Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaiei i Stiiinei a Republicii Moldova

Universitatea Tehnic A Moldovei


Facultatea : Tehnologie i Management n Industria Alimentar
Specialitatea: Tehnologia Produselor Alimentare

La Disciplina: Informatica
Tema : Faciliti oferite de Word for Windows

A efectuat

st. gr. TPA-112


Filippov Octavian

A verificat

lector universitar
Borozan Olesea

Chiinu 2011

Sarcinile lucrarii:
Sarcina 1:
S se scrie textul n coloane (2,3,4);
Sarcina 2:
S se introduc caracterele speciale .
Sarcina 3:
S se creeze ecuaiile.
Sarcina 4:
S se creeze un document Word n care se va desena aceast figura dat.
Gruparea.
Sarcina 5:
Crearea schemei si gruparea.

Sarcina 1:
C

omputerele au devenit n ziua


de azi principalul instrument
n afaceri, iar un numr uria
de alte profesii implic
folosirea lui n diverse
scopuri. Iat de ce nu trebuie
s ne mire importana care i
se acord computerului n
pregtirea colar. Fiecare
clas primar ar trebui s
dispun de un computer, iar
cele gimnaziale de mai multe.
Ca s nu mai vorbim de licee
i de universiti!
Acesta este doar nceputul!
PC urile tind s devin
standardul de computere
folosite n coli, ceea ce
ntrete legtura dintre
lucrrile realizate de
computerul de la coal i
temele pentru acas, deoarece
elevii vor putea continua s
lucreze i n afara orelor de
clas, salvndu-i lucrarea pe
dischet.
Aranjarea textului pe coloane
n scopul aranjrii textului pe
mai multe coloane (n stilul
articolelor de ziar) se va
utiliza comanda Columns a

meniului Format, sau butonul


cu acelai nume din bara de
instrumente Standard.
Comanda Columns permite,
prin intermediul cmpurilor
ferestrei de dialog cu acelai
nume, specificarea numrului
de coloane i a dimensiunilor
acestora, dup cum urmeaz:
Grupul Presets cinci
moduri pre-definite de
mprire pe coloane a
textului;
Lista Number of
Columns numrul de
coloane;
Grupul Width and
Spacing specificarea
limii fiecrei coloane
i a spaiilor dintre
coloane (se pot folosi
butoanele de
incrementare/decremen
tare ale casetelor Width
and Spacing);
Comutatorul Equal
Columns Width
coloanele vor avea
lime egal;
Comutatorul Line
Between inserarea
unei linii verticale care
s delimiteze
coloanele.

omputerele au
devenit n ziua de
azi principalul
instrument n
afaceri, iar un
numr uria de
alte profesii
implic folosirea
lui n diverse
scopuri. Iat de
ce nu trebuie s
ne mire
importana care i
se acord
computerului n
pregtirea
colar. Fiecare
clas primar ar
trebui s dispun
de un computer,
iar cele
gimnaziale de
mai multe. Ca s
nu mai vorbim de
licee i de
universiti!
Acesta este doar
nceputul!
PC urile tind
s devin
standardul de
computere
folosite n coli,
ceea ce ntrete
legtura dintre

lucrrile realizate
de computerul de
la coal i
temele pentru
acas, deoarece
elevii vor putea
continua s
lucreze i n afara
orelor de clas,
salvndu-i
lucrarea pe
dischet.
Aranjarea
textului pe
coloane
n scopul
aranjrii textului
pe mai multe
coloane (n stilul
articolelor de
ziar) se va utiliza
comanda
Columns a
meniului Format,
sau butonul cu
acelai nume din
bara de
instrumente
Standard.
Comanda
Columns permite,
prin intermediul
cmpurilor
ferestrei de dialog
cu acelai nume,
specificarea

numrului de
coloane i a
dimensiunilor
acestora, dup
cum urmeaz:
Grupul
Presets
cinci
moduri
predefinite de
mprire
pe coloane
a textului;
Lista
Number of
Columns
numrul de
coloane;
Grupul
Width and
Spacing
specificare
a limii
fiecrei
coloane i
a spaiilor
dintre
coloane (se
pot folosi
butoanele
de
incrementa
re/decreme
ntare ale
casetelor

Width and
Spacing);
Comutator
ul Equal
Columns
Width
coloanele

omputerele
au devenit
n ziua de
azi
principalul
instrument
n afaceri,
iar un
numr uria
de alte
profesii
implic
folosirea
lui n
diverse
scopuri.
Iat de ce
nu trebuie
s ne mire
importana
care i se
acord
computerul

vor avea
lime
egal;

Comutator
ul Line
Between

ui n
pregtirea
colar.
Fiecare
clas
primar ar
trebui s
dispun de
un
computer,
iar cele
gimnaziale
de mai
multe. Ca
s nu mai
vorbim de
licee i de
universiti
!
Acesta
este doar
nceputul!
PC
urile tind s
devin
standardul

de
computere
folosite n
coli, ceea
ce ntrete
legtura
dintre
lucrrile
realizate de
computerul
de la coal
i temele
pentru
acas,
deoarece
elevii vor
putea
continua s
lucreze i
n afara
orelor de
clas,
salvndu-i
lucrarea pe
dischet.

inserarea
unei linii
verticale
care s
delimiteze
coloanele.

Aranjarea
textului pe
coloane
n scopul
aranjrii
textului pe
mai multe
coloane (n
stilul
articolelor
de ziar) se
va utiliza
comanda
Columns a
meniului
Format, sau
butonul cu
acelai
nume din
bara de
instrumente
Standard.
Comanda
Columns
permite,

prin
intermediul
cmpurilor
ferestrei de
dialog cu
acelai
nume,
specificarea
numrului
de coloane
i a
dimensiunil
or acestora,
dup cum
urmeaz:
Grup
ul
Prese
ts
cinci
mod
uri
predefin
ite de
mp
rire
pe
coloa
ne a
textu
lui;
Lista
Num
ber
of
Colu
mns

num
rul
de

coloa
ne;
Grup
ul
Widt
h and
Spac
ing
speci
ficar
ea
lim
ii
fiec
rei
coloa
ne i
a
spaii
lor
dintr
e
coloa
ne
(se
pot
folos
i
buto
anele
de
incre
ment
are/d
ecre
ment
are
ale
caset
elor
Widt
h and
Spac
ing);

Com
utato
rul
Equa
l
Colu
mns
Widt
h
coloa
nele
vor
avea
lim
e
egal
;

Com
utato
rul
Line
Betw
een
inser
area
unei
linii
verti
cale
care
s
deli
mite
ze
coloa
nele.

Sarcina 2:

@$&

Sarcina 3:
1

dx

(1 x)
0

iN

x x

f ( x ) dx;

x x

a1

0
0

(x
I 1

x 3 dx
3

e ax 1
15a 4

x2 )

N ( N 1)

dx

3
4a

l
n

a
a

2
2

1
4
b

x1 x2 x3 x4 2

x1 2 x2 2 x3 x4 5

2 x x 3 x 2 x 1
1 2 3
b1
a1
0

c1

b1

a2

0
a1 0

c2 a 2
?
b2 0
a 2 0

b2
a2
0

b2
a2
0

c2

b2

a1

0
a 2 0

b1
a1
0

c1

b1

a1

X r Fk ( x)
h( x) max
1 k r

n
2
ckj
j 1

A P ( z ) z x iy , x, y R, z 1 2i 3 i

an
unde, a n
n n
lim

B P ( z ) z x iy , x, y R, Re z a

Sarcina 4:

x 1

x 1dx, n N
n

Sarcina 5:

Rectorat

Comisia de
admitere

Profesori

Abiturienii

Decanatele
i cadrele
Subsistema
cadrelor
tiinifice
peagogice

Subsistema
abiturient

Subsistema
reuitei curente

Subsistema
sesiunii

Baza de date a
abiturientului

Baza de date
a studenilor

Subsistema
cadrelor studeneti

Baza de date
a cadrelor
tiinifice

Concluzie:
Pe parcursul acestei lucrri pe tema Faciliti oferite de Word for Windows am
facut cunotin cu: supradimensionarea primului caracter ,ataarea chenarelor unei
zone de text ,mparirea n coloane ,scrierea ecuaiilor,gruparea schemelor.La fel
am cunoscut faptul ca Word poseda un puternic editor pentru ecuaii i formule
matematice.M-am familiarizat cu faciliti oferite de Word i am cunoscut multe
lucruri care mi va facilita munca mai uoar n domeniul dat.