privind prevederile capitolului II art.2 pct.1 la contractul de
nchiriere, prin radierea ca i chiria a doamnei Grebenar Florica.
Art.4. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze actul
adiional care se va ncheia cu domnul Grebenar Constantin.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam;
- Domnului Grebenar Constantin;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CPUAN IONEL
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 22 din 26.02.2015