Sunteți pe pagina 1din 9
Documentaţia şi probele de audit Documentaţia de audit Auditorul trebuie să se documenteze asupra situaţiilor importante
Documentaţia şi probele de audit
Documentaţia de audit
Auditorul trebuie să se documenteze asupra situaţiilor importante pt. a
furniza probe care susţin opinia de audit. În conformitate cu ISA 230
Documentaţia de audit, “documentaţia de audit” înseamnă
înregistrarea : • procedurilor de audit efectuate,
• probelor de audit relevante,
•concluziilor la care a ajuns auditorul(230.6).
Documentaţia de audit serveşte următoarelor scopuri:
►joacă un rol esenţial în realizarea misiunii de audit
(planificarea,
efectuarea,
îndrumarea,
supervizarea,
revizuirea
activităţii
de
audit).
Documentaţia şi probele de audit ►dă posibilitatea echipei misiunii să fie responsabilă pt. activitatea sa; ►păstrarea
Documentaţia şi probele de audit
►dă posibilitatea echipei misiunii să fie responsabilă pt.
activitatea sa;
►păstrarea evidenţei problemelor cu semnificaţie continuă pt.
auditurile viitoare;
► permite efectuarea inspecţiilor şi revizuirilor controlului
calităţii;
► permite efectuarea inspecţiilor externe conform dispoziţiilor
legale.
Documentaţia de audit furnizează:
● dovada bazei pt. concluzie
a auditorului cu
privire la
atingerea obiectivelor generale ale auditorului;
Documentaţia şi probele de audit ● dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în
Documentaţia şi probele de audit
● dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în
conformitate cu ISA şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare
aplicabile.
Documentaţia de audit se referă la două categorii de documente:
1.
Documente
emise/primite
de
la
entitatea
auditată
sau
terţi
(extrase, copii) care devin probe de audit;
2.
Documente întocmite de auditor ( foi de lucru, rapoarte,
analize,etc.) care devin probe de audit şi instrumente de control şi
evaluare a calităţii auditului.
Documentaţia şi probele de audit Documentaţia de audit ( documentele de lucru sau foile de lucru
Documentaţia şi probele de audit
Documentaţia de audit ( documentele de lucru sau foile de lucru ) reprezintă
evidenţe ţinute de auditor în care acesta menţionează:
● informaţiile culese, concluziile din timpul misiunii de audit;
● procedurile de audit efectuate, probele de audit relevante;
● informaţiile legate de planificare.
Proprietatea asupra foilor de lucru şi confidenţialitatea acestora
Foile de lucru sunt proprietatea auditorului iar confidenţialitatea acestora este o
cerinţă a codului de conduită etică şi profesională. Unica ocazie cu care oricine
altcineva, inclusiv clientul, are prin lege dreptul de a examina foile de lucru ale
auditorului este atunci când acestea sunt citate în instanţă ca probe judiciare.
Documentele de lucru pot fi puse la dispoziţia altor persoane numai cu acordul
entităţii la care se referă. De asemenea, anumite extrase din documentele de lucru
pot fi puse la dispoziţia entităţii, cu acordul auditorului.
Documentaţia şi probele de audit Arhivarea documentelor de audit Standardele internaţionale de audit cer auditorului să
Documentaţia şi probele de audit
Arhivarea documentelor de audit
Standardele internaţionale de audit cer auditorului să păstreze
documentele de audit un anumit nr. de ani după ce raportul de audit a
fost finalizat. După cum indică ISQC1(Standardele Internaţionale pt.
Controlul Calităţii) în mod obişnuit, perioada de păstrare nu este mai
scurtă de cinci ani de la data raportului auditorului.
Standardele americane (Legea Sarbanes-Oxley, Standardul
PCAOB-AS3) cer ca documentaţia de audit să fie păstrată şapte ani
de la data finalizării angajamentului dacă legislaţia specială nu cere o
perioadă mai mare sau, în cazul unor procese, dacă nu se aşteaptă
sentinţa finală.
Documentaţia şi probele de audit Forma, conţinutul şi amploarea documentaţiei de audit Factorii care influenţează forma,
Documentaţia şi probele de audit
Forma, conţinutul şi amploarea documentaţiei de audit
Factorii care influenţează forma, conţinutul şi amploarea documentelor
de lucru sunt:
● dimensiunile şi complexitatea entităţii;
● natura procedurilor de audit ce urmează a se efectua;
● riscurile unor denaturări semnificative identificate;
● semnificaţia probelor de audit obţinute;
● natura şi amploarea excepţiilor identificate;
●necesitatea de a documenta o concluzie sau o bază pt. concluzii ce nu
poate fi determinată imediat din documentaţia activităţii efectuate sau din
probele de audit obţinute;
Documentaţia şi probele de audit ● metodologia şi instrumentele de audit folosite. Documentaţia de audit cuprinde:
Documentaţia şi probele de audit
● metodologia şi instrumentele de audit folosite.
Documentaţia de audit cuprinde:
► programe de audit
►analize
►descrierea problematicii
►rezumate ale aspectelor semnificative
►scrisori de confirmare şi reprezentare
►liste de verificare
►corespondenţă privind aspectele semnificative
►rezumate sau copii ale înregistrărilor entităţii.
Documentaţia şi probele de audit Documentele de lucru au anumite trăsături comune, respectiv: ● Titlul: •
Documentaţia şi probele de audit
Documentele de lucru au anumite trăsături comune, respectiv:
● Titlul:
• numele clientului;
• menţionarea exerciţiului financiar auditat;
• obiectivul (sfera auditată).
● Numele auditorului şi data întocmirii:
• iniţialele persoanelor care efectuează auditul, revizuirea;
• data întocmirii documentului de lucru.
● Scopul: datele de conţinut;
● Indexul: indexarea tabelelor cu trimiteri la situaţiile financiare;
Documentaţia şi probele de audit ● Proceduri, concluzii: menţionarea explicită a procedurilor de audit, concluziilor, erorilor,
Documentaţia şi probele de audit
● Proceduri, concluzii: menţionarea explicită a procedurilor de
audit, concluziilor, erorilor, etc.
Cele mai utilizate documente de lucru standardizate sunt cele sub
formă de tabele.