Sunteți pe pagina 1din 4

FORMATUL SUBIECTELOR PENTRU

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZ


LA CLASELE aVII-a I a VIII-a PROBA SCRIS
Subiectele pentru Olimpiada de lima englez vor conine urmtoarele tipuri de itemi si
vor fi structurate cu respectarea urmtoarelor proporii:
Corespondena dintre anii de studiu i nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba
englez este urmtoarea:
clasa a VII-a nivelul A2
clasa a VIII-a nivelul B1
CLASA aVII-a
-etapa pe coal (sptmna 4-8.02.2013):
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenelor gramaticale i
lexicale (Use of English) 70 puncte
redactarea unei scrisori informale 20 puncte (conform modelului de subiecte de
la Olimpiada din anul colar 2011-2012)
-etapa judeean (23.03.2013):
I.
Use of English: itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea
competenelor gramaticale i lexicale (multiple choice, rephrase), conform
programei de mai jos 30 puncte
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII
1. SUBSTANTIVUL
a. Plural regulat i neregulat
b. Substantive numrabile i nenumrabile
2. DETERMINANTI
a. Articolul: hotrt, nehotrt, zero
b. Some, any, no
c. Much, many, a lot of
d. Exprimarea cantitii: a packet of, a bottle of, a loaf of, a piece of, etc
3. ADJECTIVUL
a. Gradele de comparaie (comparativ, superlativ)
b. Adjective neregulate
4. NUMERALUL(pentru proba writing)

a. Cardinal
b. Ordinal
5. VERBUL
a. Present Simple
b. Present Continuous
c. Past Simple
d. Past Continuous
e. Past Perfect Simple
f. Future Simple
g. Going To Future
h. Present Perfect Simple
i. Present Perfect Continuous
j. Verbe modale: can, may, must, have to, should
k. Present Infinitive
6. ADVERBUL
a.De timp/De mod/De loc/De frecven (se includ la exercitiile cu timpuri
verbale)
7. FRAZA CONDIIONAL: tipurile I, II
8. TAG QUESTIONS pentru timpurile verbale studiate
9. Passive Voice: Present Simple/Past Simple/Future Simple/ Interogative/
Affirmative
10. Vocabulary: Michael Vince, Intermediate (cap.2-11)
II.
III.

Text funcional (carte potal/invitaie de 40-50 cuvinte) 30 puncte


nelegerea unui text citit ( Identificarea componentelor logice i succesiunii
secvenelor unui text citit. Extragerea informaiilor din texte, pentru
rezolvarea unei sarcini de lucru) Itemi de tipul true/false, gap filling, multiple
choice, answer the questions)- 30 puncte

CLASA aVIII-a

-etapa pe coal (sptmna 4-8.02.2013):


itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenelor gramaticale i
lexicale (Use of English) 70 puncte
redactarea unei scrisori informale 20 puncte (conform modelului de subiecte de
la Olimpiada din anul colar 2011-2012)
-etapa judeean (23.03.2013):
I. Use of English: itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenelor
gramaticale i lexicale (multiple choice, rephrase), conform programei de mai jos
30 puncte
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII
1. SUBSTANTIVUL
a. Plural regulat i neregulat
b. Substantive numrabile i nenumrabile

2. DETERMINAI
a. Articolul: hotrt, nehotrt, zero
b. Some, any, no
c. Much, many, a lot of
d. Exprimarea cantitii: a packet of, a bottle of, a loaf of, a piece of, etc
3. ADJECTIVUL
a. Gradele de comparaie (comparativ, superlativ, de egalitate, de
inferioritate)
b. Adjective neregulate
4. NUMERALUL (pentru proba writing)
a. Cardinal
b. Ordinal
5. VERBUL
a. Present Simple
b. Present Continuous
c. Past Simple

d. Past Continuous
e. Future Simple
f. Going To Future
g. Present Perfect Simple
h. Present Perfect Continuous
i. Past Perfect Simple
j. Past Perfect Continuous
k. Future in the Past
l. Verbe modale: can, may, must, should, shouldnt, used to,
m. Alte construcii ( wish+Past Simple)
6. ADVERBUL
a.De timp/De mod/De loc/De frecven (se includ la exercitiile cu timpuri
verbale)
b.Adverbe neregulate grade de comparaie (exercitii)
7. FRAZA CONDIIONAL: tipurile I, II, III (fr tipul mixt)
8. TAG QUESTIONS pentru timpurile verbale studiate
9. Vorbirea indirect (affirmative+interrogative)
10. Vocabulary: Michael Vince, Intermediate (de la Travel and holidays cap. 12-20)
II.Text funcional (carte potal/invitaie de 40-50 cuvinte i scrisoare informal,
conform organizrii tematice: prietenie, gusturi si preferinte - hobbies, descriere
personaj ndrgit/persoan indragita, obiective turistice/culturale - descriere obiectiv,
star preferat (cantaret/actor), familie, petreceri, sarbatori ex: Craciun ,Pasti,
Halloween, etc.) 30 puncte
III.nelegerea unui text citit (Identificarea componentelor logice i succesiunii
secvenelor unui text citit. Extragerea informaiilor de detaliu dintr-un text citit
pentru a ndeplini o sarcin de lucru. Itemi de tipul true/false, justify your answer)30 puncte
Membri Consiliul consultativ,
Prof. Irimescu Elena
Prof. Penciuc Bianca

Inspector colar de specialitate,


Prof. Giosu Constantin