Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de
masterat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


nvmnt universitar de masterat forma de nvmnt cu frecven - SESIUNEA IULIE 2014

Programul de studii universitare de


masterat

Autovehiculul i tehnologiile viitorului

Facultatea de
Inginerie
Mecanic

Ingineria
autovehiculelor

Inginerie mecanic
Mecatronic i
robotic

Facultatea de
Inginerie
Tehnologic i
Management
Industrial

Inginerie industrial
Inginerie si
management

Inginerie industrial
Facultatea de
tiina i Ingineria
Materialelor
Ingineria materialelor

Securitate rutier, transport i


interaciunea cu mediul
Inginerie virtual n proiectarea
)
autovehiculelor (lb. engl.) *
Simulare i testare n inginerie mecanic

Facultatea de
Ingineria
Lemnului

50

32

50

36

IF

50

20

IF

50

IF

17

50

28

50

20

30

50

50

50

50

TOTAL

250

108

139

250

Ingineria fabricaiei inovative

IF

75

40

31

75

Managementul calitii

IF

50

25

23

50

Managementul afacerilor in industrie

IF

60

35

23

60

TOTAL

185

100

77

185

Ingineria sudrii materialelor avansate

IF

50

24

26

50

Ingineria i managementul materialelor


avansate metalice, ceramice i composite

IF

50

24

26

50

TOTAL
IF

100
50

48
39

52
6

100
50

IF

50

38

IF

70

38

TOTAL

170

115

Managementul ecosistemelor forestiere

IF

75

50

Management i sisteme tehnice n


exploatri forestiere

IF

75

55

TOTAL

150

105

Eco-design de mobilier i restaurare

IF

50

Structuri avansate din lemn i tehnologii


inovative

IF

50

Informatica mediilor virtuale

IF

50

Sisteme electrice avansate (lb. engl.)*)


Facultatea de
Sisteme avansate n automatic i
Inginerie
Ingineria sistemelor
tehnologii informatice
Electric i tiina
Calculatoarelor Inginerie electronic i Sisteme electronice i de comunicaii
telecomunicaii
integrate

Facultatea de
Silvicultur i
Exploatri
Forestiere

IF

Cifra total
Condiii de departajare
de
Condiii de admitere
la medii egale
colarizare

14

Inginerie electric

Cifra de colarizare
Ceteni
pentru studii finanate de
Cifra de
Ceteni
ri
tere
la
bugetul
de
stat
Forma de Capacitatea
colarizare
ri tere
UE
nvmnt maxim de
pentru
Etnici
UE
bursieri
(IF/IFR)
colarizare Fr
studii cu
Etnici romani - CPV
ai statului
tax
tax romani
cu
romn
bursa

0
5

50

27

70

41

170

24

75

19

75

Silvicultur

43

150

29

19

50

29

19

50

Inginerie forestier

Concurs pe baz de
dosar:
60% - media la
proiectul de diplom;
40% - nota obtinut la
proba de cunotine
fundamentale i de
specialitate - scris

La medii egale,
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
cunotine fundamentale
i de specialitate - scris a
proiectului de diplom /
lucrrii de licen.

Concurs pe baz de
dosar:
40 % media obinut la
examenul de diplom /
licen
60 % media obinut la
interviu

La medii egale,
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
susinere a proiectului de
diplom / lucrrii de
licen.

Concurs pe baz de
dosar:
100 % media
examenului de diplom /
licen

La medii egale,
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
susinere a proiectului de
diplom / lucrrii de
licen.

Concurs pe baz de
dosar:
100 % media
examenului de diplom /
licen

La medii egale,
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
susinere a proiectului de
diplom / lucrrii de
licen.

La medii egale,
departajarea se face
Concurs pe baz de
dup:
dosar:
1. Nota obinut la proba
de susinere a proiectului
100 % media
examenului de diplom / de diplom/lucrrii de
licen.
licen
2. Media anilor de studii
din ciclul de licen.

La medii egale,
departajarea se face
Concurs pe baz de
dup:
dosar:
1. Nota obinut la proba
100 % media
scris a examenului de
examenului de diplom / diplom.
licen
2. Media anilor de studii
din ciclul de licen.

Facultatea

Domeniul de
masterat

Nr.
crt.

Programul de studii universitare de


masterat

Cifra de colarizare
Ceteni
pentru studii finanate de
Cifra de
Ceteni ri tere
la bugetul de stat
Forma de Capacitatea
colarizare
ri tere
UE
nvmnt maxim de
pentru
Etnici
UE
bursieri
(IF/IFR)
colarizare Fr
studii
cu
Etnici romani - CPV
ai statului
tax
tax romani
cu
romn
bursa
TOTAL

Facultatea de
Inginerie
Mecanic

Ingineria
autovehiculelor

100

58

38

Cifra total
de
colarizare

La medii egale,
departajarea se face
Concurs pe baz de
dup:
Condiii de departajare
dosar:
Condiii de admitere 1. Nota
la proba
la obinut
medii egale
100 % media
scris a examenului de
examenului de diplom / diplom.
licen
2. Media anilor de studii
din ciclul de licen.

100
Concurs pe baz de
dosar:
60% - media la
proiectul de diplom;
40% - nota obtinut la
proba de cunotine
fundamentale i de
specialitate - scris

La medii egale,
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
cunotine fundamentale
i de specialitate - scris a
proiectului de diplom /
lucrrii de licen.

Facultatea

Facultatea de
Construcii

Facultatea de
Inginerie
Mecanic
Facultatea de

Alimentaie i
Turism

Domeniul de
masterat

Nr.
crt.

Inginerie civil si
instalaii
Ingineria
autovehiculelor

10

11

Facultatea de
tiine
Economice i
Administrarea
Afacerilor

41

TOTAL

50

41

50

50

50

25

25

50

Inginerie mecanic

Dezvoltarea si optimizarea sistemelor


tehnice si tehnologice agroalimentare si
turistice

IF

50

24

26

50

TOTAL

100

49

51

100

Design de produs pentru dezvoltare


durabil i protecia mediului

IF

75

64

11

75

Sisteme mecatronice pentru industrie i


medicin

IF

50

28

TOTAL

125

92

Structuri matematice fundamentale

IF

50

15

Tehnologii Internet (lb. englez) *)

IF

50

Aplicaii pentru telefonul mobil i tehnologii


internet n e-business (lb. germana)*)

IF

50

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor


soft

IF

Mecatronic i
robotic

Informatic

Marketing
Administrarea
afacerilor
Management
Economie i afaceri
internaionale
Finane
Contabilitate

tiine ale educaiei

12

50

IF

Informatic
economic
Contabilitate
Management

Facultatea de
Psihologie i
tiinele
Educaiei

IF

Eco-biotehnologii agricole i alimentare

Matematic
Facultatea de
Matematic i
Informatic

Modernizare energetic n mediul construit

Cifra total
Condiii de departajare
de
Condiii de admitere
la medii egale
colarizare

Inginerie mecanic

Inginerie industrial
Facultatea de
Design de
Produs i Mediu

Programul de studii universitare de


masterat

Cifra de colarizare
Ceteni
pentru studii finanate de
Cifra de
Ceteni ri tere
la bugetul de stat
Forma de Capacitatea
colarizare
ri tere
UE
nvmnt maxim de
pentru
Etnici
UE
bursieri
(IF/IFR)
colarizare Fr
studii
cu
Etnici romani - CPV
ai statului
tax
tax romani
cu
romn
bursa

22

50

33

125

34

50

49

50

11

39

50

50

28

22

50

Politici i strategii de marketing

TOTAL
IF

200
75

54
29

144
46

200
75

Administrarea afacerilor n turism

IF

50

15

35

50

Management i strategii de afaceri

IF

50

15

35

50

Relaii economice internaionale

IF

50

18

30

50

Management financiar-bancar
Politici contabile, audit i control de
gestiune
Sisteme informatice integrate pentru
afaceri
Audit Intern
Managementul afacerilor

IF

50

15

31

50

IF

50

19

31

50

IF

50

14

36

50

IF
IF
TOTAL

50
50
475

0
0
125

50
50
344

50
50
475

IF

50

13

37

50

IF

50

13

37

50

Psihologia educa ional, consiliere colar


i vocaional

IF

75

12

63

75

Psihologia muncii, organizaional si


resurse umane in organizaie

IF

75

12

63

75

Resurse umane n educaie.


Formare i

management

Psihopedagogia educa iei timpurii i a


colarit ii mici

Psihologie

Concurs pe baz de
dosar:
Concurs
100% media
de de
la
pe baz
examenul
de
diplom
/
dosar:
licen
60% - media la

La medii egale,
departajarea se face dup
media general a anilor
La medii egale,
de studii.
departajarea se face dup
nota obinut la proba de
proiectul de diplom;
cunotine
fundamentale
medii egale,
40%media
- nota de
obtinut
la La
40%
la
i
de
specialitate
- scris
a
departajarea se face
dup
proba de cunotine
examenul
de diplom / proiectului de diplom /
nota obinut la proba de
fundamentale i de
licen
lucrrii
dealicen.
susinere
proiectului de

specialitate
60% media- scris
probei
scrise. Test gril

diplom / lucrrii de
licen

Concurs pe baz de
dosar:
100% media de la
examenul de diplom /
licen

La medii egale,
departajarea se face
dup:
1. Media anilor de studii
din ciclul de licen.
2. Nota obinut la proba
scris din cadrul
examenului de diplom /
lucrrii de licen.

Concurs pe baz de
dosar:
100% media de la
examenul de diplom /
licen

La medii egale,
departajarea se face
dup:
1. Nota de la proba scris
la examenul de licen.
2. Nota de la susinerea
lucrrii de diplom.

Concurs pe baz de
dosar
Informatii despre
detaliile condiiilor de
admitere se pot obine
pe site-ul facultii.

Informatii despre detaliile


condiilor de departajare
se pot obine pe site-ul
facultii

Concurs pe baz de
dosar:
100% media de la
examenul licen

La medii egale,
departajarea se face pe
baza mediei anilor de
studii.

Interviu pondere 67
%
Media examenului de
licen pondere 33 %

La medii egale,
departajarea se face dup
urmtoarele criterii:
1) media examenului de
licen;
2) media anilor de studii

Domeniul de
masterat

Nr.
crt.

Facultatea

Programul de studii universitare de


masterat

Cifra de colarizare
Ceteni
pentru studii finanate de
Cifra de
Ceteni ri tere
la bugetul de stat
Forma de Capacitatea
colarizare
ri tere
UE
nvmnt maxim de
pentru
Etnici
UE
bursieri
(IF/IFR)
colarizare Fr
studii
cu
Etnici romani - CPV
ai statului
tax
tax romani
cu
romn
bursa
TOTAL

13

Facultatea de
Inginerie
Mecanic

Diagnoz i prognoz psihomotric

Facultatea de
tiina sportului i
Educaie Fizic i
educaiei fizice
Sporturi Montane

Educaie fizic - Managementul activitilor


formale, non-formale si de recuperare a
strii de sntate

Tehnica i arta muzical din secolul XX


Facultatea de
Muzic

Managementul strategiilor preventive i


politici sanitare
15

200

IF

IF

75

75

24

IF

75

15

TOTAL

225

54

IF

50

60

15

48

1) media examenului de
licen;
2) media anilor de studii

Concurs pe baz de
dosar:
60% - media la
proiectul de diplom;
40% - nota obtinut la
proba de cunotine
fundamentale i de
specialitate - scris

La medii egale,
departajarea
se face dup
La medii egale,
notele
obinute
departajarea selaface dup
urmtoarele
nota
obinutdisciplne:
la proba de
-Metodologia
cercetrii
cunotine
fundamentale
tiinifice
n educaie
fizic
i
de specialitate
- scris
a
i
sport; - Evaluarea
proiectului
de diplom /
motric
i somatolucrrii de
licen.
funcional.

250

75

75

59

75

167

225

40

10

Media examenului de
licen pondere 33 %

50

Concurs pe baz de
dosar:
100% media de la
examenul licen

La medii egale,
departajarea se face dup
notele obinute la
urmtoarele
disciplne:Teoria educaiei
fizice i sportului;Activiti de timp liber;Bazele generale ale
kinetoterapiei

La medii egale,
departajarea se face dup
notele obinute la
urmtoarele disciplne:
Management i marketing
n educaie fizic i sport; Bazele generale ale
antrenamentului sportiv.

Concurs pe baz de
dosar:
100 % media
examenului de licen

La medii egale,
departajarea se face dup
media examenului de
bacalaureat

90 % recital
instrumental prob
practic
10 % interviu

La medii egale,
departajarea se face:
1. Media examenului de
licen.
2. Media examenului de
bacalaureat.

Muzic
Stil si performanta in interpretarea
instrumentala si vocala

Facultatea de
Medicin

50

Ingineria
autovehiculelor

Performan sportiv i management n


sport

14

250

Cifra total
Condiii
de departajare
La
medii egale,
de
admitere
Condiii
Interviu de
pondere
67 departajarea
la mediiseegale
face dup
colarizare %
urmtoarele criterii:

Medicin

IF

30

10

TOTAL

80

20

IF

50

20

30

60

80

13

37

50

Managementul i strategiile ngrijirilor


paliative

IF

50

21

29

50

Managementul infeciilor nosocomiale

IF

50

14

36

50

TOTAL

150

72

78

150

Concurs pe baz de
dosar:
100 % media
examenului de licen

La medii egale,
departajarea se face pe
20 % interviu
80 % media examenului baza mediei aritmetice
ntre media anilor de studii
de licen
i examenul de licen
Concurs pe baz de

dosar:
100 % media
examenului de licen

Domeniul de
masterat

Nr.
crt.

Facultatea

Programul de studii universitare de


masterat

Inovare cultural

16
1

17

18

Facultatea de
Litere
Inginerie
Mecanic

Facultatea de
Drept

Facultatea de
Sociologie i
Comunicare

Ingineria
autovehiculelor
Filologie

Drept

Sociologie

Cifra de colarizare
Ceteni
pentru studii finanate de
Cifra de
Ceteni ri tere
la bugetul de stat
Forma de Capacitatea
colarizare
ri tere
UE
nvmnt maxim de
pentru
Etnici
UE
bursieri
(IF/IFR)
colarizare Fr
studii
cu
Etnici romani - CPV
ai statului
tax
tax romani
cu
romn
bursa
IF

75

20

48

75

IF

75

19

53

75

IF

75

13

57

75

IF

50

11

37

50

IF

50

10

38

50

TOTAL

325

73

233

325

Legislaie european i carier judiciar

IF

50

14

36

50

Sisteme i instituii de drept internaional i


european

IF

50

10

40

50

Drept privat aprofundat

IF

50

11

39

50

tiine penale aprofundate

IF

50

10

40

50

TOTAL

200

45

Gestiunea i dezvoltarea resursei umane

IF

50

14

Gestiunea campaniilor de imagine

IF

50

13

Asisten i dezvoltare comunitar

IF

50

TOTAL

Studii lingvistice pentru comunicare


interculturala (lb.engleza) *) **)
Studii de limba i literatura romn
Traducere i interpretariat din lb. francez
n lb. romn (lb. fr.) *) **)
Studii interculturale n limba i literatura
german (lb. germ) *) **)

TOTAL GENERAL

11

Cifra total
Condiii de departajare
de
Condiii de admitere
la medii egale
colarizare

155

200

33

50

34

50

14

33

50

150

41

100

150

3285

1250

15

37

14

1964

3285

Concurs pe baz de
dosar:
Concurs pe baz de
60% - media la
dosar:
proiectul de diplom;
100 % media
40% - nota obtinut la
examenului de licen
proba de cunotine
fundamentale i de
specialitate - scris

La medii egale
La
medii egale,
departajarea
se face pe
departajarea
baza notei dese
la face
probadup
de
nota
obinut
la proba de
verificare
a cunotinelor
cunotine
fundamentale
fundamentale
si de
i
de
specialitate
- scris a
specialitate din cadrul
proiectului
de
diplom
examenului de licen /
lucrrii de licen.

Concurs pe baz de
dosar:
100 % media
examenului de licen

La medii egale,
departajarea se face
dup:
1) nota de la proba scris
a examenului de licen;
2) nota de la proba de
susinere a lucrrii de
licen.

Concurs pe baz de
dosar:
50 % media de la
examenul de licen
50 % proba oral de
testare a cunotinelor i
capacitilor cognitive

La medii egale,
departajarea se face
dup:
1) media examenului de
licen,
2) media examenului de
bacalaureat

*) Prob de competen lingvistic, eliminatorie, notat cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limb strin. Testul nu este necesar pentru candidaii care au un atestat de competen
lingvistic eliberat de instituii recunoscute de ctre MEN.

**) La nscriere, candida ii trebuie s fac dovada cunoa terii avansate a limbii moderne n care se desf oar cursurile programului de masterat: diploma de absolvire a unui program de studiu urmat n limba modern
respectiv sau, dup caz, urmtoarele certificate de competen lingvistic: FCE nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba englez, Deutsches Sprachdiplom (C1),
Goethezertifikat (B1, B2, C1) pentru limba german, DALF nivelul B2 (limba francez).