Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3/HS nr. 16 din 21.03.

2013

Taxe de colarizare valabile pentru anul universitar 2013-2014


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FACULTATEA
IM
ITMI
SIM
IESC
SEF
IL
CT
AT
DPM
MI
SEAA
PSE
EFSM

14. MZ
15. MD

16. LT
17. DR
18. SC
19.
20.
21.
22.

Licen
lei
2800
2500
2500
2650
2500
2750 cadastru
2500
2500
2500
2500
2500
2700
2800
2900_ ZI
2600_ FR
5500_INSTR
2500_PM
5500_C
MD_5100
AM_3900
BFT_4200
LAB_2700
2500
2500
2500

Masterat
lei
2800
2500
2500
2650
2500

Doctorat
lei
3500
3500
3500
3500

2500
2500
2500
2500 / 4000*
2500
3200
2800

3500
3500
3500
4500
-

2700

4500

5500_SPIIV
2500_TAM
3300_MELO

1800/sem.

5000

2500
2500
2500

3500
-

Formare psihopedagogic - nivel I (IF)


Formare psihopedagogic post-universitar nivel I (IF)
Formare psihopedagogic post-universitar nivel II (IF)
Cursuri de pregatire pentru examenul de grad didactic II

600
1700
1700
200

Masterat Design de produs pentru dezvoltare durabil i protecia mediului,


filiera Design i Managementul Sistemelor Frigorifice i Criogenice